آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار

poster
پیش‌نمایش دوره

برای خیلی از افرادی که به حوزه تحلیل کسب و کار یا Business Analytics علاقمند هستند و می خواهند این مسیر شغلی را انتخاب کنند، روشن نیست که چطور باید شروع کنند. دلیل عمده این ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.5 (30 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار

فصل اول - مقدمه

در این فصل، ابتدا به مهمترین کاربرد آمار در کسب و کار پرداخته می‌شود.  همراه با مثال‌های جذاب خواهید دید که اصلی‌ترین موضوع آمار در کسب و کار آن است که به تصمیم‌گیری مدیران کمک می‌کند. سپس با مفاهیم نمونه‌گیری تصادفی و انواع آن آشنا خواهید شد.

  تصمیم گیری در کسب و کار
مشاهده
"08:21  
  تصمیم گیری داده محور
مشاهده
"09:06  
  مثال هایی از روش های آماری
"15:17  
  تعریف روش های تحلیلی کسب و کار
"03:41  
  نمونه گیری
"08:04  
  ویژگی های یک نمونه گیری قابل استناد
"09:31  
  انواع نمونه گیری
"11:51  
  انواع داده
"06:58  
  جمع بندی
"02:43  
  کوئیز 1
 100%    
"05:00  
  اطلاعات مورد نیاز دوره
"00:03  
فصل دوم - آمار توصیفی

ساده‌ترین و البته پرکاربردترین حوزه آمار در صنعت، آمار توصیفی است. در این بخش یاد خواهید گرفت چطور داده ها را خلاصه کنید و به نمایش در بیاورید. سپس با شاخص‌های اصلی آماری مانند میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی آشنا می‌شوید و نحوه محاسبه آنان را در نرم افزار R یاد خواهید گرفت.

  مقدمه
مشاهده
"02:42  
  جدول فراوانی
مشاهده
"08:41  
  مثال جدول فراوانی در R
"10:08  
  انواع نمودارها
"10:47  
  مثال نمودارها در R
"11:47  
  درک شاخص های استاندارد آماری
"12:26  
  شاخص های مرکزی
"08:15  
  شاخص های پراکندگی
"10:42  
  شاخص های شکل توزیع
"03:56  
  مثال شاخص های توصیفی در R
"18:45  
  جمع بندی
"04:09  
  کوئیز 2
 100%    
"05:00  
فصل سوم - مقدمه ای بر احتمال و توزیع های احتمالی

در این بخش با مفاهیم پایه‌ای احتمال آشنا خواهید. سپس مفهوم توزیع های احتمالی در فضای گسسته و پیوسته بحث می‌شوند. در این فصل خواهید آموخت توزیع هایی مانند توزیع دوجمله‌ای، پواسن، نرمال و نمایی چه کاربردهایی دارند و چگونه در نرم افزار R مسائل احتمال که از این توزیع‌ها پیروی می‌کنند را حل کنید.

  مقدمه
مشاهده
"06:06  
  مروری بر کلیدواژه ها
مشاهده
"06:38  
  نمایش پیشامدها
"07:19  
  تعریف احتمال
"10:05  
  فرمول های اصلی احتمال
"05:05  
  مثال هایی از مسائل احتمال
"11:24  
  احتمال شرطی
"09:13  
  کوئیز 3
 31.2%    
"05:00  
  توزیع های احتمالی
"09:40  
  متغیر تصادفی
"08:19  
  توزیع های احتمال گسسته
"05:20  
  توزیع احتمال دوجمله ای
"06:19  
  حل مثال توزیع احتمال دوجمله ای در R
"16:31  
  توزیع فوق هندسی
"12:01  
  توزیع هندسی
"04:26  
  توزیع پواسن
"07:47  
  آزمون استفاده از توزیع پواسن
"16:39  
  کوئیز 4
 31.2%    
"05:00  
  توزیع های احتمال پیوسته
"00:59  
  توزیع نرمال
"06:03  
  سطح زیر منحنی نرمال و توزیع نرمال استاندارد
"12:03  
  مثال توزیع نرمال
"14:20  
  آزمون نرمال بودن توزیع
"27:50  
  تبدیل به توزیع نرمال
"12:57  
  استفاده از توزیع نرمال برای تقریب زدن
"12:55  
  توزیع نمایی
"06:10  
  سطح زیر منحنی نمایی
"05:37  
  آزمون توزیع نمایی
"06:07  
  جمع بندی
"07:11  
  کوئیز 5
 37.5%    
"06:00  
فصل چهارم - توزیع نمونه گیری

پیوند بین مفاهیم احتمال و آمار در این فصل روشن‌تر می‌شود. در این فصل با تئوری مهم حد مرکزی در آمار آشنا خواهید شد و با چند شبیه‌سازی در نرم افزار R تئوری حد مرکزی را در عمل لمس خواهید کرد.

  مروری بر چند کلیدواژه
مشاهده
"06:42  
  تعریف های اولیه
مشاهده
"08:53  
  توزیع نمونه تصادفی
"06:40  
  ایجاد توزیع نمونه تصادفی
"09:46  
  تئوری حد مرکزی
"08:45  
  مثال از تئوری حد مرکزی
"12:17  
  جمع بندی
"03:24  
  کوئیز 6
 100%    
"05:00  
فصل پنجم - برآورد نقطه ای و بازه ای

در این فصل یاد خواهید گرفت چطور براساس آنچه در نمونه تصادفی می‌بینید به برآوردی از شاخص‌های آماری در جامعه مورد مطالعه بپردازید.

  مقدمه
مشاهده
"07:05  
  ویژگی‌های یک برآوردکننده خوب
مشاهده
"09:12  
  مثال از برآوردکننده نقطه‌ای
"03:58  
  برآوردکننده بازه‌ای
"07:19  
  مفهوم بازه اطمینان
"02:49  
  برآورد بازه ای میانگین- بخش اول
"10:02  
  برآورد بازه ای میانگین- بخش دوم
"08:01  
  برآورد بازه‌ای واریانس
"05:23  
  برآورد بازه‌ای نسبت
"02:59  
  جمع بندی
"02:25  
  کوئیز 7
 100%    
"05:00  
فصل ششم - آزمون فرضیه

هدف اصلی درس در این فصل محقق می‌شود. شما در این بخش یاد خواهید گرفت که براساس داده‌ها، یک ایده را تایید کنید و یا آن را رد کنید. این شالوده اصلی تصمیم‌گیری داده محور است. این فصل به شما یاد خواهد داد چگونه مراحل آزمون فرضیه را برای حل مسائل کسب و کار طی کنید و در نهایت به تصمیم برسید.

  مقدمه ای بر آزمون فرضیه
مشاهده
"06:36  
  مثال هایی از کاربرد آزمون فرضیه
مشاهده
"12:22  
  فرضیه چیست؟
"10:07  
  مفهوم آزمون فرضیه
"12:15  
  خطای نوع اول و دوم
"05:45  
  مقدار آلفا، بتا و اندازه تاثیر
"08:42  
  مراحل آزمون فرضیه
"06:06  
  آزمون فرضیه برای میانگین یک جامعه -بخش اول
"14:35  
  آزمون فرضیه برای میانگین یک جامعه -بخش دوم
"14:04  
  آزمون فرضیه برای میانگین با استفاده از آزمون t در R
"11:38  
  آزمون فرضیه برای میانگین دو جامعه
"08:49  
  مثال ارزیابی عملکرد متصدیان مرکز تلفن
"14:11  
  مثال بررسی اثر یک دوره توان‌مندسازی
"10:52  
  آزمون فرضیه برای مقایسه واریانس
"07:34  
  آزمون فرضیه برای مقایسه نسبت و مثال تحلیل عملکرد تبلیغات آنلاین
"08:25  
  درباره P-Hacking
"10:18  
  جمع بندی
"02:42  
  کوئیز 8
 100%    
"05:00  
پروژه پایانی

در این پروژه از تمامی مهارت‌هایی که در طول این دوره یاد گرفتید، استفاده خواهید کرد و بر اساس تحلیل داده‌ها در حوزه مدیریت خدمات یک شرکت به استنتاج آماری و تصمیم‌گیری خواهید پرداخت.

  پروژه پایانی دوره آمار کاربردی برای تحلیل داده (الزامی)
 100%    
"660:00  

گواهینامه

آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

برای خیلی از افرادی که به حوزه تحلیل کسب و کار یا Business Analytics علاقمند هستند و می خواهند این مسیر شغلی را انتخاب کنند، روشن نیست که چطور باید شروع کنند. دلیل عمده این هست که Business Analytics یک حوزه بین رشته ای است و در حال حاضر  چه در ایران و چه در خارج از ایران رشته های دانشگاهی که بطور مشخص این حوزه را به شما آموزش دهد وجود ندارد یا خیلی کم هستند. بنابراین شما نیاز دارید در چندین حوزه مهارت های مختلفی را یاد بگیرید.

یکی از این مهارت ها آشنایی و بکارگیری روش های آماری هست. آمار از این جهت حوزه جذابی است که می تواند درباره رفتارهای انسان ها در کسب و کار و البته سایر حوزه های دیگر پیش بینی‌هایی بکند که شاید افراد عادی فکر نمی کنند بشود این پیش بینی ها را کرد.

در این درس تلاش شده است که شما با قسمت های کاربردی و جذاب آمار آشنا شوید. به جای این که درگیر فرمول های پیچیده ریاضی شوید، یاد می گیرید چطور مثل یک تحلیل گر داده فکر کنید، چطور با داده های واقعی کار کنید و استنتاج های آماری کنید و در نهایت به تصمیم گیری در کسب و کار کمک کنید.

در این درس یاد می گیرید که با زبان برنامه نویسی R کار کنید و تحلیل های آماری انجام بدهید. در قالب ارائه، کوئیزها و پروژه مثال های مختلفی  از حوزه های منابع انسانی، مالی، بازاریابی و فروش و سایر حوزه های کسب و کار را مشاهده خواهید کرد و گام به گام یاد خواهید گرفت که چطور روش های آماری را برای حل مسائل دنیای واقعی بکار ببرید.

آمار کاربردی برای تحلیل داده دومین درس از دوره آنلاین Business Analytics در مکتب خونه است. پیش نیاز این درس٫ دوره تحلیل داده با زبان برنامه نویسی R است که اولین درس از دوره آنلاین Business Analytics در مکتب خونه است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فرزاد مینویی

فرزاد مینویی فارغ‌التحصیل رشته مهندسی عمران و مدیریت کسب‌وکار (MBA) از دانشگاه صنعتی شریف است. وی تحصیلات خود را در دکترای مدیریت در دانشگاه کلورادو (University of Colorado) آمریکا ادامه داده است. زمینه‌های تخصصی او تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک، هوش تجاری و مدیریت عملیات است.

او تا قبل از ادامه تحصیل در دوره دکترا، در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ در نقش‌های مدیریتی و مشاوره‌ای با شرکت‌های بخش خصوصی در ایران همکاری کرده است. در دوره دکترا به‌عنوان محقق بر روی پروژه‌های کاربردی که کارفرمای آن وزارت راه آمریکا و موسسه تحقیقاتی CII بوده، فعالیت کرده است. موسسه تحقیقاتی CII  یک کنسرسیوم از شرکت‌های بزرگ فعال در صنعت نفت و گاز، فنی و مهندسی و تأمین‌کنندگان عمده آمریکاست. نتیجه فعالیت‌های تحقیقاتی او در مجلات معتبر علمی بین‌المللی چاپ شده‌اند.

دکتر مینویی همچنین در چند سال گذشته به‌عنوان استاد مدعو درس هوش تجاری و مدیریت عملیات را برای دوره‌های کارشناسی ارشد دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی برگزار کرده است. مخاطبان عمده این دوره‌ها مدیران ارشد و میانی شرکت‌های ایرانی بوده‌اند. تلاش او در این دوره‌ها این بوده تا با زبانی ساده و کاربردی مدیران صنعت را با مفاهیم تصمیم‌گیری داده محور و هوش تجاری آشنا کند.

وی هم‌اکنون مشاوره چندین شرکت ایرانی است و آن‌ها را برای حرکت به سمت مدیریت داده محور هدایت می‌کند. او امیدوار است با به‌کارگیری تجربه‌های عملی خود در صنعت ایران و آمریکا و ترکیب آن با دانش تخصصی به مدیران کمک کند تا در مورد چالش‌هایی که با آن مواجه هستند، تصمیمات بهتری بگیرند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
1403-03-25
بسیار ساده و قابل فهم می باشد.
احمد اسدی امجد 1403-03-21
دوره ای بسیار عالی و کاربردی. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مینویی و تیم مکتبخونه
علی علوی 1403-03-06
دوره بسیار خوبی است. امیدوارم در پایان مثال های کاربردی در کسب و کار داشته باشد
هانیه گودرزی 1403-01-22
سلام و وقت بخیر ، دوره بسیار خوبی هست مطالب به طور خلاصه و دقیق تدریس میشه کوییز ها و تمرینات برای تثبیت مطالب خیلی کمک کننده هستن ، ممنون از دکتر مینویی و همچنین مکتب خونه.
شقایق رضایی لری 1402-11-11
دوره رو تازه شروع کردم و امیدوارم مثلدوره قبل عالی باشه.
حامد شفیع زاده برمی 1402-08-29
من این دوره را تا انتها به همراه پروژه پایانی انجام دادم. از نحوه صحبت کردن و تدریس آقای مینویی در طول آموزش به راحتی میتوان متوجه شد که ایشان سواد بالایی دارند. تمارینی که در این دوره وجود دارد با زبان برنامه نویسی R حل میشوند که در صورت عدم آشنایی با این زبان برنامه نویسی، علاوه بر مدرس دوره میتونین از هوش مصنوعی گوگل هم کمک بگیرین. البته به نظر من کسی که میخواد این دوره رو بگذرونه بهتره یه پیش زمینه ای از آمار دوره دبیرستان داشته باشه تا راحت تر تا انتهای دوره بره جلو. از آقای مینویی و تیم مکتبخونه بابت این دوره ممنونم.
حسین کریمی 1401-04-30
اینکه بخش های کاربردی آمار همراه با مثال های عملی و کاربردی آورده شده بود هم خستگی ایجاد نمی‌کرد و هم مطالب خیلی خوب توی ذهن مخاطب می‌نشست تشکر از دکتر مینویی
محمد نصیری گله 1401-04-19
با سلام و عرض ادب و احترام دوره های جناب مینویی بسیار عالی و کاربردی است . مطالب زیادی در این دوره آموختم
مریم نیک زاد 1400-10-28
دوره بسیار خوبی بود ممنون از استاد مینویی
مریم تمیمی 1400-09-12
با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان من پکیج نرم افزار R را که شامل پنج دوره ( آموزش تحلیل داده با زبان برنامه نویسی R (مقدماتی)، آموزش تحلیل داده با زبان برنامه نویسی R (پیشرفته)، آموزش الگوریتم‌های بهینه ‌سازی در R و Advanced Data Visualization و آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار) است را به اتمام رساندم. در تمامی این دوره ها، سر فصل ها، دسته بندی و شیوه تدریس دکتر فرزاد مینویی بسیار عالی بود. به طوری پس از اتمام هر دوره مشتاق بودم تا هر چه سریعتر دوره بعدی را شروع کنم. همچنین کوییز ها و پروژه های هر دوره، برای من حکم یک جلسه آموزشی مجزا را داشتند. من از شما استاد عزیز بسیار سپاسگزارم، چرا که دید من را نسبت به دنیای برنامه نویسی تغییر دادید. با تشکر از شما تیم مکتب خونه
امید معلم زاده حقیقی 1400-07-15
سلام به همه عزیزان. سپاس فراوان از جناب دکتر مینویی بخاطر تلاش، دقت نظر و وسواسی که در تهیه محتوی این دوره داشتند و تونستن در قالبی جامع و مفید به بهترین شکل و بطوری که برای دوستان فعال در کسب و کار مفید باشه، موضوع آمار و بویژه کاربردش رو به تصویر بکشن و همچنین با استفاده ابزاری مناسب از زبان R انجام محاسبات و حل مسائل رو ساده و جذاب کردن. به نظر من دوره بسیار مفید هستش و در هر بخش آزمون ها آموزه های همون بخش رو در من به چالش کشیدن. شیوه بیان خاص و متفاوت استاد مینویی و همچنین تسلط همه جانبه ایشون به محتوی و تدریس با استفاده از مثال های ملموس و واقعی، از ویژگی های خیلی خوب دوره هستش. پروژه پایانی دوره نیز بسیار جذاب(سخت) و چالشی بود که با دقت خاصی گام به گام تمامی موضوعات دوره رو مرور و ارزیابی میکنه که با تصحیح ریز بینانه دکتر مینویی به همراه کامنت های ایشون حسن خطامی عالی برای این دوره است. استفاده ساده و روان از پلتفرم مکتب خونه با حمایت دوستان پشتیبان هم که آرامش بخش دل نگرانی های ماست. سپاس و آرزوی بهروزی روز افزون
علی برهانی زاده 1400-06-06
دوره بسیار خوب و کاربردی هست. آقای دکتر مینویی هم از نظر سطح علمی و هم توانایی تدریس فن بیان عالی هستند. کوئیز ها و پروژه پایانی درس به خوبی طراحی شده اند و به یادگیری بیشتر کمک می کنند. استاد در طول دوره پاسخگوی سؤالات دانشجویان هستند و راهنمایی های مفید ارائه می دهند. این دوره و سایر دوره های Business Analytics دکتر مینویی رو به علاقه مندان و فعالین حوزه تحلیل داده و تحلیل کسب و کار توصیه می کنم. از دکتر مینویی و تیم مکتب خونه برای این دوره متشکرم.
سیدشهراد سرورزاده 1400-06-06
با تشکر از مکتب خونه برای تهیه دوره و استاد مینویی عزیز که توضیحات شفافی در درس و سئوال ها ارائه کردند در مجموع دوره مفید و کاربردی بود، فقط دوست داشتم در مورد مفاهیم توزیع های آماری مثل فیشر و .... همچنین آزمون های ناپارامتری هم توضیحاتی داده می شد.
پیمان الیاسی 1400-05-30
بسیار ممنون از تیم مکتب خونه بابت این دوره آموزشی. همچنین از جناب دکتر مینویی استاد این دوره تشکر می کنم به خاطر بیان خوب و شفاف و عاری از پبچیدگی ایشان، و نیز تعهد ایشان به پاسخگویی مشروح و با حوصله به سوالات و ابهامات دانشجویان دوره. تنها پیشنهادی که می توانم هم برای بهبود این دوره و هم دوره پیش نیاز آن یعنی "تحلیل داده با زبان برنامه نویسی R (مقدماتی)" بدهم این است که بهتر است مسائل و مثال های بیشتری برای مخاطبانی که تمایل به تمرین کردن و حل مسئله بیشتر دارند ارائه شود.
مسعود مهدوی فر 1400-04-09
به نظر من این درس علاوه بر مبحث تحلیل کسب و کار یکی از پایه ای ترین موضوعات برای تحقیق کمی و انتشار مقالات هست. من واقعا استفاده کردم از این دوره و جناب دکتر هم مانند دوره های قبل به خوبی ارائه و پشتیبانی داشتند. ممنون از مکتبخونه برای فراهم آوردن بستر و آقای دکتر مینویی برای زحماتشون. در آخر هم از تیم مکتب خونه درخواست دارم بخش هایی همانند guided projects در سایت coursera رو با جناب دکتر تولید و پخش کنند.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از نظر و پیشنهاد شما بسیار سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات خود را به ایمیل پشتیبانی ارسال کنید تا جهت پیگیری به واحد مربوطه ارجاع گردد. info@maktabkhooneh.org
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آموزش آمار کاربردی چیست و چه کاربردی دارد؟

آموزش آمار کاربردی یا احتمالات کاربردی، مجموعه‌ای از مهارت‌ها و دانشی است که به فرد امکان می‌دهد تا داده‌ها را جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر کند. این آموزش برای کسانی که قصد دارند در حوزه‌هایی مانند علم داده، هوش مصنوعی، تحقیقات بازار، حسابداری، مدیریت کسب‌وکار و بسیاری از شاخه‌های دیگر فعالیت کنند، بسیار کاربردی و حیاتی است. آمار کاربردی به شما کمک می‌کند تا الگوها و روابط پنهان در داده‌ها را شناسایی کرده و تصمیمات مبتنی بر شواهد و داده‌ها بگیرید.

منابع آموزشی متعددی برای آموزش آمار کاربردي وجود دارد که شامل دوره‌های آنلاین، ویدئوهای آموزشی و کارگاه‌های تخصصی می‌شود. این دوره‌ها معمولاً مفاهیم اساسی آمار مانند توزیع‌های احتمال، تست‌های فرض آماری، تحلیل رگرسیون و آزمون‌های آماری را پوشش می‌دهند. همچنین، برخی از دوره‌ها بر روی کاربردهای خاص آمار در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و علم داده تمرکز دارند که برای ورود به این حوزه‌ها ضروری است. آموزش آمار کاربردي علاوه‌بر تقویت مهارت‌های تحلیلی، درک عمیق‌تری از دنیای پیرامون و توانایی تصمیم‌گیری مؤثرتر را به شما می‌دهد.

چه کسانی به آموزش آمار کاربردی نیاز دارند؟

آموزش آمار کاربردی برای افراد مختلفی که در حوزه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند، مفید است. به‌ویژه، کسانی که در زمینه‌های تحلیل داده‌ها، تحلیل کسب و کار یا Business Analytics فعالیت دارند، به این آموزش نیاز مبرم دارند. این دوره‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا با استفاده از روش‌های آماری، تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تری در کسب و کار خود انجام دهند و به پیش‌بینی‌های معتبری در مورد رفتار مشتریان و بازار دست یابند.

علاوه‌بر این، افرادی که در حوزه‌های مالی، بازاریابی، منابع انسانی و فروش فعالیت می‌کنند نیز می‌توانند از آموزش‌های آمار کاربردی بهره‌مند شوند. آمار کاربردی به آن‌ها این امکان را می‌دهد که با داده‌های واقعی کار کنند و استنتاج‌های آماری معتبری انجام دهند که در نهایت به تصمیم‌گیری‌های بهتر در کسب و کار کمک می‌کند.

نقشه راه آموزش آمار کاربردی از مبتدی تا پیشرفته

آموزش آمار کاربردی، به‌عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی در عصر داده‌ها، نقش مهمی در تحلیل و تصمیم‌گیری دارد. برای آغاز این مسیر، ابتدا با مفاهیم پایه‌ای آمار مانند میانگین، میانه و انحراف معیار آشنا شوید. سپس، به‌سراغ نظریه احتمال و توزیع‌های آماری بروید که بنیان‌های تحلیل داده‌ها هستند. 

پس از یادگیری اصول، مدل‌سازی آماری و آزمون‌های فرض را یاد بگیرید که برای تحلیل‌های پیچیده‌تر ضروری‌اند. استفاده از نرم‌افزارهای آماری مانند R یا Python برای پردازش داده‌ها و اجرای تحلیل‌های آماری اهمیت دارد. در نهایت، با مطالعه مقالات علمی و انجام پروژه‌های عملی، دانش خود را به سطح پیشرفته برسانید.

برای دستیابی به منابع آموزشی، می‌توانید از دوره‌های آنلاین رایگان در مکتب خونه، ویدیوهای آموزش و مقالات تخصصی استفاده کنید. همچنین، شرکت در کارگاه‌ها و دوره‌های تخصصی می‌تواند به تسلط شما بر آمار احتمالات کاربردي کمک کند. این نقشه راه، با تاکید بر یادگیری مستمر و کاربردی، شما را برای بهره‌برداری از داده‌ها در تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر آماده می‌کند.

بازار کار برای کسانی که به آمار کاربردی مسلط هستند

در دنیای مدرن که داده‌ها به عنوان نفت جدید شناخته می‌شوند، تسلط بر آموزش آمار کاربردی به یک مهارت بسیار ارزشمند تبدیل شده است. بازار کار، به‌شدت به‌دنبال افرادی است که می‌توانند از طریق تحلیل داده‌ها، بینش‌های ارزشمندی را برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک فراهم کنند. این تقاضا، فرصت‌های شغلی فراوانی را برای کارشناسان آمار کاربردی ایجاد کرده و به آن‌ها امکان می‌دهد تا در موقعیت‌هایی با اهمیت و با دستمزدهای رقابتی قرار گیرند. از توسعه وب و هوش مصنوعی گرفته تا تحلیل‌های مالی و مدیریت ریسک، دانش آمار کاربردی کلید ورود به این حوزه‌های پررونق است.

معرفی دوره آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار 

در دوره حاضر، استاد فرزاد مینویی با 12 ساعت ویدئو و 12 ساعت تمرین و پروژه به آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار می‌پردازد. در این دوره استاد به شما یاد می‌دهد که چطور مثل یک تحلیل‌گرِ داده فکر کنید، چطور با داده‌های واقعی کار کنید و استنتاج‌های آماری انجام بدهید و در نهایت به تصمیم‌گیری در کسب و کار کمک کنید.

آنچه در این دوره می‌آموزید

در این دوره شما یاد می‌گیرید که با زبان برنامه‌نویسی R کار کنید و تحلیل‌های آماری انجام دهید. در قالب ارائه‌ها، کوئیز‌ها و پروژه، مثال‌های مختلفی از پروژه‌های منابع انسانی، مالی، بازاریابی و فروش و سایر کسب‌و‌کار‌ها به شما آموزش داده می‌شود. پس شما گام به گام یاد خواهید گرفت که چطور روش‌های آماری را برای حل مسائل دنیای واقعی به‌کار ببرید. پس از پایان موفقیت‌‌آمیز دوره، گواهیِ معتبری از طرف مکتب خونه به شما تقدیم می‌شود که مدرکی برای شما است تا به صاحبان کسب‌و‌کار و در مصاحبه کاری این مدرک را ارائه دهید. 

پیش‌نیازهای لازم برای حضور در این دوره

این دوره آموزش آمار و احتمالات به زبان ساده تدریس شده و تنها پیش‌نیاز لازم برای گذاراندن این دوره، تحلیل داده با زبان برنامه نویسی R (مقدماتی) است. دوره تحلیل داده با زبان برنامه نویسی R و Spss هم در مکتب خونه موجود است و می‌توانید از آن‌ها نیز بهره ببرید.

سرفصل‌های دوره آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار

سرفصل‌های دوره آموزش آمار کاربردی برای تحلیل داده کسب و کار به صورت زیر است:

·         فصل اول - مقدمه

·         فصل دوم - آمار توصیفی

·         فصل سوم - مقدمه ای بر احتمال و توزیع های احتمالی

·         فصل چهارم - توزیع نمونه گیری

·         فصل پنجم - برآورد نقطه ای و بازه ای

·         فصل ششم - آزمون فرضیه

·         پروژه پایانی

دانشجویان دوره آموزش آمار کاربردی چه چیزی به دست می‌آورند؟

این دوره با تمرکز بر کاربردهای عملی آمار در کسب‌و‌کار، به شما کمک می‌کند تا به موارد زیر مسلط شوید:

·         اهمیت آمار در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را درک کنید.

·         با مفاهیم کلیدی نمونه‌گیری و انواع آن آشنا شوید.

·         داده‌ها را به‌طور خلاصه و گویا نمایش دهید.

·         شاخص‌های آماری مانند میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی را محاسبه و تفسیر کنید.

·         با مفاهیم پایه احتمال و توزیع‌های احتمالی آشنا شوید.

·         توزیع‌های مهم مانند دوجمله‌ای، پواسون، نرمال و نمایی را به کار ببرید.

·         ارتباط بین احتمال و آمار را درک کنید.

·         تئوری حد مرکزی را در عمل تجربه کنید.

·         شاخص‌های آماری جامعه را با استفاده از نمونه‌های تصادفی برآورد کنید.

·         با آزمون فرضیه برای تایید یا رد ایده‌ها آشنا شوید.

·         از آمار برای حل مسائل واقعی در حوزه‌های مختلف کسب و کار استفاده کنید.

مخاطبین دوره آموزش آمار کاربردی چه کسانی هستند؟

دوره آموزش آمار و کاربرد آن در مدیریت برای طیف گسترده‌ای از افراد که به دنبال درک و استفاده از داده‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر هستند، مفید است. این دوره به‌طور خاص برای افراد زیر توصیه می‌شود:

·         دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم اجتماعی، مدیریت و غیره 

·         کارمندان شاغل در بخش‌های مختلف از جمله بازاریابی، مالی، منابع انسانی، تولید و غیره

·         کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار و کسانی که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند.

·         پژوهشگران

آموزش آمار کاربردی با مکتب خونه

روش‌های متعددی برای یادگیری آموزش آمار کاربردی وجود دارد. دانلود رایگان کتاب آمار کاربردی، تهیه جزوه آمار کاربردی 1 و جزوه آمار کاربردی 2، ثبت‌نام در موسسات آموزشی، دانشگاه ها و دیگر راه‌ها. مسئله‌ای که باید بدانید این است که همه این منابع فقط بخش کوچکی از منابع هستند. قطعاً آموزش عملی و یادگیری از استاد باتجربه بسیار مهم‌تر از منابع هستند. 

شما به‌عنوان متخصص منابع انسانی، منابع مالی، بازاریاب، کارشناس فروش و غیره اگر با مفاهیم پایه آمار و تحلیل داده آشنا نیستید، ممکن است در پیدا کردن شغل یا حفظ شغل فعلی خود با مشکل مواجه شوید. طبق گزارش اخیر موسسه McKinsey Global Institute، تا سال 2030، تقاضا برای کارشناسان تحلیل داده به طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که کمبود نیروی کار متخصص در این حوزه همچنان چالش بزرگی برای شرکت‌ها است. پس با گذراندن این دوره از مکتب خونه، گامی بلند برای موفقیت خود بردارید. در مکتب خونه همچنین انواع دوره آموزش آمار و آموزش علم داده به عنوان مکمل و پیش نیاز این دوره موجود است.

 

صفحات پربازدید