مهندسی نرم افزار 2 (به روش کاربردی)

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

یکی از اهداف اصلی تعیین شده برای فارغ التحصیلان رشته مهندسی کامپیوتر، تسلط به مراحل توسعه سیستمهای نرم افزاری بزرگ و پیچیده می باشد. به همین دلیل، دروس طراحی سیستمهای شئ گرا، مهندسی نرم افزار 1 (در سرفصل جدید بنام تحلیل و طراحی سیستم)، پایگاه داده ها و مهندسی نرم افزار 2 (در سرفصل جدید بنام مهندسی نرم افزار) و چند درس مرتبط دیگر در این رشته قرار داده شده اند. مهندسی نرم افزار 2 به عنوان آخرین درس از این سری دروس می باشد. این درس علاوه بر مفاهیم تکمیلی دروس قبل، شامل مفاهیم پیشرفته ای مانند تحلیل و طراحی ماژولهای پیچیده و تکنیکهای پیشرفته معماری نرم افزار نیز می باشد. درس مهندسی نرم افزار 2 به دو روش تئوری و کاربردی (Practical) تدریس می شود. در روش تئوری بیشتر روی مفاهیم و سرفصلهای تئوری تمرکز می کنند. ولی در روشهای کاربردی تمرکز روی مراحل تحلیل، طراحی و معماری نرم افزار و ماژولهای آن می باشد. فیلم های پیش رو، تدریس به روش کاربردی می باشد. در ضمن برای درک بهتر این درس، پیش نیازهای درس که در جلسه دوم شرح داده شده اند، خیلی مهم می باشند.
مدرس دوره
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی
غلامعلی نژاد حاجعلی ایرانی، تحصیل خود را در مقاطع کارشناسی در دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به انجام رسانده است. از سال 1384 تا کنون در زمینه توسعه سیستمهای نرم افزارهای سازمانی و ERP فعال بوده است و هم اکنون به عنوان تحلیل گر، طراح و معمار نرم افزار سیستمهای ERP مشغول به کار است و از سال 1387 به عضویت هیئت علمی دانشگاه بناب درآمده است.
وب سایت شخصی: gclass.co
فیلم های آموزشی
ساعت
34:58 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه
جلسه اول - قوانین کلاسی، سرفصل ها، منابع درس، پروژه ها و بارم بندی
"89:30
جلسه دوم - مختصری بر پیش نیازهای ضروری درس
"18:38
جلسه سوم - مفهومEnterprise Architecture
"75:58
جلسه چهارم (بخش اول) - شرح پروژه-مفهومSyntax Validationدر معماری چند لایه
"62:13
جلسه چهارم (بخش دوم) - شرح پروژه-مفهوم و معماریException Handlingدر معماری چند لایه
"73:23
جلسه چهارم (بخش سوم) - شرح پروژه-تحلیل و طراحی ماژولهایFile Access وDynamic Rules
"98:08
جلسه پنجم - دسته بندی سیستمهای نرم افزار، سیستمهای اطلاعاتی وERP
"98:48
جلسه ششم - ساختار شرکتهای نرم افزاری
"90:39
جلسه هفتم (بخش اول) - شرح پروژه-تحلیل و طراحیForm Builder Tools
"96:53
جلسه هفتم (بخش دوم) - شرح پروژه-تحلیل، طراحی و معماریCode Generation Tools
"94:20
جلسه هشتم - مشخصه های کیفی، معماری نرم افزار، سبکهای معماری نرم افزار
"102:03
جلسه نهم - الگوها، موئلفه ها و چارچوبهای نرم افزاری
"122:40
جلسه دهم (بخش اول) - شرح پروژه-تحلیل و طراحی ماژولAuthentication & Authorization
"82:32
جلسه دهم (بخش دوم) - شرح پروژه-مدلسازی داده ماژولAuthentication & Authorization
"86:43
جلسه یازدهم - مقدمات طراحی معماری سیستمهای نرم افزار سازمانی (ESAD)
"81:28
جلسه دوازدهم - ارزیابی و انتخاب متدولوژی، چارچوب و ابزار
"89:04
جلسه سیزدهم (بخش اول) - بررسی چارچوبها و ابزار مبتنی برJavaبرای سیستمهای بزرگ
"96:15
جلسه سیزدهم (بخش دوم) - پروژهLucyArch1-مقدمات، ابزار و معماری
"47:37
جلسه سیزدهم (بخش سوم) - پروژهLucyArch1-پیاده سازیCRUD
"59:13
جلسه سیزدهم (بخش چهارم) - پروژهLucyArch1-پیاده سازیUCهای اصلی
"47:25
جلسه سیزدهم (بخش پنجم) - پروژهLucyArch1-بهینه سازی کدها
"36:21
جلسه چهاردهم - (ESAD)-بخش اول تشریح معماریCore-Extended
"86:25
جلسه پانزدهم - (ESAD)-بخش دوم تشریح معماریCore-Extended
"102:21
جلسه شانزدهم - (ESAD)-ساختار و معماری اولیه مخصوص سیستمهای سازمانی (ERP)
"91:30
جلسه هفدهم - (ESAD)- معماری ماژولهای سیستمهای سازمانی (ERP)
"87:53
جلسه هجدهم: (ESAD)- یک نمونه معماری ماژولار و مبتنی بر SOA برای ERP
"80:17