اصول فلسفی مکانیک کوانتوم

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

علوم و فلسفه از تلاش های بشری برای درک چیستی و چگونگی جهان در طول قرن ها ساخته شده است. اندیشمندان از پیش از یونان باستان تا الان به طور پیوسته به بررسی پدیده های موجود در جهان و روابط بین آن ها مشغولند.
علم فیزیک به طور خاص به بررسی بنیادی ترین سوال ها درباره ی چگونگی کارکرد عالم می پردازد. از نظریات ارسطو درباره ی افلاک تا نظریه گرانش نیوتون و نسبیت انیشتین و نظریه مکانیک کوانتوم، علم فیزیک همواره با فلسفه آمیخته بوده است.
این کلاس شما را در معرض برخی از بنیادی ترین سوال های فلسفه ی علم و فیزیک قرار می دهد.
مدرس دوره
مهدی گلشنی
مهدی گلشنی فیزیک‌دان و نظریه‌پرداز ایرانی، پژوهشگر، مترجم، استاد دانشگاه صنعتی شریف، و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او در سال ۱۳۳۹ کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک دریافت کرد و سپس دکتری خود را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی دریافت کرد. گذشته از دانش فیزیک که رشتهٔ تخصصی اوست، مهدی گلشنی در عرصهٔ الهیات و پژوهش‌های دینی و نیز در زمینهٔ مطالعات تطبیقی میان دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر است.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    37:30 ساعت   
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱
86:59 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲
75:42 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۳
97:05 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۴
99:23 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۵- بخش ۱
25:58 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۵- بخش ۲
71:53 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۶
97:01 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۷
86:27 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۸
80:57 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۹
84:40 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۰
91:49 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۱
93:02 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۲
90:39 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۳
82:07 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۴
83:53 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۵
67:09 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۶
77:57 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۷
79:38 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۸
112:51 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۱۹
86:21 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۰
81:59 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۱
72:56 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۲
74:10 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۳
82:22 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۴
97:54 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۵
83:23 دقیقه
اصول فلسفی مکانیک کوانتوم - جلسه ۲۶
85:39 دقیقه