هنر حل مسئله با داده

poster
پیش‌نمایش دوره

در آموزش علم داده چگونگی حل مسئله با استفاده از علوم داده (Data Science) به شما آموزش داده می‌شود. در این دوره به آموزش جامع مبانی یادگیری ماشین (Machine Learning)، علوم داده، آمار، جبر خطی، ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرسان دوره
بهنام ثابتی
بهنام ثابتی
رضا فهمی
رضا فهمی
سید علیرضا بختیاری
سید علیرضا بختیاری
فرهاد آزادجو
فرهاد آزادجو
3.4 (16 رای)
سطح: متوسط
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  38 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  12 ساعت ویدئو - 27 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  6 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

برای داشتن هنر حل مسئله با داده اول از هر چیز، باید بتوانید مشکلی که کسب‌وکار شما با آن روبه‌رو است را به خوبی درک کنید. آشنایی با چگونگی جمع‌‌آوری داده هم مهم است. چرا که با تحلیل داده‌های مناسب می‌توانید اطلاعات موردنیازتان را کسب کنید. 

از طرفی هنر حل مسئله نیاز به آشنایی با اصول یادگیری ماشین دارد. درواقع شما باید بتوانید الگوریتم‌ها را به خوبی درک و آن‌ها را پیاده‌سازی کنید. سفر از یک مشکل واقعی در کسب‌وکار به یک مسئله در حوزه علوم داده کار چندان آسانی نیست. بنابراین باید به طور دقیق بدانید که در هر مرحله از فرایند حل مسئله، می‌خواهید چه کاری انجام دهید.

