میکروکنترلرهای AVR

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

درس ریزپردازنده ۱ با تمرکز بر میکروکنترلرهای AVR در راستای جهت دهی عملی به آموخته‌های دانشجویان مقطع کارشناسی سخت افزار، برق و رباتیک و به علت نزدیکی موضوع این درس با پروژه‌های واقعی انتخاب شده است. دانشجویان در این درس با مبانی میکروکنترلرها، ساختار داخلی، زبان اسمبلی، تایمرها و قفه‌ها، راه‌اندازی ورودی-خروجی‌های ساده و استانداردهای واسط آشنا میشوند. آنها در طول این درس به طور مداوم در آزمایشگاه ریزپردازنده حضور دارند و در انتهای ترم، یک پروژه کاربردی را به عنوان یکی از ملزومات گذراندن این درس ارائه می کنند. سپس در درس ریزپردازنده ۲ با راه اندازی ماژول های مختلف نظیر ماژول Ethernet، GSM، اثر انگشت، کارت حافظه، MP3 و نظیر این ها یک ایده را تا مرز تولید محصول قابل ارائه به بازار پیش خواهند برد.
مدرس دوره
احسان اعرابی

احسان اعرابی کارشناسی خود را در رشته مهندسی کامپیوتر- سخت افزار از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و کارشناسی ارشد را از دانشگاه صنعتی اصفهان در رشته معماری کامپیوتر کسب کرده است و هم اکنون در زمینه سیستم های نهفته در دانشگاه صنعتی گرنوبل در فرانسه مشغول به تحقیق و تدریس می باشد. او عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعتی همدان است.

1

فیلم های آموزشی

26 جلسه    14:57 ساعت   
میکروکنترلر AVR - جلسه ١ - introduction
37:52 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٢ - architecture
45:07 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٣ - uC-vs-uP
35:26 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٤ - PORTS
42:25 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٥ - SevenSegment
31:21 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٦ - Refreshing
42:41 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٧ - LCD
40:52 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٨ - string
04:47 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٩ - Keypadavi
41:29 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٠ - Interrupt
48:10 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١١ - Timer
39:08 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٢ - Timer2
50:09 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٣ - Timer3
12:39 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٤ - PWM
48:16 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٥ - Stepper-3
24:55 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٥ - Stepper-2
05:37 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٥ - Stepper
00:18 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٦ - USART-1
37:34 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٧ - USART
56:13 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٨ - ADC
47:28 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ١٩ - ADC-2
43:10 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ٢٠ - SleepModes-SPI-I2C
59:06 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۱ - GSM Modem
14:04 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۲ -- Relay
05:22 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۳- - UART-RS232
06:44 دقیقه
میکروکنترلر AVR - جلسه ۲۴- ComplexSystem
75:55 دقیقه