متالوژی در تولید

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

متالوژی در تولید

مدرس دوره
علیرضا صادقی
دکتر علیرضا صادقی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی مواد و متالورژی هستند. ایشان پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف ، مقاطع دکتری و فوق دکتری خود را در دانشگاه مک گیل و توکیو گذرانده اند.
دکتر علیرضا صادقی هم اکنون استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران هستند.
1

فیلم های آموزشی

24 جلسه    21:26 ساعت   
جلسه اول - مقدمه
25:35 دقیقه
جلسه دوم - مقدمه -خواص مواد
41:10 دقیقه
جلسه سوم - ساختار مواد
66:34 دقیقه
جلسه چهارم - بررسی های ریز ساختاری
61:41 دقیقه
جلسه پنجم - تکسچر و بافت کریستالی در مواد
53:57 دقیقه
جلسه ششم - ادامه مبحث تکسچر
62:37 دقیقه
جلسه هفتم - ادامه مبحث تکسچر و شروع مبحث دیاگرام های فازی
77:32 دقیقه
جلسه هشتم - ادامه دیاگرام های فازی
70:41 دقیقه
جلسه نهم - انجماد - جوانه زنی
57:25 دقیقه
جلسه دهم - انجماد ( عیوب و ساختارهای ریخته گری )
53:50 دقیقه
جلسه یازدهم - مکانیزم های تغییر شکل
38:29 دقیقه
جلسه دوازدهم - تغییرشکل در فلزات ( تسلیم )
39:09 دقیقه
جلسه سیزدهم - مکانیزم های استحکام بخشی ( اندازه دانه و محلول جامد )
42:45 دقیقه
جلسه چهاردهم - مکانیزم های استحکام بخشی ( رسوب و کار سختی )
56:08 دقیقه
جلسه شانزدهم - مکانیزم های کاهش استحکام
43:50 دقیقه
جلسه هفدهم - مکانیزم های کارنرمی
54:51 دقیقه
جلسه هجدهم - متالورژی آهن و فولاد
54:43 دقیقه
جلسه نوزدهم - متالورژی فولادها ( انواع فولاد ها )
59:39 دقیقه
جلسه بیستم - متالورژی فولادها ( چدن و عملیات حرارتی )
47:34 دقیقه
جلسه بیست و یکم - آلیاژ های غیرآهنی ( آلومینیوم )
51:40 دقیقه
جلسه بیست و دوم - آلیاژ های غیرآهنی ( منیزیم )
72:37 دقیقه
جلسه بیست و سوم - آلیاژ های غیرآهنی ( آلیاژ های تیتانیوم )
49:44 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - آلیاژ های غیر آهنی و فلزات مخصوص
57:57 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - فلزات مخصوص
46:31 دقیقه