سرفصل‌های دوره هنر حل مسئله با داده

فصل اول: Problem Statement
  معرفی دوره هنر حل مسئله
مشاهده
"07:56  
  مسیر شغلی
مشاهده
"14:32  
  کوییز مسیر شغلی
 4.2%    
"01:00  
  چالش‌ها در حوزه مسائل داده - بخش اول
مشاهده
"12:25  
  کوییز چالش‌ها در حوزه مسائل داده - بخش اول
 4.2%    
"01:00  
  چالش‌ها در حوزه مسائل داده - بخش دوم
"08:35  
  کوییز چالش‌ها در حوزه مسائل داده - بخش دوم
 4.2%    
"01:00  
  چالش‌ها در حوزه مسائل داده - بخش سوم
"10:05  
  کوییز چالش‌ها در حوزه مسائل داده - بخش سوم
 4.2%    
"01:00  
  متدولوژی حل مسائل داده
"09:57  
  کوییز متدولوژی حل مسائل داده
 4.2%    
"01:00  
  تعریف مسئله - بخش اول
"11:59  
  کوییز تعریف مساله - بخش اول
 4.2%    
"01:00  
  تعریف مسئله - بخش دوم
"07:53  
  کوییز تعریف مساله - بخش دوم
 4.2%    
"01:00  
  مدل‌سازی مسئله
"21:58  
  کوییز مدلسازی مساله
 4.2%    
"01:00  
  حل مسئله
"13:30  
  کوییز حل مساله
 4.2%    
"01:00  
  ارزیابی مسئله
"18:18  
  کوییز ارزیابی مساله
 4.2%    
"01:00  
  خلاصه Problem Statement
"08:19  
  توضیح پروژه
مشاهده
"10:53  
  تمرین: Problem Statement (الزامی)
 58.3%    
"120:00  
فصل دوم: Before Fit
  فضای ویژگی (Feature Space)
مشاهده
"13:29  
  کوییز فضای ویژگی
 2.8%    
"01:00  
  تمرین: Feature Space (الزامی)
 38.9%    
"120:00  
  انواع داده و ویژگی (Data Types)
مشاهده
"19:55  
  کوییز انواع داده و ویژگی
 2.8%    
"01:00  
  نرمال سازی داده (Data Normalization)
مشاهده
"21:15  
  کوییز نرمال‌سازی داده
 2.8%    
"01:00  
  تمرین: Normalization (الزامی)
 38.9%    
"120:00  
  پروژه: The Limit Order Book structure and some further explanations
"18:31  
  انتخاب ویژگی (Feature Selection)
"17:07  
  کوییز انتخاب ویژگی
 2.8%    
"01:00  
  پروژه: Unit variance normalization on Orderbook Data
"08:36  
  پروژه: Bucket Normalization on orderbook data
"16:29  
  دگرگونی فضای ویژگی (Feature Space Transformation)
"13:22  
  کوییز دگرگونی فضای ویژگی
 2.8%    
"01:00  
  تقسیم بندی فضای ویژگی (Feature Space Segmentation)
"10:53  
  کوییز تقسیم‌بندی فضای ویژگی
 2.8%    
"01:00  
  مصورسازی فضای ویژگی (Feature Space Visualization)
"10:16  
  کوییز مصورسازی فضای ویژگی
 2.8%    
"01:00  
  پروژه: Extracting financial features
"05:29  
  پروژه: Unit Variance Normalization on financial features
"10:29  
  تولید دادگان (Dataset Generation)
"12:28  
  کوییز تولید دادگان
 2.8%    
"01:00  
  پروژه: Dataset Generation
"10:45  
فصل سوم: After Predict
  ارزیابی (Evaluation)
مشاهده
"19:25  
  کوییز ارزیابی
 3.1%    
"01:00  
  تمرین: Evaluation (الزامی)
 43.8%    
"120:00  
  پروژه: Project model training and Evaluation
"09:02  
  قابلیت تعمیم (Generalization)
"30:37  
  کوییز قابلیت تعمیم
 3.1%    
"01:00  
  تمرین: Generalization (الزامی)
 43.8%    
"120:00  
  بهینه‌سازی ابر پارامترها (Hyper-Parameter Optimization)
"10:08  
  کوییز بهینه سازی ابر پارامترها
 3.1%    
"01:00  
  دیگر ملاحظات (model privacy, computational cost)
"15:49  
  کوییز Further Considerations
 3.1%    
"01:00  
فصل چهارم: Model Improvement
  انتقال یادگیری (Transfer Learning)
"11:49  
  کوییز انتقال یادگیری
 33.3%    
"01:00  
  یادگیری فعال (Active Learning)
"10:26  
  کوییز یادگیری فعال
 33.3%    
"01:00  
  یادگیری جمعی (Ensemble Learning)
مشاهده
"06:57  
  کوییز یادگیری جمعی
 33.3%    
"01:00  
فصل پنجم: Data Storytelling
  مروری بر بصری‌سازی (Visualization)
مشاهده
"05:24  
  کوییز مروری بر بصری سازی
 2.3%    
"01:00  
  ایجاد تغییر به کمک فهم و یافته‌ها از داده‌ها
"15:40  
  کوییز ایجاد تغییر به کمک فهم و یافته‌ها از داده‌ها
 2.3%    
"01:00  
  چرا باید از Data Storytelling استفاده کنیم؟
مشاهده
"13:50  
  کوییز چرا باید از روایت داستانی داده استفاده کنیم؟
 2.3%    
"01:00  
  آناتومی و اجزای یک روایت بر مبنای داده
"09:18  
  کوییز آناتومی و اجزای یک روایت بر مبنای داده
 2.3%    
"01:00  
  تاثیر بار پردازشی ذهنی و شناختی
"09:56  
  کوییز تاثیر بار پردازشی ذهنی و شناختی
 2.3%    
"01:00  
  ویژگی‌های مربوط به توجه
"11:28  
  کوییز ویژگی‌های مربوط به توجه
 2.3%    
"01:00  
  بصری‌سازی داده‌های مناسب
"09:20  
  کوییز بصری‌سازی داده مناسب
 2.3%    
"01:00  
  انتخاب نمایش مناسب برای داده‌ها
"13:12  
  کوییز انتخاب نمایش مناسب برای داده‌ها
 2.3%    
"01:00  
  تنظیم نمودارها بر اساس پیام اصلی راوی
"10:31  
  کوییز تنظیم نمودارها بر اساس پیام اصلی راوی
 2.3%    
"01:00  
  تمرین: Setup Visualization (الزامی)
 45.5%    
"240:00  
  از بین بردن نویزهای نمودارها
"09:45  
  کوییز از بین بردن نویزهای نمودارها
 2.3%    
"01:00  
  درک بهتر نمودار
"16:44  
  ایجاد اعتماد در رابطه با اطلاعات
مشاهده
"10:05  
  تمرین: Polishing the Scenes (الزامی)
 31.8%    
"120:00  
  تمرین با داده واقعی (انتخاب نمودار درست 1)
"12:32  
  تمرین با داده واقعی (انتخاب نمودار درست 2)
"10:07  
  تمرین با داده واقعی (انتخاب نمودار درست 3)
"13:22  
  تمرین با داده واقعی (از بین بردن داده مخرب 1)
"09:44  
  تمرین با داده واقعی (از بین بردن داده مخرب 2)
"07:58  
  تمرین با داده واقعی (از بین بردن داده مخرب 3)
"07:34  
  جلب توجه مخاطب
مشاهده
"10:09  
  ابزارها و کتابخانه‌های بصری‌سازی در پایتون
"13:18  
  پیاده‌سازی نمودار با کتابخانه plotly- بخش اول
"07:38  
  پیاده‌سازی نمودار با کتابخانه plotly-بخش دوم
"10:59  
فصل ششم: پروژه پایانی
  پروژه پایانی (الزامی)
 100%    
"600:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در آموزش علم داده چگونگی حل مسئله با استفاده از علوم داده (Data Science) به شما آموزش داده می‌شود. در این دوره به آموزش جامع مبانی یادگیری ماشین (Machine Learning)، علوم داده، آمار، جبر خطی، برنامه نویسی و غیره نمی‌پردازیم؛ بلکه قصد داریم با به اشتراک گذاشتن تجربه‌های خود در حل مسائل مبتنی بر داده، روش‌های اصولی آن را آموزش دهیم و مسیر این مهارت مهم را برای علاقه‌مندان به این حوزه روشن‌تر کنیم.

در دوره علم داده سعی بر آن شده است که تا حد امکان از بیان نکات متداول در منابع موجود خودداری کنیم و با استفاده از مطالب علمی به‌روز، مثال‌ها و چالش‌های واقعی، هنر حل مسئله با داده را به شما آموزش دهیم. به‌طور خلاصه، در طی این دوره با تمرکز بر بررسی یک مسئله واقعی مراحل زیر را طی خواهیم کرد:

 • تعریف و مدل سازی مسئله
 • آماده‌سازی و پیش پردازش داده‌ها
 • انتخاب تکنیک مناسب
 • تحلیل و بهبود نتایج مدل بصری سازی نتایج و نتیجه گیری بر اساس داده

 

هدف از یادگیری دوره علم داده چیست؟

یادگیری ماشین و تحلیل داده امروزه به صورت گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طوری که این موضوع منجر به ایجاد حوزه جدیدی به نام فین‌تک شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه تعریف درست مسئله و مدیریت انتظارات است. برای مثال پیش‌بینی قیمت در مارکت با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، ساده‌ترین نوع نگاه به مسئله بوده و توقع حل آن به صورت کلی واقع بینانه نیست.

بنابراین، نحوه تعریف مسئله و استفاده درست از ابزارهای مدل‌سازی و تحلیل داده نقطه عطف صنعت فین‌تک محسوب می‌شود. یکی از مسائل موجود در بازارهای مالی، تحلیل و تخمین نوسان مارکت است که می‌تواند به عنوان تخمینی از میزان ثبات بازار مورد استفاده قرار گیرد.

در این پروژه ابتدا با مفهوم volatility و نحوه استفاده از آن آشنا شده و نوع مدل‌سازی و حل مسئله را بررسی می‌کنیم. سپس راهکارهای آماده سازی داده، ساخت مدل و همین‌طور نحوه استفاده از مدل را فرا می‌گیریم. در انتها نیز به بررسی ابزارهای تصویرسازی (Visualization) برای تحلیل نتایج و بهبود مدل می‌پردازیم. 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher بهنام ثابتی

بهنام ثابتی دانشجوی دکترای هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف است. بهنام از حدود 8 سال قبل فعالیت خود را در زمینه هوش مصنوعی آغاز کرد. تخصص اصلی بهنام پردازش زبان‌های طبیعی (NLP) به خصوص در زبان فارسی است که نتیجه آن را می‌توان در مقالات منتشر شده توسط او و هم‌چنین محصولاتی از قبیل زال و مینیاتور مشاهده کرد. بهنام هم‌چنین سعی داشته تا با جمع‌آوری داده‌های با کیفیت و منتشر کردن آن مشارکت محسوسی به جامعه علمی و فنی حوزه  پردازش زبان‌های طبیعی زبان فارسی داشته باشد. بهنام از سال 95 فعالیت خود را در شرکت میراث به عنوان کارشناس علم داده آغاز کرد. ایشان به عنوان مدیر ارشد علوم داده همراه با تیم داده خود در شرکت پارتیکل بی سعی بر حل مسائل پیچیده دنیای علوم داده دارد.

maktabkhooneh-teacher رضا فهمی

رضا فهمی فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه صنعتی شریف است. رضا از سال 92 در زمینه هوش مصنوعی مشغول به فعالیت است که از سال 95 به صورت تخصصی به عنوان کارشناس علوم داده در شرکت میراث شروع به کار کرد. علاقه و تخصص اصلی رضا طراحی راهکارهای مبتنی بر داده و مدل کردن مسائل پیچیده با بهره بردن از فناوری‌های مربوط به هوش مصنوعی و علوم داده  است. ایشان به عنوان مدیر ارشد محصول در شرکت پارتیکل بی مشغول به کار است.

