00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

طراحی کشتی های ویژه

دوره‌های دانشگاهی
34 جلسه

سرفصل‌ها

درس "طراحی کشتی های ویژه" یک درس 3 واحدی در مقطع لیسانس رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) است. این درس با موضوع "طراحی زیردریایی های دارای سرنشین" در 28 ساعت تدریس شده است که بیشتر موضوعات آن در طراحی زیردریایی های نظامی کاربرد دارد. محتوای این درس عبارتست از: تاریخچه تکامل زیردریایی، مدل بکارگیری و حلزون طراحی، پارامترهای مهم فنی و عملیاتی زیردریایی های نظامی، هیدرواستاتیک و پایداری، طراحی حجم بندی مخازن زیردریایی های نظامی، توزیع وزن و بویانسی، هیدرودینامیک (محاسبه مقاومت، بازدهی و توان مورد نیاز موتور)، ماشین آلات فرعی و تاسیسات، برق و قدرت زیردریایی، کنترل و دینامیک در عمق، ملاحظات بکارگیری تسلیحات در زیردریایی، سیستم های رانش مستقل از هوا، ملاحظات معماری داخلی زیردریایی های نظامی و بررسی دورنمای مشخصات آینده زیردریایی های مدرن نظامی.

برای دانلود اسلایدهای درس اینجا و برای دانلود کتاب اصول طراحی زیردریایی دکتر مونسان اینجا را کلیک کنید.

مدرس دوره
محمد مونسان

آقاي محمد مونسان، دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی کشتی سازي از دانشگاه صنعتی اميرکبير و کارشناسی ارشد مکانيک دريا از دانشگاه صنعتی شريف بوده و دکترای کشتی سازی خود را از دانشگاه ملی کشتی سازی اوکراين کسب کرده است. ايشان از سال 84 به عنوان عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر مشغول به تدريس دروس دريایی و طراحی کشتی بوده است. تخصص اصلی ايشان طراحی معماری و هيدرومکانيک کشتي‌­ها و غوطه­‌ور شونده‌­ها است.
کتابهاي زير از جمله تاليفات ايشان است: کتاب جامع مهندسي معماري دريايي، تحليل پايداري شناورها و اصول طراحي زيردريايي.

فیلم های آموزشی
28:35 ساعت
28:35
Combined Shape Created with Sketch. 34 جلسه
جلسه اول - مقدمه
"33:54
جلسه دوم - انواع زيردريايي ها
"30:51
جلسه سوم - تاريخچه تکامل زيردريايي
"44:17
جلسه چهارم - نقاط عطف در سير پيشرفت زيردريايي ها
"20:55
جلسه پنجم - مراحل طراحي
"52:27
جلسه ششم - سناريوي حرکتي زيردريايي
"32:18
جلسه هفتم - آشنايي با ساختار کلي زيردريايي
"45:47
جلسه هشتم - هيدرواستاتيک و پايداري (قسمت اول)
"56:11
جلسه نهم - هيدرواستاتيک و پايداري (قسمت دوم)
"33:52
جلسه دهم - هيدرواستاتيک و پايداري (قسمت سوم)
"72:44
جلسه یازدهم - هيدرواستاتيک و پايداري (قسمت چهارم)
"65:12
جلسه دوازدهم - حجم بندي مخازن (قسمت اول )
"49:27
جلسه سیزدهم - حجم بندي مخازن (قسمت دوم )
"58:53
جلسه چهاردهم - حجم بندي مخازن (قسمت سوم )
"57:42
جلسه پانزدهم - سهميه بندي حجمي و وزني در زيردريايي
"43:57
جلسه شانزدهم - سازه بدنه
"91:15
جلسه هفدهم - هيدروديناميک و رانش (قسمت اول )
"44:45
جلسه هجدهم - هيدروديناميک و رانش (قسمت دوم )
"49:02
جلسه نوزده - هيدروديناميک و رانش (قسمت سوم )
"45:46
جلسه بیستم - هيدروديناميک و رانش (قسمت چهارم )
"60:26
جلسه بیست و یکم - هيدروديناميک و رانش (قسمت پنجم )
"47:17
جلسه بیست و دوم - سيستم هاي فرعي و تاسيسات (قسمت اول)
"79:29
جلسه بیست و سوم - سيستم هاي فرعي و تاسيسات (قسمت دوم)
"62:12
جلسه بیست و چهارم - سيستم هاي الکتريکي
"36:02
جلسه بیست و پنجم - کنترل و ديناميک (قسمت اول)
"50:14
جلسه بیست و ششم - کنترل و ديناميک (قسمت دوم)
"39:54
جلسه بیست و هفتم - کنترل و ديناميک (قسمت سوم)
"44:03
جلسه بیست و هشتم - بکارگيري سلاح در زيردريايي
"52:22
جلسه بیست و نهم - سيستمهاي رانش مستقل از هوا (قسمت اول)
"51:36
جلسه سی ام - سيستمهاي رانش مستقل از هوا (قسمت دوم)
"45:04
جلسه سی و یکم - جانمايي و معماري زيردريايي ها (قسمت اول)
"52:21
جلسه سی و دوم - جانمايي و معماري زيردريايي ها (قسمت دوم)
"50:41
جلسه سی و سوم - جانمايي و معماري زيردريايي ها (قسمت سوم)
"44:01
جلسه سی و چهارم - جانمايي و معماري زيردريايي ها (قسمت چهارم)
"70:22