طراحی الگوریتم

دوره‌های دانشگاهی
24 جلسه

سرفصل‌ها

درس طراحی و تحلیل الگوریتم‌ها یکی از پایه‌ای‌ترین درس‌های در رشته‌های علوم کامپیوتر و همچنین مهندسی کامپیوتر می‌باشد. هدف از این درس، مطالعه و بررسی روش‌های طراحی الگوریتم‌ها برای حل مسائل مختلف و چگونگی تحلیل و اثبات درستی آنها می‌باشد. همچنین دسته‌بندی مسائل و شناسایی مسائل محاسباتی سخت، که در زمان قابل قبول نمی‌توان جواب آنها را به دست آورد، نیز پوشش داده می‌شود.

توضیحات :جلسه 4 این درس به دلیل مشکل فنی موجود نیست.
مدرس دوره
محمد قدسی
دکتر قدسی استاد دانشکده کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است.وی مدرک دکتری خود را در رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دریافت کرده و در موضوعات پردازش موازی ، هندسه محاسباتی، الگوریتم‌ها و ارزیابی کارایی تحقیق و پژوهش داشته است
فیلم های آموزشی
ساعت
23:07 ساعت
Combined Shape Created with Sketch. 24 جلسه
جلسه اول - معرفی
"35:54
جلسه دوم - آشنایی با تحلیل سرشکنی
"61:48
جلسه سوم - ادامه تحلیل سرشکنی
"59:46
جلسه پنجم - روش های تقسیم و حل
"64:57
جلسه ششم - ادامه روش های تقسیم و حل
"57:25
جلسه هفتم - ادامه تقسیم و حل و ابتدای پویا
"50:05
جلسه هشتم - روش های حل پویا
"37:17
جلسه نهم - روشی پویا برای حل مسایل
"50:15
جلسه دهم - ادامه الگوریتم های پویا
"62:12
جلسه یازدهم - ادامه مسایل راه حل پویا برای حل مسایل
"54:54
جلسه دوازدهم - ادامه مبحث الگوریتم های دینامیک گویا(مساله کوله پشتی)
"53:35
جلسه سیزدهم -راه حل Greedy (حریصانه) برای حل مساله
"64:05
جلسه چهاردهم - ادامه الگوریتم های حریصانه
"64:31
جلسه پانزدهم - راه حل های پسگردومساله n وزیر
"60:09
جلسه شانزدهم - راه حل پسگرد و انشعاب کران
"63:58
جلسه هفدهم -
"36:30
جلسه هجدهم - الگوریتم های DFS
"62:27
جلسه نوزدهم - الگوریتم های BFS در گراف و کوتاه ترین مسیر
"60:03
جلسه بیستم - الگوریتم های گراف
"61:39
جلسه بیست و یکم - برنامه ریزی خطی،کوتاه ترین مسیر بین هر دو راس در گراف
"67:18
جلسه بیست و دوم - کوتاه ترین مسیر بین هر دو راس در یک گراف(Floyd-warshell)
"73:35
جلسه بیست و سوم - شبکه شار
"62:13
جلسه بیست و چهارم - ادامه شبکه شار
"61:10
جلسه بیست و پنجم - پایان مسائل Np کامل
"60:59