maktabkhooneh-teacher سید علیرضا بختیاری

سید علیرضا بختیاری فارغ‌التحصیل رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر  که از سال 99 دانشجوی ارشد رشته هوش مصنوعی در دانشگاه آلبرتا کانادا است. علیرضا از سال 97 به عنوان کارشناس توسعه نرم افزار فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کرد. علاقه و استعداد علیرضا در هوش مصنوعی و مسائل مربوط به داده باعث شد تا او زمینه کاری و تحقیقاتی خود را در هوش مصنوعی و به خصوص یادگیری تقویتی (RL) تغییر دهد.
علیرضا از سال 98 به عنوان کارآموز و پس از آن به عنوان کارشناس علوم داده در شرکت پارتیکل بی سعی بر حل مسائل بازارهای مالی با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی و علوم داده دارد.

maktabkhooneh-teacher فرهاد آزادجو

فرهاد آزادجو طبری دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر در دانشگاه تهران است. فرهاد در دوره کارشناسی ارشد در  زمینه پردازش داده‌های بزرگ (big data) و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی در آزمایشگاه داده‌های بزرگ دانشگاه صنعتی شریف به تحقیق و توسعه می‌پرداخت. حوزه تخصصی او در دوره دکترا استفاده از الگوریتم‌های علوم داده در سامانه‌های معاملاتی با بسامد بالا است. فرهاد از سال 95 به عنوان کارشناس علم داده در شرکت میراث مشغول به فعالیت شد. او به عنوان یکی از متخصصین علوم داده در شرکت پارتیکل بی سعی بر حل مسائل پر چالش بازارهای مالی دارد.
فرهاد همچنین متخصص بصری سازی داده (data visualization) برای سناریوهای تحلیلی مسائل است.

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-01-19
محتوا دوره بسیار کاربردی و عالی هستش
ساسان عباسی 1402-11-27
اگر تجربه کار با داده یا انجام پروژه های داده محور داشته باشید، به خوبی متوجه میشید که مطالبی که این تیم ارائه میدن، تجربه بیش از ۱۰ سال مدیریت، انجام و حل چالش پروژه های گوناگون هست که به خوبی به اشتراک گذاشتن. بسیار دقیق، کاربردی و دسته بندی شده. به نظر من کمتر تیمی پیدا میشه که این اطلاعات رو به اشتراک بذاره، دمتون گرم واقعا
امیر شاهچراغیان 1401-05-18
این دوره فوق العاده بود. ممنون از این تیم و خیلی خوشحال خواهم شد اگر کورس های بیشتری از این تیم ببینم.
محمد یعسوبی 1402-12-16
مباحث سنگین و پیچیده است هر درس را باید چند بار ببینید و یاد داشت برداری کنید
الهام فروغی فر 1401-04-07
این یک دوره کاربردی و نسبتاً پیشرفته مهندسی داده و یادگیری ماشین است. آموزشها خیلی خوبه ولی به پیش نیازهایش دقت کنید. متاسفانه من به یاد ندارم که زمان ثبت نام من پیش نیازش را در سایت نوشته بودند یا شاید من ندیدم :))
احسان صالح آبادی 1401-01-30
این کورس عالیه. من که الان وسطای کورس هستم و به شخصه ازش لذت بردم تا به اینجای کار. فقط ای کاش میشد اسلایدها و کدها با ما به اشتراک گذاشته بشه تا بشه راحت تر مفاهیم رو مرور و پیاده سازی کنیم. با سپاس
علی تقی‌پور فرد 1403-01-14
من دو سه جلسه این دوره رو دیدم سطح زبانم خوبه چه دلیلی داره برای کلمات غیر تخصصی از کلمات انگلیسی استفاده کنیم و متاسفانه اونهم به اشتباه
الناز مقدم 1402-11-16
نمیدونم اصراری بوده یا غیرعمد هست این مقدار استفاده از کلمات انگلیسی در ساختار جمله! (منظورم اصطلاحات تخصصی مرتبط نیست) اما متاسفانه باعث شده مربی در جمله بندی خطاهای بسیاز زیادی داشته باشه و کلمات رو پس و پیش بگه و تپق بزنه.. همزمان دارم دوره‌های انگلیسی این حوزه رو میگذرونم و باید اعتراف کنم انقدر خطای کلامی و جمله بندی اشتباه در همین ابتدای دوره دیدم که تمرکزکردن روی این دوره فارسی زبان برام سخت تر از دوره های انگلیسی شده :( امیدوارم مکتب خونه زودتر به مرحله ای از "کیفیت" برسه که قبل از ضبط، متن مربی نوشته بشه، پشت دوربین با اتوکیو بهش نمایش داده بشه، حداقل یکی دوبار تمرین بشه و ضبط محتوا بعد از این مراحل اتفاق بیافته.
علی امیری 1402-11-09
واقعا استفاده‌ی بی‌‌مورد از این مقدار کلمات انگلیسی، آزاردهنده، خودنما و برخلاف ظاهرش نشاناز بی‌‌سوادی داره. فعلا چند درس رو دیدم و امیدوارم بتونم با این قضیه کنار بیام. مسااله نفهمیدن نیست، چون دوره‌های تحلیل داده رو به زبان انگلیسی هم خوندم ولی واقعا آزاردهنده‌ست.
محمد میرزایی قصبه 1402-01-15
سلام من تازه دوره رو شروع کردم و این حجم استفاده بی مورد از واژه های انگلیسی واقعا آزار دهنده است.
مهدی زارعی 1401-05-31
با تشکر از زحمات اساتید نکاتی که به ذهن رسید: 1- دوره برخلاف توضیحات اولیه و عدم درج پیش نیاز ، بیشتر رویکرد یادگیری ماشین داشت تا حل مسئه 2- من متوجه نشدم چرا اساتید اصرار بر استفاده از واژگان انگلیسی داشتند (حتی درمورد واژگان آسان ) . این امر یادگیری را برای من سخت کرده بود . 3- پروژه های تعریف شده در دوره نیز به زبان انگلیسی است که ما رو از یادگیری بهتر دور می کنه . به خصوص پروژه پایانی که حقیقتا خود فهم مسئله ، بیشتر از حل اون زمان می بره . به هرحال باید تأکید کرد که هدف از برگزاری دوره یادگیری دانش پذیر براساس اقتضائات خودش هست و نه سطح توانمندی اساتید و مطالب اونها . به عبارتی اثربخشی دوره را میزان یادگیری دانش پذیران و سهل بودن تدریس مشخص می کند و نه سطح توانمندی اساتید .
شیوا سادات شجاع مداحی 1402-11-08
آموزش های این دوره با زبانی فارسیه در حالی که برای تمرینات و پروژه های آن تماما از زبان انگلیسی استفاده شده و این خیلی آزار دهندست بهتره حداقل برای پیش نیاز این دوره چند واحد زبان انگلیسی تخصصی هم بزارین!!!
معین یونسی هروی 1401-03-30
من چند جلسه اولش رو دیدم. ارائه دهنده شاید علم و تجربه زیادی داشته باشه، اما اونچه که برای من دانشجوی دوره مهم هست، اینه که چینش مطالب، نحوه ارائه، سرفصل های انتخاب شده و در مجموع کل ارائه خسته کننده، یکنواخت، حوصله سربر و نه چندان مفید هست. توقع بیشتری داشتم. احتمال بسیار زیاد یبا وجود اینکه هزینه کردم، دوره رو همینجا رها کنم.
مهدی زمانی 1401-06-30
سلام من دوره هنر "حل مسئله با داده" را خریدم و این دوره اصلا استاندارد نیست، و فقط برای افراد متخصص در حوزه خوبه و متاسفانه توضیحی در این باره از قبل ارائه نشده! برای دیدن این دوره به سطح بالایی از زبان انگلیسی نیازه و کل اصطلاحات به زبان تخصصی ارائه میشه و جنبه آموزشی آن را به زبان فارسی از بین میبره! جدا از این، کوییزهای تخصیص داده شده به هرقسمت هم خونی نداره، با این منظور که توضیحات ارائه شده در قسمت آموزش به‌تنهایی جوابگوی پاسخ به سوالات نیست و نیاز به دانش قبلی و فراتر از مبحث داره! حداقل باید در پیش‌نیازهای دوره به این موضوع اشاره بشه که افراد باید با "حل مسئله با داده" آشنایی داشته باشند، از قبل یادگرفته باشند، زبان تخصصی انگلیسی آن را بلد باشند و به این دوره با عنوان یک مکمل به دانش قبلیشون نگاه کنند. و برای افرادی که با علاقه به یادگیری این موضوع، قصد شروع را دارند این دوره اصلا توصیه نمیشه.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

دوره دیتا ساینس مناسب چه کسانی است؟

جمع‌آوری داده و تجزیه و تحلیل آن‌ها به سازمان کمک می‌کند تا درآمد و جایگاه خود را در بین رقبا ارتقا دهد. بنابراین اگر با مفاهیم اولیه تحلیل داده و یادگیری ماشین آشنا هستید و قصد ورود به بازار کار در این حوزه را دارید، دوره آموزشی علم داده برای شما تهیه شده است. همچنین اگر تمایل دارید با مفاهیم علوم داده به صورت حرفه‌ای آشنا شوید و آن‌ها را در حل مسئله‌های واقعی به‌کار بگیرید، این دوره کمک شایانی به شما خواهد کرد.

 

بعد از فراگیری دوره آموزش علم داده چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

 • به طور کامل با مفهوم volatility آشنایی خواهید داشت و چگونگی استفاده از آن را فرا خواهید گرفت.
 • می‌توانید نوع مدل‌سازی و حل مسئله را بررسی کنید.
 • توانایی جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه تحلیل و آماده‌سازی آن‌ها را خواهید داشت.
 • می‌توانید مسئله را مدل‌سازی کنید.
 • با استفاده از مدل ساخته شده می‌توانید مسئله را حل کنید.
 • می‌توانید تکنیک مناسب را با توجه به نوع مسئله انتخاب کنید.
 • می‌توانید نتایج تحلیل‌های خود را به زیبایی و به درستی به مخاطبان منتقل کنید.

 

پیش‌نیاز فراگیری دوره آموزش Data Science چیست؟

برای انجام پروژه‌های علم داده اول از هر چیز، باید بتوانید مشکلی که کسب‌وکار شما با آن روبه‌رو است را به خوبی درک کنید. آشنایی با چگونگی جمع‌‌آوری داده هم مهم است. چرا که با تحلیل داده‌های مناسب می‌توانید اطلاعات موردنیازتان را کسب کنید. 

از طرفی علوم داده نیاز به آشنایی با اصول یادگیری ماشین دارد. در واقع، شما باید بتوانید الگوریتم‌ها را به خوبی درک و آن‌ها را پیاده‌سازی کنید.

سفر از یک مشکل واقعی در کسب‌وکار به یک مسئله در حوزه علوم داده کار چندان آسانی نیست. بنابراین باید به طور دقیق بدانید که در هر مرحله از فرایند حل مسئله، می‌خواهید چه کاری انجام دهید.

 

ویژگی‌های متمایز دوره علم داده مکتب‌پلاس چیست؟

دوره علوم داده مکتب‌پلاس مانند دوباره‌های مشابه به آموزش یادگیری ماشین و الگوریتم‌های آن نمی‌پردازد؛ بلکه به شما آموزش مي‌دهد که برای حل مسائل پیچیده چه ذهنیتی باید داشته باشید. در این دوره شما می‌آموزید که با توجه به موضوع موردنظرتان چگونه داده‌های لازم را آماده‌سازی کنید، با استفاده از چه تکنیکی و چگونه آن‌ها را تحلیل کند و در نهایت چگونه جواب مسئله را نمایش دهید.

مهم‌ترین مزیت این دوره برای شرکت‌کنندگان آن است که آن‌ها می‌توانند بعد از فارغ‌التحصیلی در این دوره و انجام مصاحبه و طی شدن پروسه، وارد دوره کارآموزی data science مجموعه particle B شوند. این امکان توسط همین مجموعه که ارائه‌دهنده دوره هنر حل مسئله با داده است، برای شما عزیزان فراهم شده است.

در انتهای این دوره یک پروژه نهایی به شما داده می‌شود که بتوانید در آن آموخته‌های خود را امتحان کنید. در این پروژه باید بتوانید داده‌های بازارهای مالی را تحلیل کنید. به عنوان مثال می‌توانید به تحلیل وضعیت بورس در کشور بپردازید و آینده آن را پیش‌بینی کنید.

هم‌چنین، دوره دیتا ساینس توسط Data Scientist هایی ارائه شده است که علاوه بر دانش آکادمیک، نتیجه چندین سال تجربه خود در حل چالش‌های شرکت‌های بزرگ و کوچک را در این دوره با بیانی ساده به شما منتقل کرده اند.

دوره آموزش هنر حل مسئله با داده

آموزش هنر حل مسئله با داده یکی از مباحث مهمی است که در زمینه‌ی تحلیل داده و مدیریت مطرح می‌شود. این آموزش‌ها بیش‌تر در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. آموزش حل مسأله با داده کمک می‌کند تا مسأله را به‌درستی تعریف کرده و انتظارات را برآورده نماییم.

علم داده چیست؟

علم داده (Data Science) شاخه‌ای از علم است که با تحلیل داده‌ها، اطلاعات مفیدی را از آن استخراج می‌کند. این اطلاعات (بسته به هدف و نوع مسأله) کاربردهای زیادی در خصوص تصمیم‌گیری شرکت‌ها، افزایش‌ سودآوری و غیره خواهد داشت.

بررسی اهمیت علم داده 

هنر حل مسأله از جمله مهارت‌های الزامی برای ورود به هر کسب و کاری است. هر حرفه‌ای مسائل و چالش‌های خاص خودش را دارد. هنر حل مسئله به شما کمک می‌کند تا مشکل را درک کرده و بتوانید راه‌حل مناسب آن را بیابید.

شاید برایتان جالب باشد که داده‌های مختلفی که در یک سازمان وجود دارد، اطلاعات بسیار زیادی را در خود نهفته است. اطلاعاتی که می‌توان از آن‌ها الگوها و روابط حاکم بر آن سازمان را استخراج کرد. این کار به عهده‌ی متخصص علم داده است. این تخصص، می‌تواند مهارت حل مسئله با داده را در اختیار فرد بگذراد.

