روشهای مطالعه و مداخله در علوم اعصاب شناختی (دوره مقدماتی)

دوره‌های دانشگاهی
120 جلسه

سرفصل‌ها

رشد علوم و فناوریهای شناختی در سه دهه اخیر، ابزارهای متفاوتی را برای مطالعه عملکردهای مغزی انسان و مداخله در آنها در اختیار قرار داده است. تصویر برداری مغزی ساختاری و عملکردی با MRI، روشهای دیگر نقشه برداری از مغز با استفاده از جریانهای الکتریکی یا امواج الکترومغناطیسی، انواع روشهای تحریک مغزی و همچنین فناوریهای تغییر و بازتوانی شناختی مجموعاً در قالب "لبزارهای مطالعه و مداخله د رمغز انسان" قابل جمع بندی هستند.
دکتر حامد اختیاری در طی دو ترم مجموعه این ابزارها را با دیدگاه کاربردی ابتدا معرفی نموده و سپس به جزئیات فنی و بالینی آنها پرداخته است. در اینجا، این مجموعه کلاسها، در دو دوره مقدماتی و پیشرفته ارائه می گردند.
مشاهده این کلاسها برای تمامی علاقه مندان آشنایی با مغز انسان و همچنین دانشجویان رشته های مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی پزشکی، روانشناسی، پزشکی و روانپزشکی پیشنهاد می گردد. امید است این دو دوره آموزشی، به گسترش دانش علوم و فناوریهای شناختی در دانشگاه های ایران کمک نماید.

فایل های درس 

 

مدرس دوره
حامد اختیاری
دکتر حامد اختیاری فارغ التحصیل رشته پزشکی و سپس تصویربرداری مغزی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم شناختی و رئیس آزمایشگاه عصبی شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد است.
رشته و زمینه تحقیقاتی وی علوم اعصاب شناختی و پایه‌های تصمیم‌گیری، غذا خوردن، چاق شدن، مصرف مواد و اعتیاد است.
فصل1 اصول تصویربرداری مغزی
ساعت
01:28 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 10 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل 2 اصول تحریکات فراجمجمه ای
ساعت
01:19 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل3 مقدمه ای بر تصویر برداری مغزی
ساعت
01:08 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل4 چگونگی بدست آوردن سیگنال fMRI
ساعت
00:54 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل5 چگونگی بدست آوردن سیگنال fMRI-1
ساعت
01:18 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل6 اصول اولیه fNIRS
ساعت
00:52 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 8 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل7 نقشه برداری ماده سفید مغز
ساعت
01:02 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل8 تغییرات ساختاری و شیمیایی مغز
ساعت
01:11 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 11 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل9 تغییرات ساختاری و شیمیایی مغز
ساعت
00:59 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل10 تصویر برداری مغزی در واقعیت پژوهش
ساعت
01:14 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 11 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل11 اصول TMS
ساعت
00:54 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل12 آینده علوم اعصاب شناختی
ساعت
00:59 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 9 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل