مبانی علوم شناختی

دوره‌های دانشگاهی
165 جلسه

سرفصل‌ها

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده است. این علم به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه‌بندی و فرایندهای که انجام این فعالیتها را ممکن می‌کند می‌پردازد. به صورت مشخص تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه بینایی، تفکر و استدلال کردن، حافظه، توجه، یادگیری، و مباحثی مربوط به زبان می‌باشد. علوم اعصاب شناختی به بررسی نحوه اجرای پردازشهای شناختی در مغز می‌پردازد.

مدرسان دوره
جمعی از اساتید

چهار فصل اول این دوره توسط دکتر جواد حاتمی، چهار فصل دوم توسط دکتر مجید نیلی احمدآبادی و چهار فصل آخر توسط دکتر هادی مرادی ارائه شده است.

استاد مکتبخونه

آهنگسازی که در سال ۱۸۱۳ در لایپزیگ (Leipzig) متولد شد و در ۱۸۸۳ پس از زندگی‌ای که شاید تنها صفت «پر فراز و نشیب» برازنده‌اش باشد، در ونیز از دنیا رفت. کسی که تأثیراتی گسترده و پایدار بر جهان ما بر جای گذاشته است، تأثیراتی که تنها محدود به عرصه‌ی موسیقی نمی‌شوند. در واقع زمینه‌های فلسفی، روانشناختی و سیاسی کارهای واگنر همواره او را به موضوعی حساس برای بحث تبدیل می‌کند.

فصل اول - بخش اول: عوامل زمینه ساز شکل گیری رویکرد شناختی
ساعت
00:58 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل اول - بخش دوم: روانشناسی و ذهن همچون ماشینی محاسباتی
ساعت
00:30 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل اول - بخش سوم: مدل محاسباتی ذهن
ساعت
00:58 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 12 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل اول - بخش چهارم: علوم شناختی و توجه به مغز و سیستم عصبی
ساعت
01:19 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 14 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل دوم - بخش اول: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
ساعت
01:28 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 15 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل دوم - بخش دوم: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
ساعت
01:30 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 17 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل دوم - بخش سوم: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
ساعت
01:18 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 14 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل دوم - بخش چهارم: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
ساعت
01:05 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 12 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل سوم - بخش اول: استفاده از سیستم های هوشمند و رباتیک در علوم شناختی
ساعت
01:24 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 16 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل سوم - بخش دوم: توانبخشی شناختی با تمرکز بر توانبخشی در اتیسم
ساعت
01:16 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 14 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل سوم - بخش سوم: ارزیابی شناختی با استفاده از بازیهای کامپیوتری
ساعت
01:02 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 11 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل سوم - بخش چهارم: بازی های شناختی
ساعت
01:40 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 20 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل