آموزش مدل سازی کیفیت سد و مخزن

poster
پیش‌نمایش دوره

در این دوره آموزش مدل سازی کیفیت سد و مخزن که در ۶ فصل تقدیم حضور شما شده است، سعی شده تا معرفی کلی از نحوه ساخت و برپایی مدل کیفی در ساده‌ترین شکل آن ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
4 (1 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  18 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  6 ساعت ویدئو - 12 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  10 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  80 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

سرفصل‌های دوره آموزش مدل سازی کیفیت سد و مخزن

فصل1- معرفی نرم‌ افزار، نحوه نصب و محیط کلی آن

در این فصل مقدمه کلی از نرم افزار شامل تاریخچه، مزایا و معایب نرم‌ افزار و عبارات و اصطلاحات کلی است. سپس نحوه دانلود نرم افزار، اجزای مختلف درون فایل نرم ‌افزاری، نحوه نصب نرم ‌افزار و سایر فایل‌های اجرایی آن و محیط کلی نرم‌ افزار معرفی می‌شود.

  معرفی اجمالی فصل اول
مشاهده
"01:21  
  معرفی کلی مدل-مزایا و معایب
"14:33  
  عبارات و اصطلاحات کلیدی
"07:25  
  نحوه دانلود نرم افزار
مشاهده
"04:05  
  اجزای مختلف فایل نرم افزار-نحوه نصب
"11:21  
  معرفی کلی اجزا-بخش اول
"07:47  
  معرفی کلی اجزا-بخش دوم
"11:32  
  اسلایدهای دوره مدلسازی کیفیت سد و مخزن
"00:09  
فصل2- مرور کلی بر مبانی هیدرودینامیک و پارامترهای کیفی

در این فصل مبانی معادلات حاکم بر هیدرودینامیک و کیفیت جریان مورد استفاده توی مدل معرفی کلی می‌شود. این معادلات شامل:

-         معادله پیوستگی جریان

-         معادلات مومنتوم در راستای افقی و قائم

-         معادله حالت

-         معادلات انتقال-پخش کیفیت و دمای آب

همچنین معادلات کمکی مدل مانند تنش برشی باد، تنش برشی کف مخزن، آشفتگی جریان و دینامیک پوشش یخ بصورت کلی معرفی می‌شود. به دلیل حجم بالا و گستردگی مطالب در این زمینه، در صورت تمایل به شناخت بهتر از مطالب، بررسی منابع تخصصی هیدرودینامیک جریان توصیه می‌شود. در کنار این موارد، پارامترهای کیفی مورد استفاده در مدل به صورت اجمالی معرفی می‌شوند.

 

  معرفی اجمالی فصل دوم
مشاهده
"01:45  
  مبانی هیدرودینامیک-بقای جرم-مومنتوم-معادلات انتقال و پخش
مشاهده
"06:59  
  مبانی هیدرودینامیک-تنش برشی-قائم-تبادل گرم
"06:12  
  معرفی پارامترهای کیفی-بخش اول
"05:52  
  کوییز شماره 1 فصل 2
 50%    
"02:00  
  معرفی پارامترهای کیفی-بخش دوم
"12:18  
  کوییز شماره 2 فصل 2
 50%    
"04:00  
فصل3- معرفی داده‌های ورودی نرم‌ افزار و تهیه هندسه اولیه مدل مخزن

مسائل مطرح شده در این فصل شامل پیش نیازهای اطلاعاتی و نحوه آماده سازی این اطلاعات به فرمت مورد نیاز در مدل است. این پیش نیازها شامل اطلاعات توپوگرافی و تراز نرمال سد، سری زمانی دبی جریان/جریان های ورودی به مخزن، نحوه رهاسازی از مخزن، اطلاعات هواشناسی محدوده مخزن سد، اطلاعات کیفیت جریان/جریان های ورودی به مخزن است. ضمن اینکه نحوه برپایی هندسه اولیه مخزن با کمک نرم افزار Arcmap تشریح می‌شود.

 

  معرفی اجمالی فصل سوم
مشاهده
"04:25  
  اطلاعات توپوگرافی و برنامه ریزی منابع آب
مشاهده
"14:45  
  کوییز شماره 1 فصل 3
 25%    
"02:00  
  اطلاعات هواشناسی و کیفیت آب
"06:52  
  کوییز شماره 2 فصل 3
 25%    
"01:00  
  ساخت هندسه مدل-بخش اول
"16:59  
  ساخت هندسه مدل-بخش دوم
"08:17  
  ساخت هندسه مدل-بخش سوم
"03:45  
  ساخت هندسه مدل-بخش چهارم
"02:46  
  ساخت هندسه مدل-بخش پنجم
"07:24  
  ساخت هندسه مدل-بخش ششم
"07:48  
  ساخت هندسه مدل-بخش هفتم
"09:26  
  تهیه فایل ورودی کیفیت
"07:25  
  تهیه سایر فایل‌های ورودی مدل
"15:08  
  پروژه میانی اول (الزامی)
 50%    
"90:00  
فصل4- معرفی تنظیمات محیط نرم افزار

