کیهان شناسی ١

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
مهدی گلشنی
مهدی گلشنی فیزیک‌دان و نظریه‌پرداز ایرانی، پژوهشگر، مترجم، استاد دانشگاه صنعتی شریف، و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است. او در سال ۱۳۳۹ کارشناسی خود را از دانشگاه تهران در رشته فیزیک دریافت کرد و سپس دکتری خود را در سال ۱۳۴۸ از دانشگاه برکلی آمریکا در رشته فیزیک با گرایش ذرات بنیادی دریافت کرد. گذشته از دانش فیزیک که رشتهٔ تخصصی اوست، مهدی گلشنی در عرصهٔ الهیات و پژوهش‌های دینی و نیز در زمینهٔ مطالعات تطبیقی میان دو حوزهٔ «علم و دین» صاحب‌نظر است.
1

فیلم های آموزشی

24 جلسه    38:01 ساعت   
جلسه اول - مقدمات نسبیت عام
87:08 دقیقه
جلسه دوم - مقدمات نسبیت عام
96:10 دقیقه
جلسه سوم - معادله انیستین
92:34 دقیقه
جلسه چهارم - اصل کیهان شناختی
97:55 دقیقه
جلسه پنجم - مقدمات کیهان شناسی
98:32 دقیقه
جلسه ششم - معادلات فریدمان
94:21 دقیقه
جلسه هفتم - معادلات فریدمان ، مروری بر مدلهای کیهان شناسی منسوخ
100:26 دقیقه
جلسه هشتم - ثابت کیهان شناختی ، پارامترهای مشاهده ای
102:12 دقیقه
جلسه نهم - تخمین عمر جهان
103:13 دقیقه
جلسه دهم - پیش بینی اشعه ی کیهانی
99:49 دقیقه
جلسه یازدهم - پتانسیل شیمیایی ذرات بنیادی
90:28 دقیقه
جلسه دوازدهم - ترمودینامیک کیهان شناسی و مسائل نوترینوها
95:43 دقیقه
جلسه سیزدهم - ورای مدل استاندارد کیهان شناسی
100:40 دقیقه
جلسه چهاردهم - تورم
68:23 دقیقه
جلسه پانزدهم - مشکلات کیهان شناسی استاندارد و مدل های تورمی - استاد ابوالحسنی
88:41 دقیقه
جلسه شانزدهم - مدل های تورمی - استاد ابوالحسنی
123:19 دقیقه
جلسه هفدهم - سیاهچالها
92:19 دقیقه
جلسه هجدهم - سطوح نورگونه - استاد منصوری
95:35 دقیقه
جلسه نوزدهم - مسائل بنیادی کیهان شناسی
94:36 دقیقه
جلسه بیستم - فلسفه و کیهان شناسی
96:02 دقیقه
جلسه بیست یکم - تورم
94:31 دقیقه
جلسه بیست دوم - کیهان شناسی نیوتونی
92:37 دقیقه
جلسه بیست سوم - گرانش ، کیهان شناسی کوانتومی
86:29 دقیقه
جلسه بیست چهارم - ادامه کیهان شناسی کوانتومی
89:08 دقیقه