مبانی علوم شناختی

poster
پیش‌نمایش دوره

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی ... ادامه

مدرس دوره:
جمعی از اساتید
جمعی از اساتید
4.5 (20 رای)
سطح: مقدماتی
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  165 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره مبانی علوم شناختی

فصل اول - بخش اول: عوامل زمینه ساز شکل گیری رویکرد شناختی
  جلسه 1 - مقدمه
مشاهده
"03:30  
  جلسه 2 - انقلاب شناختی
مشاهده
"05:24  
  جلسه 3 - شروع طراحی ماشین های انسان مانند
مشاهده
"05:18  
  جلسه 4 - طراحی ماشین های محاسباتی
"03:55  
  جلسه 5 - تعاریف و مفاهیم هوش
"05:14  
  جلسه 6 - نظریه سیستم ها و علم سیبرنتیک
"04:05  
  جلسه 7 - نظریه برتلانفی (نظریه سیستم ها)
"03:25  
  جلسه 8 - مثال- سیستم ترموستات
"06:53  
  جلسه 9 - طراحی سیستم های پیچیده
"02:29  
  جلسه 10 - نظریه سیبرنتیک
"04:01  
  جلسه 11 - طراحی یک ماشین متفکر
"05:15  
  جلسه 12 - بازنمایی- محاسبه
"05:24  
  جلسه 13 - جمع بندی
"03:24  
فصل اول - بخش دوم: روانشناسی و ذهن همچون ماشینی محاسباتی
  جلسه 1 - مقدمه ای بر علوم روانشناسی
مشاهده
"05:43  
  جلسه 2 - آستانه های حسی
مشاهده
"04:29  
  جلسه 3 - آغاز روانشناسی علمی با سایکو فیزیک
مشاهده
"03:42  
  جلسه 4 - مطالعه مکتب های حوزه علوم شناختی
"04:47  
  جلسه 5 - رفتار گرایی روش شناختی
"03:03  
  جلسه 6 - بررسی دیدگاه شناختی روانشناسان رفتارگرا
"06:10  
  جلسه 7 - جمع بندی
"02:54  
فصل اول - بخش سوم: مدل محاسباتی ذهن
  جلسه 1 - مقدمه ای بر مدل محاسباتی ذهن
مشاهده
"07:40  
  جلسه 2 - نظریه پردازش اطلاعات
مشاهده
"03:13  
  جلسه 3 - فرضیه های مدل محاسباتی ذهن
مشاهده
"03:26  
  جلسه 4 - پردازش الگوریتمیک
"04:28  
  جلسه 5 - مثالی از ماشین تورینگ
"04:16  
  جلسه 6 - مفهوم سطوح تحلیل
"08:52  
  جلسه 7 - نقد نظریه محاسباتی
"05:04  
  جلسه 8 - نظریه پیوندی ذهن
"03:26  
  جلسه 9 - مفهوم مجتمع های سلولی
"06:02  
  جلسه 10 - از سلول عصبی تا سلول مصنوعی
"02:59  
  جلسه 11 - تشکیل شبکه عصبی
"04:50  
  جلسه 12 - جمع بندی
"04:03  
فصل اول - بخش چهارم: علوم شناختی و توجه به مغز و سیستم عصبی
  جلسه 1 - علوم شناختی و توجه به مغز و سیستم عصبی
مشاهده
"03:43  
  جلسه 2 - نوروسایکولوژی
مشاهده
"04:40  
  جلسه 3 - Split Brain Research
مشاهده
"09:19  
  جلسه 4 - تکنیک های تصویربرداری عملکردی
"05:36  
  جلسه 5 - نقش تکنیک های تصویربرداری در درک فرایندهای شناختی- 1
"05:36  
  جلسه 6 - نقش تکنیک های تصویربرداری در درک فرایندهای شناختی- 2
"04:50  
  جلسه 7 - مقدمه ای بر روانشناسی تکاملی
"06:51  
  جلسه 8 - هدف روانشناسی تکاملی
"04:43  
  جلسه 9 - کارکرد مغز
"03:52  
  جلسه 10 - مثالی از واکنش مغز در موقعیت های مختلف -1
"06:00  
  جلسه 11 - مثالی از واکنش مغز در موقعیت های مختلف -2
"06:40  
  جلسه 12 - شناخت قواعد منطق مغزی
"06:45  
  جلسه 13 - عدم استقلال سیستم های انگیزشی و شناختی
"07:18  
  جلسه 14 - جمع بندی
"03:59  
فصل دوم - بخش اول: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
  جلسه 1 - مقدمه
مشاهده
"04:07  
  جلسه 2 - ویژگیهای حوزه مهندسی
مشاهده
"07:51  
  جلسه 3 - هدف علوم شناختی
مشاهده
"07:03  
  جلسه 4 - معرفی یک مدل عمومی
"04:57  
  جلسه 5 - نمونه مثال: توجه بصری
"03:23  
  جلسه 6 - آیا مترهای ارزیابی ما و طبیعت یکسان است؟
"06:01  
  جلسه 7 - طراحی تست
"03:46  
  جلسه 8 - سیستم پیاده سازی هوش مصنوعی
"04:03  
  جلسه 9 - روشهای تجربی در علوم شناختی
"05:42  
  جلسه 10 - استفاده از داده های عظیم در مطالعات علوم شناختی
"06:48  
  جلسه 11 - داده های عظیم
"08:54  
  جلسه 12 - مفهوم حل مسأله در هوش مصنوعی
"07:20  
  جلسه 13 - بهینه سازی
"07:52  
  جلسه 14 - کاربرد سیستم هوشمند
"03:18  
  جلسه 15 - تکامل و یادگیری در موجودات شناختی
"07:31  
فصل دوم - بخش دوم: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
  جلسه 1 - مروری بر مطالب گذشته
مشاهده
"04:30  
  جلسه 2 - تکامل و یادگیری در سیستم های مصنوعی
مشاهده
"08:15  
  جلسه 3 - تعریف هوش
مشاهده
"04:09  
  جلسه 4 - تست تورینگ (شبیه انسان عمل کردن)
"03:26  
  جلسه 5 - مدل سازی شناختی(شبیه انسان فکر کردن)
"04:15  
  جلسه 6 - رفتار منطقی
"08:47  
  جلسه 7 - چند نکته
"06:56  
  جلسه 8 - مدلسازی شناختی
"02:18  
  جلسه 9 - روش جعبه سیاه
"04:22  
  جلسه 10 - مثال
"05:46  
  جلسه 11 - Win –Stay-Lose-Shift Model
"04:59  
  جلسه 12 - اهمیت و کاربرد مدلسازی-1
"06:51  
  جلسه 13 - اهمیت و کاربرد مدلسازی-2
"03:57  
  جلسه 14 - Cognitive Module based Approach
"06:45  
  جلسه 15 - فایده مدل شناختی در خلق موجودات هوشمند مصنوعی
"04:51  
  جلسه 16 - جمع بندی تعاریف مدلسازی شناختی
"06:57  
  جلسه 17 - انواع مدل های مورد استفاده گسترده
"02:58  
فصل دوم - بخش سوم: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
  جلسه 1 - مروری بر مطالب گذشته
مشاهده
"08:17  
  جلسه 2 - تصمیم گیری
مشاهده
"06:29  
  جلسه 3 - ساختار ریاضی نماینده مدلهای تصمیم گیری
مشاهده
"03:31  
  جلسه 4 - مثال اول
"04:29  
  جلسه 5 - مدل احتمالی تصمیم گیری
"07:34  
  جلسه 6 - مثال دوم
"09:07  
  جلسه 7 - بهره مندی
"05:18  
  جلسه 8 - مثال
"04:44  
  جلسه 9 - پاداش - جزا
"06:20  
  جلسه 10 - جمع بندی
"04:00  
  جلسه 11 - چگونگی تخمین ارزش عمل
"04:27  
  جلسه 12 - Learning Rate- Prediction Error
"04:21  
  جلسه 13 - ترکیب یادگیری و تصمیم گیری
"05:11  
  جلسه 14 - انواع مدل های مورد استفاده گسترده
"04:14  
فصل دوم - بخش چهارم: تعامل علوم شناختی و هوش مصنوعی
  جلسه 1 - مروری بر مطالب گذشته
مشاهده
"05:12  
  جلسه 2 - بررسی یک مقاله
مشاهده
"04:56  
  جلسه 3 - Multi Sensory Association Learning
مشاهده
"03:58  
  جلسه 4 - معرفی سه حالت یادگیری: توجه – فعال بودن - غیر فعال بودن
"08:49  
  جلسه 5 - تفاوت سه حالت یادگیری
"06:58  
  جلسه 6 - معیار ارزیابی یادگیری
"05:24  
  جلسه 7 - نتایج
"06:11  
  جلسه 8 - فرض مدلسازی
"03:58  
  جلسه 9 - مدل یادگیری تقویتی(RL Model)
"05:38  
  جلسه 10 - نکته مهم
"04:16  
  جلسه 11 - مدل نقصان حافظه (MD Model)
"06:18  
  جلسه 12 - تعامل مدل RL و MD
"03:50  
فصل سوم - بخش اول: استفاده از سیستم های هوشمند و رباتیک در علوم شناختی
  جلسه 1 - مقدمه ای بر مفاهیم "ارزیابی- تشخیص- توانبخشی"
مشاهده
"03:29  
  جلسه 2 - مدلسازی سیستمهای پیچیده
مشاهده
"04:45  
  جلسه 3 - اتیسم چیست؟
مشاهده
"06:00  
  جلسه 4 - روش متداول تشخیص اتیسم
"08:24  
  جلسه 5 - روش های جدید تشخیص
"03:34  
  جلسه 6 - سیستم خبره هوشمند غربالگری اتیسم
"08:07  
  جلسه 7 - معرفی سامانه غربالگری اتیسم
"02:49  
  جلسه 8 - چرا سیستم خبره هوشمند؟
"07:18  
  جلسه 9 - بررسی تعامل با ماشین اسباب بازی هوشمند
"05:04  
  جلسه 10 - نتایج تعامل کودکان اتیستیک با ماشین اسباب بازی هوشمند
"05:38  
  جلسه 11 - تعامل با ربات طوطی نما
"07:54  
  جلسه 12 - غربالگری بر مبنای صدا
"05:46  
  جلسه 13 - دیتا فیوژن
"02:32  
  جلسه 14 - استفاده از بازی های کامپیوتری برای غربالگری
"05:44  
  جلسه 15 - Bornaz Game
"03:43  
  جلسه 16 - جمع بندی
"03:47  
فصل سوم - بخش دوم: توانبخشی شناختی با تمرکز بر توانبخشی در اتیسم
  جلسه 1 - توانبخشی شناختی چیست؟
مشاهده
"04:07  
  جلسه 2 - مراحل انجام توانبخشی شناختی
مشاهده
"02:35  
  جلسه 3 - خروجی توانبخشی شناختی
مشاهده
"05:58  
  جلسه 4 - نحوه طراحی توانبخشی
"07:41  
  جلسه 5 - TDCS
"03:31  
  جلسه 6 - مثالهایی از توانبخشی
"03:56  
  جلسه 7 - روش های توانبخشی اتیسم
"03:50  
  جلسه 8 - مروری بر کنفرانس ICSR در خصوص رباتهای اجتماعی
"07:36  
  جلسه 9 - استفاده از ربات طوطی نما برای توانبخشی کودکان اتیستیک
"07:22  
  جلسه 10 - نحوه ارزیابی درمان (فاز A)
"05:37  
  جلسه 11 - نحوه ارزیابی درمان ( فاز B)
"07:22  
  جلسه 12 - استفاده از ربات های عادی در توانبخشی دو قلوهای مبتلا به اتیسم-1
"06:18  
  جلسه 13 - استفاده از ربات های عادی در توانبخشی دو قلوهای مبتلا به اتیسم-2
"04:14  
  جلسه 14 - جمع بندی
"06:32  
فصل سوم - بخش سوم: ارزیابی شناختی با استفاده از بازیهای کامپیوتری
  جلسه 1 - رشد تحقیقات در زمینه اتیسم
مشاهده
"06:58  
  جلسه 2 - غربالگری / ارزیابی شناختی چیست؟
مشاهده
"07:17  
  جلسه 3 - اهمیت غربالگری/ ارزیابی در سالمندان
مشاهده
"06:50  
  جلسه 4 - مزایای غربالگری زود هنگام
"04:15  
  جلسه 5 - تعدادی از کارهای پیشین
"08:46  
  جلسه 6 - عوامل نویز
"06:12  
  جلسه 7 - بازی تعقیب ستاره ها (سیستم جمع آوری اطلاعات)
"04:16  
  جلسه 8 - آزمایش اول
"04:58  
  جلسه 9 - آزمایش دوم
"02:39  
  جلسه 10 - آزمایش سوم
"05:41  
  جلسه 11 - حذف مراحل دارای خطا با استفاده از موشواره
"04:36  
فصل سوم - بخش چهارم: بازی های شناختی
  جلسه 1 - تفاوت بازی های شناختی با بازی های عادی
مشاهده
"07:10  
  جلسه 2 - اهمیت حافظه
مشاهده
"07:47  
  جلسه 3 - مثالی از حافظه کاری
مشاهده
"03:27  
  جلسه 4 - کارکردهای اجرایی
"04:28  
  جلسه 5 - توجه و تمرکز
"04:23  
  جلسه 6 - انعطاف پذیری عصبی
"03:16  
  جلسه 7 - Task Switching
"02:56  
  جلسه 8 - بازی های شناختی عام
"07:46  
  جلسه 9 - بازی های مبتنی بر تصمیم گیری
"06:07  
  جلسه 10 - معرفی بازیهای مغزینه
"05:26  
  جلسه 11 - بازی های مبتنی بر توجه
"02:59  
  جلسه 12 - چالش های مطرح در استفاده از بازیهای درمانی - شناختی
"08:25  
  جلسه 13 - آمار رشد بازیهای شناختی حوزه سلامت
"02:19  
  جلسه 14 - گیمیفیکیشن
"06:21  
  جلسه 15 - معرفی پنج انگیزه درونی
"04:38  
  جلسه 16 - ساختار بازی
"04:29  
  جلسه 17 - نکات مهم سرگرمی در گیمیفیکیشن
"02:45  
  جلسه 18 - المانهای گیمیفیکیشن -1
"07:35  
  جلسه 19 - المانهای گیمیفیکیشن -2
"06:15  
  جلسه 20 - جمع بندی
"02:05  

درباره دوره

علوم شناختی که به طور ساده به صورت «پژوهش علمی دربارهٔ ذهن و مغز» تعریف می‌شود، شاخه‌ای میان‌رشته‌ای است که از رشته‌های مختلفی مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده است. این علم به بررسی ماهیت فعالیت‌های ذهنی مانند تفکر، طبقه‌بندی و فرایندهای که انجام این فعالیتها را ممکن می‌کند می‌پردازد. به صورت مشخص تر از جمله اهداف اصلی این رشته پژوهش در زمینه بینایی، تفکر و استدلال کردن، حافظه، توجه، یادگیری، و مباحثی مربوط به زبان می‌باشد. علوم اعصاب شناختی به بررسی نحوه اجرای پردازشهای شناختی در مغز می‌پردازد.

چهار فصل اول این دوره توسط دکتر جواد حاتمی، چهار فصل دوم توسط دکتر مجید نیلی احمدآبادی و چهار فصل آخر توسط دکتر هادی مرادی ارائه شده است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher جمعی از اساتید

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
مجتبي صابري 1403-01-28
داراي مفاهيم مناسب
محمدرضا دزفولی 1402-11-11
سلام دوره بسیار خوبی است تشکر
1401-09-26
سلام عالی هستید سپاس از شما
1401-05-23
دروود بر هستی...دروود بر شما . .بسیار عالی.. ضمن عرض سلام وادب. . . مفتخرم به هم ارتعاااش شدن با مدار وفرکانس کلامتان🙏🏻در جهت رشد وتکامل حضور آگاهانه د لحظه در مسیر راه هدایت الهی..
محمد صادق فهیمی 1401-05-02
بی نهایت تشکر
زهرا سدیفی 1400-05-23
سلام بنده هنوز این دوره رو کامل ندیدم ولی تا همینجایی که دیدم خیلی خوب بود و خیلی ممنونم از تیم مکتب خونه و اساتید محترمی که دانش شون رو در اختیار ما گذاشتن لطفا باز هم در رابطه با علوم شناختی دوره ی رایگان بذارید
حامد سلیمانی 1399-08-26
خیلی خیلی ممنونم از دوره عالی تون.ممنونم از دکتر حاتمی عزیز دکتر نیلی عزیز و دکتر مرادی عزیز برای اطلاعات ارزشمند و زحمات شون
آرزو بیگدلی 1402-12-01
به طور کلیبه عنوان یک دوره مقدماتی دید خوبی به فرد میده، منتها از اونجایی که دوره مال سال ۹۵ یکم نیاز به آپدیت شدن داره.
پریسا 1400-10-05
دوره بسیار مفیدی بود. تشکر میکنم بابت اطلاعات بسیار خوبی که در اختیارمون قرار دادید و دوره جامعی که تدارک دیدید. فقط به نظرم در بعضی جلسات کیفیت فیلم برداری میتونست بهتر باشه (بخصوص در جلسات استاد مرادی این قضیه بیشتر به چشم میخورد که فوکوس به جای اینکه روی بورد باشه روی استاد بود). با این حال بسیار سپاسگزارم بابت زحماتی که کشیدید.
1399-12-13
سلام خسته نباشين،خداقوت. تشكر از شما و اساتيد محترم

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  165 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  15 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)