روش های تولید

دوره‌های دانشگاهی
22 جلسه

سرفصل‌ها

درس روش های تولید چکیده ای از تکنولوژی و فرایند های مختلف مربوط به ساخت و مونتاژ قطعات صنعتی را ارائه می دهد. در ابن درس فرایندهای ساخت مبتنی بر انجماد، شکل دهی، متالورژی پودر و ماشینکاری مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این درس بتوانند روش های مختلف تولید را شناخته و ضمن تشخیص روش تولید استفاده شده برای قطعات مختلف بتوانند برای قطعات جدید، با توجه به مشخصات فنی و اقتصادی قطعه روش تولید بهینه پیشنهاد دهند.

مدرس دوره
علیرضا صادقی
دکتر علیرضا صادقی دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت در مقطع کارشناسی در رشته مهندسی مواد و متالورژی هستند. ایشان پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف ، مقاطع دکتری و فوق دکتری خود را در دانشگاه مک گیل و توکیو گذرانده اند.
دکتر علیرضا صادقی هم اکنون استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه تهران هستند.
1

فیلم های آموزشی

22 جلسه    19:14 ساعت   
جلسه اول - مقدمه
43:27 دقیقه
جلسه دوم - مقدمه
42:38 دقیقه
جلسه سوم - مواد مهندسی و خواص مکانیکی
59:21 دقیقه
جلسه چهارم - خواص فیزیکی و مواد فلزی(آلیاژ های آهنی)
54:12 دقیقه
جلسه پنجم - ادامه مبحث قبل
45:26 دقیقه
جلسه ششم - ریخته گری
21:11 دقیقه
جلسه هفتم - ادامه مبحث ریخته گری
10:51 دقیقه
جلسه هشتم - ادامه مبحث ریخته گری
06:11 دقیقه
جلسه نهم - فرآیندهای تولید پلیمرها
55:19 دقیقه
جلسه دهم - ادامه فرآیند های تولید قطعات پلیمری
26:17 دقیقه
جلسه یازدهم - متالورژی پودر
50:28 دقیقه
جلسه دوازدهم - فرایندهای تغییر شکل ( مقدمات )
01:21 دقیقه
جلسه سیزدهم - فرایندهای تغییر شکل ( فورج )
00:02 دقیقه
جلسه چهاردهم - فرایندهای شکل دهی فلزات ( اکستروژن )
55:20 دقیقه
جلسه پانزدهم - فرایندهای تغییر شکل فلزات ( کشش سیم و میله )
33:40 دقیقه
جلسه شانزدهم - شکل دهی فلزات
54:31 دقیقه
جلسه هفدهم - فرایندهای شکل دهی ورق
02:28 دقیقه
جلسه هجدهم - فرایند های ماشین کاری ( تراشکاری )
50:30 دقیقه
جلسه نوزدهم- فرایند های ماشین کاری ( سنگ زنی )
43:47 دقیقه
جلسه بیستم - فرایند های ماشین کاری ( ماشینکاری غیرسنتی )
45:40 دقیقه
جلسه بیست و یکم - فرایند های جوشکاری ( جوشکاری ذوبی )
47:49 دقیقه
جلسه بیست و دوم - فرایند های جوشکاری ( جوشکاری حالت جامد )
43:40 دقیقه