هوش مصنوعی

دوره‌های دانشگاهی
14 جلسه

سرفصل‌ها

مدرس دوره
رحیم دهخوارقانی
دکتر رحیم دهخوارقانی مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال 87 از دانشگاه شهید بهشتی در شاخه نرم افزار اخذ کرده و دوره دکتری را ازسال 91 تا 94 در دانشگاه سابانجی استانبول (کشور ترکیه) در شاخه هوش مصنوعی گذرانید.حوزه تحقیقاتی ایشان پردازش احساس (sentiment analysis) و داده کاوی (data mining) بوده و از سال 95 به عنوان استادیار دانشگاه بناب مشغول به کار می باشد.