پردازش زبان های طبیعی

دوره‌های دانشگاهی
15 جلسه

سرفصل‌ها

پردازش زبان طبیعی یکی از زیرشاخه های نسبتا جدید در حوزه هوش مصنوعی می باشد. هدف اصلی این زیرشاخه تحلیل زبانهای طبیعی مانند انگلیسی، فارسی، ترکی و ... به منظور آسانتر ساختن فهم آنها برای کامپیوتر می باشد. مسلما درصورتی که کامپیوتر بتواند توسط زبانهای طبیعی با انسان ارتباط برقرار کند، بسیاری از مشکلات تعامل انسان با کامپیوتر حل شده و زندگی برای انسانها راحت تر خواهد شد. این درس به بررسی تکنیکهای پردازش زبان از قبیل پیش پردازش زبان، تحلیل ساختار زبانها از دید گرامری، استخراخ احساس از متون و ... می پردازد.

مدرس دوره
رحیم دهخوارقانی
دکتر رحیم دهخوارقانی مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 87 از دانشگاه شهید بهشتی در شاخه نرم افزار اخذ کرده و دوره دکتری را ازسال 91 تا 94 در دانشگاه سابانجی استانبول (کشور ترکیه) در شاخه هوش مصنوعی گذرانید.حوزه تحقیقاتی ایشان پردازش احساس (sentiment analysis) و داده کاوی (data mining) بوده و از سال 95 به عنوان استادیار دانشگاه بناب مشغول به کار می باشد.