00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
ثبت‌نام رایگان
 • دسترسی به 9 جلسه نمونه از دوره
 • دسترسی به 9 جلسه نمونه از دوره
 • عضویت در تالار گفت‌وگوی دوره
 • اضافه شدن دوره به پروفایل
دوره کامل
 • دسترسی به تمام قابلیت‌های دوره
 • دسترسی کامل و نامحدود به محتوا
  +
 • گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف
 • پروژه محور
 • تمرین و آزمون
 • تالار گفتگو
 • تسهیل استخدام
559,000 تومان
امکان پرداخت ارزی ‎
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف

آموزش اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

دوره‌های مکتب‌پلاس
15 ساعت
96٪ (208 رای)

دوره‌ اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی مکتب پلاس، در قالب قرارداد همکاری با دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌گیری از دانش و تجربه عضو هیات دانشگاه صنعتی شریف دکتر الوانچی، برگزار می‌شود. این دوره به صورت تعاملی، همراه با تمرین‌های کلاسی، تمرین در منزل و پروژه محور انجام می‌گیرد، تا بتواند به بهترین نحو زمینه ساز آموزش علم‌آموزان دوره باشد. دسترسی آسان به مطالب هر دوره، امکان پیگیری دوره و گفتگوی آنلاین با اساتید از دیگر مشخصه‌های این دوره آموزشی است. همچنین به دلیل همکاری و حمایت‌های دانشگاه صنعتی شریف از مکتب‌خونه، هزینه‌های دوره نیز متناسب‌تر از سایر دوره‌ها طراحی شده است. در پایان دوره علم‌آموزان دوره می‌بایست با موفقیت تمرین‌ها، پروژه و امتحان پایانی دوره را با بگذرانند تا بتوانند مدرک دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر گذراندن موفقیت آمیز این دوره آموزشی را دریافت کنند.

سرفصل‌های دوره آموزش اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

فصل اول: آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
00:16 ساعت
00:16
Combined Shape Created with Sketch. 2 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این مبحث مفاهیم و تعاریف مورد استفاده در مباحث مختلف دوره توضیح داده می‌شود.

آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادها
"16:40
اسلاید فصل اول دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل دوم:‌ روش‌‌های تحویل پروژه‌های عمرانی
01:58 ساعت
01:57
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

روش‌های تحویل پروژه (Project delivery methods) ساختار کلی اجرای پروژه و قراردادهای مورد نیاز برای تکمیل یا تحویل پروژه را تعیین می‌کنند. در این مبحث انواع روش‌های تحویل و مشخصه‌های آن‌ها، و همچنین نحوه انتخاب و طراحی روش تحویل کارا برای انجام پروژه توضیح داده می‌شود.

روش‌های امانی و DBB
"25:23
روش‌های چندین عاملی، مدیر پیمان و مدیر پیمان-مشاور
"24:31
روش طراحی ساخت
"25:22
مشتقات روش طراحی-ساخت
"24:36
روش‌های کلید گردان و تحویل یکپارچه
"17:59
تمرین در منزل فصل دوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل دوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل سوم: انواع قراردادهای عمرانی
01:09 ساعت
01:08
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

نحوه تعیین محاسبه پرداخت‌ هزینه‌های پروژه (Project payment scheme) عامل تعیین کننده در تنظیم مفاد قراردادی است. بدین ترتیب نحوه محاسبه هزینه‌های هر قرارداد، نوع آن قرارداد (Project type) را مشخص می‌کند. در این مبحث انواع قراردادهای مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و مشخصه‌های آن‌ها، و همچنین نحوه انتخاب و طراحی نوع قرارداد توضیح داده می‌شود.

قسمت اول انواع قراردادهای عمرانی
"23:17
قسمت دوم انواع قراردادهای عمرانی
"36:33
حل تمرین انواع قراردادهای عمرانی
"09:04
تمرین در منزل فصل سوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل سوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل چهارم: مفاد و شرایط قراردادهای عمرانی
02:24 ساعت
02:23
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

تنظیم صحیح مفاد قراردادی نقشی کلیدی در موفقیت پروژه‌های عمرانی دارد. در این مبحث مبانی تنظیم متعادل و متوازن مفاد قراردادی در پروژه‌های عمرانی توضیح داده می‌شود. همچنین مفاد قراردادی درج شده در فرم‌های قراردادی همسان یا استاندارد (Standard form contract) مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

