کارگاه تحریک الکتریکی مغز

دوره‌های دانشگاهی
72 جلسه

سرفصل‌ها

تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای (TES) فناوری نسبتا جدیدی است که برای تغییر تحریک‌­پذیری قشر مخ مورد استفاده قرار می­گیرد. تحریک الکتریکی فراجمجمه ای به صورت مستقیم (tDCS) نوع خاصی از این فناوری است که تا به حال بیشترین توجه پژوهشگران این حوزه را به خود جلب کرده است. در این روش جریان الکتریکی ضعیفی (2-1 میلی آمپر) از طریق دو یا چند الکترود که روی سطح پوست سر قرار می گیرند، از مغز گذر می کند. مطالعات بسیاری حاکی از امیدهایی برای اثربخشی این روش بر طیف وسیعی از بیماری های نورولوژیک و روانپزشکی بوده است و امیدهای جدی نیز برای پژوهش های بیشتر وجود دارد. با این وجود، تا به حال هیچ نوع کاربرد درمانی این فناوری مورد تایید مراجع رسمی قرار نگرفته است.

این کارگاه می تواند فرصت مناسبی را برای علاقمندان به فناوری های مداخله ای در عملکرد مغز، و به طور خاص تحریک مستقیم الکتریکی فراجمجمه ای،  فراهم کند و آنها را با مکانیسم های عصبی زیربنایی، پارامترهای اساسی و همچنین طراحی مطالعه در این حوزه آشنا کند.

این کارگاه با مشارکت شرکت فارمد تجهیز و حمایت ستاد علوم شناختی و در مرکز ملی مطالعات اعتیاد ضبط و توزیع شده است. مدرسین این کارگاه اعضای آزمایشگاه عصبی- شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و دستگاه های مورد استفاده این کارگاه و همچنین انواع دیگری از دستگاه های تحریک الکتریکی و مغناطیسی فراجمجه ای در آزمایشگاه عصبی- شناختی مرکز ملی مطالعات اعتیاد و آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران موجود هستند.

امید است با استفاده از ویدئوهای این کارگاه علاقمندان دید وسیع تری در حوزه مغز و امکانات مداخله در عملکرد مغز بیایند.

مدرس دوره
حامد اختیاری

هر فصل این درس توسط یکی از اساتید محترم تدریس شدهاند:

  • فصل اول: دکتر حامد اختیاری
  • فصل دوم: دکتر علیرضا شاه بابایی
  • فصل سوم: دکتر حامد اختیاری
  • فصل چهارم: مهندس میلاد کسایی
  • فصل پنجم: مهندس پدیده ناصری
  • فصل ششم: مهندس کاوه اکبرزاده
  • فصل هفتم: دکتر حامد اختیاری
  • فصل هشتم: دکتر حامد اختیاری
  • فصل نهم: مهندس کاوه اکبر زاده
  • فصل دهم: مهندس زینب اسماعیل پور

 

فصل اول
ساعت
01:16 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 13 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل دوم
ساعت
00:36 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل سوم
ساعت
00:35 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل چهارم
ساعت
00:47 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 8 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل پنجم
ساعت
00:27 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 4 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل ششم
ساعت
00:18 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 4 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل هفتم
ساعت
01:39 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 18 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل هشتم
ساعت
00:24 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 4 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل نهم
ساعت
00:17 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 3 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل  
فصل دهم
ساعت
00:31 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
نمره‌ی شما: 0
نمایش جلسات فصل