00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مدارات الکترونیک ۱

دوره‌های دانشگاهی
45 جلسه

سرفصل‌ها

درس الکترونیک 1 از دروس اصلی رشته مهندسی برق در تمامی گرایش ها است. هدف از این درس آشنایی مقدماتی با فیزیک الکترونیک و ادوات پایه ای الکترونیک مانند دیود، ترانزیستورهای پیوندی دوقطبی و ترانزیستورهای اثر میدان است . در ادامه این درس با انواع ترانزیستور ها و تقویت کننده ها آشنا میشویم
مدرس دوره
بهزاد رضوی
شاید بی اغراق بتوان گفت او بهترین و معروفترین استاد الکترونیک و مدار های مخابراتی جهان است .دکتر بهزاد رضوی استاد ایرانی-آمریکایی مدارهای آنالوگ یو سی ال ای و فارغ التحصیل دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه استنفورد است. او مؤلف کتب مرجعی در زمینهٔ مدارات الکترونیک و RF است که در بسیاری از دانشگاههای جهان تدریس می‌شوند. وی همچنین مدیر آزمایشگاه مدارهای مخابراتی یو سی ال ای است.
فیلم های آموزشی
48:22 ساعت
48:22
Combined Shape Created with Sketch. 45 جلسه
جلسه اول - ناخالص سازی (Doping)
"65:25
جلسه دوم - ناخالص سازی (Doping)
"61:09
جلسه سوم - انتشار و آشنایی با پیوند PN
"68:58
جلسه چهارم - پیوند PN در حالت تعادل و بایاس معکوس
"65:11
جلسه پنجم - پیوند PN در بایاس مستقیم و آشنایی با دیودها
"67:19
جلسه ششم - مدل های دیود
"72:25
جلسه هفتم - آنالیز مدارهای دیود
"70:04
جلسه هشتم - آنالیز مدارهای دیود
"67:25
جلسه نهم - یک سو کننده نیم موج
"67:01
جلسه دهم - یک سو کننده نیم موج با بارهای مختلف
"64:37
جلسه یازدهم - یک سو کننده تمام موج
"64:16
جلسه دوازدهم - محدود کننده ها
"65:43
جلسه سیزدهم - ساختار ترانزیستور دو قطبی
"64:11
جلسه چهاردهم - ویژگی های ترانزیستور دو قطبی
"56:57
جلسه پانزدهم - بایاس کردن
"63:22
جلسه شانزدهم - سیگنال بزرگ و سیگنال کوچک
"65:02
جلسه هفدهم - مدل سیگنال کوچک
"63:21
جلسه هجدهم - ترانزیستور PNP
"65:15
جلسه نوزدهم - Amplifier Evolution
"64:05
جلسه بیستم - امیتر مشترک
"62:21
جلسه بیست و یکم - امپدانس ورودی و خروجی
"63:06
جلسه بیست و دوم - امیتر مشترک با Degeneration
"63:03
جلسه بیست و سوم - Emitter Degeneration
"65:05
جلسه بیست و چهارم - روش های بایاس کردن
"62:56
جلسه بیست و پنجم - روش های بایاس کردن
"64:01
جلسه بیست و ششم - بیس مشترک
"65:22
جلسه بیست و هفتم - دنبال کننده ایمیتر
"62:01
جلسه بیست و هشتم - دنبال کننده به عنوان بافر
"60:59
جلسه بیست و نهم - آشنایی با MOSFET
"64:50
جلسه سی ام - مشخصه MOS
"62:58
جلسه سی و یکم - مشخصه MOS
"59:24
جلسه سی و دوم - بایاس کردن
"64:00
جلسه سی و سوم - سیگنال بزرگ
"67:05
جلسه سی و چهارم - مدل سیگنال کوچک
"68:50
جلسه سی و پنجم - توپولوژی سورس مشترک
"65:19
جلسه سی و ششم - توپولوژی سورس مشترک
"63:33
جلسه سی و هفتم - انواع سورس مشترک
"66:29
جلسه سی و هشتم - سورس مشترک با Degeneration
"62:19
جلسه سی و نهم - روش های بایاس کردن و معرفی گیت مشترک
"66:03
جلسه چهلم - گیت مشترک
"62:46
جلسه چهل و یکم - دنبال کننده منبع
"62:21
جلسه چهل و دوم - مدارهای آپ امپ
"67:03
جلسه چهل و سوم - مدارهای آپ امپ
"60:34
جلسه چهل و چهارم - آپ امپ غیر خطی، آپ امپ غیر ایده آل
"61:20
جلسه چهل و پنجم - آپ امپ غیر ایده آل
"66:56