آشنایی با مفاد و شرایط قراردادهای عمرانی
"19:00
قرارداد در قانون مدنی کشور
"24:26
قراردادهای خصوصی
"23:14
قراردادهای عمومی پیمانکار ساخت-قسمت اول
"22:29
قراردادهای عمومی پیمانکار ساخت – قسمت دوم
"24:01
قراردادهای عمومی – خدمات مشاوره (مهندسی)
"16:50
قراردادهای عمومی –کارهای ساختمانی سرجمع
"13:49
تمرین در منزل فصل چهارم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل چهارم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل پنجم:‌ مدیریت ریسک‌های قراردادی
01:32 ساعت
01:32
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

مدیریت صحیح ریسک‌ها در طول اجرای پروژه، از اصلی‌ترین عوامل موفقیت پروژه است. قرارداد می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در مدیریت صحیح ریسک‌های قراردادی عمل نماید. تنظیم صحیح مفاد قراردادی به گونه‌ای که بتواند پاسخ مناسب جهت مدیریت موثر ریسک‌های قراردادی را داشته باشد، مساله‌ای کلیدی در تنظیم قراردادهاست. این مهم در این مبحث از درس توضیح داده می‌شود.

آشنایی و سازماندهی اولیه مدیریت ریسک
"26:27
شناسایی ریسک‌ها
"15:52
ارزیابی ریسک‌ها
"13:35
برنامه ریزی و مقابله با ریسک‌ها
"12:04
نظارت و کنترل ریسک‌ها
"24:27
تمرین در منزل فصل پنجم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل پنجم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل ششم: مدیریت مناقصات و بستن قرارداد
00:53 ساعت
00:52
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این مبحث از درس ابتدا روش‌های مختلف انتخاب طرف قرارداد توضیح داده می‌شود. سپس قانون مناقصات کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه جنبه‌های مختلف مدیریت شرکت در مناقصات توضیح داده می‌شود. در نهایت مواردی را که مدیران ارشد شرکت‌های عمرانی در عقد قراردادهای عمرانی می‌بایست مد نظر قراردهند ارائه می‌شود.

روش‌های انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصات
"12:53
برگزاری مناقصات در پروژه های عمومی کشور
"23:56
مدیریت شرکت در مناقصات
"15:49
تمرین در منزل فصل ششم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل ششم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل هفتم: تضمین در قراردادهای عمرانی
01:14 ساعت
01:14
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

تضمین، به عنوان ابزاری مهم در مدیریت بخش‌های مختلف مورد نظر در قراردادهای عمرانی مطرح است. در این مبحث، انواع روش‌های مطرح در تضمین قراردادهای عمرانی توضیح داده می‌شود. همچنین قوانین مختلف مرتبط با تضمین در پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ضمانت‌نامه‌های بانکی
"24:42
اعتبارات اسنادی
"26:41
ضمانت‌نامه در سایر کشورها
"22:56
تمرین در منزل فصل هفتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل هفتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل هشتم: مدیریت تغییرات و اختلافات در قرارداد
00:32 ساعت
00:31
Combined Shape Created with Sketch. 4 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

یکی از ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی کیفیت قراردادهای تنظیم شده، چگونگی تنظیم آن‌ها در کمینه کردن امکان بروز اختلافات قراردادی و در صورت بروز اختلافات، فرآیندهای در نظر گرفته شده در آن جهت حل اختلافات است. در این مبحث ابتدا نحوه مدیریت صحیح تغییرات قراردادی، به عنوان یکی از ریشه‌های بروز اختلافات در قراردادها، توضیح داده می‌شود. سپس شیوه‌های مرسوم حل اختلافات قراردادی در ایران و سایر نقاط جهان توضیح داده می‌شود.

تغییرات اساسی در قرارداد
"14:39
مدیریت مشاجرات قرارداد
"17:18
تمرین در منزل فصل هشتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل هشتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل نهم: مدیریت پیمانکاران فرعی
00:22 ساعت
00:22
Combined Shape Created with Sketch. 3 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

استفاده از پیمانکاران فرعی در پروژه‌های عمرانی بسیار مرسوم است. مدیریت موثر پیمانکاران فرعی منوط به مدیریت صحیح قراردادهای منعقده با این پیمانکاران است. در این مبحث، نکات موثر در مدیریت مناسب پیمانکاران فرعی از منظر قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

برنامه ریزی و واگذاری کار به پیمانکار فرعی
"08:59
مدیریت پیمانکاران فرعی
"13:10
اسلاید فصل نهم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل دهم: بررسی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی
04:13 ساعت
01:12
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
بارم:
100%
نمایش جلسات فصل  

در سال‌های اخیر، مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یکی از روش‌های تحویل موثر در توسعه زیرساخت‌های کشور مطرح شده است. در این مبحث قرارداد همسان مشارکت عمومی-خصوصی مورد استفاده در طرحی‌های عمرانی کشور معرفی می‌شود. نکات اصلی مورد نظر جهت استفاده از این قرارداد همسان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

آشنایی با روش مشارکت عمومی – خصوصی
"24:09
آشنایی با قرارداد همسان مشارکت عمومی – خصوصی کشور
"27:15
ریسک در پروژه های عمومی خصوصی
"15:20
پروژه پایانی دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"06:13
پروژه پایانی دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

 (الزامی)

100.0%
     
"180:00
اسلاید فصل دهم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06

تالار گفت‌وگو

استاد دوره
امین الوانچی امین الوانچی

دکتر امین الوانچی عضو هیات علمی گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف هستند که دارای مدرک دکتری در مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آلبرتا می‌باشند. دکتر الوانچی سال‌ها تجربه تدریس و تحقیق در زمینه مباحث مرتبط با امور مدیریت و طراحی قراردادهای عمرانی در داخل و خارج از کشور دارد.

 

اطلاعات بیشتر
درباره گواهینامه
دانشگاه صنعتی شریف دانشگاه صنعتی شریف (اطلاعات بیشتر)
حد نصاب قبولی در دوره:
75.0 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد.

پیش‌نیاز‌های دوره آموزش اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

برای این‌که علم‌آموزان دوره بتوانند بیشترین بهره‌مندی را از مطالب ارائه شده در این دوره داشته باشند، بهتر است که علم‌آموزان این دوره آشنایی کلی با پروژه‌های عمرانی و مباحث مهندسی و طراحی پروژه‌ها داشته باشند.

ویژگی‌های دوره آموزش اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

Combined Shape1 Created with Sketch. گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه معتبر دانشگاه صنعتی شریف(مشاهده نمونه گواهی دانشگاه صنعتی شریف) به اسم شما توسط دانشگاه صادر می شود و در اختیار شما قرار می گیرد.

خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد. 

 

مشاهده اطلاعات بیشتر

نظرات 

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.
آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.
حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.
در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد
پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه شریف چقدر زمان می‌برد؟
صدور گواهی‌نامه‌ی رسمی از سوی دانشگاه شریف با توجه به پروسه‌های اداری، دورکاری پرسنل دانشگاه و زمانبر بودن فرآیند امضا توسط اساتید دانشگاه حداقل 4 ماه زمان خواهد برد. مکتب‌خونه به محض صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه، آن را برای شما ارسال خواهد کرد. در صورت نیاز فوری، می‌توانید گواهی موقت پایان دوره را با ارسال درخواست به ایمیل info@maktabkhooneh.org دریافت نمایید.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

فصل اول: آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
00:16 ساعت
00:16
Combined Shape Created with Sketch. 2 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این مبحث مفاهیم و تعاریف مورد استفاده در مباحث مختلف دوره توضیح داده می‌شود.

آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادها
"16:40
اسلاید فصل اول دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل دوم:‌ روش‌‌های تحویل پروژه‌های عمرانی
01:58 ساعت
01:57
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

روش‌های تحویل پروژه (Project delivery methods) ساختار کلی اجرای پروژه و قراردادهای مورد نیاز برای تکمیل یا تحویل پروژه را تعیین می‌کنند. در این مبحث انواع روش‌های تحویل و مشخصه‌های آن‌ها، و همچنین نحوه انتخاب و طراحی روش تحویل کارا برای انجام پروژه توضیح داده می‌شود.

روش‌های امانی و DBB
"25:23
روش‌های چندین عاملی، مدیر پیمان و مدیر پیمان-مشاور
"24:31
روش طراحی ساخت
"25:22
مشتقات روش طراحی-ساخت
"24:36
روش‌های کلید گردان و تحویل یکپارچه
"17:59
تمرین در منزل فصل دوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18
اسلاید فصل دوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06
فصل سوم: انواع قراردادهای عمرانی
01:09 ساعت
01:08
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

نحوه تعیین محاسبه پرداخت‌ هزینه‌های پروژه (Project payment scheme) عامل تعیین کننده در تنظیم مفاد قراردادی است. بدین ترتیب نحوه محاسبه هزینه‌های هر قرارداد، نوع آن قرارداد (Project type) را مشخص می‌کند. در این مبحث انواع قراردادهای مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و مشخصه‌های آن‌ها، و همچنین نحوه انتخاب و طراحی نوع قرارداد توضیح داده می‌شود.

قسمت اول انواع قراردادهای عمرانی
"23:17
قسمت دوم انواع قراردادهای عمرانی
"36:33
حل تمرین انواع قراردادهای عمرانی
"09:04
تمرین در منزل فصل سوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی