آموزش مدیریت چابک بر مبنای اسکرام

poster
پیش‌نمایش دوره

جهان پیش رو، جهان تغییرات سریع است. تغییرات سریع، چیزهای ساده را پیچیده می‌کند و چیزهای پیچیده را پیچیده‌ تر. دیگر باید پذیرفت که تنها راه برای مواجهه با این پیچیدگی، چابک بودن است و ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
5 (21 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  20 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  20 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 آشنایی عمیق مفاهیم اصول چابک و رویکردهای مدرن مدیریت محصول

 آشنایی عمیق با پرطرفدارترین چارچوب چابک یعنی اسکرام و شناخت ویژگی‌های آن

 شناخت دقیق از بهترین روش‌ها و ابزارهای اسکرام در عمل

 توانایی پیاده‌سازی اسکرام در جهان واقعی و با تیم‌های واقعی

پیش‌نیاز‌ها

تقریبا تمام مفاهیم این دوره از پایه آموزش داده شده‌ است و احتیاج به پیش‌نیاز خاصی ندارد. پایه بودن به معنای ساده یا سطحی بودن محتوا نیست، بلکه به این معناست که محتوا با روشی ساده و عمیق آموزش داده می‌شود که یادگیری آن برای همه‌ی افراد، حتی کسانی که از پیش با این مفاهیم آشنایی نسبی داشته‌اند، مناسب خواهد بود.

سرفصل‌های دوره آموزش مدیریت چابک بر مبنای اسکرام

مفاهیم چابک
  حوزه های دانشی مدیریت پروژه
مشاهده
"09:37  
  مدیریت پروژه کلاسیک
مشاهده
"10:15  
  تفاوت مدیریت پروژه آبشاری (کلاسیک) با مدیریت پروژه چابک - بخش اول
مشاهده
"07:36  
  تفاوت مدیریت پروژه آبشاری (کلاسیک) با مدیریت پروژه چابک
"11:04  
  تفاوت مدیریت پروژه آبشاری (کلاسیک) با مدیریت پروژه چابک - بخش دوم
"10:52  
  تفاوت دیدگاه پروژه‌ای با دیدگاه محصولی
"11:25  
  مثلث محدودیت
"04:21  
  مدل استیسی
"14:19  
  محیط، عدم قطعیت و ریسک
"07:12  
  تولید MVP
"11:40  
  روش تولید ناب
"12:58  
  اتلاف در تولید ناب
"12:32  
  چرا چابک؟
"14:51  
  تاریخچه چابک
"09:43  
  مانیفست چابکی
"12:25  
  اصول 12 گانه چابکی
"16:08  
  تعریف چابک
"11:36  
  مزیت‌های چابک
"09:11  
  برنامه‌ریزی و تحویل ارزش چابک
"08:35  
  تیم‌های چابک و ویژگی‌های آن
"15:10  
  متدولوژی‌های چابک
"09:41  
  گذری بر RUP
"04:34  
  گذری بر FDD
"03:40  
  گذری بر XP
"08:31  
  معرفی اسکرام
"12:46  
  فایل مورد نیاز دوره
"00:03  
مفاهیم اسکرام
  Definition of scrum
مشاهده
"09:31  
  Scrum theory
مشاهده
"10:07  
  Three pillars of scrum
"10:44  
  Scrum values
"13:24  
  تیم - Cross functional team
"06:53  
  تیم - Scrum team
"10:25  
  تیم - Product owner
"13:07  
  تیم - Scrum Master
"17:24  
  تیم - Developers
"12:51  
  رویدادها - Events
"04:44  
  رویدادها - Time box
"07:06  
  رویدادها - Sprint
"09:24  
  رویدادها - Scrum Planning
"12:29  
  رویدادها - Daily Scrum
"12:05  
  رویدادها - Scrum Review
"10:08  
  رویدادها - Scrum Retrospective
"12:44  
  مصنوعات - Artifacts
"05:13  
  مصنوعات - Product Backlog
"09:41  
  مصنوعات - Product Goal
"06:25  
  مصنوعات - Sprint Backlog
"10:22  
  مصنوعات - Sprint Goal
"08:17  
  مصنوعات - Increment
"09:56  
  مصنوعات - Definition Of Done
"09:47  
اسکرام در عمل
  بررسی اجمالی اسکرام در عمل
مشاهده
"06:07  
  تصمیم گیری
مشاهده
"03:12  
  تصمیم گیری - Working agreement
مشاهده
"12:03  
  تصمیم گیری - Fist of five
مشاهده
"08:32  
  تصمیم گیری - Dot voting
"07:14  
  تصمیم گیری - MoSCoW Requirements
"14:50  
  تصمیم گیری - مدل Eisenhower
"08:41  
  بک لاگ محصول - Good Product Backlog characteristics
"11:11  
  بک لاگ محصول - Definition Of Ready
"08:46  
  بک لاگ محصول- Epic
"06:07  
  بک لاگ محصول - User Stories
"11:52  
  بک لاگ محصول - NFR
"08:34  
  بک لاگ محصول - Bug
"07:24  
  بک لاگ محصول - Defect
"07:17  
  بک لاگ محصول - Spike
"11:34  
  برآورد - Portfolio Backlog Estimation
"09:32  
  برآورد - Backlog Estimation
"08:10  
  برآورد - Story Point
"12:38  
  برآورد - Planning Poker
"10:12  
  برآورد - Fibonacci Estimating
"08:36  
  برآورد - T-Shirt Estimating
"07:56  
  برآورد - Task Estimation
"11:10  
  طراحی
"02:38  
  طراحی - Agile Persona
"11:29  
  طراحی - Gap Analysis
"08:50  
  طراحی - Brain Writing
"11:12  
  طراحی - User story mapping
"06:29  
  طراحی - Wireframes
"06:48  
  طراحی - Agile Prototyping
"12:27  
  توسعه‌ی تیم
"02:59  
  توسعه‌ی تیم - تئوری نردبان تاکمن
"23:23  
  توسعه‌ی تیم - Shu-Ha-Ri Model
"13:18  
  توسعه‌ی تیم- Servant leadership
"16:54  
  توسعه‌ی تیم - Agile HR
"10:49  
  خود مدیریت کنندگی- واحد Business-IT
"05:09  
  خود مدیریت کنندگی - Generalization of specialists
"06:01  
  خود مدیریت کنندگی - Explicit/Tacit Knowledge
"07:13  
  خود مدیریت کنندگی - Face to face conversation
"10:57  
  خود مدیریت کنندگی - Learning Matrix
"07:50  
  خود مدیریت کنندگی - Agile Calendar
"06:30  
  فعالیت‌ها - Grooming
"11:46  
  فعالیت‌ها - Refinement
"13:53  
  فعالیت‌ها - Swarming
"07:58  
  فعالیت‌ها - Pair programming
"09:28  
  فعالیت‌ها - Technical debt
"10:05  
  فعالیت‌ها - Refactoring
"09:17  
  فعالیت‌ها - Impediment Management
"08:17  
  کانبان- تاریخچه کانبان
"12:09  
  کانبان - تئوری کانبان
"09:49  
  کانبان - مزایای کانبان
"07:12  
  کانبان - Definition of workflow
"07:07  
  کانبان - WIP
"08:06  
  کانبان - Manage flow
"08:43  
  کانبان - Class of Services
"08:50  
  کانبان - Work process policies
"05:34  
  تست
"02:50  
  تست - Cost of Fix
"11:21  
  تست - Escaped Defects
"09:25  
  تست - Pyramid of tests
"04:58  
  تست - TDD
"09:32  
  تست - Unit testing
"09:31  
  تست - Integration testing
"10:30  
  تست - Acceptance Testing
"07:32  
  بررسی اسپرینت - Velocity/ Capacity
"11:35  
  بررسی اسپرینت - Acceptance Criteria
"08:33  
  بررسی اسپرینت - Burn Down Chart
"09:52  
  بررسی اسپرینت - Burn Up Chart
"06:02  
  بررسی اسپرینت - Information Radiators
"08:04  
  اندازه‌گیری - Cycle/Lead time
"07:46  
  اندازه‌گیری - Service level expectation
"05:50  
  اندازه گیری - Due Date Performance
"05:41  
  اندازه‌گیری - Cumulative flow diagram
"07:00  
  مدیریت ریسک - نمودار هزینه‌ی تغییرات
"08:04  
  مدیریت ریسک - Cone of Uncertainty
"07:25  
  مدیریت ریسک - ماتریس SWOT Analysis
"07:03  
  مدیریت ریسک - Risk Burndown Graph
"07:16  
  مدیریت ریسک - Iteration Burndown Chart
"07:48  

درباره دوره

جهان پیش رو، جهان تغییرات سریع است. 

تغییرات سریع، چیزهای ساده را پیچیده می‌کند و چیزهای پیچیده را پیچیده‌ تر. دیگر باید پذیرفت که تنها راه برای مواجهه با این پیچیدگی، چابک بودن است و گزینه‌ی دیگری وجود ندارد. چابک بودن -ورای همه‌ی تعاریف درست و نادرست- به این معناست که «کار درست را در وقت مناسب، به افراد درست تحویل دهیم.» دستیابی به این جمله‌ی ساده، کاری بسیار پیچیده و دقیق است که باید با جدیت پیگیری شود تا به ثمر برسد.

چابک یک دستگاه فکری است که متدهای متعدد و متفاوتی را در خود جای داده است و تنها به اسکرام ختم نمی‌شود. با این حال بر طبق گزارش agile state در سال ۲۰۲۲، اسکرام با چیزی حدود ۹۰ درصد، پر استفاده‌ترین چارچوب در میان متدهای چابک است. این عدد به نسبت ۴ سال قبل، یعنی ۲۰۱۸، تقریبا ۵۰ درصد رشد کرده است. همه‌ی این اعداد نشان می‌دهد که مسیر چابک شدن تیم‌ها و سازمان‌ها -هرچه که باشد- از ایستگاه اسکرام میگذرد و اسکرام -به تنهایی- نماینده‌ و معرف همه‌ی متدهای دیگر چابک است.

کاربرد مدیریت پروژه چابک با اسکرام

اسکرام برای محیط‌های پیچیده ساخته شده است و به ما کمک می‌کند تا برای هر مساله‌ای به یک راه حل مناسب برسیم. چه بخواهیم برای یک ویروس مهلک، دارو بسازیم و چه بخواهیم برای ارائه‌ی یک خدمت، یک نرم‌افزار را توسعه بدهیم، فرقی نمی‌کند. اسکرام به ما کمک می‌کند تا راه‌حل را کشف و تولید کنیم. 

به کمک اسکرام، تولید هر محصول پیچیده‌ای -فارغ از کارکرد آن محصول- با ریسک پایین‌تر و کیفیت بالاتری انجام می‌شود.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher محمدرضا مرادی

محمدرضا مرادی بیش از یک دهه در حوزه‌ی مدیریت محصول فعالیت کرده است و سال‌ها تجربه‌ی حضور در شرکت‌های بزرگ به عنوان اسکرام مستر یا مربی اسکرام را در رزومه خود دارد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به گروه صنعتی گلرنگ، ایرانسل، همراه اول، گروه مالی کاریزما، گروه مالی توانا، بانک صادرات ایران و ... اشاره کرد. او بنیانگذار و هم‌بنیانگذار چندین استارتاپ نیز بوده است که از میان آن‌ها می‌توان به نمالاین و فودجو اشاره کرد. او تجربه‌ی مربی‌گری در حوزه‌ی آموزش اسکرام (در سطوح مقدماتی تا پیشرفته) و همچنین مربی‌گری در دوره‌های پیشرفته‌ای مثل هنر رهبری اسکرام, اسکرام حرفه‌ای با جیرا و جعبه ابزار اسکرام مستر را در رزومه خود دارد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مهدی دورودیان 1403-02-09
دوره بسیار مفیدی بود. تنوع در سرفصل مطالب برایم آموزنده بود. اگر کمی مثال ها و تسک های واقعی از فضای استارتاپی ایران نیز چاشنی این دوره شود واقعا دوره بی نظیری خواهد شد. با تشکر از استاد گرامی و مکتب خونه
سجاد شکوری 1403-02-07
من با اسکرام اشنایی کامل داشتم ولی این دوره اینقدر خوب بود تصمیم گرفتم بشینم و کامل ببینمش. فوق العاده است کاش دوره های بیشتری اقای محمد رضا مرادی برگزار کنند.
ماندانا شكوري 1403-01-28
تا اینجا باحال بود
زهرا عاشوری توتکابنی 1403-01-27
من دوره های زیادی در مکتب خونه گذروندم یکی از بهترین دوره هایی بود که در مکتب خونه دیدم واقعا نکات، تجربی و کاربردی انتخاب شدند و انتقال مفاهیم به ساده ترین شکل انجام گرفته. فن بیان و مثال ها بسیار گیرا نکات کاربردی برای افراد، مخصوصا شاغل درحوزه آی تی فایل تدریس شده بسیار جامع و شفاف ممنون از مکتب خونه برای وجود همچین دوره هایی
سعید مصفائی شیرازی 1403-01-19
یکی از بهترین دوره ها برای فارسی زبانان هست. واقعا همه ی سرفصل ها با دقت و از سر تجربه انتخاب شدند و انتقال مفاهیم به ساده ترین شکل انجام گرفته.
علیرضا مه آبادی 1403-01-11
دوره خیلی خوب و مفیدی هست. لطفا دسترسی دانلود به فایل جزوات را برای دانشجویان فراهم کنید.
مونا گل آبادی 1402-12-17
این دوره عالیه
اردوان خورسندی 1402-12-10
من بیش از 150 دوره از مکتب خونه خریداری نمودم و این یکی واقعا فرق داشت، تسلط فوق العاده استاد دوره در کنار پشتیبانی عالی و دلسوزی ایشان پکیج بی نظیری رو ایجاد کرده، فقط یه نکته اونم اینکه اگه دوره در مسیر یادگیری مدیریت پروژه و مدیریت محصول هم قرار بگیره خیلی عالی میشه چون به نظرم جاش اونجا واقعا خالیه و در کنار مدیریت پروژه کلاسیک واقعا دونستن رویکرد اجایل و علی الخصوص اسکرام خیلی مهمه، بازم ممنون از استاد مرادی و تیم مکتب خونه
نیلوفر هندیجانی 1402-11-02
متاسفانه جزوه ارائه جهت دانلود قرار داده نشده لطفا قرار دهید
مینا بهادری 1402-10-20
بسیار عالی، روان و مسلط توضیح دادن.
زهرا تیموری 1402-10-15
این دوره فوق العاده هست
1402-10-05
برای من خیلی مفید بود
امیر ذبیحی 1402-09-26
لطفا فایل ارائه به صورت جداگانه قرار بدید چون بسیار ارائه محور و نمودار و چارت ها مهم هستن برای تدریس دوره

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

در دوره مدیریت پروژه چابک با اسکرام چه می ‌آموزیم؟

همان‌طور که می‌توانید در فهرست دوره مشاهده نمایید، ۴۰ درصد محتوای دوره به مفاهیم، تعاریف و تئوری اختصاص دارد و ۶۰ درصد محتوا، بر روش‌های عملی و کاربردی تمرکز دارد. ابتدا به پایه‌های چابک می‌پردازیم و قدم به قدم وارد مسیری می‌شویم که به ما نشان می‌دهد اسکرام در چه جهانی متولد شده است.

سپس وارد مفاهیم اصلی اسکرام میشویم و زیر و بم این چارچوب را به بحث می‌نشینیم. سپس وارد بخش عمده‌ی دوره می‌شویم: اسکرام در عمل. در سه بخش «پیش از توسعه» ، «هنگام توسعه» و «پس از توسعه» و ۱۲ فصل به صورت گسترده به مهمترین تمرینات کاربردی اسکرام می‌پردازیم و تقریبا هیچ چیز را از قلم نیانداخته‌ایم. 


مخاطبین دوره مدیریت پروژه چابک با اسکرام

-این دوره را به همه‌ی دانشجویان -فارغ از رشته‌ی تحصیلی‌شان- پیشنهاد می‌کنم اگر علاقمند به مدیریت، تولید نرم افزار، تیم سازی و در نهایت حل مسائل پیچیده هستند. 

-به همه‌ی مدیران پایه و میانی که می‌خواهند با مفاهیم چابک و اسکرام آشنا شوند و یا می‌خواهند آن را در سازمان‌شان پیاده کنند، توصیه می‌کنم

-همینطور این دوره را به همه‌ی شاغلین در حوزه‌ی نرم افزار علی الخصوص مدیران محصول و برنامه‌نویس‌ها توصیه می‌کنم

- و در نهایت این دوره را - به طور ویژه- به همه‌ی اسکرام مسترهای نوپایی که در حال طی کردن مسیر رشدشان هستند پیشنهاد می‌کنم.

poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  20 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  20 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)