آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

poster
پیش‌نمایش دوره

مهارت‌های خواندن شامل انواع مختلفی از مهارت‌ها بوده که می‌توانند تمامی جنبه‌های زندگی را تحت‌الشعاع قرار دهند. داشتن توانایی‌‌های بالای خواندن می‌تواند شما را قادر به‌به تفسیر معنا و مفهوم در هر چیزی که می‌خوانید، ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
2.5 (2 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  5 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  5 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 کسب مهارت استفاده از بانک پرسش برای موفقیت در آزمون

 کسب مهارت ترسیم نقشه مفهومی متن برای موفقیت در آزمون

 کسب مهارت خوانش و بازخوانش برای موفقیت در آزمون

 آشنایی با تکنیک چرخه‌ی خوانش

پیش‌نیاز‌ها

کلیه مطالب این دوره به‌صورت پایه‌ای بیان شده و نیاز به‌پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

سرفصل‌های دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

عناصر و روند چرخه‌ خوانش

این فصل شامل چهار درس است. در درس نخست چارچوب کلی این دوره معرفی می‌شود. در درس دوم به نقش پرسش در این تکنیک بر اساس نظریه گفتگوی افق‌های گادامر پرداخته می‌شود و در این راستا به گونه‌شناسی پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در درس سوم به تفاوت میان نقشه ذهنی با نقشه مفهومی پرداخته شده و نسبت آن با ساختار جمله بررسی می‌شود. در این درس انواع شاکله‌های رایج معرفی می‌شود که بر اساس آن می‌توان نقشه مفهومی طراحی کرد. درس چهارم به رابطه پرسش با نقشه مفهومی اختصاص دارد بر اساس نظریه دور هرمنوتیکی این رابطه دیالکتیکی و چرخه‌وار شناسایی می‌شود.

  چارچوب کلی دوره آموزشی
مشاهده
"16:44  
  پرسش
مشاهده
"20:32  
  شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش نخست
"12:58  
  شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش دوم
"19:04  
  شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش سوم
"07:49  
  نظریه‌ی دور هرمنوتیکی هیدگر
"17:19  
چرایی تکنیک چرخه‌ خوانش

در این فصل بر پایه ی پژوهش‌های جدید علوم‌شناختی و روان‌شناسی شناختی نشان داده خواهد شد که چرا تکنیک چرخه خوانش دارای ارجحیت و برتری  نسبت به دیگر تکنیک‌ها است. در این راستا در درس پنجم به ماهیت خواندن بر اساس پژوهش‌های جدید پرداخته می‌شود تا آشکار شود که چرا فرایند چرخه‌وار و دیالکتیکی خواندن در این تکنیک برگزیده شده است. در درس ششم به ماهیت حافظه پرداخته می‌شود. عناصر و فرایندهای حافظه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نشان داده شود که شیوه ی بکار رفته در تکنیک چرخه ی خوانش نه‌تنها مطابق با این عناصر و فرایندها است بلکه در راستای کیفیت‌بخشی به مطالعه، آنها را تقویت نیز می‌کند و در پایان این فصل درس هفتم قرار داده شده است تا در این درس بر اساس بررسی‌های انجام شده در دو درس قبل، تکنیک‌های رایج مطالعه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. در واقع در این فصل در پی آن هستیم آنچه در فصل پیشین گفته شد را باتوجه‌به پژوهش‌های نوین تأیید و توجیه کنیم.

  ماهیت چرخه‌وار کنش خواندن، بخش نخست
مشاهده
"08:21  
  ماهیت چرخه‌وار کنش خواندن، بخش دوم
"19:25  
  ماهیت شبکه‌وار حافظه، بخش نخست
"11:42  
  ماهیت شبکه‌وار حافظه، بخش دوم
"17:45  
  نقد تکنیک‌های رایج مطالعه
"20:42  
کاربست تکنیک چرخه‌ خوانش بر یک متن

در این فصل آنچه که در فصل نخست گفته و در فصل دوم با توجه به پژوهش های جدید تایید و توجیه شد را بر آنیم در عمل بر روی یک متن منتخب پیاده کنیم. در این فصل نشان خواهیم داد که بر اساس تکنیک چرخه خوانش چگونه می توان یک متن را خواند. عناصر (پرسش و نقشه ی مفهومی) و فرآیند در کار (رابطه چرخه‌وار میان عناصر) در این تکنیک چگونه بر روی یک متن کار می‌کنند. و در درس نهم روش بازخوانی متن در این تکنیک باز می‌نماییم و در عمل نشان خواهیم داد که بر اساس این تکنیک چگونه بازخوانی متن انجام می‌گیرد. بازخوانی که به هدف اصلاح یا بسط نقشه مفهومی و تثبیت مطالب در حافظه صورت می‌گیرد. بنابراین اندیشه‌های گفته شده در دو فصل پیشین در این فصل به محک آزمون گذاشته می‎‌‌‌شود تا نشان داده شود که در عمل آن‌ها به چه میزان قابلیت تحقق دارند.

  خوانش متن، بخش نخست
"17:35  
  خوانش متن، بخش دوم
"21:55  
  خوانش متن، بخش سوم
"19:20  
  خوانش متن، بخش چهارم
"21:10  
  بازخوانی متن، بخش نخست
"16:39  
  بازخوانی متن، بخش دوم
"22:51  

درباره دوره

مهارت‌های خواندن شامل انواع مختلفی از مهارت‌ها بوده که می‌توانند تمامی جنبه‌های زندگی را تحت‌الشعاع قرار دهند. داشتن توانایی‌‌های بالای خواندن می‌تواند شما را قادر به‌به تفسیر معنا و مفهوم در هر چیزی که می‌خوانید، بسازد. زمانی که شما به طور مداوم این مهارت‌ها را بهبود می‌دهید، می‌توانید توانایی خود را برای ارتباط مؤثر از طریق نگارش یا نوشتن، توسعه دهید. دوره آموزش مهارت مطالعه با هدف آموزش این تکنیک مهم گردآوری شده است کله در ادامه به معرفی آن خواهیم پرداخت.

دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

این دوره آموزش مهارت مطالعه شامل آموزش تکنیک چرخه‌ی خوانش است. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا در آزمون‌های متن بنیان (آزمون‌هایی که پرسش‌های آن‌ها از محتوای متنی است و نه فرمول) موفق شوید. اگرچه کاربست این تکنیک برای کسانی که قصد گذراندن آزمون دارند مفید است اما این کاربست تنها به این مورد محدود نمی‌شود.

دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون چه کمکی به ما می‌کند؟

این تکنیک به شما کمک می‌کند از طریق طرح پرسش و ترسیم نقشه‌ی مفهومی متن را بفهمید پس برای مقاصد دیگر نیز مفید است. راهبرد این تکنیک برای موفقیت در آزمون، فهم روشمند متن بوده و نه کار طاقت‌فرسای حفظ‌کردن محتوای متن. این تکنیک این امکان را به شما می‌دهد که همچون یک استراتژیست عمل کنید. استراتژیستی که می‌داند چگونه منابع، پرسش‌ها و نقشه‌های مفهومی را بکار گیرد تا به هدف خود برسد.

اساس دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

این تکنیک جدید سه مبنا یا اساس دارد. مبنای نخست، تجربه است. این تکنیک از تجربه‌ی سالیان تدریس در مقطع متوسطه و دانشگاه برگرفته شده است. مبنای دوم، دانش هرمنوتیک است که در آن نظریه‌هایی درباره‌ی ماهیت فهمیدن به‌طورکلی و فهمیدن متن به طور اختصاصی مطرح شده است. در بین این نظریه‌ها، نظریه‌ی دور هرمنوتیکی هیدگر و خوانش به‌مثابه گفتگوی افق‌های گادامر مبنا و پایه‌ی نظری تکنیک چرخه‌ی خوانش را تشکیل می‌دهند. مبنای سوم، پژوهش‌های جدید درباره‌ی حافظه است که این پژوهش‌ها را روان‌شناسان شناختی انجام دادند.

