00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
ثبت‌نام رایگان
  • دسترسی به 3 جلسه نمونه از دوره
  • دسترسی به 3 جلسه نمونه از دوره
  • اضافه شدن دوره به پروفایل
دسترسی کامل به محتوا
  • دسترسی کامل و نامحدود به محتوای دوره
  • تمام قابلیت‌‌های پلن رایگان
    +
  • دسترسی کامل و نامحدود به محتوای دوره
239,000 تومان
45% تخفیف

131,450 تومان
امکان پرداخت ارزی ‎
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

دوره‌های مکتب‌پلاس
5 ساعت
آنچه در این دوره می‌آموزیم:

کسب مهارت استفاده از بانک پرسش برای موفقیت در آزمون

کسب مهارت ترسیم نقشه مفهومی متن برای موفقیت در آزمون

کسب مهارت خوانش و بازخوانش برای موفقیت در آزمون

آشنایی با تکنیک چرخه‌ی خوانش

دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

این دوره شامل آموزش تکنیک چرخه‌ی خوانش است. این تکنیک به شما کمک می‌کند تا در آزمون‌های متن بنیان (آزمون‌هایی که پرسش‌های آن‌ها از محتوای متنی است و نه فرمول) موفق شوید. اگرچه کاربست این تکنیک برای کسانی که قصد گذراندن آزمون دارند مفید است اما این کاربست تنها به این مورد محدود نمی‌شود.

 

دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون چه کمکی به ما می‌کند؟

این تکنیک به شما کمک می‌کند از طریق طرح پرسش و ترسیم نقشه‌ی مفهومی متن را بفهمید پس برای مقاصد دیگر نیز مفید است. راهبرد این تکنیک برای موفقیت در آزمون، فهم روشمند متن است و نه کار طاقت‌فرسای حفظ‌کردن محتوای متن. این تکنیک این امکان را به شما می‌دهد که همچون یک استراتژیست عمل کنید. استراتژیستی که می‌داند چگونه منابع، پرسش‌ها و نقشه‌های مفهومی را بکار گیرد تا به هدف خود برسد.

 

اساس دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

این تکنیک جدید سه مبنا یا اساس دارد. مبنای نخست، تجربه است. این تکنیک از تجربه‌ی سالیان تدریس در مقطع متوسطه و دانشگاه برگرفته شده است. مبنای دوم، دانش هرمنوتیک است که در آن نظریه‌هایی درباره‌ی ماهیت فهمیدن به‌طورکلی و فهمیدن متن به طور اختصاصی مطرح شده است. در بین این نظریه‌ها، نظریه‌ی دور هرمنوتیکی هیدگر و خوانش به‌مثابه گفتگوی افق‌های گادامر مبنا و پایه‌ی نظری تکنیک چرخه‌ی خوانش را تشکیل می‌دهند. مبنای سوم، پژوهش‌های جدید درباره‌ی حافظه است که این پژوهش‌ها را روان‌شناسان شناختی انجام دادند.

 این تکنیک از دو عنصر اساسی پرسش و نقشه‌ مفهومی تشکیل شده است. رابطه‌ی این دو عنصر در این تکنیک تقدم‌وتأخر یا به سخن روشن‌تر ترتیب اولی و دومی نیست، بلکه در یک‌چرخه‌ی دایره‌وار در کنار هم تکنیک چرخه‌ی خوانش را به وجود می‌آورند و هدف در این آموزش این است که مهارت جو چگونگی این چرخه یا به‌عبارت‌دیگر مهارت استفاده از این دو عنصر به‌صورت دایره‌وار را یاد بگیرد و آن را در فرایند مطالعه خود بکار ببرد تا به موفقیت در آزمون پیشروی خود برسد.

سرفصل‌های دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

عناصر و روند چرخه‌ خوانش
01:34 ساعت
01:34
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
نمایش جلسات فصل  

این فصل شامل چهار درس است. در درس نخست چارچوب کلی این دوره معرفی می‌شود. در درس دوم به نقش پرسش در این تکنیک بر اساس نظریه گفتگوی افق‌های گادامر پرداخته می‌شود و در این راستا به گونه‌شناسی پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در درس سوم به تفاوت میان نقشه ذهنی با نقشه مفهومی پرداخته شده و نسبت آن با ساختار جمله بررسی می‌شود. در این درس انواع شاکله‌های رایج معرفی می‌شود که بر اساس آن می‌توان نقشه مفهومی طراحی کرد. درس چهارم به رابطه پرسش با نقشه مفهومی اختصاص دارد بر اساس نظریه دور هرمنوتیکی این رابطه دیالکتیکی و چرخه‌وار شناسایی می‌شود.

