گرانش و نسبیت عام ١

دوره‌های دانشگاهی
20 جلسه

سرفصل‌ها

این درس شامل مقدمات، گرانش در فضاي مینکوسکی، هندسه ي دیفرانسیل، سیاهچاله ها، آزمون نسبیت عام، و کیهان شناسی است.
جهت اطلاعات بیشتر در مورد این درس به آدرس این درس مراجعه فرمایید.
http://physics.sharif.edu/~gr
مدرس دوره
رضا منصوری
دکتر رضا منصوری، فیزیک‌دان ایرانی و استاد دانشکدهٔ فیزیک دانشگاه صنعتی شریف است.
وی تحصیلات کارشناسی خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران به پایان رساند و به علت علاقه به رشته نجوم راهی دانشگاه وین شد و در سال ۱۳۵۱ مدرک دکترای نجوم خود را دریافت کرد.
وی یکی از بنیان‌گذاران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان و مرکز نشر دانشگاهی است. او همچنین از موسسین انجمن فیزیک ایران پس از انقلاب است و چند دوره ریاست آن را نیز برعهده داشته‌است.
زمینهٔ پژوهشی دکتر منصوری نسبیت و کیهان‌شناسی است.
1

فیلم های آموزشی

20 جلسه    31:18 ساعت   
جلسه اول - تاریخچه‌ی گرانش و نسبیت عام 1
105:49 دقیقه
جلسه دوم - تاریخچه‌ی گرانش و نسبیت عام2
110:53 دقیقه
جلسه سوم - گرانش به عنوان یک میدان تانسوری در فضای مینوفسکی
75:19 دقیقه
جلسه چهارم - هندسه ی دیفرانسیل
96:00 دقیقه
جلسه پنجم - مفهوم مشتق و انتقال موازی
58:46 دقیقه
جلسه ششم - بردار و هم‌بردار
89:03 دقیقه
جلسه هفتم - مشتق لی
89:25 دقیقه
جلسه هشتم - انتقال موازی و مشتق هموردا
95:11 دقیقه
جلسه نهم - خم و خم ژئودزیک
88:02 دقیقه
جلسه دهم - متریک
102:30 دقیقه
جلسه یازدهم - معادله های میدان در نسبیت عام
103:40 دقیقه
جلسه دوازدهم - شکل معادله ی میدان نسبیت عام
79:14 دقیقه
جلسه سیزدهم - توزیع کروی ماده و متریک شوارتس شیلد
102:04 دقیقه
جلسه چهاردهم - متریک شوارتس شیلد با جمله‌ی کیهان شناختی
101:06 دقیقه
جلسه پانزدهم - مدار سیارات و انتقال حضیض
89:11 دقیقه
جلسه شانزدهم - رمبش گرانشی
103:08 دقیقه
جلسه هفدهم - گسترش خمینه شوارتس شیلد
97:41 دقیقه
جلسه هجدهم - نمودار پنروز
95:54 دقیقه
جلسه نوزدهم - متریک کر
79:40 دقیقه
جلسه بيست و سوم - نا موضعیت در گرانش
115:44 دقیقه