آموزش زبان آلمانی سطح B1

poster
پیش‌نمایش دوره

هدف از تهیه این دوره تقویت چهار مهارت اصلی زبان آلمانی یعنی مهارت‌های شنیداری، خواندنی، شنوایی و نوشتاری می‌باشد. این دوره مناسب افرادی است که می‌خواهند خود را برای آزمون آلمانی سطح B1 آماده کنند. ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
2.3 (3 رای)
سطح: متوسط
 پلاس

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 یادگیری مبتنی بر متد آموزشی کتاب Starten Wir! (B1)

 تقویت چهار مهارت اصلی زبان آلمانی

 آمادگی برای آزمون سطح B1 زبان آلمانی

 پوشش کامل قواعد دستوری زبان آلمانی در سطح B1

پیش‌نیاز‌ها

با توجه به سطح‌بندی زبان آلمانی، این دوره در ادامه دوره آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی (A2) تهیه شده و توصیه می‌شود در صورتی که سطح A2 را نگذرانده‌اید، ابتدا آن سطح را گذرانده و سپس به یادگیری سطح B1 بپردازید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1

Lektion 1 - Fremde Sprachen
  Grammatik - Infinitiv mit zu
مشاهده
"09:14  
  Grammatik - Superlativ
مشاهده
"08:19  
  Grammatik - Trotzdem
"05:19  
  Grammatik - Wortbildung Adjektiv
"05:44  
  ?Leseverstehen - Welche Sprache würden Aliens lernen
"06:44  
  ?Leseverstehen - Wie lernen Aliens Deutsch
"03:46  
  Übung - Schreiben
"02:17  
  Übung - Hören 1
 23.1%    
"06:00  
  Übung - Sprechen 1 (الزامی)
 76.9%    
"60:00  
Lektion 2 - Paare, Serien & Mehr
  Grammatik - Nebensatz Mit Obwohl
مشاهده
"03:43  
  Grammatik - Genetiv Nach Während
مشاهده
"04:27  
  Grammatik - je ….. Desto
"04:21  
  Grammatik - Futur I
"05:00  
  Grammatik - Deshalb / Darum / Deswegen / Daher
"06:02  
  Leseverstehen - Serien: die Liebe und der Streit
"05:33  
  Leseverstehen - Serienfreaks.de
"05:26  
  Übung - Schreiben
"01:14  
  Übung - Hören 2
 28.6%    
"06:00  
  Übung - Sprechen 2 (الزامی)
 71.4%    
"60:00  
Lektion 3 - Auch Anders Schön
  Grammatik - Plusquamperfekt
مشاهده
"07:00  
  Grammatik - Zu
"03:23  
  Grammatik - Wegen / Trotz
"07:09  
  Grammatik - Nebensatz Mit Während / Bevor
"06:50  
  Leseverstehen - Models Mit Mehr Dran
"04:58  
  Übung - Schreiben
"03:14  
  Übung - Hören 3-1
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Hören 3-2
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 3 (الزامی)
 65.8%    
"60:00  
Lektion 4 - Wetter, Sport und Extreme
  Grammatik - Um ….. Zu
مشاهده
"07:26  
  Grammatik - damit
"08:39  
  Grammatik - Über / Wortbildung
"06:44  
  Grammatik - Passiv
"07:01  
  !Leseverstehen - Das War Schon Stark
"08:15  
  Übung - Schreiben
"02:42  
  Übung - Hören 4
 20.6%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 4 (الزامی)
 79.4%    
"60:00  
Lektion 5 - Leben und Arbeiten
  Grammatik - Adjektivdeklination
مشاهده
"11:58  
  Grammatik - Nicht Nur ….. Sondern Auch / Sowohl ….. Als Auch
"05:55  
  Grammatik - Wortbildung - Chen
"03:03  
  Leseverstehen - Welche Anzeige Passt Zu Welcher Situation
"06:22  
  Übung - Schreiben
"02:51  
  Übung - Hören 5-1
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Hören 5-2
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 5 (الزامی)
 65.8%    
"60:00  
Lektion 6 - Urban und Grün
  Grammatik - Nebensatz Mit Sodass / So ….. Dass
مشاهده
"05:30  
  Grammatik - Nämlich
"03:32  
  Grammatik - Innerhalb / Außerhalb
"04:33  
  Grammatik - Verben Mit Präposition
"08:09  
  Leseverstehen - Wohnen: Die Zukunft Ist Urban, Grün und Sozial
"07:01  
  Leseverstehen - wwwwohnen-global/blog
"06:34  
  Übung - Hören 6
 16.7%    
"04:00  
  Übung - Sprechen 6 (الزامی)
 83.3%    
"60:00  
Lektion 7 - Stark im Leben
  Grammatik - Irrealer Bedingungssatz
"07:21  
  Grammatik - Nebensatz Mit Als
"04:25  
  Grammatik - Weder ...... Noch
"03:57  
  Grammatik - Nebensatz Mit Indem
"04:14  
  Leseverstehen - Streetworkers
"06:22  
  Leseverstehen - Umwelt Tipps für den Alltag
"07:27  
  Übung - Schreiben
"03:04  
  Übung - Hören 7-1
 12.8%    
"04:00  
  Übung - Hören 7-2
 23.1%    
"07:00  
  Übung - Sprechen 7 (الزامی)
 64.1%    
"60:00  
Lektion 8 - Chancen und Gefahren
  Grammatik - Nebensatz Mit Seitdem
"04:57  
  Grammatik - Passiv Perfekt
"03:55  
  Grammatik - Zwar ..... Aber
"06:08  
  Grammatik - Nebensatz Mit Als Ob
"04:19  
  Grammatik - Verben Mit Präpositionen – Fragen und Antworten
"09:44  
  Grammatik - Sondern / Gegen, um ..... (Herum)
"04:49  
  Leseverstehen - Facebook
"03:20  
  Übung - Schreiben
"01:58  
  Übung - Hören 8
 20.6%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 8 (الزامی)
 79.4%    
"60:00  
Lektion 9 - lch Bin Dann Mal Weg
  Grammatik - Brauchen Nicht / Kein ….. Zu
"04:06  
  Grammatik - Relativsätze, Nominativ
"04:44  
  Grammatik - Relativsätze, Relativsätze, Akkusativ und Dativ
"08:56  
  Grammatik - Relativsätze (Übung)
"05:59  
  Grammatik - Wortbildung / Durch / Zwischen
"08:40  
  Leseverstehen - Diskussionsforum
"03:51  
  Grammer -Ferien Im Spreewald
"04:56  
  Übung - Schreiben
"02:29  
  Übung - Hören 9
 24.2%    
"06:00  
  Übung - Sprechen 9 (الزامی)
 75.8%    
"60:00  
Lektion 10 - Kommunikation und Medien
  Grammatik - Relativsätze Mit Präpositionen
"08:20  
  Grammatik - Passiv Mit Modalverb
"06:34  
  Grammatik - Ohne Zu / Ohne Dass
"06:45  
  Leseverstehen - Die Fitness App. - Bedienungsleitung
"05:33  
  Leseverstehen - Aus dem Leben eines Video Bloggers
"04:09  
  Übung - Schreiben
"02:08  
  Übung - Hören 10-1
 26%    
"10:00  
  Übung - Hören 10-2
 26%    
"10:00  
  Übung - Sprechen 10 (الزامی)
 48.1%    
"60:00  
Lektion 11 - Dabei Sein
  Grammatik - Entweder ..... Oder
"04:19  
  Grammatik - Nebensatz mit Nachdem - قسمت اول
"05:54  
  Grammatik - Nebensatz mit Nachdem - قسمت دوم
"07:43  
  Grammatik - Anstatt ..... zu + infinitiv / Nebensatz mit anstatt dass
"06:18  
  Leseverstehen - Power und Spaß im Verein
"02:28  
  Übung - Schreiben
"03:24  
  Übung - Hören 11
 16.7%    
"04:00  
  Übung - Sprechen 11 (الزامی)
 83.3%    
"60:00  
Lektion 12 - Beste Freunde
  Grammatik - Jeder, Jedes, Jede / Derselbe, Dasselbe, Dieselbe
"09:30  
  Grammatik - Haben / Sein ….. (Nicht) zu + Infinitiv
"06:18  
  Grammatik - Relativsatz mit wo / was
"06:56  
  Grammatik - Nebensatz mit da / mit falls
"06:21  
  ?Leseverstehen - Warum Schreibt Jonas
"05:36  
  Leseverstehen - Kaffeekränzchen mit großen Folgen
"05:45  
  Übung - Schreiben
"03:19  
  Übung - Hören 12
 5.8%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 12 (الزامی)
 22.4%    
"60:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 1
 7.2%    
"06:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 2
 3.6%    
"03:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 3
 3.6%    
"03:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 4
 8.1%    
"07:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 5
 4.5%    
"04:00  
  Abschlussprüfung - Schreiben - 1 (الزامی)
 22.4%    
"60:00  
  Abschlussprüfung - Schreiben - 2 (الزامی)
 22.4%    
"60:00  

گواهینامه

آموزش زبان آلمانی سطح B1

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات تصحیح خودکار
خدمات تصحیح خودکار

تمرین‌ها و پروژه‌های شما در این دوره به صورت آنلاین و خودکار ارزیابی شده و‌ در عرض چند دقیقه بازخوردهای آن را دریافت می‌کنید.

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

هدف از تهیه این دوره تقویت چهار مهارت اصلی زبان آلمانی یعنی مهارت‌های شنیداری، خواندنی، شنوایی و نوشتاری می‌باشد. این دوره مناسب افرادی است که می‌خواهند خود را برای آزمون آلمانی سطح B1 آماده کنند. چرا که این دوره بر اساس کتاب  Starten Wir! (B1) که یکی از به روزترین و کامل‌ترین کتاب‌ها در زمینۀ آموزش زبان آلمانی، تنظیم شده است. دوره بر اساس سرفصل‌های کتاب، شامل دوازده درس می‌شود که هر درس به چهار قسمت گرامر، درک مطلب (به همراه کلمات جدید)، تمرین (نوشتن و صحبت‌کردن) و شنیداری تقسیم شده است. 

این دوره برای چه کسانی مناسب می‌باشد؟

این دوره برای زبان‌آموزان عزیزی که سطح A2 را به پایان رسانده‌اند و تمایل دارند در مدت زمانی به نسبت کوتاه و تا حدودی به صورت فشرده، سطح B1 را فراگیرند و برای امتحانات پایان دوره‌ی B1 آماده شوند، مناسب است. مشارکت فعال زبان‌آموزان در دوره و انجام تمرینات مورد نظر، در یادگیری شما تاثیر بسزایی دارد.

ویژگی‌های متمایزکننده دوره چیست؟

گرامر‌ محور بودن و تأکید بر درست‌نویسی یکی از ویژگی‌های اصلی این دوره به شمار می‌رود. البته زبان‌آموزان عزیز با انجام تمرینات مورد نظر می‌توانند ضمن به چالش کشیدن خود در صحبت کردن به زبان آلمانی، توانایی‌های خود در این زمینه را نیز بهبود بخشند.

بعد از فراگیری دوره چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

انتظار می‌رود زبان‌آموزان عزیز بعد از اتمام این دوره و انجام تمرینات، بتوانند ضمن تسلط به  زبان آلمانی در سطح B1، در نوشتن (نامه یا هر مطلب دیگری) و همچنین ارائه (Präsentation) به یک مطلب به آمادگی نسبی دست یابند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سید امین‌الدین ابطحی

سيد امين‌الدين ابطحی، دارای مدرک C2 در زبان آلمانی از انجمن فرهنگی سفارت اتریش (ÖKF)، با بیش از دوازده سال تدریس زبان آلمانی در آموزشگاه‌ها و مؤسسات مختلف نظیر کیش‌ایر، ادبا، گفتگو، اندیشۀ پارسیان و غیره می‌باشند. همچنین ایشان مترجم بیش از پانزده جلد کتاب از زبان آلمانی در زمینه‌های فلسفه، علوم انسانی و تاریخ هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
فرهنگ رحیمی نژاد 1403-03-03
به طور کلی زیاد دوره مناسبی نبود. گرامرها خوب توضیح داده نمیشن و معمولا باید یه ویدیو تو یوتوب ببینم دوباره تا اون گرامر رو متوجه بشم در واقع بیان معلم به قدر کافی خوب نیست. متاسفانه رو قسمت "لزن" هم کار خاصی صورت نمیگیره و خوب پوشش داده نمیشه. یه نکته ای که برام عجیب بود اینه که وقتی دارن از روی متن میخونن اشتباه لپی خوانش زیاده. حالا میگیم پیش میاد گاهی (هر چند خیلی به نظرم تکرارش زیاده به عنوان استاد زبان) ولی نکته عجیبش اینه که اصلا به روی خودشون نمیارن که برگردن و صحیحش رو بخونن و طوری ادامه میدن که انگار اتفاقی نیفتاده. من یه جستجوی ساده کردم و به اعتبار پیشینه معلم در زبان آلمانی که مترجم کتب فلسفی بودن دوره را شروع کردم ولی اصلا به بقیه پیشنهاد نمیشه. با تشکر از مکتب خونه و به امید انتشار نظرم

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آموزش زبان آلمانی سطح b1

احساستان رو تصور کنید: ایستاده‌اید وسط یک کافه دنج تو قلب برلین، دارید با یک قهوه خوشمزه، با یک آلمانی دوست داشتنی گپ می‌زنید. دیگر لازم نیست به دست و پا بیافتید، چون بالاخره سطح B1 رو تو یادگیری زبان آلمانی فتح کردید! اما رسیدن به این نقطه قشنگ، نیاز به یک نقشه راه دارد. تو این توضیحات به عنوان مکمل دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1، قرار است با تمام فوت و فن‌های آموزش زبان آلمانی B1 آشنا شوید. پس کوله پشتی‌تان رو بردارید، هدفون‌هایتان را بذارید و با ما همراه شوید تا با هم یک سفر هیجان‌انگیز به دنیای زبان آلمانی داشته باشیم.

سطوح آموزش زبان آلمانی

قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو دنیای B1، لازمه با سطوح مختلف آموزش زبان آلمانی آشنا شویم. این سطوح بر اساس چارچوب سنجش زبان اروپا (CEFR) تعیین می‌شوند و مهارت‌های شما را در چهار بخش اصلی – خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن – ارزیابی می‌کنند.

 • A1 (مبتدی): می‌توانید سلام و احوالپرسی کنید، اطلاعات شخصی‌تان رو بگویید و نیازهای اولیه را برطرف کنید.
 • A2 (ابتدایی): می‌توانید در مورد موضوعات آشنا و روزمره صحبت کنید.
 • B1 (متوسط): می‌توانید در مورد علایق و تجربیاتتان صحبت کنید، برنامه‌ریزی کنید و با اطمینان نسبی مکالمه داشته باشید.
 • B2 (بالاتر از متوسط): می‌توانید در مورد موضوعات انتزاعی و پیچیده صحبت کنید و با راحتی نسبی نظراتتان رو ارائه بدید.
 • C1 (پیشرفته): می‌توانید طیف وسیعی از متون طولانی‌تر رو درک کنید و ایده‌های پیچیده رو به صورت روان و با جزئیات بیان کنید.
 • C2 (مادرزاد): می‌توانید به راحتی در هر موقعیتی، حتی موقعیت‌های پیچیده و تخصصی، صحبت کنید.

چرا باید سطح B1 رو تو یادگیری زبان آلمانی هدف بذاریم؟

حالا که با سطوح مختلف آشنا شدیم، می‌رسیم به سؤال مهم: چرا B1؟ رسیدن به سطح B1 یه جهش قابل توجه تو مهارت‌های زبانی‌تان ایجاد می‌کند. تو این سطح می‌توانید:

 • با اعتماد به نفس بیشتری مکالمه داشته باشید.
 • در موقعیت‌های روزمره مثل خرید کردن، رزرو هتل یا پرسیدن آدرس راحت‌تر باشید.
 • برنامه‌های تلویزیونی یا رادیوی آلمانی رو با درک بیشتری دنبال کنید.
 • یه سری کارهای اداری و ساده را به زبان آلمانی انجام بدید.
 • برای مهاجرت یا تحصیل تو آلمان آمادگی بیشتری پیدا کنید.

بهترین روش یادگیری زبان آلمانی در منزل:

این روزها دیگر مجبور نیستید تو صف‌های طولانی ثبت‌نام کلاس‌های حضوری به شینید. خبر خوب اینکه با کمی پشتکار و انتخاب منابع درست، می‌توانید به راحتی آموزش زبان آلمانی سطح B1 رو تو خانه و با خیال راحت شروع کنید. بیایید با هم چند تا از بهترین روش‌ها رو مرور کنیم:

 • دوره‌های آنلاین آموزش زبان آلمانی سطح B1: خوشبختانه پلتفرم‌های آنلاین زیادی وجود دارند که دوره‌های باکیفیت و متنوعی برای یادگیری زبان آلمانی B1 ارائه می‌دهند. این دوره‌ها معمولاً ساختار مشخصی دارند و تمرین‌های تعاملی و مدرسین باتجربه می‌توانند تو مسیر یادگیری همراهی‌تان کنند.
 • اپلیکیشن‌های موبایل: دنیای اپلیکیشن‌ها هم پر از گزینه‌های جذاب برای یادگیری زبان آلمانی B1 هست. این اپلیکیشن‌ها می‌توانند تو وقت‌های خالی همراهتان باشند و با روش‌های سرگرم‌کننده و پله‌پله‌ای لغات و گرامر رو بهتان یاد بدهند.
 • کتاب‌های آموزش زبان آلمانی سطح B1: کتاب‌های معتبر و به روز می‌توانند یه منبع دائمی و قابل اطمینان برای یادگیری زبان آلمانی B1 باشند. این کتاب‌ها معمولاً بخش‌های مختلفی برای آموزش گرامر، لغات، درک مطلب و تمرین‌های متنوع دارند.
 • فیلم و سریال: فیلم‌ها و سریال‌های آلمانی یه راه فوق‌العاده سرگرم‌کننده و جذاب برای ارتقای مهارت‌های شنیداری و درک مطلبتان تو سطح هستند. دیدن این فیلم‌ها و سریال‌ها کمک می‌کند تا با لحن و اصطلاحات روزمره زبان آلمانی آشنا شوید و اصطلاح و کلمه جدید هم یاد بگیرید.

چند تا نکته برای استفاده از فیلم و سریال برای یادگیری زبان آلمانی:

 • از زیرنویس آلمانی استفاده کنید: در ابتدا می‌توانید از زیرنویس آلمانی استفاده کنید تا کلمات و جملات رو به صورت هم‌زمان ببینید و بشنوید.
  بعد از مدتی، زیرنویس رو بردارید: بعد از اینکه یه کم با لحن و اصطلاحات زبان آلمانی آشنا شدید، سعی کنید بدون زیرنویس فیلم یا سریال رو ببینید.
 • از دیکشنری استفاده کنید: هر کلمه یا اصطلاحی که بلد نیستید رو توی دیکشنری معنی کنید.
 • به طور مرتب تماشا کنید: سعی کنید به طور مرتب فیلم یا سریال ببینید تا در معرض زبان آلمانی قرار بگیرید.
  مکالمه:

یکی از مهم‌ترین بخش‌های یادگیری هر زبانی، تمرین مکالمه است. تو سطح B1 باید بتوانید در مورد موضوعات مختلف با یک آلمانی‌زبان به طور روان و طبیعی صحبت کنید.

مدرک B1 زبان آلمانی چقدر طول می‌کشد؟

مدت زمان لازم برای دریافت مدرک B1 زبان آلمانی به عوامل مختلفی مثل سابقه یادگیری زبان، استعداد، تلاش و منابع آموزشی شما بستگی دارد. به طور کلی، با یه برنامه‌ریزی درست و استفاده از منابع مناسب، می‌توانید تو 6 تا 12 ماه به این سطح برسید.

بهترین روش یادگیری زبان آلمانی B1 چی است؟

بهترین روش یادگیری زبان آلمانی B1 روشی است که با سبک یادگیری و شرایط شما سازگار باشد؛ مثلاً اگر آدمی هستید که از یادگیری آنلاین لذت می‌برید، دوره‌های آنلاین می‌توانند گزینه خوبی برای شما باشند. یا اگر ترجیح می‌دهید که با یه معلم رو در رو کار کنید، می‌توانید تو کلاس‌های حضوری شرکت کنید.

چطور می‌شود برای آزمون B1 زبان آلمانی آماده شد؟

برای اینکه بتوانید تو آزمون B1 زبان آلمانی موفق باشید، لازمه که تو چهار مهارت اصلی – خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن – به یه سطح قابل قبولی از تسلط برسید.

دوره آموزشی زبان آلمانی:B1 فتح قله‌ی مکالمه!

تو این دوره‌ آموزش زبان آلمانی سطح B1 مکتب خونه، با تمام فوت و فن‌های لازم برای تسلط بر سطح B1 زبان آلمانی آشنا می‌شوید.

دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1 برای چه کسانی مناسب است؟

این دوره برای کسانی که:

 • می‌خواهند با اعتماد به نفس بیشتری صحبت کنند و مکالمه داشته باشند مفید است.
 • به دنبال آمادگی برای آزمون‌های بین‌المللی مثل گوته هستند مفید است.
 • قصد دارند برای کار یا تحصیل به آلمان مهاجرت کنند مفید است.
 • می‌خواهند از فیلم‌ها و سریال‌های آلمانی لذت ببرند و درک کنند مفید است.
 • به دنبال چالش جدیدی برای تقویت زبان آلمانی خود هستند مفید است.

با گذراندن این دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1، افراد چه چیزی را یاد می‌گیرند:

در این دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1 یاد می‌گیرند:

 • در مورد علایق و تجربیات خود به طور روان و با جزئیات صحبت کنند.
 • در موقعیت‌های روزمره مثل خرید کردن، رزرو هتل یا پرسیدن آدرس به راحتی مکالمه کنند.
 • یاد می‌گیرند برنامه‌های تلویزیونی یا رادیویی آلمانی رو با درک بیشتری دنبال کنند.
 • نامه‌ها و ایمیل‌های رسمی و غیررسمی به زبان آلمانی بنویسند.
 • اخبار و مقالات آلمانی را به طور خلاصه درک کنند.
 • دایره لغات خود را به طور قابل توجهی گسترش دهند.
 • مهارت‌های شنیداری، خواندن، نوشتن و صحبت کردن خود را در سطح B1 تقویت کنند.

این دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1 شامل:

 • ویدئوهای آموزشی جذاب و کاربردی
 • تمرین‌های تعاملی و متنوع
 • آزمون‌ها و ارزیابی‌های مستمر
 • پشتیبانی آنلاین توسط مدرسین مجرب
 • دسترسی به منابع آموزشی 

آموزش زبان آلمانی با مکتب خونه

یادگیری زبان آلمانی B1 یک سفر پرهیجان و لذت ‌بخش است که می‌تواند درهای دنیای جدیدی را به روی شما باز کند. با انتخاب روش‌های یادگیری درست و استفاده از منابع مناسب، می‌توانید به راحتی تو خانه و به صورت خودآموز به این سطح برسید. پس معطل چی هستید؟ همین الان شروع کنید و طعم شیرین فتح قله B1 رو بچشید! همچنین در مکتب خونه انواع دوره آموزش زبان آلمانی به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است.