چارچوب کلی دوره آموزشی
"16:44
پرسش
"20:32
شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش نخست
"12:58
شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش دوم
"19:04
شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش سوم
"07:49
نظریه‌ی دور هرمنوتیکی هیدگر
"17:19
چرایی تکنیک چرخه‌ خوانش
01:17 ساعت
01:17
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
نمایش جلسات فصل  

در این فصل بر پایه ی پژوهش‌های جدید علوم‌شناختی و روان‌شناسی شناختی نشان داده خواهد شد که چرا تکنیک چرخه خوانش دارای ارجحیت و برتری  نسبت به دیگر تکنیک‌ها است. در این راستا در درس پنجم به ماهیت خواندن بر اساس پژوهش‌های جدید پرداخته می‌شود تا آشکار شود که چرا فرایند چرخه‌وار و دیالکتیکی خواندن در این تکنیک برگزیده شده است. در درس ششم به ماهیت حافظه پرداخته می‌شود. عناصر و فرایندهای حافظه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نشان داده شود که شیوه ی بکار رفته در تکنیک چرخه ی خوانش نه‌تنها مطابق با این عناصر و فرایندها است بلکه در راستای کیفیت‌بخشی به مطالعه، آنها را تقویت نیز می‌کند و در پایان این فصل درس هفتم قرار داده شده است تا در این درس بر اساس بررسی‌های انجام شده در دو درس قبل، تکنیک‌های رایج مطالعه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. در واقع در این فصل در پی آن هستیم آنچه در فصل پیشین گفته شد را باتوجه‌به پژوهش‌های نوین تأیید و توجیه کنیم.

ماهیت چرخه‌وار کنش خواندن، بخش نخست
"08:21
ماهیت چرخه‌وار کنش خواندن، بخش دوم
"19:25
ماهیت شبکه‌وار حافظه، بخش نخست
"11:42
ماهیت شبکه‌وار حافظه، بخش دوم
"17:45
نقد تکنیک‌های رایج مطالعه
"20:42
کاربست تکنیک چرخه‌ خوانش بر یک متن
01:59 ساعت
01:59
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
نمایش جلسات فصل  

در این فصل آنچه که در فصل نخست گفته و در فصل دوم با توجه به پژوهش های جدید تایید و توجیه شد را بر آنیم در عمل بر روی یک متن منتخب پیاده کنیم. در این فصل نشان خواهیم داد که بر اساس تکنیک چرخه خوانش چگونه می توان یک متن را خواند. عناصر (پرسش و نقشه ی مفهومی) و فرآیند در کار (رابطه چرخه‌وار میان عناصر) در این تکنیک چگونه بر روی یک متن کار می‌کنند. و در درس نهم روش بازخوانی متن در این تکنیک باز می‌نماییم و در عمل نشان خواهیم داد که بر اساس این تکنیک چگونه بازخوانی متن انجام می‌گیرد. بازخوانی که به هدف اصلاح یا بسط نقشه مفهومی و تثبیت مطالب در حافظه صورت می‌گیرد. بنابراین اندیشه‌های گفته شده در دو فصل پیشین در این فصل به محک آزمون گذاشته می‎‌‌‌شود تا نشان داده شود که در عمل آن‌ها به چه میزان قابلیت تحقق دارند.

خوانش متن، بخش نخست
"17:35
خوانش متن، بخش دوم
"21:55
خوانش متن، بخش سوم
"19:20
خوانش متن، بخش چهارم
"21:10
بازخوانی متن، بخش نخست
"16:39
بازخوانی متن، بخش دوم
"22:51
استاد دوره
عباس نعمتی عباس نعمتی

عباس نعمتی دانش آموخته فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی است. ایشان مدرس فلسفه و منطق هستند و دارای گواهینامه شرکت در دوره‌های تخصصی مشاوره و برنامه‌ریزی تحصیلی هستند. از تجربه و سوابق تدریس ایشان می توان به تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی، تدریس در مقطع متوسطه در شهر تهران و تدریس در کارگاه مهارت مطالعه نام برد. که در راستای این تجربه تدریس، مورد تقدیر توسط مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران بخاطر تولید محتوای آموزشی در برنامه شاد و همچنین مورد تقدیر توسط رئیس کتابخانه‌های عمومی اسلامشهر بخاطر برگزاری کارگاه مهارت مطالعه قرار گرفته‌اند. لازم به ذکر است تکنیک مطالعه «چرخه ی خوانش» روشی جدید و نوآورانه است که توسط ایشان طراحی شده است.

 
 
درباره برگزارکننده
مکتب‌خونه مکتب‌خونه

پیش‌نیاز‌های دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون

کلیه مطالب این دوره به‌صورت پایه‌ای بیان شده و نیاز به‌پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

نظرات 

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

اطلاعات بیشتر

چرا باید در دوره آموزش مهارت مطالعه برای موفقیت در آزمون شرکت کنیم؟

یکی از راه‌های موفقیت در زندگی عضویت در نهادها و سازمان‌های اجتماعی است. این نهادها گاهی برای پذیرش عضویت خود آزمون‌هایی برای متقاضیان عضویت اخذ می‌کنند. اگرچه  این آزمون‌ها برای مقاصد متفاوت و مختلفی از متقاضی گرفته می‌شود و در نتیجه تفاوت‌های غیرقابل‌انکاری دارند اما دارای ساختار مشترکی هستند.

برای نمونه آزمون هایی که توسط نهادها و موسسات متفاوتی چون آموزش و پرورش، سازمان سنجش و دانشگاه در مقاطع مختلف (متوسطه، کاردانی، کارشناسی و دکتری) گرفته می‌شود برای مقاصد متفاوتی است این مقاصد از اخذ مدرک تحصیلی (دیپلم، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری) گرفته تا استخدام در دستگاه‌های اجرایی دولتی و  غیردولتی است، و همچنین  این آزمون‌ها در رشته‌های تحصیلی متفاوتی چون علوم‌انسانی، تجربی، ریاضی و یا مهندسی برگزار می‌شود، اما این آزمون‌ها، علی‌رغم تفاوت‌های آشکار و غیرقابل‌انکار، دارای ساختاری مشترک هستند.

نخستین وجه اشتراک این است که همه ی آنها دربردارنده ی پرسش‌های کتبی هستند (چهارگزینه‌ای، صحیح و غلط، کوتاه پاسخ، تشریحی) دوم اینکه، پاسخ این پرسش‌ها در منابع کتبی مشخص (کتاب‌ها، جزوات و ...)  قابل‌دستیابی است و سوم، برای مطالعه باید تنها مطالبی از آن منابع را خواند که قابلیت  طرح پرسش داشته باشند. 

بنابراین، ما نیاز به یک تکنیک  و به سخن دقیق‌تر، نرم‌افزاری ذهنی داریم که بر اساس آن  بتوانیم پرسش‌ها را برای یک مطالعه روشمند سازماندهی کنیم. این تکنیک باید این امکان را برای ما فراهم کند تا بتوانیم مجموعه یا بانکی از پرسش‌ها (پرسش‌های آزمون‌های سال‌های قبل) ایجاد کنیم و آنها را در نقشه‌های مفهومی برای یک مطالعه هدفمند بکار گیریم.

با این تکنیک باید بتوانیم میان پرسش‌ها، نقشه مفهومی یک‌چرخه ی خوانش ایجاد کنیم تا ما به فهم متن برسیم. فهمی در راستای موفقیت در آزمون. همچنین این تکنیک باید ما را یاری کند تا متناسب باهدف، مقطع تحصلی و رشته، خودمان روش مطالعه مفید و کارآمد، برای رسیدن به موفقیت را بیابیم. در واقع محصول کاربست این تکنیک، یک دانش‌آموز یا دانشجوی استراتژیست خواهد بود. کسی که فعالانه در فرایند مطالعه برای آزمون پیشروی خود، برنامه‌ی مطالعه طراحی می‌کند.

