میکروکنترلرهای AVR

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

درس ریزپردازنده ۱ با تمرکز بر میکروکنترلرهای AVR در راستای جهت دهی عملی به آموخته‌های دانشجویان مقطع کارشناسی سخت افزار، برق و رباتیک و به علت نزدیکی موضوع این درس با پروژه‌های واقعی انتخاب شده است. دانشجویان در این درس با مبانی میکروکنترلرها، ساختار داخلی، زبان اسمبلی، تایمرها و قفه‌ها، راه‌اندازی ورودی-خروجی‌های ساده و استانداردهای واسط آشنا میشوند. آنها در طول این درس به طور مداوم در آزمایشگاه ریزپردازنده حضور دارند و در انتهای ترم، یک پروژه کاربردی را به عنوان یکی از ملزومات گذراندن این درس ارائه می کنند. سپس در درس ریزپردازنده ۲ با راه اندازی ماژول های مختلف نظیر ماژول Ethernet، GSM، اثر انگشت، کارت حافظه، MP3 و نظیر این ها یک ایده را تا مرز تولید محصول قابل ارائه به بازار پیش خواهند برد.
مدرس دوره
احسان اعرابی

احسان اعرابی کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته معماری کامپیوتر کسب کرده است و هم اکنون در زمینه سیستم های نهفته در دانشگاه صنعتی گرنوبل در فرانسه مشغول به تحقیق و تدریس می باشد. او عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان است.

فیلم های آموزشی
ساعت
14:57 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 26 جلسه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١ - introduction
"37:52
میکروکنترلر AVR - جلسه ٢ - architecture
"45:07
میکروکنترلر AVR - جلسه ٣ - uC-vs-uP
"35:26
میکروکنترلر AVR - جلسه ٤ - PORTS
"42:25
میکروکنترلر AVR - جلسه ٥ - SevenSegment
"31:21
میکروکنترلر AVR - جلسه ٦ - Refreshing
"42:41
میکروکنترلر AVR - جلسه ٧ - LCD
"40:52
میکروکنترلر AVR - جلسه ٨ - string
"04:47
میکروکنترلر AVR - جلسه ٩ - Keypadavi
"41:29
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٠ - Interrupt
"48:10
میکروکنترلر AVR - جلسه ١١ - Timer
"39:08
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٢ - Timer2
"50:09
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٣ - Timer3
"12:39
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٤ - PWM
"48:16
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٥ - Stepper-3
"24:55
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٥ - Stepper-2
"05:37
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٥ - Stepper
"00:18
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٦ - USART-1
"37:34
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٧ - USART
"56:13
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٨ - ADC
"47:28
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٩ - ADC-2
"43:10
میکروکنترلر AVR - جلسه ٢٠ - SleepModes-SPI-I2C
"59:06
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۱ - GSM Modem
"14:04
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۲ -- Relay
"05:22
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۳- - UART-RS232
"06:44
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۴- ComplexSystem
"75:55