پس می‌توان این‌طور نتیجه گیری کرد که علم داده، کمک می‌کند تا با استفاده از الگوریتم‌های مختلف، داده‌ها را تحت ارزیابی و تحلیل قرار دهیم. این ارزیابی، سبب کشف و شناخت الگوها در بین داده‌ها می‌شود و در نهایت اجازه می‌دهد تا راه‌حل مناسب برای مشکل به‌وجود آمده را شناسایی و اجرا کنیم.

آموزش علم داده

عصر حاضر، عصر انفجار اطلاعات نام‌گذاری شده است. این نامگذاری، بی‌جهت نبوده و حاکی از ارزش و قدرتمندی اطلاعات است. همان‌طور که می‌دانید، اطلاعات از پردازش روی داده‌های خام به‌دست می‌آیند. پس می‌توان این‌گونه تصور کرد که داده‌ها، حرف اول را می‌زنند.

اهمیت داده، سبب شده است تا شاخه‌ای از علوم به‌طور مجزا به داده بپردازد. متخصصین این حوزه، توانایی‌های فوق‌العاده‌ای در زمینه‌ی کار با دیتاها دارند. مصورسازی داده‌ها، خوشه‌بندی آن، یادگیری عمیق و غیره برخی از مهارت‌های این افراد است. این توانمندی‌ها در بیش‌تر شرکت‌ها، ادارات و سازمان‌ها مورد نیاز است. بنابراین بازار کار خوبی برای متخصصین این رشته فراهم شده است.

دوره مدیریت داده و تخصص علم داده، از انواع علوم پرطرفدار در این حوزه به‌شمار می‌آیند. این علم، ترکیبی از علوم ریاضیات، آمار و یادگیری ماشین را شامل می‌شود. هدف از متخصص شدن در علم داده، این است تا بتوانیم تحلیل صحیحی از داده‌ها ارائه دهیم و مسائل مختلف را با آن حل کنیم.

کاربردهای علم داده

یادگیری علم داده به شما کمک می‌کند تا شانس خود را برای ورود به حوزه‌های حرفه‌ای زیادی ارتقا دهید. برخی از کاربردهای این علم، در فهرست زیر عنوان شده است.

•      تشخیص گفتار

•      تشخیص تصویر

•      دنیای بازی‌های کامپیوتری

•      جست‌وجو در اینترنت

•      حمل و نقل و خودروهای خودران

•      مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی

•      سیستم‌های توصیه‌گر

•      تشخیص ریسک در حوزه‌ی مالی

هدف از آموزش هنر حل مسئله با داده چیست؟

کاربرد علم داده، در هر سازمان و مجموعه‌ای که حجم اطلاعات کثیری داشته باشد؛ قابل ملاحظه خواهد بود. این کاربرد نشان می‌دهد که زمینه و هدف آموزش هنر حل مسأله با داده، آشنایی با تکنیک‌های مختلف برای استخراج اطلاعات از داده‌های خام برای تحلیل آن است. این تحلیل‌ها به‌گونه‌ای انجام می‌شوند که الگوی پنهان شده در داده‌ها، استخراج شوند. بنابراین براساس این الگوها می‌توان تصمیمات بهتری را در حوزه‌ی مدیریت اتخاذ کرده و یا مسائل موجود را برطرف نمود.

با گذراندن دوره‌ی آموزش حل مسأله با داده، شما به یک متخصص داده تبدیل می‌شوید. آموزش‌ها داده‌کاوی مزایای زیادی را به‌همراه دارد. این به شما بستگی دارد که در کدام حوزه و چطور بخواهید از این دانش بهره بگیرید.

پیش نیازهای آموزش هنر حل مسئله با داده

برای این‌که مفاهیم این دوره‌ی آموزشی را به‌خوبی متوجه شوید، می‌بایست در علوم زیر، مهارت و تسلط خوبی کسب کرده باشید.

•      یادگیری ماشین

•      مدل‌سازی ریاضی

•      آمار

•      برنامه نویسی کامپیوتر

•      پایگاه‌های داده

در صورتی که فکر می‌کنید، این علوم برایتان ناآشنا است و یا تسلط کافی برای دنبال کردن مباحث پیشرفته را ندارید، بهتر است تا در ابتدا آموزش‌های زیر را دنبال کنید.

