علوم اعصاب

دوره‌های دانشگاهی
17 جلسه

سرفصل‌ها

مبانی علوم اعصاب جز درس های پایه ای بسیاری از رشته ها از جمله روانشناسی بالینی، علوم شناختی و.. است که یادگیری آن صرفا با خوندن متن کتاب دشوار به نظر می رسد. از این رو در این فیلم های آموزشی سعی شده که با ارائه تصاویر و کلیپ یادگیری تسهیل شود و قسمت های مختلف مغز از نظر آناتومی، فیزیولوژی و کارکرد به طور مختصر و مفید در قالب 17 قسمت فیلم توضیح داده شده است.

مدرس دوره
عطیه تقوی

مدرس:

خانم عطیه تقوی دانشجوی علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران 

رتبه سه دکتری وزارت بهداشت و هفت وزارت علوم 

دارای یک سال سابقه تدریس در دانشگاه ازاد