هفته‌ی سینمای ایتالیا

همایش‌ها و رویدادها
2 سخنرانی

سرفصل‌ها

این نشست به مناسبت هفته سینما ایتالیا در خانه هنرمندان ایران برگزار شده است.

سخنرانان همایش
نوئمی مارکیکا

طراح صحنه و لباس

ویتو پینکه‌ننا

 کارشناس جلوه‌های ویژه و تولید نهایی