00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

ریاضیات خوب چیست ؟

همایش‌ها و رویدادها
5 سخنرانی

سرفصل‌ها

این کنفرانس توسط خانه ریاضیات تهران با موضوع "ریاضیات خوب چیست؟" در 20 آبان سال 96 برگزار شده است که شامل پنج سخنرانی با موضوعات مختلف در رشته‌ی ریاضیات است. مخاطبین این برنامه دانشجویان کارشناسی هستند. سخرانان این همایش عبارتند از:

دکتر محمد اردشیر، دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عبدالحسین عباسیان، پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (IPM)
دکتر کسری علیشاهی، دانشکده‌ی علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر آرش امینی، دانشکده‌ی برق دانشگاه صنعتی شریف
دکتر امیر قادرمرزی، دانشکده ریاضی، علوم کامپیوتر و آمار دانشگاه تهران.

سخنرانان همایش
آرش امینی

عضو هیأت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات بیشتر
محمد اردشیر

عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات بیشتر
عبدالحسین عباسیان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین (IPM)

اطلاعات بیشتر
امیر قادر مرزی

عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، علوم کامپیوتر و آمار دانشگاه تهران

اطلاعات بیشتر
کسری علیشاهی

کسری علیشاهی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف است. وی دکتری خود را در سال ۱۳۸۷ از دانشگاه صنعتی شریف در ریاضیات و با گرایش احتمال و فرایندهای تصادفی دریافت کرد. دکتر علیشاهی در سال‌های گذشته درس‌های مختلفی در زمینه‌های آمار، احتمال، فرایندهای تصادفی و کاربردهای آن را در دانشگاه شریف ارائه کرده است. زمینه‌های دیگر مورد علاقه او نظریه اطلاعات و آمار می‌باشد.

اطلاعات بیشتر