×

ثبت نظر

به این دوره از ۱ تا ۵ چه امتیازی می‌دهید؟

عناصر و روند چرخه‌ خوانش
01:34 ساعت
01:34
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
نمایش جلسات فصل  

این فصل شامل چهار درس است. در درس نخست چارچوب کلی این دوره معرفی می‌شود. در درس دوم به نقش پرسش در این تکنیک بر اساس نظریه گفتگوی افق‌های گادامر پرداخته می‌شود و در این راستا به گونه‌شناسی پرسش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در درس سوم به تفاوت میان نقشه ذهنی با نقشه مفهومی پرداخته شده و نسبت آن با ساختار جمله بررسی می‌شود. در این درس انواع شاکله‌های رایج معرفی می‌شود که بر اساس آن می‌توان نقشه مفهومی طراحی کرد. درس چهارم به رابطه پرسش با نقشه مفهومی اختصاص دارد بر اساس نظریه دور هرمنوتیکی این رابطه دیالکتیکی و چرخه‌وار شناسایی می‌شود.

چارچوب کلی دوره آموزشی
"16:44
پرسش
"20:32
شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش نخست
"12:58
شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش دوم
"19:04
شبکه و نقشه مفاهیم متن، بخش سوم
"07:49
نظریه‌ی دور هرمنوتیکی هیدگر
"17:19
چرایی تکنیک چرخه‌ خوانش
01:17 ساعت
01:17
Combined Shape Created with Sketch. 5 جلسه
نمایش جلسات فصل  

در این فصل بر پایه ی پژوهش‌های جدید علوم‌شناختی و روان‌شناسی شناختی نشان داده خواهد شد که چرا تکنیک چرخه خوانش دارای ارجحیت و برتری  نسبت به دیگر تکنیک‌ها است. در این راستا در درس پنجم به ماهیت خواندن بر اساس پژوهش‌های جدید پرداخته می‌شود تا آشکار شود که چرا فرایند چرخه‌وار و دیالکتیکی خواندن در این تکنیک برگزیده شده است. در درس ششم به ماهیت حافظه پرداخته می‌شود. عناصر و فرایندهای حافظه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نشان داده شود که شیوه ی بکار رفته در تکنیک چرخه ی خوانش نه‌تنها مطابق با این عناصر و فرایندها است بلکه در راستای کیفیت‌بخشی به مطالعه، آنها را تقویت نیز می‌کند و در پایان این فصل درس هفتم قرار داده شده است تا در این درس بر اساس بررسی‌های انجام شده در دو درس قبل، تکنیک‌های رایج مطالعه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند. در واقع در این فصل در پی آن هستیم آنچه در فصل پیشین گفته شد را باتوجه‌به پژوهش‌های نوین تأیید و توجیه کنیم.

ماهیت چرخه‌وار کنش خواندن، بخش نخست
"08:21
ماهیت چرخه‌وار کنش خواندن، بخش دوم
"19:25
ماهیت شبکه‌وار حافظه، بخش نخست
"11:42
ماهیت شبکه‌وار حافظه، بخش دوم
"17:45
نقد تکنیک‌های رایج مطالعه
"20:42
کاربست تکنیک چرخه‌ خوانش بر یک متن
01:59 ساعت
01:59
Combined Shape Created with Sketch. 6 جلسه
نمایش جلسات فصل  

در این فصل آنچه که در فصل نخست گفته و در فصل دوم با توجه به پژوهش های جدید تایید و توجیه شد را بر آنیم در عمل بر روی یک متن منتخب پیاده کنیم. در این فصل نشان خواهیم داد که بر اساس تکنیک چرخه خوانش چگونه می توان یک متن را خواند. عناصر (پرسش و نقشه ی مفهومی) و فرآیند در کار (رابطه چرخه‌وار میان عناصر) در این تکنیک چگونه بر روی یک متن کار می‌کنند. و در درس نهم روش بازخوانی متن در این تکنیک باز می‌نماییم و در عمل نشان خواهیم داد که بر اساس این تکنیک چگونه بازخوانی متن انجام می‌گیرد. بازخوانی که به هدف اصلاح یا بسط نقشه مفهومی و تثبیت مطالب در حافظه صورت می‌گیرد. بنابراین اندیشه‌های گفته شده در دو فصل پیشین در این فصل به محک آزمون گذاشته می‎‌‌‌شود تا نشان داده شود که در عمل آن‌ها به چه میزان قابلیت تحقق دارند.

خوانش متن، بخش نخست
"17:35
خوانش متن، بخش دوم
"21:55
خوانش متن، بخش سوم
"19:20
خوانش متن، بخش چهارم
"21:10
بازخوانی متن، بخش نخست
"16:39
بازخوانی متن، بخش دوم
"22:51