00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

شناخت الگو

دوره‌های دانشگاهی
22 جلسه

سرفصل‌ها

تشخیص الگو (pattern recognition) شاخه ای از مبحث یادگیری ماشین (machine learning) می باشد که تمرکز آن بر روی شناخت الگو ها و نظم داده‌ها است. روش‌های تشخیص الگو، الگوهای مورد نظر را از یک مجموعه داده‌ها با استفاده از دانش قبلی در مورد الگوها یا اطلاعات آماری داده‌ها، جداسازی می‌کند. تشخیص الگوها کاربردهای زیادی در تشخیص صدا، تشخیص چهره، تشخیص امضا و غیره دارد.

مدرس دوره
بابک نجار اعرابی

دکتر بابک نجار اعرابی مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی برق الکترونیک درسال 1371 از دانشگاه صنعتی شریف،مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی برق سیستمهای کنترل در سال 1374 و مدرک دکترای خود را در رشته مهندسی برق پردازش سیگنال و تصویر از دانشگاه Texas A&B درسال 1380 اخذ نموده است. ایشان در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران در سمت استاد تمامی در زمینه کنترل و هوش ماشین رباتیک مشغول به کار هستند. حوزه پژوهشی  ایشان یادگیری ماشین، بینایی ماشین و شناسایی الگو است. ایشان تاکنون مقالات بسیاری را در ژورنال های معتبر جهانی به چاپ رسانیده اند.

 

 

 

شناخت الگو
36:23 ساعت
36:23
Combined Shape Created with Sketch. 22 جلسه