در این فصل به تشریح هر یک از تنظیمات و ضرایب مورد استفاده در محیط نرم افزاری cequal پرداخته می‌شود. انتخاب ضرایب هیدرولیکی-هیدرودینامیکی و سایر تنظیمات داخل محیط نرم افزاری بسته به شرایط مرزی و اولیه کمی و کیفی مدل، هندسه مخزن سد، محیط و جغرافیای مخزن و زمانبندی طرح آبی تعیین می‌شوند که کاربر بنا به قضاوت مهندسی و نیازهای طرح، بایستی در مورد فعال سازی و یا غیرفعال کردن ضرایب و تنظیمات مدل در محدوده مطالعاتی تصمیم‌گیری کند.

  معرفی اجمالی فصل چهارم
مشاهده
"03:14  
  پارامترهای کلی-بخش اول
"07:49  
  کوییز شماره 1 فصل 4
 16.7%    
"01:00  
  پارامترهای کلی-بخش دوم
"06:28  
  کوییز شماره 2 فصل 4
 16.7%    
"01:00  
  پارامترهای کلی-بخش سوم
"07:26  
  مکان مخزن و شرایط اولیه
"06:04  
  ضرایب هیدرولیکی-بخش اول
"04:53  
  ضرایب هیدرولیکی-بخش دوم
"04:39  
  ضرایب یخ
"04:18  
  کوییز شماره 3 فصل 4
 16.7%    
"02:00  
  شاخه‌ها و سازه مخزن
"07:54  
  سازه لوله
"05:59  
  سرریز
مشاهده
"05:32  
  گیت-تخلیه کننده و جریان مصب ورودی
"06:04  
  کوییز شماره 4 فصل 4
 16.7%    
"01:00  
  خروجی‌های مدل-بخش اول
"07:55  
  خروجی‌های مدل-بخش دوم
"04:18  
  تنظیمات کیفی-بخش اول
"00:51  
  تنظیمات کیفی-بخش دوم
"05:50  
  تنظیمات کیفی-بخش سوم
"04:07  
  تنظیمات کیفی-بخش چهارم
"05:31  
  تنظیمات کیفی-بخش پنجم
"04:20  
  تنظیمات کیفی-بخش ششم
"06:58  
  تنظیمات کیفی-بخش هفتم
"04:13  
  تنظیمات خروجی
"01:56  
  پروژه میانی دوم (الزامی)
 33.3%    
"90:00  
فصل5- بررسی ابزار پیش پردازش، شبیه سازی و خطایابی

بعد از تعریف تمامی اطلاعات مورد نیاز در مدل، در این فصل به نحوه اجرای مدل پرداخته می‌شود. ابزارهایی که در مدل برای کاربر در این راستا فراهم شده‌اند شامل ابزار پیش پردازش و اجرای مدل هستند که به هر یک پرداخته می‌شود. همچنین نحوه عیب‌یابی اولیه از نتایج مدل و نحوه رفع آن‌ها نیز با ذکر مثال توضیح داده شده است. 

 

  معرفی اجمالی فصل پنجم
مشاهده
"02:12  
  اجرا و عیب‌یابی
"09:18  
  اطلاعات حین اجرای مدل
"03:37  
  خروجی‌های مدل
مشاهده
"06:19  
  پروژه میانی سوم (الزامی)
 50%    
"90:00  
  پروژه میانی چهارم (الزامی)
 50%    
"90:00  
فصل6- بررسی ابزار پس پردازش جهت تحلیل نتایج اولیه

در این فصل در خصوص نحوه دسترسی به تحلیل اولیه از نتایج خروجی مدل صحبت می‌شود. این مطالب شامل معرفی خروجی‌های مختلف مدل و نحوه دسترسی به هر یک از آن‌ها، ابزار Water Balance و Post Processing می‌باشد.

 

  معرفی اجمالی فصل ششم
مشاهده
"01:55  
  محاسبات تعادل آب و پس پردازش
"07:17  
  پس پردازش
"03:51  
پروژه نهایی
  پروژه نهایی (الزامی)
 100%    
"360:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

در این دوره آموزش مدل سازی کیفیت سد و مخزن که در ۶ فصل تقدیم حضور شما شده است، سعی شده تا معرفی کلی از نحوه ساخت و برپایی مدل کیفی در ساده‌ترین شکل آن ارائه شود. در فصل اول به تشریح ویژگی‌ها، مزایا و معایب و نیز محیط نرم‌افزار مربوطه پرداخته شده است. در فصل دوم به اختصار در خصوص مبانی هیدرودینامیک محیط‌زیستی و پارامترهای کیفی مدل صحبت شده است. لازم به ذکر است در این قسمت صرفا مجموعه‌ای از معادلات کلی حاکم بر مدل کیفی معرفی شده و بررسی دقیق‌تر آن در غالب این دوره آموزشی نمی‌گنجد. در فصل سوم به بررسی نیازهای اطلاعاتی مدل و نحوه آماده‌سازی آن‌ها پرداخته شده است. ضمن اینکه از نرم‌افزار ARCMAP در جهت ساخت هندسه مدل نیز استفاده شده است. در فصل چهارم تنظیمات و ضرایب مورد نیاز در محیط نرم‌افزاری بررسی شده است. فصل پنجم نیز به بررسی نحوه اجرای مدل، خطایابی و خروجی‌های اولیه و فصل ششم به نحوه استفاده از ابزار پس‌پردازش در مشاهده نتایج کیفی اختصاص دارند. 

مدل‌های كيفی آب ابزارهای مهمی در مديريت منابع آبی هستند که بوسیله این ابزار، انتقال مواد آلاینده و اندرکنش‌های آن در محیط آبی شبیه‌سازی و پیش‌بینی می‌شود. این موضوع می‌تواند به کمتر شدن هزینه‌های پایش و مواد جهت آزمایشات شیمیایی تا حد زیادی کمک کند. همچنین در برخی از موارد ممکن است آزمایشات برجا به دلیل موضوعات آلودگی محیط‌زیستی در منطقه و یا عوامل دیگر، انجام‌پذیر نباشد. در کنار این موارد، نتایج مدلسازی کیفی می‌تواند ابزار مناسبی در مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی طرح‌های آبی باشد، چه در زمینه پیش‌بینی آثار و چه در زمینه تصمیمات مدیریت محیط‌زیستی.

با توسعه تئوری مدل و تکنیک‌های کامپیوتری بروز شده، مدل‌های کیفی آب با الگوریتم‌های مختلف توسعه داده شده‌اند. تا کنون ده‌ها نوع از مدل کیفی برای انواع توپوگرافی‌ها، بدنه آبی و آلاینده‌های مختلف در مقیاس‌های زمانی و مکانی مختلف توسعه داده شده‌اند. نحوه بهره‌گیری از يك مدل كيفي به فرضياتی بستگی دارد كه در مدل تعريف می‌شود. بر مبنای آنچه در پايگاه داده‌های SpringerLink، Web of Science و Scopus ارائه شده، ۷ مدل شبيه‌سازی كيفی آب بصورت گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند شامل AQUATOX، CE-QUAL-W2، EFDC، QUALs، SWAT، SPARROW و WASP هستند.

 مدل CE-QUAL-W2 به عنوان یکی از مدل‌های اشاره شده، این دوره آموزش مدل سازی کیفیت سد و مخزن پیش رو است یک مدل دوبعدی میانگین‌گیری شده عرضی است که برای شبیه‌سازی انواع بدنه‌های آبی شامل مخازن دریاچه‌ها و سدها، رودخانه‌ها و خورها مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل رایگان بودن، متن‌باز بودن و نیز امکان مناسب برقراری ارتباط فنی را توسعه‌دهندگان این مدل، ابزار مناسبی برای شبیه‌سازی بدنه‌های آبی است. با این حال، به دلیل فرض میانگین‌گیری عرضی، کاربرد آن برای بدنه‌های آبی که دارای نسبت طولی به عرضی زیاد هستند، دارای دقت بالاتری است. برای استفاده مناسب از مدل‌های کیفی در پروژه‌های مختلف، نیاز است تا شخص کاربر اطلاعات مناسب و کافی از مبانی هیدرودینامیک محیط‌زیستی، بیولوژی و شیمی محیط‌های آبی، محاسبات عددی و آمار و احتمال مهندسی در اختیار داشته باشد.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher پویا کمیلیان

پویا کمیلیان ، دانش آموخته رشته مهندسی عمران و کارشناسی ارشد در گرایش مدیریت منابع آب از دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد. ایشان در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ پایان‌نامه خود را در زمینه تغییرات حجم ذخایر زمینی آب با استفاده از داده‌های ماهواره GRACE به انجام رسانده است. با توجه به اهمیت موضوعات محیط زیستی و علاقه شخصی، دوران فعالیت حرفه‌ای خود را در زمينه محیط‌زیست دنبال کرده‌است و در طی 7 سال فعاليت خود، در پروژه‌ها و فعالیت‌های مختلفی در زمینه موضوعات محیط‌ زیستی مشارکت داشته است. یکی از این مسایل موضوع مطالعات مدلسازی کیفی مخازن آبی است که نقش مهمی در مطالعات اولیه و تصمیم‌گیری در احداث پروژه‌های آبی دارد. همچنین نتایج این مطالعات می‌تواند در مدیریت مخازن آبی و بهبود شرایط کیفی آن بسیار اثرگذار باشد. 

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  18 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  6 ساعت ویدئو - 12 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  10 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  80 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام