00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

الکترونیک ۱

دوره‌های دانشگاهی
49 جلسه

سرفصل‌ها

درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است.
مدرس دوره
ایمان قطبی
ایمان فارغ التحصیل مهندسی برق - الکترونیک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. زمینه علاقه و فعالیت او الکترونیک آنالوگ، فرکانس بالا و الکترونیک زیستی است. او همیشه به درس دادن و آموزش علاقه زیادی داشته.
فیلم های آموزشی
23:34 ساعت
23:34
Combined Shape Created with Sketch. 49 جلسه
جلسه 0 - طرح درس
"06:17
جلسه 1 - مقدمه ای بر فیزیک الکترونیک - نیمه هادی ها
"42:35
جلسه 2 - ناخالص سازی - مکانیزم های جریان
"46:21
جلسه 3- پیوند P-N
"45:06
جلسه 4 - دیود - مدهای عملکرد - مدل سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
"40:34
جلسه 5- حل تمرین - دیود
"36:58
جلسه 6 - دیود زنر - مدارهای دیودی کاربردی: یکسوکننده، تنظیم کننده و مدارات کلمپ و برش.
"55:20
جلسه 7 - حل تمرین از مدارات دیودی 1
"38:18
جلسه 8 - حل تمرین از مدارات دیودی 2
"10:37
جلسه 9 - فیزیک ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و مدهای عملکرد آن ها.
"43:19
جلسه 10 - اثر ارلی، بایاس BJT
"29:19
جلسه 11 - نقطه کار، سویینگ.
"42:20
جلسه 12 - حل مسئله از BJT DC Analysis.
"48:37
جلسه 13 - مدل های سیگنال کوچک BJT.
"53:48
جلسه 14 - تقویت کنندگی - طبقه امیتر مشترک
"35:54
جلسه 15 - مقاومت ورودی و خروجی طبقه امیتر مشترک.
"13:32
جلسه 16 - تقویت کننده امیتر مشترک با مقاومت در امیتر
"27:12
جلسه 17 - طبقه تقویت کننده بیس مشترک.
"27:05
جلسه 18 - طبقه کلکتور مشترک.
"25:17
جلسه 19 - حل سه مسئله از مباحث سویینگ و تقویت کننده های یک طبقه
"53:50
جلسه 20 - حل تمرین.
"42:26
جلسه 21 - قضیه میلر - تکنیک بوت - استرپ
"32:03
جلسه 22 - دارلینگتون - ترکیب موازی ترانزیستورها.
"39:16
جلسه 23 - تقویت کننده چند طبقه
"35:17
جلسه 24 - حل مسئله ای از قضیه میلر
"16:34
جلسه 25 - حل مسئله ای از مدار چند ترانزیستوری.
"14:36
جلسه 26 - حل مسئله
"32:01
جلسه 27 - اثر خازن کوپلاژ و بای پس بر پاسخ فرکانسی تقویت کننده.
"34:26
جلسه 28 - سویینگ در تقویت کننده های چند طبقه
"36:03
جلسه 29 - مقدمه ای بر ترانزیستورهای MOSFET.
"24:41
جلسه 30 - تشکیل کانال و مد عملکردی Triode یا خطی (Linear).
"30:35
جلسه 31- ترانزیستورهای MOS در مُد اشباع (Saturation Mode)
"28:41
جلسه 32 - مدولاسیون طول کانال.
"25:43
جلسه 33 - حل تمرین از ترانزستورهای MOS.
"20:51
جلسه 34 - حل تمرین از ترانزیستورهای MOS.
"16:16
جلسه 35 - مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOS.
"26:55
جلسه 36 - طبقه تقویت کننده سورس مشترک (CS).
"15:43
جلسه 37 - طبقه سورس مشترک با مقاومت در سورس.
"24:24
جلسه 38 - طبقه گیت مشترک (CG)
"21:44
جلسه 39 - طبقه درین مشترک (CD)
"22:00
جلسه 40 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS
"23:58
جلسه 41 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
"21:54
جلسه 42 - حل تمرین از تقویت کننده های یک طبقه MOS.
"08:55
جلسه 43 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
"09:36
جلسه 44 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
"14:46
جلسه 45 - مدارات چند ترانزیستوری MOS.
"10:32
جلسه 46 - مدارات BiCMOS.
"22:41
جلسه 47 - ترکیب سری و موازی ترانزیستورهای MOS.
"18:02
جلسه 48 - مختصری در مورد فرآیندهای ساخت VLSI
"21:24