•      آموزش پایتون برای علم داده

•      آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده

•      آموزش هوش مصنوعی با پایتون رایگان

•      آموزش رایگان یادگیری ماشین با پایتون

در دوره‌ی آموزش هنر حل مسئله با داده چه چیزهایی را یاد می‌گیریم؟

این دوره‌ی آموزشی، به شما یاد می‌دهد که چطور با استفاده از علم داده، مسائل مختلف را حل کنید. بنابراین چالش‌های واقعی حل مسائل در این آموزش، با شفافیت تمام بیان شده‌اند. آن‌چه در مباحث این آموزش مطرح می‌شود، چهار حوزه‌ی کلی دارد که عبارتند از:

•      تعریف مسئله و مدل‌سازی آن

•      آماده‌سازی داده‌ها و پیش‌پردازش آن

•      انتخاب تکنیک مناسب

•      تحلیل داده‌ها، بهینه‌سازی مدل‌های بصری و نتیجه‌گیری

در این آموزش، یاد می‌گیرید که چطور با استفاده از حوزه‌های ذکر شده، مسائل را بررسی و تحلیل کنید. خلاصه این‌که در پایان این دوره، توانایی لازم برای حل مسائل با استفاده از داده‌ها را به‌دست می‌آورید. برای این منظور، ابتدا شما را با مفهوم volatility آشنا می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چطور می‌توانید از آن استفاده کنید.

سپس انواع مدل‌سازی و حل مسأله را مورد مطالعه قرار می‌دهیم. شما یاد می‌گیرید که چطور می‌توانیم داده‌ها را آماده کنیم، مدل مورد نظر را بسازیم و نهایتاً برای حل مسأله اقدام کنیم. در انتهای آموزش نیز ابزارهای تصویرسازی visualization برای تحلیل نتایج و بهبود ارائه خواهد شد. 

معرفی سرفصل‌های دوره‌ی آموزش هنر حل مسئله با داده

سرفصل‌های یک دوره، عبارتند از مباحث و موضوعاتی که در آن آموزش، پوشش‌دهی می‌شوند. زمانی که شما قصد انتخاب یک دوره‌ی آموزشی را دارید، می‌بایست به سرفصل‌های آن توجه کنید. روشن است که دوره‌هایی که سرفصل‌های کامل را در خود گنجانده‌اند، دوره‌های برتر و جامع‌تر شناخته می‌شوند. در ادامه، سرفصل‌های دوره‌ی آموزشی هنر حل مسئله با داده، ‌عنوان شده است.

•      Problem statement

•      Before fit

•      After predict

•      Model improvement

•      Data storytelling

•      پروژه عملی

دوره‌ی آموزش هنر حل مسأله با داده چقدر طول می‌کشد؟

دوره‌ی آموزشی هنر حل مسئله که در مکتب خونه تهیه شده است، شامل ۱۲ ساعت ویدیوی آموزشی  ۲۷ ساعت تمرین و پروژه است. مجموعاً در کم‌تر از ۴۰ ساعت، شما می‌توانید دوره‌ی مذکور را به اتمام برسانید. البته در نظر داشته باشید که این مدت زمان، با در نظر گرفتن تسلط کامل شما روی مباحث پیش نیاز محاسبه شده است.

چطور علم داده را یاد بگیریم؟

علم داده، جزو علوم پیشرفته و سطح بالا است. پس در ابتدای ورود به این حوزه، شما باید با دانش پیش نیاز آن آشنا باشید. ریاضیات، آمار، علوم یادگیری ماشین، برنامه نویسی و پایگاه‌های داده‌ای از جمله‌ی این پیش نیازها به‌حساب می‌آیند. شما می‌توانید این مهارت‌ها را از طریق آموزش های رایگان (به‌صورت ویدیویی و کتاب) یاد بگیرید. در برخی زمینه‌ها، امکان دانلود رایگان دوره های مکتب خونه نیز وجود دارد.

بعد از یادگیری گزینه‌های پیش نیاز، می‌توانید از دوره‌های آموزش هنر حل مسأله با داده استفاده کنید. سعی کنید منابع به‌روز، معتبر و کاملی را انتخاب کنید تا آموزش‌ها را به‌طور کاربردی و عملی یاد بگیرید. بعد از اتمام آموزش‌ها، شما توانایی لازم برای حل مسأله با داده را کسب می‌کنید.

آموزش هنر حل مسئله با داده در مکتب خونه

اگر قصد دارید تا مهارت حل مسئله با داده را یاد بگیرید، می‌توانید از دوره‌ی آموزشی مکتب خونه استفاده کنید. تمرکز این دوره‌، روی تقویت مهارت حل مسئله است و شما لام تا کام حل مسأله با تکنیک‌های علم داده را یاد می‌گیرید. شرکت در این دوره، به تقویت رزومه‌ی شما کمک شایانی می‌کند. در مکتب خونه همچنین انواع دوره آموزش علم داده، آموزش هوش مصنوعی و آموزش برنامه نویسی به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است.

 

صفحات پربازدید
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  38 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  12 ساعت ویدئو - 27 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  6 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام