اصول الکترونیک (الکترونیک ۲)

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

هدف درس اصول الکترونیک طراحی یک تقویت کننده ی عملیاتی (Op-Amp) چند طبقه می باشد.
برای این منظور ابتدا به معرفی مختصری از نیمه هادی ها و نحوه ی کار آنها می پردازیم. سپس با معرفی ترانسیستور BJT به نحوه ی عملکرد تقویت کننده های یک طبقه میپردازیم. در ادامه با بهبود طراحی ها و ایجاد تقویت کننده های چند طبقه و تفاضلی به ساخت یک آپ-آمپ واقعی می پردازیم.
تکنولوژی به کار برده شده در این درس BJT می باشد ولی مباحث بیان شد با کمی تغییر قابل تعمیم به دیگر تکنولوژی ها نظیر MOSFET نیز می باشد.

کتاب مرجع:
"Analysis and Design of Analog Integrated Circuits" by Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer
مدرس دوره
علی مدی
دکتر علی مدی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف می باشند. ایشان با رتبه 87 کنکور سراسری وارد دانشگاه شریف شدند و در سال 2001 در مقطع لیسانس از این دانشگاه فارغ التحصیل گشتند.
ایشان کارشناسی ارشد (2003) و دکترای خود (2007) را از دانشگاه USC امریکا اخذ نموده اند و هم اکنون در کشور عزیزمان و در دانشگاه صنعتی شریف مشغول به تدریس و پژوهش می باشند.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    35:07 ساعت   
جلسه اول - آشنایی و معرفی عناوین درس
25:00 دقیقه
جلسه دوم
72:34 دقیقه
جلسه سوم - دیودها و نیمه هادی ها
76:02 دقیقه
جلسه چهارم - دیودهای ویژه و ترانزیستور BJT
117:41 دقیقه
جلسه پنجم - بایاس کردن ترانزیستور
77:08 دقیقه
جلسه ششم - مدل سیگنال کوچک ترانزیستور
108:36 دقیقه
جلسه هفتم - تقویت کننده های پایه
71:29 دقیقه
جلسه هشتم - تقویت کننده کلکتور مشترک و تقویت کننده دو طبقه
71:47 دقیقه
جلسه نهم - طراحی مدارهای AC Coupled
75:37 دقیقه
جلسه دهم - فرکانس های قطع ترانزیستور
109:26 دقیقه
جلسه یازدهم - تقویت کننده های تفاضلی
70:47 دقیقه
جلسه دوازدهم - تقویت کننده دیفرانسیلی
83:13 دقیقه
جلسه سیزدهم - تقویت کننده دیفرانسیلی
79:04 دقیقه
جلسه چهاردهم - منبع جریان و بار فعال
77:03 دقیقه
جلسه پانزدهم - بار فعال در تقویت کننده دیفرانسیلی
75:55 دقیقه
جلسه شانزدهم - طراحی آپ-امپ
59:49 دقیقه
جلسه هفدهم - تقویت کننده های طبقه خروجی و انواع آن
82:00 دقیقه
جلسه هجدهم - بررسی انواع طبقه های خروجی کلاس A و B
77:53 دقیقه
جلسه نوزدهم - طبقه ی خروجی
76:33 دقیقه
جلسه بیستم - جمع بندی مدارهای طبقاتی
80:15 دقیقه
جلسه بیست و یکم - فیدبک
82:17 دقیقه
جلسه بیست و دوم - فیدبک - سری-شانت
79:43 دقیقه
جلسه بیست و سوم - فیدبک - سری-سری
71:33 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - فیدبک - شانت-شانت
74:57 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - حل تمرین
81:41 دقیقه
جلسه بیست و ششم - فیدبک - شانت-سری
66:41 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - بررسی مدار داخلی 741
82:53 دقیقه