00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

درباره ذهن (دوره اول)

همایش‌ها و رویدادها
11 سخنرانی

سرفصل‌ها

دوره درباره ذهن دوره‌ای است میان رشته‌ای برای آشنایی با نظرگاه‌‌های گوناگون به مساله‌ی ذهن و جایگاه و چیستی آن. در این دوره دیدگاه‌‌های مختلف فلسفی در کنار نظریات علمی بررسی شده و به طور خاص سرفصل‌هایی از علوم اعصاب، هوش مصنوعی و فلسفه ذهن عمده مباحث دوره را تشکیل می‌دهند.

سخنران همایش
امیرحسین حاجی شمسایی

دانش آموخته دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، پژوهشگر اندیشکده مهاجر دانشگاه شریف و همچنین عضو هیئت موسس و هیئت مدیره مجموعه علمی صنعتی پژوهشی شناخت پژوه است.