آمادگی امتحان ریاضی یک

poster
پیش‌نمایش دوره

این دوره‌ آموزش ریاضی یک از سری آمادگی شب‌های امتحان سایت مکتب خونه است. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی خواهد بود. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
5 (34 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 مباحث ریاضی پایه

 روش حل سوالات امتحانی درهر بخش

 تمام مباحث و سرفصل‌های امتحانی

 آموزش مباحث تکمیلی درس ریاضی یک دانشگاه

پیش‌نیاز‌ها

این دوره به نحوی تهیه و تدوین شده است که مباحث آن به ساده‌ترین شکل ممکن بیان شوند و مخاطبان دوره بتوانند به‌سادگی متوجه موضوعات مطرح شده شوند. به همین جهت برای شرکت در این دوره هیچ پیش‌نیاز به خصوصی وجود ندارد و افراد با هر سطحی از آگاهی و تحصیلات می‌توانند از مباحث این دوره نهایت استفاده را داشته باشند.

سرفصل‌های دوره آمادگی امتحان ریاضی یک

اعداد مختلط
  مقدمه
مشاهده
"06:32  
  نمایش عدد مختلط روی نمودار
"10:08  
  چهار عمل اصلی در اعداد مختلط
"15:13  
  نمایش قطبی
مشاهده
"12:04  
  تبدیل قطبی به دکارتی
"10:36  
  ضرب و تقسیم اعداد قطبی
"08:59  
  توان n عدد مختلط
"10:11  
  ریشه اعداد مختلط
"09:40  
  حل معادلات مختلط
"09:21  
  مکان هندسی
"10:15  
  توابع هایپربولیک
"16:49  
  تمرین فصل اعداد مختلط (الزامی)
 100%    
"60:00  
حد و پیوستگی
  حدهای 0/0
"15:08  
  حد در بینهایت
"16:39  
  حدهای بینهایت
"12:47  
  حدهای صفر*بینهایت
"05:44  
  حدهای صفر به توان بینهایت، یک به توان بینهایت و بینهایت به توان صفر - بخش اول
مشاهده
"11:52  
  حدهای صفر به توان بینهایت، یک به توان بینهایت و بینهایت به توان صفر - بخش دوم
"15:58  
  پیوستگی
"10:30  
  تمرین فصل حد و پیوستگی (الزامی)
 100%    
"60:00  
مشتق و کاربرد آن
  مشتق توابع توانی – رادیکالی
"08:09  
  مشتق توابع مثلثاتی
"13:23  
  مشتق توابع هایپربولیک
"05:21  
  مشتق توابع نمایی – لگاریتم
"08:04  
  مشتق ضرب – مشتق تقسیم
"07:15  
  مشتق f(x) به توان g(x)
"08:24  
  مشتق توابع معکوس مثلثاتی
"06:39  
  مشتق پارامتری – ضمنی
مشاهده
"14:01  
  قاعده لایپنیتز (مشتق انتگرال)
"13:10  
  مشتق معکوس توابع – خط مماس و قائم
"11:24  
  قضیه بولتزانو
"09:01  
  قضیه مقدار میانگین (لاگرانژ)
"08:57  
  تمرین فصل مشتق و کاربردآن (الزامی)
 100%    
"60:00  
روش‌های انتگرال گیری
  مقدمه (فرمول‌های مهم)
"13:14  
  حل مثال امتحانی از انتگرال
مشاهده
"13:04  
  روش تغییر متغیر – بخش اول
مشاهده
"14:22  
  روش تغییر متغیر – بخش دوم
"12:58  
  روش تغییر متغیر – بخش سوم
"10:24  
  روش جز به جز – بخش اول
مشاهده
"13:25  
  روش جز به جز – بخش دوم
"12:39  
  روش جز به جز – بخش سوم
"12:39  
  انتگرال توابع گویا – بخش اول
"13:54  
  انتگرال توابع گویا – بخش دوم
"13:39  
  انتگرال توابع گویا – بخش سوم
"17:00  
  انتگرال توابع گویا – بخش چهارم
"14:22  
  انتگرال توابع گویا – بخش پنجم
"10:06  
  روش تغییر متغیر مثلثاتی – بخش اول
"14:59  
  روش تغییر متغیر مثلثاتی – بخش دوم
"06:07  
  انتگرال توابع گنگ
"10:49  
  انتگرال ضرب توابع مثلثاتی
"08:21  
  انتگرال توان زوج و فرد مثلثاتی – بخش اول
"11:19  
  انتگرال توان زوج و فرد مثلثاتی – بخش دوم
"07:41  
  حل مثال جامع از انتگرال – بخش اول
"07:18  
  حل مثال جامع از انتگرال – بخش دوم
"10:24  
  تمرین فصل روش‌های انتگرال‌گیری (الزامی)
 100%    
"60:00  
کاربردهای انتگرال
  انتگرال معین – بخش اول
"14:49  
  انتگرال معین – بخش دوم
"12:11  
  انتگرال معین توابع قدرمطلق
"16:49  
  انتگرال معین توابع چند ضابطه‌ای
"13:40  
  انتگرال‌های غیرعادی (نوع اول) – بخش اول
"11:42  
  انتگرال‌های غیرعادی (نوع اول) – بخش دوم
"15:29  
  انتگرال‌های غیر عادی (نوع دوم)
"09:16  
  مساحت بین دو نمودار – بخش اول
"09:49  
  مساحت بین دو نمودار – بخش دوم
مشاهده
"14:32  
  آزمون مقایسه – بخش اول
"15:06  
  آزمون مقایسه – بخش دوم
"09:15  
  طول قوس منحنی
مشاهده
"12:05  
  مجموع‌های ریمانی
"15:07  
  حجم حاصل از دوران – بخش اول
"13:44  
  حجم حاصل از دوران – بخش دوم
"12:55  
  حجم حاصل از دوران – بخش سوم
"07:09  
  مقدار متوسط
"08:01  
  پروژه کاربردهای انتگرال (الزامی)
 100%    
"60:00  
دنباله و سری
  مقدمه
"04:47  
  شرط همگرایی دنباله و سری
مشاهده
"15:33  
  سری هندسی
"12:49  
  سری‌های تلسکوپی
"15:04  
  آزمون انتگرال - بخش اول
"17:21  
  آزمون انتگرال - بخش دوم
"14:34  
  آزمون مقایسه
"07:55  
  آزمون نسبت
"10:52  
  آزمون کوشی
"07:49  
  آزمون سری‌های متناوب
"08:40  
  همگرای مطلق و مشروط
"15:51  
  سری‌های توانی - بخش اول
"16:28  
  سری‌های توانی - بخش دوم
"17:55  
  سری‌های تیلور-مکلورن
"07:45  
  حل مثال امتحانی از سری مکلورن – بخش اول
"15:04  
  حل مثال امتحانی از سری مکلورن – بخش دوم
"16:26  
  حل مثال امتحانی از سری مکلورن – بخش سوم
"17:58  
  تمرین فصل دنباله و سری (الزامی)
 100%    
"60:00  

گواهینامه

آمادگی امتحان ریاضی یک

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

این دوره‌ آموزش ریاضی یک از سری آمادگی شب‌های امتحان سایت مکتب خونه است. رویکرد این دوره بر پایه‌ی حل سوالات امتحانی خواهد بود. تمام سوالاتی که در طول این دوره حل می‌شود از سوالات امتحانات پایانترم و میانترم دانشگاه های برتر کشور انتخاب شده‌ است. هم چنین در انتهای هر فصل یک کوییز برای دانشجویان طرح شده که سوالات این کوییزها میتواند سوالات امتحان شما باشد. حتما سوالات کوییز را حل کرده و جواب های خود را برای من بفرستید تا تصحیح کنم و اشکالات و نقاط ضعف شما مشخص شود. برای توضیحات بیشتر ویدوی مقدمه -فصل اول را مشاهده کنید.

تمام ۱۷ ساعت این دوره به حل سوالات و نکات امتحانی پرداخته شده‌است و اثبات فرمول‌ها و قضایا را در این دوره نخواهیم داشت(چرا که اساتید در دانشگاه بسیار پایه‌ای و علمی به اثبات این موارد خواهند پرداخت)

دوره ریاضی جامع یک برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای دانشجویانی که در حل سوالات امتحانی مشکل دارند مناسب است .تمام دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد و غیر انتفاعی و غیره میتوانند از این دوره استفاده کرده و نتیجه دلخواه خود را بگیرند. حتما دوستان باید توجه کنند که اگر زمان شما تا امتحانتان کم است ( کمتر از دو هفته) مباحث این دوره را با جزوه امتحانی خود تطبیق داده و فقط مباحثی که در امتحانتان می آید را مشاهده کنید.

اما اگر زمان کافی دارید تمام مطالب این دوره را با دقت مشاهده کنید چون بسیار پایه ای و با دیدگاه مهندسی به حل سوالات پرداخته شده است. ( این دوره بسیار جامع بوده و ممکن است تمام مطالب جزو سر فصل های دانشگاه و و امتحان شما نباشد. اما حتما در کنکور ارشد و پروژه های درسی به این مطالب نیاز خواهید داشت)

برای اینکه بهتر بتوانید تصمیم گیری کنید که آیا این دوره برای شما مناسب است یا نه، حتما ثبت نام رایگان را انجام داده و ویدیو های رایگان که برای شما انتخاب شده است را ببینید.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher عرفان صابر

عرفان صابر از سال ۹۰ فعالیت در زمینه تدریس دروس دانشگاهی را آغاز نمود.  ایشان ابتدا به عنوان استاد حل تمرین دانشگاه و در ادامه به صورت استاد خصوصی به برگزاری کلاس‌های دانشگاهی مشغول شد. زمینه فعالیت وی برگزاری کلاس برای دانشجویان جهت آمادگی در امتحانات دانشگاه و کنکور ارشد و دکتری است. دروس ریاضیات عمومی، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی، سیگنال وسیستم، آمار و احتمال مهندسی و محاسبات عددی از جمله دروسی است که ایشان سابقه فعالیت به عنوان مدرس را در آنها دارد.

وی از سال 98 فعالیت در بازار های مالی را آغار نمود. دوره های فیلتر نویسی، طراحی استراتژی ومدیریت سرمایه و بازار اختیار معامله (آپشن) از جمله زمینه های فعالیت ایشان است. اکنون ایشان در حال بررسی روش های استفاده از یادگیری ماشین در حوزه بازارهای مالی است.
عرفان صابر فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق، گرایش مخابرات سیستم از دانشگاه امیرکبیر است.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-04-21
جا داره از استاد تشکر کنم بخاطره اینکهمطالب رو به خوبی طبقه بندی کردن و مباحث رو خیلیعالی تدریس کردن
1403-02-21
بهترین دوره بود برای یادگیری ریاضی یک. برای هر سطحی عالیه این دوره.مخصوصا اگر پایه ضعیفی دارین این دوره خیلی خوب پایتونو قوی میکنه. تمام مسایلو استاد از اول شروع به حل میکنن تمام تیپ های سوالات امتحانم بررسی شده در کل بی نطیر بود
1403-02-20
جزوه همش تو بخش مقدمه است دنبالش نگردین کامل ندیدم ولی حضرت عباسی حرف اضافه نمیزنه استاد هرچی میگه لازمه
علیرضا کافی مشهدی 1402-10-30
عالی بود با زمان کم ویدیو ها کاملا مباحث به طور کاربردی تدریس شد
هادی قپانی اردبیلی 1402-10-08
عالی بود . استاد منتظر دوره های بعدی شما به خصوص ریاضی عمومی ۲ و ۳ هستیم . دم شما گرمفوق العاده بودین .
1402-09-19
دو بار از اول تا اخر دورتونو دیدم. خیلی خوب و جامع توضیح دادین. همونجوری که دوستان گفتند چون خودتون از اول شروع به حل میکنین خیلی کمک کنندس.در کل عالی بود.تشکرررررر
1402-09-15
هنوز کامل ندیدم . ولی تا اینجا خیلی خوب بوده
1402-09-15
عالی بود. یکی از بهترین دوره هاست
1402-09-15
کابردی و امتحانی محوره
1402-09-14
روز اول برای تهیه دوره شک داشتم. چون ریاضیم ضعیفه و اینکه دانشگاه ما کلا ۴ فصل درس میدن و اصلا اعداد مختلط نگفتند. این جا ۵ یا ۶ تا نظر بود و بچه ها راضی بودند و منم اعتماد کردم و تهیه کردم . اینقدر مثال های گوناگون و متنوع حل شده که هر کسی میتونه از دوره استفاده کنه حتی ما ضعیفا. خواستم تشکر کنم که بابت تهییه دوره وقت‌گذاشتید و مثال های منوع طرح کردید.
1402-09-14
بهترین دوررره واسه ریاضی یک. زمان ویدیو ها کوتاه و کاربردیه. تمام مباحث پوشش داده شده. استاد هم که عالی و مسلط بودن.
1402-09-14
خیلی خوب بود. ممنون از استاد به نطرم کوییز ها و ویدیوها مکمل خوبی بودن. من اول ثبت نام رایگانو انجام دادم. بعد که دیدم اوکیه و روشای حل استادو متوجه میشم دوره رو خریداری کردم. به نظرم اول ازینجا شروع کنید تا بهتر تصمیم گیری کنید
1402-09-14
از هر نظرعالی بود. مخصوصا اینکه کوییزا رو خیلی سریع تصحیح کردند. نمره الکی نمیدن.ممنون از استاد
1402-09-10
یکی از بهترین دوره های ریاضی یک. مباحث اینقدر عالی تدریس میشن که محاله یاد نگیره دانشجو استاد به اندازه کافی مسلط بودن و در یک کلام بی نظیر. لطفا سایر دروس علوم پایه هم از آقای صابر بزارید.
1402-09-09
ممنون‌از استاد. سه فصل اخر که تو پایانترم‌ میاد عالی بود .خیلی سریع سوالات‌ کوییزو تصحیح‌کردند.‌ ایشالا شبیهش تو امتحان بیااد
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.