00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
ثبت‌نام رایگان
 • دسترسی به 5 جلسه نمونه از دوره
 • دسترسی به 5 جلسه نمونه از دوره
 • عضویت در تالار گفت‌وگوی دوره
 • اضافه شدن دوره به پروفایل
دوره کامل
 • دسترسی به تمام قابلیت‌های دوره
 • دسترسی کامل و نامحدود به محتوا
  +
 • پروژه محور (تعریف و تصحیح پروژه)
 • پشتیبانی علمی (منتورینگ)
 • گواهینامه دانشگاه صنعتی شریف
319,000 تومان
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
دانشگاه صنعتی شریف

آموزش مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره‌های مکتب‌پلاس
13 ساعت
99٪ (144 رای)
درباره دوره آموزش مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره‌ مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) بر اساس الگوی CCPS مکتب‌پلاس، در قالب قرارداد همکاری با دانشگاه صنعتی شریف و با بهره‌گیری از دانش و تجربه دکتر بهمن عبدالحمیدزاده، برگزار می‌شود. در حال حاضر میزان اشتیاق در صنعت کشور به پیاده‌سازی این مدل همسنگ میزان اطلاعات و آشنایی با جزئیات آن نیست. لذا این عدم آشنایی، بعضا مانع استقرار صحیح بندهای این مدل مدیریتی می‌شود. در این دوره‌ی آموزشی با بهره‌گیری از امکانات آموزش آنلاین، سعی شده است جایگاه، پیشینه و حیطه‌ی کاریرد مدل CCPS برای استقرار PSM تشریح شود. در فصول این مجموعه آموزشی به شرح و تفسیر بندهای 20 گانه این مدل پرداخته شده و همچنین در انتها، مراحل استقرار به صورت گام به گام شرح داده شده است.

سرفصل‌های دوره آموزش مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

فصل اول: روند تکامل، دامنه کاربرد و مروری بر مدل‌های موجود
01:27 ساعت
01:26
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این فصل ریشه‌ها و چگونگی شکل‌گیری نسل نخست مدل مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) شرح داده شده است. مفهوم صنایع فرآیندی و صنایع و کارخانجاتی که مدل PSM برای آنها کاربردی است معرفی شده است. همچنین روند تکامل مدل PSM و انواع موجود این مدل در حال حاضر در صنعت جهان بیان گردیده است.

صحبت های دکتر رشتچیان در ارتباط با مدیریت ایمنی فرایند
"06:10
تاریخچه مدیریت ایمنی فرآیند
"18:56
مزایای استقرار مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
"11:25
مدل‌های موجود مدیریت ایمنی فرآیند
"19:56
مدل RBPSM
"18:14
دامنه کاربرد مدیریت ایمنی فرآیند
"12:14
اسلاید آموزشی دوره
"00:05
فصل دوم:‌ مرور بندهای ستون تعهد به ایمنی فرآیند
00:57 ساعت
00:57
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

این فصل اختصاص به تشریح پنج بند پایه‌ای از مدل RBPS با نام‌های فرهنگ ایمنی فرآیند، انطباق با استانداردها، شایستگی ایمنی فرآیند، مشارکت کارکنان و مشارکت ذی‌نفعان دارد. برای هر بند مثال‌های گوناگون از صنعت کشور و جهان برای درک مطلب ارائه شده است.

فرهنگ ایمنی فرآیند
"15:20
انطباق با استانداردها
"09:43
شایستگی ایمنی فرآیند
"09:15
مشارکت کارکنان در ایمنی فرآیند
"14:09
مشارکت ذی‌نفعان در ایمنی فرآیند
"09:21
فصل سوم: مرور بندهای ستون درک خطر و ریسک
00:41 ساعت
00:41
Combined Shape Created with Sketch. 2 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

ستون درک خطر و ریسک با وجود این‌که تنها دو عنصر مدیریت دانش فرآیند و شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (HIRA) را شامل می‌شود، یکی از کلیدی‌ترین ستون‌های مدل RBPS است. در این فصل این دو بند بطور کامل و با جزئیات تشریح گشته‌اند.

مدیریت دانش فرآیند
"20:05
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
"21:28
فصل چهارم: مرور بندهای ستون مدیریت ریسک
02:27 ساعت
02:27
Combined Shape Created with Sketch. 10 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

تعداد بندهای زیرمجموعه این ستون RBPS نه مورد است و این موارد نه گانه بندهایی بسیار کلیدی در موفقیت پیاده‌سازی مدیریت ایمنی فرآیند هستند. لذا در این فصل تک تک این عناصر با ذکر مثال‌های مرتبط تشریح گشته‌اند. همچنین در این فصل نمونه‌های موفق از شرکت‌های پیشرو بین المللی در مورد هر عنصر معرفی شده است.

دستورالعمل‌های عملیاتی ایمنی فرآیند
"11:37
رویه‌های ایمن کار
"18:56
قسمت اول یکپارچگی مکانیکی ایمنی فرآیند
"12:20
قسمت دوم یکپارچگی مکانیکی ایمنی فرآیند
"15:24
مدیریت پیمانکاران در ایمنی فرآیند
"18:44
آموزش در ایمنی فرآیند
"10:16
مدیریت تغییر در ایمنی فرآیند
"21:07
آمادگی عملیاتی در ایمنی فرآیند
"12:20
روش اجرای عملیات در ایمنی فرآیند
"13:19
مدیریت شرایط اضطراری در ایمنی فرآیند
"12:54
فصل پنجم: مرور بندهای ستون یادگیری از تجربیات
01:00 ساعت
01:00
Combined Shape Created with Sketch. 4 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این فصل به تشریح عناصری چون تحلیل حوادث، اندازه‌گیری و سنجش، ممیزی و بازبینی مدیریت پرداخته شده است. تمامی این عناصر برای حصول اطمینان از عملکرد درست مدل RBPS طراحی شده‌اند.

تحلیل حوادث در ایمنی فرآیند
"23:14
اندازه‌گیری و سنجش در ایمنی فرآیند
"19:09
ممیزی در ایمنی فرآیند
"10:37
بررسی مدیریتی ایمنی فرآیند
"07:25
فصل ششم: شرح مراحل استقرار و ارتباط بندها
06:14 ساعت
01:04
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
بارم:
100%
نمایش جلسات فصل  

در فصل پایانی مسیر استقرار PSM به صورت گام به گام و با جزئیات تشریح می‌شود. مطالب این فصل شامل رهنمودهایی برای استقرار موفق این مدل بر مبنای تجربیات شرکت‌های موفق بین‌ المللی است. همچنین با استفاده از یک مثال صنعتی، ارتباطات لازم بین بندهای بیست گانه مدل RBPS شرح داده می‌شود.

قسمت اول گام‌های استقرار در ایمنی فرآیند
"19:51
قسمت دوم گام‌های استقرار در ایمنی فرآیند
"16:06
ارتباط بندها در مدیریت ایمنی فرآیند
"15:20
آزمون پایانی دوره مدیریت ایمنی فرآیند
40.0%
     
"10:00
پروژه پایانی دوره مدیریت ایمنی فرآیند
"13:04
پروژه پایانی دوره مدیریت ایمنی فرآیند

(الزامی)

60.0%
     
'05:00

تالار گفت‌وگو

مدرسان دوره
داود رشتچیان

دکتر داوود رشتچیان، از اساتید برتر مهندسی ایمنی و مهندسی فرایند دانشگاه صنعتی شریف هستند. استاد رشتچبان  ابتدا تحصیلات خود را در رشته شیمی در این دانشگاه گذرانده و کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته مهندسی فرایند در کشور انگلستان ادامه داد. دکتر رشتچیان، استاد اخلاق‌مدار و تیزبین دانشگاه صنعتی شریف با  40 سال سابقه کار علمی و پژوهشی در زمینه مهندسی ایمنی، مرکز طراحی فرایند، ایمنی و کاهش ضایعات را نیز در سال 1378 در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرده‌است. این مرکز امروزه به (CPSL) معروف شده‌است. مرکزی که با هدف آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت در زمینه ایمنی، محیط زیست و بهداشت و به ویژه مهندسی ایمنی فعالیت کرده‌است. استاد رشتچیان را می‌توان یکی از موثرترین اساتید حوزه HSE نیز دانست. دکتر رشتچیان همچنین 17 سال سابقه مشاوره در زمینه ایمنی و صنعت را در کارنامه کاری خود دارد که بیشتر متمرکز در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بوده‌است. ایشان همچنین از برگزارکنندگان همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE در ده ساله اخیر بوده‌اند.

بهمن عبدالحمیدزاده

دکتر بهمن عبدالحمیدزاده دانش آموخته‌ی دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی شریف هستند که هم اکنون به عنوان مدیر پروژه‌های مرکز طراحی فرآیند، ایمنی و کاهش ضایعات (CPSL) دانشگاه صنعتی شریف در حال ارائه خدمات مشاوره به صنایع گوناگون در حیطه ایمنی فرآیند و مدیریت ریسک می‌باشند. ایشان سال‌ها تجربه تدریس و تحقیق در زمینه مباحث مرتبط با ایمنی فرآیند در داخل و خارج از کشور را دارند. دکتر عبدالحمیدزاده تجربیات خود از حضور در دوره‌های آموزشی OSHA در زمینه PSM در آمریکا و نیز تجربیات حاصل از ممیزی و استقرار PSM در صنایع گوناگون را در این دوره به اشتراک گذاشته است.

اطلاعات بیشتر

پیش‌نیاز‌های دوره آموزش مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

برای این‌که علم‌آموزان دوره بتوانند بیشترین بهره‌مندی را از مطالب ارائه شده در این دوره داشته باشند، بهتر است که علم‌آموزان این دوره آشنایی پایه با اصول ایمنی فرآیند و ساختار صنایع فرآیندی داشته باشند.

ویژگی‌های دوره آموزش مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

گواهی‌نامه دانشگاه صنعتی شریف

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه معتبر دانشگاه صنعتی شریف(مشاهده نمونه گواهی دانشگاه صنعتی شریف) به اسم شما توسط دانشگاه صادر می شود و در اختیار شما قرار می گیرد.

پروژه محور
این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.
تالار گفتگو
شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.
آزمون، تمرین و محیط تعاملی
با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

نظرات

برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام و دانشجوی دوره باشید.
نادر شایگان مهر
19:35 - 1399/02/09
دانشجوی دوره

با سلام و درود دوره بسیار مفیدی بود. به نظرم از دوره های مرتبط با ایمنی فرایند در تکمیل این مباحث هم استقبال خوبی بشه.

پشتیبانی مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.
آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.
حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.
در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
پس از صدور گواهی نامه، نسخه الکترونیکی گواهی نامه در اختیار شما قرار می گیرد. در صورت درخواست شما، نسخه فیزیکی گواهی نامه نیز می تواند برای شما ارسال شود. هزینه ارسال بر عهده کاربر خواهد بود.
پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

فصل اول: روند تکامل، دامنه کاربرد و مروری بر مدل‌های موجود
01:27 ساعت
01:26
Combined Shape Created with Sketch. 7 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این فصل ریشه‌ها و چگونگی شکل‌گیری نسل نخست مدل مدیریت ایمنی فرآیند (PSM) شرح داده شده است. مفهوم صنایع فرآیندی و صنایع و کارخانجاتی که مدل PSM برای آنها کاربردی است معرفی شده است. همچنین روند تکامل مدل PSM و انواع موجود این مدل در حال حاضر در صنعت جهان بیان گردیده است.

صحبت های دکتر رشتچیان در ارتباط با مدیریت ایمنی فرایند
"06:10
تاریخچه مدیریت ایمنی فرآیند
"18:56
مزایای استقرار مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)
"11:25
مدل‌های موجود مدیریت ایمنی فرآیند
"19:56
مدل RBPSM
"18:14
دامنه کاربرد مدیریت ایمنی فرآیند
"12:14
اسلاید آموزشی دوره
"00:05
فصل دوم:‌ مرور بندهای ستون تعهد به ایمنی فرآیند
00:57 ساعت
00:57
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

این فصل اختصاص به تشریح پنج بند پایه‌ای از مدل RBPS با نام‌های فرهنگ ایمنی فرآیند، انطباق با استانداردها، شایستگی ایمنی فرآیند، مشارکت کارکنان و مشارکت ذی‌نفعان دارد. برای هر بند مثال‌های گوناگون از صنعت کشور و جهان برای درک مطلب ارائه شده است.

فرهنگ ایمنی فرآیند
"15:20
انطباق با استانداردها
"09:43
شایستگی ایمنی فرآیند
"09:15
مشارکت کارکنان در ایمنی فرآیند
"14:09
مشارکت ذی‌نفعان در ایمنی فرآیند
"09:21
فصل سوم: مرور بندهای ستون درک خطر و ریسک
00:41 ساعت
00:41
Combined Shape Created with Sketch. 2 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

ستون درک خطر و ریسک با وجود این‌که تنها دو عنصر مدیریت دانش فرآیند و شناسایی خطر و ارزیابی ریسک (HIRA) را شامل می‌شود، یکی از کلیدی‌ترین ستون‌های مدل RBPS است. در این فصل این دو بند بطور کامل و با جزئیات تشریح گشته‌اند.

مدیریت دانش فرآیند
"20:05
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک
"21:28
فصل چهارم: مرور بندهای ستون مدیریت ریسک
02:27 ساعت
02:27
Combined Shape Created with Sketch. 10 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

تعداد بندهای زیرمجموعه این ستون RBPS نه مورد است و این موارد نه گانه بندهایی بسیار کلیدی در موفقیت پیاده‌سازی مدیریت ایمنی فرآیند هستند. لذا در این فصل تک تک این عناصر با ذکر مثال‌های مرتبط تشریح گشته‌اند. همچنین در این فصل نمونه‌های موفق از شرکت‌های پیشرو بین المللی در مورد هر عنصر معرفی شده است.

دستورالعمل‌های عملیاتی ایمنی فرآیند
"11:37
رویه‌های ایمن کار
"18:56
قسمت اول یکپارچگی مکانیکی ایمنی فرآیند
"12:20
قسمت دوم یکپارچگی مکانیکی ایمنی فرآیند
"15:24
مدیریت پیمانکاران در ایمنی فرآیند
"18:44
آموزش در ایمنی فرآیند
"10:16
مدیریت تغییر در ایمنی فرآیند
"21:07
آمادگی عملیاتی در ایمنی فرآیند
"12:20
روش اجرای عملیات در ایمنی فرآیند
"13:19
مدیریت شرایط اضطراری در ایمنی فرآیند
"12:54
فصل پنجم: مرور بندهای ستون یادگیری از تجربیات
01:00 ساعت
01:00
Combined Shape Created with Sketch. 4 جلسه
بارم:
0%
نمایش جلسات فصل  

در این فصل به تشریح عناصری چون تحلیل حوادث، اندازه‌گیری و سنجش، ممیزی و بازبینی مدیریت پرداخته شده است. تمامی این عناصر برای حصول اطمینان از عملکرد درست مدل RBPS طراحی شده‌اند.

تحلیل حوادث در ایمنی فرآیند
"23:14
اندازه‌گیری و سنجش در ایمنی فرآیند
"19:09
ممیزی در ایمنی فرآیند
"10:37
بررسی مدیریتی ایمنی فرآیند
"07:25
فصل ششم: شرح مراحل استقرار و ارتباط بندها
06:14 ساعت
01:04
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
بارم:
100%
نمایش جلسات فصل  

در فصل پایانی مسیر استقرار PSM به صورت گام به گام و با جزئیات تشریح می‌شود. مطالب این فصل شامل رهنمودهایی برای استقرار موفق این مدل بر مبنای تجربیات شرکت‌های موفق بین‌ المللی است. همچنین با استفاده از یک مثال صنعتی، ارتباطات لازم بین بندهای بیست گانه مدل RBPS شرح داده می‌شود.

قسمت اول گام‌های استقرار در ایمنی فرآیند
"19:51
قسمت دوم گام‌های استقرار در ایمنی فرآیند
"16:06
ارتباط بندها در مدیریت ایمنی فرآیند
"15:20
آزمون پایانی دوره مدیریت ایمنی فرآیند
40.0%
     
"10:00
پروژه پایانی دوره مدیریت ایمنی فرآیند
"13:04
پروژه پایانی دوره مدیریت ایمنی فرآیند

(الزامی)

60.0%
     
'05:00