 این تکنیک از دو عنصر اساسی پرسش و نقشه‌ مفهومی تشکیل شده است. رابطه‌ی این دو عنصر در این تکنیک تقدم‌وتأخر یا به سخن روشن‌تر ترتیب اولی و دومی نیست، بلکه در یک‌چرخه‌ی دایره‌وار در کنار هم تکنیک چرخه‌ی خوانش را به وجود می‌آورند و هدف در این آموزش این است که مهارت جو چگونگی این چرخه یا به‌عبارت‌دیگر مهارت استفاده از این دو عنصر به‌صورت دایره‌وار را یاد بگیرد و آن را در فرایند مطالعه خود بکار ببرد تا به موفقیت در آزمون پیشروی خود برسد.

چرا باید در دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون شرکت کنیم؟

یکی از راه‌های موفقیت در زندگی عضویت در نهادها و سازمان‌های اجتماعی است. این نهادها گاهی برای پذیرش عضویت خود آزمون‌هایی برای متقاضیان عضویت اخذ می‌کنند. اگرچه  این آزمون‌ها برای مقاصد متفاوت و مختلفی از متقاضی گرفته می‌شود و در نتیجه تفاوت‌های غیرقابل‌انکاری دارند اما دارای ساختار مشترکی هستند.

برای نمونه آزمون هایی که توسط نهادها و موسسات متفاوتی چون آموزش و پرورش، سازمان سنجش و دانشگاه در مقاطع مختلف (متوسطه، کاردانی، کارشناسی و دکتری) گرفته می‌شود برای مقاصد متفاوتی است این مقاصد از اخذ مدرک تحصیلی (دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری) گرفته تا استخدام در دستگاه‌های اجرایی دولتی و  غیردولتی است، و همچنین  این آزمون‌ها در رشته‌های تحصیلی متفاوتی چون علوم‌انسانی، تجربی، ریاضی و یا مهندسی برگزار می‌شود، اما این آزمون‌ها، علی‌رغم تفاوت‌های آشکار و غیرقابل‌انکار، دارای ساختاری مشترک هستند.

نخستین وجه اشتراک این است که همه ی آنها دربردارنده پرسش‌های کتبی هستند (چهارگزینه‌ای، صحیح و غلط، کوتاه پاسخ، تشریحی) دوم اینکه، پاسخ این پرسش‌ها در منابع کتبی مشخص (کتاب‌ها، جزوات و ...)  قابل‌دستیابی است و سوم، برای مطالعه باید تنها مطالبی از آن منابع را خواند که قابلیت  طرح پرسش داشته باشند. 

بنابراین، ما نیاز به یک تکنیک  و به سخن دقیق‌تر، نرم‌افزاری ذهنی داریم که بر اساس آن  بتوانیم پرسش‌ها را برای یک مطالعه روشمند سازماندهی کنیم. این تکنیک باید این امکان را برای ما فراهم کند تا بتوانیم مجموعه یا بانکی از پرسش‌ها (پرسش‌های آزمون‌های سال‌های قبل) ایجاد کنیم و آنها را در نقشه‌های مفهومی برای یک مطالعه هدفمند بکار گیریم.

با این تکنیک باید بتوانیم میان پرسش‌ها، نقشه مفهومی یک‌چرخه ی خوانش ایجاد کنیم تا ما به فهم متن برسیم. فهمی در راستای موفقیت در آزمون. همچنین این تکنیک باید ما را یاری کند تا متناسب باهدف، مقطع تحصلی و رشته، خودمان روش مطالعه مفید و کارآمد، برای رسیدن به موفقیت را بیابیم. در واقع محصول کاربست این تکنیک، یک دانش‌آموز یا دانشجوی استراتژیست خواهد بود. کسی که فعالانه در فرایند مطالعه برای آزمون پیشروی خود، برنامه‌ی مطالعه طراحی می‌کند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher عباس نعمتی

عباس نعمتی دانش آموخته فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی است. ایشان مدرس فلسفه و منطق هستند و دارای گواهینامه شرکت در دوره‌های تخصصی مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی هستند. از تجربه و سوابق تدریس ایشان می توان به تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، تدریس در مقطع متوسطه در شهر تهران و تدریس در کارگاه مهارت مطالعه نام برد. که در راستای این تجربه تدریس، مورد تقدیر توسط مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بخاطر تولید محتوای آموزشی در برنامه شاد و همچنین مورد تقدیر توسط رئیس کتابخانه‌های عمومی اسلامشهر بخاطر برگزاری کارگاه مهارت مطالعه قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است تکنیک مطالعه «چرخه ی خوانش» روشی جدید و نوآورانه است که توسط ایشان طراحی شده است.

 
 
مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سهیل قهرمانی 1401-12-29
از نظر محتوایی دوره شامل مفاهیم واقعا جدیدی در حوزه مطالعه درست است . کیفیت صدای ویدئوها مناسب نیست ولی با توجه به ارزش محتوایی بالایی این کلاس ، باز هم توصیه میکنم تهیه کنید.
علیرضا جهانگیری 1402-05-07
قیمتش پایینه ولی خب انصافا ارزش وقت گذاشتن نداره. خیلی ضعیفه. هم در محتوا هم در تولید از جمله کیفیت ضبط صدا و اینکه بنده خدا یکسر فکر می کنه که ببینه می خواد چی بگه !!!

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

مهارت‌های خواندن چه چیزهایی هستند؟

دانش و سواد بیشتر از آن چیزی که انجام می‌دهیم را شامل می‌شود که می‌تواند یک مهارت مهم و حیاتی در زندگی شخصی و در حرفه و شغل شما باشد. در این مطلب به عنوان مکمل دوره آموزش مهارت مطالعه، ما بررسی می‌کنیم که مهارت‌های خواندن کدام‌اند، درک مطلب چه نقشی در توسعه‌ی مهارت‌های سوادآموزی و دانش ایفا می‌کند و اینکه چه گام‌هایی را می‌توانید برای بهبود مهارت‌های خواندن خود بردارید.

مهارت‌های خواندن، توانایی‌هایی هستند که مربوط به توانایی و ظرفیت یک فرد برای خواندن، درک، تفسیر و رمزگشایی زبان و متون نوشتاری می‌شوند. مهارت‌های استثنایی خواندن می‌تواند برای یکسان‌سازی و پاسخ به ارتباط نوشتاری مانند ایمیل‌ها، پیام‌ها، نامه‌ها و دیگر پیغام‌های نوشتاری بسیار مفید باشند. استفاده از مهارت‌های خواندن در محیط کار نیز می‌تواند برای اطمینان از ارتباط مؤثر نوشتاری مهم باشد که می‌تواند موجب سوءبرداشت و یا سوء‌تفاهم کمتری شود. 

مهارت‌های خواندن می‌توانند شامل چندین جنبه‌ی مهم و کلیدی باشند که با یکدیگر کار می‌کنند تا مهارت‌های کلی سوادآموزی، از جمله درک، شیوایی، دایره لغات و راهکارهای کمک‌کننده به پیدا کردن و تفسیر معنا و مفهوم در خوانندگان را گسترش دهند.

درک مطلب چیست؟

به بیان ساده، درک مطلب توانایی درک آن چیزی است که می‌خوانید. درک مطلب قوی معمولاً شامل انواع مختلفی از مهارت‌های مورد نیاز برای تفسیر و شناسایی معانی در یک متن است. چندین مؤلفه مانند شیوایی، توانایی رمزگشایی و فهم واژگان ناآشنا و استفاده از نشانه‌های متنی و زمینه‌ای از خواندن برای شناسایی ویژگی‌های مهم متن، همگی می‌توانند مؤلفه‌های درک مطلب مؤثر باشند. مهارت‌های ضروری مورد نیاز برای درک مطلب و تقویت مهارت شنیداری عبارت‌اند از:

 • رمزگشایی
 • شیوایی
 • واژگان
 • استنباط و برداشت
 • حفظ و به خاطر سپردن
 • رمزگشایی

رمزگشایی در کتابخوانی مهارتی است که به توانایی دانش آموزان برای درک کلمات شنیده شده و هرگز املای آن دیده نشده، بستگی دارد. این مهارت به آگاهی آوایی بستگی دارد که یک توانایی برای شنیدن تک صدای کلمات و ارتباط این صداها به حروف خواهد بود. ایجاد ارتباط بین یک حرف یا گروهی از حروف، صداهایی را ایجاد می‌کنند که یک گام مهم برای بیان آن یا رمزگشایی کلمات است.

شیوایی

شیوایی به ترکیبی از عوامل مختلف اشاره دارد. اول از همه، شیوایی به توانایی شما در خواندن واضح و روان، تمرکز دارد. همچنین شیوایی بر روی توانایی شما در رمزگشایی سریع واژه‌ی جدید در هنگام خواندن تمرکز می‌کند. شیوایی چیزی است که شبیه به خواندن است که می‌تواند به طور مستقیم بر توانایی شما در درک آنچه می‌خوانید، تأثیر بگذارد. برای مثال، همان‌طور که یک کودک در خواندن شیواتر می‌شود، قادر خواهد بود که به سرعت معنا را پیدا کرده و چیزی که می‌خواند را درک کند که این امر به فهم کلی او از متن نیز کمک می‌کند.

واژگان

توانایی رمزگشایی یا مشخص کردن معنی کلمات جدید نیز می‌تواند بر درک مطلب و پیشرفت تحصیلی شما تأثیر بگذارد. زمانی که شما بتوانید به سرعت معناهای جدید را تفسیر کرده و ارتباط بین کلمات جدید و اصطلاحات آشنا را شناسایی کنید، می‌توانید توانایی خود را برای فرضیات، شکل‌گیری ایده‌ها و به طور کلی درک بهتر متونی که می‌خوانید، افزایش دهید.

استنباط و برداشت

استنباط و برداشت نیز یکی از مؤلفه‌های کلیدی و مهم درک مطلب است. وقتی ما استنباط می‌کنیم، اطلاعات متون را به ایده‌ها و نظرات خود مرتبط می‌کنیم که به ما در شناسایی معنای آنچه می‌خوانیم، کمک می‌کند. برای مثال، زمانی که ما یک مقاله در خصوص وجود پلاستیک در اقیانوس‌ها می‌خوانیم، ممکن است استنباط کنیم که برای کاهش میزان ضایعات پلاستیکی، باید بازیافت انجام دهیم. استنباط و نتیجه‌گیری زمانی اتفاق می‌افتد که ما متنی را می‌خوانیم که در آن، هدف و معنای متن به طور ضمنی بیان نشده است. علاوه بر این، توانایی مرتبط کردن ایده‌ها و استنباط می‌تواند به افزایش ظرفیت حافظه و به ذهن سپردن کمک کند.

حفظ و به خاطر سپردن

درک مطلب معمولاً در خصوص به خاطر سپردن و حفظ کردن چیزی خواهد بود که می‌خوانیم. درک کردن مبتنی بر حفظ اطلاعات است. با تمرین مهارت‌های خلاصه کردن و به خاطر سپردن چیزهایی که می‌خوانید، می‌توانید درک مطلب خود را بیشتر تقویت کنید.

چگونه مهارت‌های خواندن و مطالعه‌ی خود را افزایش دهیم؟

روش‌های مختلفی وجود دارند که می‌توانید مهارت‌های خواندن خود را بهبود دهید. می‌توانید خواندن با سرعت را تمرین کنید تا شیوایی خود را بهبود بخشید یا هر بار که با واژگان ناآشنا روبه‌رو می‌شوید، آن را یادداشت کنید. مراحل زیر نیز می‌توانند به شما کمک کنند تا روش‌هایی که ممکن است برای بهبود و توسعه‌ی بیشتر مهارت‌های خواندن شما کارساز باشند را ترسیم کنید.

 • زمانی را برای مطالعه کردن در هر روز اختصاص دهید.
 • اهداف مطالعاتی را تعیین کنید.
 • متنی را که می‌خوانید از قبل بررسی کنید.
 • هدف را مشخص کنید.
 • راهکارهای مطالعاتی کلیدی و مهم را به کار بگیرید.
 • در هنگام خواندن، یادداشت‌برداری کنید.
 • مطالعه‌ی خود را با خلاصه‌سازی همراه کنید.

زمانی مطالعه

یکی از مؤثرترین راه‌ها برای پرورش مهارت‌ها، تمرین کردن است. توسعه‌ی مهارت‌های خواندن شما در نهایت نیاز به تمرین خواهند داشت و شما می‌توانید هر روز ۱۰ تا ۱۵ دقیقه را به مطالعه‌کردن اختصاص دهید. می‌توانید تا زمانی که وقت خود را صرف تمرین مهارت‌های خواندن می‌کنید، خبرها، مقالات، داستان، مجله و یا هر نوع متن دیگری را بخوانید.

اهداف مطالعاتی 

شما می‌توانید اهداف مطالعاتی تحصیلی برای خود معین کنید تا به شما کمک کند یک دایره‌ی لغت وسیعی را گسترش دهید، درک عمیق‌تری از متون مختلف به دست آورید و توانایی خود برای ایجاد ارتباط بین چیزهایی که می‌خوانید و دیدگاه‌ها و ایده‌های خود را بهبود بخشید.

برای مثال، ممکن است برای یادگیری واژگان مختلف و مربوط به یک موضوع اصلی مانند مدیریت کسب‌وکار، تکنولوژی یا یک موضوع مورد علاقه‌ی دیگر، هدفی را تعیین کنید. از این رو، می‌توانید معانی کلمات ناآشنا را پیدا کنید که به رشد دایره‌ی لغت شما در حین خواندن کمک می‌کند. همان‌طور که واژگان خود را با کلمات و عبارات سطح بالاتر توسعه می‌دهید، می‌توانید سطح دشواری متونی که می‌خوانید را افزایش دهید.

بررسی متون از قبل

بررسی و مرور اجمالی متون می‌تواند یک گام دیگر به سمت بهبود مهارت‌های خواندن و تندخوانی باشد. شما می‌توانید این استراتژی را با بررسی عناوین، توضیحات، سرتیترها و دیگر مشخصه‌های متن به کار ببرید تا ایده‌ای در مورد آنچه در حال مطالعه هستید، به دست آورید. این امر می‌تواند به شما کمک کند تا پیش از شروع مطالعه، ایده‌های اصلی خود را در مورد متن پرورش دهید

مشخص کردن هدف

برای روش صحیح مطالعه، همان‌طور که متون مختلفی را مطالعه می‌کنید، هدف نیز باید مشخص شود. به این فکر کنید که چرا متون مختلف نوشته شده‌اند و از متن چه معانی یا مضامینی را می‌توان برداشت کرد. علاوه بر این، می‌توانید هدف مطالعه‌ی خود، از جمله یافتن اطلاعات، پیروی از دستورالعمل در کتابچه‌ی راهنما و یا لذت بردن از داستان را مشخص کنید. دانستن هدف مطالعه‌ی یک متن می‌تواند به شما کمک کند به دنبال ایده‌های اصلی و جزئیاتی باشید که هدف شما را پشتیبانی می‌کند.

به کار گیری راهکارهای مطالعاتی 

همان‌طور که متون مختلفی را می‌خوانید، می‌توانید چندین استراتژی و راهکار کلیدی را به کار بگیرید تا به شما کمک کند درک خود را از متون افزایش دهید. برای مثال، وقتی یک متن را بررسی می‌کنید، می‌توانید ساختار متن را به عنوان یک متن اطلاعاتی، متقاعدکننده و یا آموزشی شناسایی کنید. همچنین ممکن است مؤلفه‌های کلیدی متون مختلف، مانند موضوعات اصلی، مشکلات و راه‌حل‌ها، یا ایده‌های مقایسه‌ی ارائه شده در متن را مشخص کنید. استفاده از استراتژی‌هایی مثل شناسایی مشخصه‌های متنی، تعیین هدف و یادداشت‌برداری می‌تواند به شما کمک کند تا مهارت‌های خواندن خود را بهبود بخشید.

یادداشت برداری

یک روش بسیار مؤثر دیگر برای بهبود مهارت‌های خواندن در اموزش مهارتهای مطالعه، یادداشت‌برداری در حین خواندن است. برای مثال، می‌توانید در حین خواندن یک رمان تخیلی برای به دست آوردن درک عمیق‌تر از انتخاب زبان از سوی نویسنده، یادداشت‌برداری کرده و یا می‌توانید در حین خواندن یک ژورنال علمی واژگان جدید را یادداشت کنید. یادداشت‌برداری مؤثر می‌تواند شما را ترغیب کند تا سؤالاتی را بپرسید و با آنچه می‌خوانید ارتباط برقرار کنید.

به همین ترتیب، ایجاد بازنمایی‌های بصری مانند نمودارها، جداول و یا دیاگرام‌ها می‌تواند موضوعات و ایده‌ها را شفاف‌سازی کرده و می‌تواند به شما کمک کند تا مطالعه‌ی خود نتیجه‌گیری و استنباط داشته باشید. یادداشت‌برداری می‌تواند برای تمرین‌های درک مطلب مانند خلاصه‌سازی نیز بسیار مفید و مؤثر باشد.

خلاصه‌سازی 

خلاصه‌سازی آنچه می‌خوانید، می‌تواند مهارت‌های خواندن شما را بهبود بخشد. خلاصه‌سازی شما را وادار می‌کند تا جزئیات خاص و موضوعات اصلی در مورد متن مورد مطالعه را به زبان خود و از طریق چشم‌انداز منحصربه‌فرد خود به خاطر بسپارید. شما می‌توانید خلاصه‌سازی شفاهی متن مورد مطالعه را با اشتراک‌گذاری اطلاعات آن با دوست خود امتحان کنید و یا یک خلاصه‌ی کوتاه بنویسید تا به شما در حفظ و درک آنچه می‌خوانید، کمک کند.

سخن پایانی

در این مطلب به عنوان مکمل دوره آموزش افزایش مهارت مطالعه، به توضیحی آموزش مهارت مطالعه و روش‌های بهبود آن پرداختیم. شما می‌توانید با شرکت در کارگاه آموزش مهارت‌های مطالعه و یادگیری پروتکل آموزش مهارت مطالعه به بهبود و فراگیری روش‌های مطالعه و یادگیری کمک کنید. اگر به فکر ارتقای مهارت مطالعه خود هستید، هم‌اکنون با ثبت‌نام در دوره آموزش افزایش مهارت مطالعه اولین و مهم‌ترین قدم را در این مسیر بردارید.

poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  5 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  5 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)