معماری کامپیوتر

دوره‌های دانشگاهی
30 جلسه

سرفصل‌ها

درس معماری کامپیوتر به چگونگی کارکرد، طراحی و ساخت پایه ای ترین اجزای کامپیوتر می پردازد. این درس با بررسی یک پردازش گر ساده و ابتدایی اصول کارکرد آن را بیان میکند. سپس به معماری های مختلف پردازشگر میپردازد. همچنین به بیان مفاهیم پیشرفته تر پردازشگر مانند cache, pipelining و . . . نیز میپردازد.
در انتهای درس انتظار میرود که بتوان یک کامپیوتر ساده ساخت.
آشنایی با زبان اسمبلی و درس ساختار کامپیوتر به فهم بهتر این درس کمک میکند.
مدرس دوره
مازیار گودرزی
دکتر مازیار گودرزی استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه شریف است. وی مسولیت مدیریت دو آزمایشگاه تحقیقاتی سامانه‌های آگاه از انرژی، EASY، و خدمات و کاربرد های فن آوری موبایل، SMART، را نیز در این دانشکده به عهده دارد. وی تحصیلات خود در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را در دانشگاه شریف به اتمام رسانده. از زمینه های تحقیقاتی ایشان بهینه سازی انرژی، محاسبات موبایل و ابری و نیز System-level VLSI design automation است.
فیلم های آموزشی
ساعت
32:32 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 30 جلسه
جلسه اول - معرفی درس و مطالب آن
"39:01
جلسه دوم - مقدمه درس - روند حرکت تکنولوژی
"75:38
جلسه سوم - اجزای پایه سخت افزار - کارایی و توان
"69:00
جلسه چهارم - مرور بر مبانی مورد نیاز از درس مدارهای منطقی
"66:50
جلسه پنجم - ISA - زبان اسمبلی کامپیوتر پایه
"73:08
جلسه ششم - ادامه زبان اسمبلی
"77:19
جلسه هفتم - دستورات حلقه ، زیربرنامه ها و وقفه
"68:21
جلسه هشتم - رجیستر ها (ثبات) - آشنایی با واحد کنترل
"71:40
جلسه نهم - سازمان داخلی کامپیوتر پایه
"69:13
جلسه دهم - پیاده سازی تعدادی از دستورات
"73:38
جلسه یازدهم - پیاده سازی دستورات دسترسی به حافظه و وقفه
"77:07
جلسه دوازدهم - پیاده سازی واحد کنترل به صورت سیم بندی شده
"68:39
جلسه سیزدهم - ادامه پیاده سازی واحد کنترل به صورت سیم بندی شده
"70:25
جلسه چهاردهم - ارائه مثال هایی از پیاده سازی واحد کنترل
"73:29
جلسه پانزدهم - طراحی واحد کنترل به صورت ریز برنامه ای
"73:20
جلسه شانزدهم - ادامه طراحی واحد کنترل به صورت ریز برنامه ای
"73:04
جلسه هفدهم - ادامه طراحی واحد کنترل به صورت ریز برنامه ای
"77:22
جلسه هجدهم - سلسله مراتب حافظه
"72:11
جلسه نوزدهم - بخش ١ - حافظه نهان
"27:26
جلسه نوزدهم - بخش ٢ - حافظه نهان
"41:29
جلسه بیستم - ادامه حافظه نهان - حافظه مجازی
"76:32
جلسه بیست و یکم - ادامه حافظه مجازی - دستگاه های ورودی/خروجی
"68:12
جلسه بیست و دوم - ادامه دستگاه های ورودی/خروجی - قابلیت اطمینان و روش های محاسبه
"52:05
جلسه بیست و سوم - بخش ١ - ادامه دستگاه های ورودی/خروجی - روش های دسترسی به آن ها
"13:33
جلسه بیست و سوم - بخش ٢ - تکمیل مباحث دستگاه های ورودی /خروجی
"48:51
جلسه بیست و چهارم - معماری پردازنده MIPS
"65:41
جلسه بیست و پنجم - آشنایی با پیاده سازی به صورت pipeline
"74:18
جلسه بیست و ششم - پیاده سازی پردازنده MIPS به صورت pipeline
"78:38
جلسه بیست و هفتم - مخاطرات پیاده سازی pipeline
"79:16
جلسه بیست و هشتم
"57:10