آموزش زبان آلمانی سطح B1

هدف از تهیه این دوره تقویت چهار مهارت اصلی زبان آلمانی یعنی مهارت‌های شنیداری، خواندنی، شنوایی و نوشتاری می‌باشد. این دوره مناسب افرادی است که می‌خواهند خود را برای آزمون آلمانی سطح B1 آماده کنند. ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
سطح: متوسط
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  23 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  7 ساعت ویدئو - 16 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات تصحیح خودکار course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 یادگیری مبتنی بر متد آموزشی کتاب Starten Wir! (B1)

 تقویت چهار مهارت اصلی زبان آلمانی

 آمادگی برای آزمون سطح B1 زبان آلمانی

 پوشش کامل قواعد دستوری زبان آلمانی در سطح B1

پیش‌نیاز‌ها

با توجه به سطح‌بندی زبان آلمانی، این دوره در ادامه دوره آموزش زبان آلمانی سطح مقدماتی (A2) تهیه شده و توصیه می‌شود در صورتی که سطح A2 را نگذرانده‌اید، ابتدا آن سطح را گذرانده و سپس به یادگیری سطح B1 بپردازید.

سرفصل‌های دوره آموزش زبان آلمانی سطح B1

Lektion 1 - Fremde Sprachen
  Grammatik - Infinitiv mit zu
"09:14  
  Grammatik - Superlativ
"08:19  
  Grammatik - Trotzdem
"05:19  
  Grammatik - Wortbildung Adjektiv
"05:44  
  ?Leseverstehen - Welche Sprache würden Aliens lernen
"06:44  
  ?Leseverstehen - Wie lernen Aliens Deutsch
"03:46  
  Übung - Schreiben
"02:17  
  Übung - Hören 1
 23.1%    
"06:00  
  Übung - Sprechen 1 (الزامی)
 76.9%    
"60:00  
Lektion 2 - Paare, Serien & Mehr
  Grammatik - Nebensatz Mit Obwohl
"03:43  
  Grammatik - Genetiv Nach Während
"04:27  
  Grammatik - je ….. Desto
"04:21  
  Grammatik - Futur I
"05:00  
  Grammatik - Deshalb / Darum / Deswegen / Daher
"06:02  
  Leseverstehen - Serien: die Liebe und der Streit
"05:33  
  Leseverstehen - Serienfreaks.de
"05:26  
  Übung - Schreiben
"01:14  
  Übung - Hören 2
 28.6%    
"06:00  
  Übung - Sprechen 2 (الزامی)
 71.4%    
"60:00  
Lektion 3 - Auch Anders Schön
  Grammatik - Plusquamperfekt
"07:00  
  Grammatik - Zu
"03:23  
  Grammatik - Wegen / Trotz
"07:09  
  Grammatik - Nebensatz Mit Während / Bevor
"06:50  
  Leseverstehen - Models Mit Mehr Dran
"04:58  
  Übung - Schreiben
"03:14  
  Übung - Hören 3-1
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Hören 3-2
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 3 (الزامی)
 65.8%    
"60:00  
Lektion 4 - Wetter, Sport und Extreme
  Grammatik - Um ….. Zu
"07:26  
  Grammatik - damit
"08:39  
  Grammatik - Über / Wortbildung
"06:44  
  Grammatik - Passiv
"07:01  
  !Leseverstehen - Das War Schon Stark
"08:15  
  Übung - Schreiben
"02:42  
  Übung - Hören 4
 20.6%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 4 (الزامی)
 79.4%    
"60:00  
Lektion 5 - Leben und Arbeiten
  Grammatik - Adjektivdeklination
"11:58  
  Grammatik - Nicht Nur ….. Sondern Auch / Sowohl ….. Als Auch
"05:55  
  Grammatik - Wortbildung - Chen
"03:03  
  Leseverstehen - Welche Anzeige Passt Zu Welcher Situation
"06:22  
  Übung - Schreiben
"02:51  
  Übung - Hören 5-1
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Hören 5-2
 17.1%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 5 (الزامی)
 65.8%    
"60:00  
Lektion 6 - Urban und Grün
  Grammatik - Nebensatz Mit Sodass / So ….. Dass
"05:30  
  Grammatik - Nämlich
"03:32  
  Grammatik - Innerhalb / Außerhalb
"04:33  
  Grammatik - Verben Mit Präposition
"08:09  
  Leseverstehen - Wohnen: Die Zukunft Ist Urban, Grün und Sozial
"07:01  
  Leseverstehen - wwwwohnen-global/blog
"06:34  
  Übung - Hören 6
