آموزش اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

poster
پیش‌نمایش دوره

دوره‌ اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی مکتب پلاس، در قالب قرارداد همکاری با دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌گیری از دانش و تجربه عضو هیات دانشگاه صنعتی شریف دکتر الوانچی، برگزار می‌شود. این دوره ... ادامه

مدرس دوره:
3.8 (12 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  15 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  12 ساعت ویدئو - 3 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  14 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

برای این‌که علم‌آموزان دوره بتوانند بیشترین بهره‌مندی را از مطالب ارائه شده در این دوره داشته باشند، بهتر است که علم‌آموزان این دوره آشنایی کلی با پروژه‌های عمرانی و مباحث مهندسی و طراحی پروژه‌ها داشته باشند.

سرفصل‌های دوره آموزش اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

فصل اول: آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی

در این مبحث مفاهیم و تعاریف مورد استفاده در مباحث مختلف دوره توضیح داده می‌شود.

  آشنایی با اصول طراحی و مدیریت قراردادها
"16:40  
  اسلاید فصل اول دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل دوم:‌ روش‌‌های تحویل پروژه‌های عمرانی

روش‌های تحویل پروژه (Project delivery methods) ساختار کلی اجرای پروژه و قراردادهای مورد نیاز برای تکمیل یا تحویل پروژه را تعیین می‌کنند. در این مبحث انواع روش‌های تحویل و مشخصه‌های آن‌ها، و همچنین نحوه انتخاب و طراحی روش تحویل کارا برای انجام پروژه توضیح داده می‌شود.

  روش‌های امانی و DBB
مشاهده
"25:23  
  روش‌های چندین عاملی، مدیر پیمان و مدیر پیمان-مشاور
مشاهده
"24:31  
  روش طراحی ساخت
"25:22  
  مشتقات روش طراحی-ساخت
"24:36  
  روش‌های کلید گردان و تحویل یکپارچه
"17:59  
  تمرین در منزل فصل دوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل دوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل سوم: انواع قراردادهای عمرانی

نحوه تعیین محاسبه پرداخت‌ هزینه‌های پروژه (Project payment scheme) عامل تعیین کننده در تنظیم مفاد قراردادی است. بدین ترتیب نحوه محاسبه هزینه‌های هر قرارداد، نوع آن قرارداد (Project type) را مشخص می‌کند. در این مبحث انواع قراردادهای مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی و مشخصه‌های آن‌ها، و همچنین نحوه انتخاب و طراحی نوع قرارداد توضیح داده می‌شود.

  قسمت اول انواع قراردادهای عمرانی
مشاهده
"23:17  
  قسمت دوم انواع قراردادهای عمرانی
"36:33  
  حل تمرین انواع قراردادهای عمرانی
"09:04  
  تمرین در منزل فصل سوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل سوم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل چهارم: مفاد و شرایط قراردادهای عمرانی

تنظیم صحیح مفاد قراردادی نقشی کلیدی در موفقیت پروژه‌های عمرانی دارد. در این مبحث مبانی تنظیم متعادل و متوازن مفاد قراردادی در پروژه‌های عمرانی توضیح داده می‌شود. همچنین مفاد قراردادی درج شده در فرم‌های قراردادی همسان یا استاندارد (Standard form contract) مورد استفاده در پروژه‌های عمرانی کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

  آشنایی با مفاد و شرایط قراردادهای عمرانی
مشاهده
"19:00  
  قرارداد در قانون مدنی کشور
مشاهده
"24:26  
  قراردادهای خصوصی
"23:14  
  قراردادهای عمومی پیمانکار ساخت-قسمت اول
"22:29  
  قراردادهای عمومی پیمانکار ساخت – قسمت دوم
"24:01  
  قراردادهای عمومی – خدمات مشاوره (مهندسی)
"16:50  
  قراردادهای عمومی –کارهای ساختمانی سرجمع
"13:49  
  تمرین در منزل فصل چهارم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل چهارم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل پنجم:‌ مدیریت ریسک‌های قراردادی

مدیریت صحیح ریسک‌ها در طول اجرای پروژه، از اصلی‌ترین عوامل موفقیت پروژه است. قرارداد می‌تواند به عنوان ابزاری مهم در مدیریت صحیح ریسک‌های قراردادی عمل نماید. تنظیم صحیح مفاد قراردادی به گونه‌ای که بتواند پاسخ مناسب جهت مدیریت موثر ریسک‌های قراردادی را داشته باشد، مساله‌ای کلیدی در تنظیم قراردادهاست. این مهم در این مبحث از درس توضیح داده می‌شود.

  آشنایی و سازماندهی اولیه مدیریت ریسک
مشاهده
"26:27  
  شناسایی ریسک‌ها
مشاهده
"15:52  
  ارزیابی ریسک‌ها
"13:35  
  برنامه ریزی و مقابله با ریسک‌ها
"12:04  
  نظارت و کنترل ریسک‌ها
"24:27  
  تمرین در منزل فصل پنجم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل پنجم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل ششم: مدیریت مناقصات و بستن قرارداد

در این مبحث از درس ابتدا روش‌های مختلف انتخاب طرف قرارداد توضیح داده می‌شود. سپس قانون مناقصات کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه جنبه‌های مختلف مدیریت شرکت در مناقصات توضیح داده می‌شود. در نهایت مواردی را که مدیران ارشد شرکت‌های عمرانی در عقد قراردادهای عمرانی می‌بایست مد نظر قراردهند ارائه می‌شود.

  روش‌های انتخاب پیمانکار و برگزاری مناقصات
مشاهده
"12:53  
  برگزاری مناقصات در پروژه های عمومی کشور
"23:56  
  مدیریت شرکت در مناقصات
"15:49  
  تمرین در منزل فصل ششم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل ششم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل هفتم: تضمین در قراردادهای عمرانی

تضمین، به عنوان ابزاری مهم در مدیریت بخش‌های مختلف مورد نظر در قراردادهای عمرانی مطرح است. در این مبحث، انواع روش‌های مطرح در تضمین قراردادهای عمرانی توضیح داده می‌شود. همچنین قوانین مختلف مرتبط با تضمین در پروژه‌های عمرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  ضمانت‌نامه‌های بانکی
مشاهده
"24:42  
  اعتبارات اسنادی
"26:41  
  ضمانت‌نامه در سایر کشورها
"22:56  
  تمرین در منزل فصل هفتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل هفتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل هشتم: مدیریت تغییرات و اختلافات در قرارداد

یکی از ملاک‌ها و معیارهای ارزیابی کیفیت قراردادهای تنظیم شده، چگونگی تنظیم آن‌ها در کمینه کردن امکان بروز اختلافات قراردادی و در صورت بروز اختلافات، فرآیندهای در نظر گرفته شده در آن جهت حل اختلافات است. در این مبحث ابتدا نحوه مدیریت صحیح تغییرات قراردادی، به عنوان یکی از ریشه‌های بروز اختلافات در قراردادها، توضیح داده می‌شود. سپس شیوه‌های مرسوم حل اختلافات قراردادی در ایران و سایر نقاط جهان توضیح داده می‌شود.

  تغییرات اساسی در قرارداد
"14:39  
  مدیریت مشاجرات قرارداد
"17:18  
  تمرین در منزل فصل هشتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:18  
  اسلاید فصل هشتم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل نهم: مدیریت پیمانکاران فرعی

استفاده از پیمانکاران فرعی در پروژه‌های عمرانی بسیار مرسوم است. مدیریت موثر پیمانکاران فرعی منوط به مدیریت صحیح قراردادهای منعقده با این پیمانکاران است. در این مبحث، نکات موثر در مدیریت مناسب پیمانکاران فرعی از منظر قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  برنامه ریزی و واگذاری کار به پیمانکار فرعی
"08:59  
  مدیریت پیمانکاران فرعی
"13:10  
  اسلاید فصل نهم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  
فصل دهم: بررسی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی

در سال‌های اخیر، مشارکت عمومی-خصوصی به عنوان یکی از روش‌های تحویل موثر در توسعه زیرساخت‌های کشور مطرح شده است. در این مبحث قرارداد همسان مشارکت عمومی-خصوصی مورد استفاده در طرحی‌های عمرانی کشور معرفی می‌شود. نکات اصلی مورد نظر جهت استفاده از این قرارداد همسان مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.

  آشنایی با روش مشارکت عمومی – خصوصی
"24:09  
  آشنایی با قرارداد همسان مشارکت عمومی – خصوصی کشور
"27:15  
  ریسک در پروژه های عمومی خصوصی
"15:20  
  پروژه پایانی دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"06:13  
  پروژه پایانی دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی (الزامی)
 100%    
"180:00  
  اسلاید فصل دهم دوره اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی
"00:06  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف
گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه معتبر دانشگاه صنعتی شریف(مشاهده نمونه گواهی دانشگاه صنعتی شریف) به اسم شما توسط دانشگاه صادر می شود و در اختیار شما قرار می گیرد(صدور و ارسال این مدرک تا شش ماه بعد از فارغ التحصیلی زمان خواهد برد).

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

دوره‌ اصول طراحی و مدیریت قراردادهای عمرانی مکتب پلاس، در قالب قرارداد همکاری با دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌گیری از دانش و تجربه عضو هیات دانشگاه صنعتی شریف دکتر الوانچی، برگزار می‌شود. این دوره به صورت تعاملی، همراه با تمرین‌های کلاسی، تمرین در منزل و پروژه محور انجام می‌گیرد، تا بتواند به بهترین نحو زمینه ساز آموزش علم‌آموزان دوره باشد. دسترسی آسان به مطالب هر دوره، امکان پیگیری دوره و گفتگوی آنلاین با اساتید از دیگر مشخصه‌های این دوره آموزشی است. همچنین به دلیل همکاری و حمایت‌های دانشگاه صنعتی شریف از مکتب‌خونه، هزینه‌های دوره نیز متناسب‌تر از سایر دوره‌ها طراحی شده است. در پایان دوره علم‌آموزان دوره می‌بایست با موفقیت تمرین‌ها، پروژه و امتحان پایانی دوره را با بگذرانند تا بتوانند مدرک دانشگاه صنعتی شریف مبنی بر گذراندن موفقیت آمیز این دوره آموزشی را دریافت کنند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher امین الوانچی

دکتر امین الوانچی عضو هیات علمی گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف هستند که دارای مدرک دکتری در مهندسی و مدیریت ساخت از دانشگاه آلبرتا می‌باشند. دکتر الوانچی سال‌ها تجربه تدریس و تحقیق در زمینه مباحث مرتبط با امور مدیریت و طراحی قراردادهای عمرانی در داخل و خارج از کشور دارد.

 

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
ساسان رستمی 1402-11-16
دوره بسیار عالی و مناسبی بود - بهتر هم میشد اگر پروژه محور بود
فرید صابری فر 1401-11-13
با سلام . ممنون از استاد با حوصله و متشکر از تیم مکتبخونه و همکاران شما در دانشگاه شریف . در این دوره مطالب بسیار مفید و ارزشمندی ارائه شده . سپاس
نادر شایگان مهر 1402-09-22
سلام و درود. موضوع دوره بسیار جذاب و مهم هست اما ارائه مطالب اصلا مناسب نبود. معلوم بود استاد مطالب رو به صورت تایپ شده و مدون نداره و در بسیاری از موارد مطالب رو چند بار تکرار میکرد. جزوه و منبع مناسب هم در اختیار شرکت کنندگان نگذاشتند و فایل پاورپوینت هم اصلا مرتب نبود.
شاهین مولائی 1402-12-15
** توجه توجه ** در دوره اطلاعات خوبی کسب می کنید ولی اینم بدونید هیچ خبری از مدرک و گواهی دوره نیست. دقیقاً بعد از گذشت یکسال و چندین بار تماس هنوز مدرک من صادر نشده و میگن استاد وقت نمیکنه مدارک رو امضا کنه!!!!!!
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز ضمن عرش پوزش لطفا وارد حساب کاربری خود شوید و اطلاعات خود را ازطریق پروفایل تکمیل کنید همچنین لطفا جهت صدور گواهی نامه تصویر کارت ملی یا صفحه اول شناسنامه خود را از طریق لینک زیر آپلود نمایید. maktabkhooneh.org/profile/upload

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

سوالات پرتکرار

صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه شریف چقدر زمان می‌برد؟
صدور گواهی‌نامه‌ی رسمی از سوی دانشگاه شریف با توجه به پروسه‌های اداری، دورکاری پرسنل دانشگاه و زمانبر بودن فرآیند امضا توسط اساتید دانشگاه حداقل 4 ماه زمان خواهد برد. مکتب‌خونه به محض صدور گواهی‌نامه از سوی دانشگاه، آن را برای شما ارسال خواهد کرد. در صورت نیاز فوری، می‌توانید گواهی موقت پایان دوره را با ارسال درخواست به ایمیل info@maktabkhooneh.org دریافت نمایید.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  دانشگاه صنعتی شریف
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  15 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  12 ساعت ویدئو - 3 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  14 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط دانشگاه صنعتی شریف ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام