الکترونیک ۱

دوره‌های دانشگاهی
49 جلسه

سرفصل‌ها

درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است.
مدرس دوره
ایمان قطبی
ایمان فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.
1

فیلم های آموزشی

49 جلسه    23:34 ساعت   
جلسه 0 - طرح درس
06:17 دقیقه
جلسه 1 - مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک - نیمه هادی ها
42:35 دقیقه
جلسه 2 - ناخالص سازی - مکانیزم های جریان
46:21 دقیقه
جلسه 3- پیوند P-N
45:06 دقیقه
جلسه 4 - دیود - مدهای عملکرد - مدل سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
40:34 دقیقه
جلسه 5- حل تمرین - دیود
36:58 دقیقه
جلسه 6 - دیود زنر - مدارهای دیودی کاربردی: یکسوکننده، تنظیم کننده و مدارات کلمپ و برش.
55:20 دقیقه
جلسه 7 - حل تمرین از مدارات دیودی 1
38:18 دقیقه
جلسه 8 - حل تمرین از مدارات دیودی 2
10:37 دقیقه
جلسه 9 - فیزیک ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و مدهای عملکرد آن ها.
43:19 دقیقه
جلسه 10 - اثر ارلی، بایاس BJT
29:19 دقیقه
جلسه 11 - نقطه کار، سویینگ.
42:20 دقیقه
جلسه 12 - حل مسئله از BJT DC Analysis.
48:37 دقیقه
جلسه 13 - مدل های سیگنال کوچک BJT.
53:48 دقیقه
جلسه 14 - تقویت کنندگی - طبقه امیتر مشترک
35:54 دقیقه
جلسه 15 - مقاومت ورودی و خروجی طبقه امیتر مشترک.
13:32 دقیقه
جلسه 16 - تقویت کننده امیتر مشترک با مقاومت در امیتر
27:12 دقیقه
جلسه 17 - طبقه تقویت کننده بیس مشترک.
27:05 دقیقه
جلسه 18 - طبقه کلکتور مشترک.
25:17 دقیقه
جلسه 19 - حل سه مسئله از مباحث سویینگ و تقویت کننده های یک طبقه
53:50 دقیقه
جلسه 20 - حل تمرین.
42:26 دقیقه
جلسه 21 - قضیه میلر - تکنیک بوت - استرپ
32:03 دقیقه
جلسه 22 - دارلینگتون - ترکیب موازی ترانزیستورها.
39:16 دقیقه
جلسه 23 - تقویت کننده چند طبقه
35:17 دقیقه
جلسه 24 - حل مسئله ای از قضیه میلر
16:34 دقیقه
جلسه 25 - حل مسئله ای از مدار چند ترانزیستوری.
14:36 دقیقه
جلسه 26 - حل مسئله
32:01 دقیقه
جلسه 27 - اثر خازن کوپلاژ و بای پس بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده.
34:26 دقیقه
جلسه 28 - سویینگ در تقویت کننده های چند طبقه
36:03 دقیقه
جلسه 29 - مقدمه ای بر ترانزیستورهای MOSFET.
24:41 دقیقه
جلسه 30 - تشکیل کانال و مد عملکردی Triode یا خطی (Linear).
30:35 دقیقه
جلسه 31- ترانزیستورهای MOS در مُد اشباع (Saturation Mode)
28:41 دقیقه
جلسه 32 - مدولاسیون طول کانال.
25:43 دقیقه
جلسه 33 - حل تمرین از ترانزستورهای MOS.
20:51 دقیقه
جلسه 34 - حل تمرین از ترانزیستورهای MOS.
16:16 دقیقه
جلسه 35 - مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOS.
26:55 دقیقه
جلسه 36 - طبقه تقویت کننده سورس مشترک (CS).
15:43 دقیقه
جلسه 37 - طبقه سورس مشترک با مقاومت در سورس.
24:24 دقیقه
جلسه 38 - طبقه گیت مشترک (CG)
21:44 دقیقه
جلسه 39 - طبقه درین مشترک (CD)
22:00 دقیقه
جلسه 40 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS
23:58 دقیقه
جلسه 41 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
21:54 دقیقه
جلسه 42 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
08:55 دقیقه
جلسه 43 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
09:36 دقیقه
جلسه 44 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
14:46 دقیقه
جلسه 45 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
10:32 دقیقه
جلسه 46 - مدارات BiCMOS.
22:41 دقیقه
جلسه 47 - ترکیب سری و موازی ترانزیستورهای MOS.
18:02 دقیقه
جلسه 48 - مختصری در مورد فرآیندهای ساخت VLSI
21:24 دقیقه