 16.7%    
"04:00  
  Übung - Sprechen 6 (الزامی)
 83.3%    
"60:00  
Lektion 7 - Stark im Leben
  Grammatik - Irrealer Bedingungssatz
"07:21  
  Grammatik - Nebensatz Mit Als
"04:25  
  Grammatik - Weder ...... Noch
"03:57  
  Grammatik - Nebensatz Mit Indem
"04:14  
  Leseverstehen - Streetworkers
"06:22  
  Leseverstehen - Umwelt Tipps für den Alltag
"07:27  
  Übung - Schreiben
"03:04  
  Übung - Hören 7-1
 12.8%    
"04:00  
  Übung - Hören 7-2
 23.1%    
"07:00  
  Übung - Sprechen 7 (الزامی)
 64.1%    
"60:00  
Lektion 8 - Chancen und Gefahren
  Grammatik - Nebensatz Mit Seitdem
"04:57  
  Grammatik - Passiv Perfekt
"03:55  
  Grammatik - Zwar ..... Aber
"06:08  
  Grammatik - Nebensatz Mit Als Ob
"04:19  
  Grammatik - Verben Mit Präpositionen – Fragen und Antworten
"09:44  
  Grammatik - Sondern / Gegen, um ..... (Herum)
"04:49  
  Leseverstehen - Facebook
"03:20  
  Übung - Schreiben
"01:58  
  Übung - Hören 8
 20.6%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 8 (الزامی)
 79.4%    
"60:00  
Lektion 9 - lch Bin Dann Mal Weg
  Grammatik - Brauchen Nicht / Kein ….. Zu
"04:06  
  Grammatik - Relativsätze, Nominativ
"04:44  
  Grammatik - Relativsätze, Relativsätze, Akkusativ und Dativ
"08:56  
  Grammatik - Relativsätze (Übung)
"05:59  
  Grammatik - Wortbildung / Durch / Zwischen
"08:40  
  Leseverstehen - Diskussionsforum
"03:51  
  Grammer -Ferien Im Spreewald
"04:56  
  Übung - Schreiben
"02:29  
  Übung - Hören 9
 24.2%    
"06:00  
  Übung - Sprechen 9 (الزامی)
 75.8%    
"60:00  
Lektion 10 - Kommunikation und Medien
  Grammatik - Relativsätze Mit Präpositionen
"08:20  
  Grammatik - Passiv Mit Modalverb
"06:34  
  Grammatik - Ohne Zu / Ohne Dass
"06:45  
  Leseverstehen - Die Fitness App. - Bedienungsleitung
"05:33  
  Leseverstehen - Aus dem Leben eines Video Bloggers
"04:09  
  Übung - Schreiben
"02:08  
  Übung - Hören 10-1
 26%    
"10:00  
  Übung - Hören 10-2
 26%    
"10:00  
  Übung - Sprechen 10 (الزامی)
 48.1%    
"60:00  
Lektion 11 - Dabei Sein
  Grammatik - Entweder ..... Oder
"04:19  
  Grammatik - Nebensatz mit Nachdem - قسمت اول
"05:54  
  Grammatik - Nebensatz mit Nachdem - قسمت دوم
"07:43  
  Grammatik - Anstatt ..... zu + infinitiv / Nebensatz mit anstatt dass
"06:18  
  Leseverstehen - Power und Spaß im Verein
"02:28  
  Übung - Schreiben
"03:24  
  Übung - Hören 11
 16.7%    
"04:00  
  Übung - Sprechen 11 (الزامی)
 83.3%    
"60:00  
Lektion 12 - Beste Freunde
  Grammatik - Jeder, Jedes, Jede / Derselbe, Dasselbe, Dieselbe
"09:30  
  Grammatik - Haben / Sein ….. (Nicht) zu + Infinitiv
"06:18  
  Grammatik - Relativsatz mit wo / was
"06:56  
  Grammatik - Nebensatz mit da / mit falls
"06:21  
  ?Leseverstehen - Warum Schreibt Jonas
"05:36  
  Leseverstehen - Kaffeekränzchen mit großen Folgen
"05:45  
  Übung - Schreiben
"03:19  
  Übung - Hören 12
 5.8%    
"05:00  
  Übung - Sprechen 12 (الزامی)
 22.4%    
"60:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 1
 7.2%    
"06:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 2
 3.6%    
"03:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 3
 3.6%    
"03:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 4
 8.1%    
"07:00  
  Abschlussprüfung - Lesen - 5
 4.5%    
"04:00  
  Abschlussprüfung - Schreiben - 1 (الزامی)
 22.4%    
"60:00  
  Abschlussprüfung - Schreiben - 2 (الزامی)
 22.4%    
"60:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات تصحیح خودکار
خدمات تصحیح خودکار

تمرین‌ها و پروژه‌های شما در این دوره به صورت آنلاین و خودکار ارزیابی شده و‌ در عرض چند دقیقه بازخوردهای آن را دریافت می‌کنید.

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

هدف از تهیه این دوره تقویت چهار مهارت اصلی زبان آلمانی یعنی مهارت‌های شنیداری، خواندنی، شنوایی و نوشتاری می‌باشد. این دوره مناسب افرادی است که می‌خواهند خود را برای آزمون آلمانی سطح B1 آماده کنند. چرا که این دوره بر اساس کتاب  Starten Wir! (B1) که یکی از به روزترین و کامل‌ترین کتاب‌ها در زمینۀ آموزش زبان آلمانی، تنظیم شده است. دوره بر اساس سرفصل‌های کتاب، شامل دوازده درس می‌شود که هر درس به چهار قسمت گرامر، درک مطلب (به همراه کلمات جدید)، تمرین (نوشتن و صحبت‌کردن) و شنیداری تقسیم شده است. 

این دوره برای چه کسانی مناسب می‌باشد؟

این دوره برای زبان‌آموزان عزیزی که سطح A2 را به پایان رسانده‌اند و تمایل دارند در مدت زمانی به نسبت کوتاه و تا حدودی به صورت فشرده، سطح B1 را فراگیرند و برای امتحانات پایان دوره‌ی B1 آماده شوند، مناسب است. مشارکت فعال زبان‌آموزان در دوره و انجام تمرینات مورد نظر، در یادگیری شما تاثیر بسزایی دارد.

ویژگی‌های متمایزکننده دوره چیست؟

گرامر‌ محور بودن و تأکید بر درست‌نویسی یکی از ویژگی‌های اصلی این دوره به شمار می‌رود. البته زبان‌آموزان عزیز با انجام تمرینات مورد نظر می‌توانند ضمن به چالش کشیدن خود در صحبت کردن به زبان آلمانی، توانایی‌های خود در این زمینه را نیز بهبود بخشند.

بعد از فراگیری دوره چه مهارت‌هایی کسب خواهید کرد؟

انتظار می‌رود زبان‌آموزان عزیز بعد از اتمام این دوره و انجام تمرینات، بتوانند ضمن تسلط به  زبان آلمانی در سطح B1، در نوشتن (نامه یا هر مطلب دیگری) و همچنین ارائه (Präsentation) به یک مطلب به آمادگی نسبی دست یابند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سید امین‌الدین ابطحی

سيد امين‌الدين ابطحی، دارای مدرک C2 در زبان آلمانی از انجمن فرهنگی سفارت اتریش (ÖKF)، با بیش از دوازده سال تدریس زبان آلمانی در آموزشگاه‌ها و مؤسسات مختلف نظیر کیش‌ایر، ادبا، گفتگو، اندیشۀ پارسیان و غیره می‌باشند. همچنین ایشان مترجم بیش از پانزده جلد کتاب از زبان آلمانی در زمینه‌های فلسفه، علوم انسانی و تاریخ هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  23 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  7 ساعت ویدئو - 16 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  4 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات تصحیح خودکار course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام