00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

جبر خطی

دوره‌های دانشگاهی
34 جلسه

سرفصل‌ها

جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعه ماتریس ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. جبر خطّی کاربردهای فراوان و گوناگونی در ریاضیات و محاسبات گسسته دارد. علاوه بر کاربردهای آن در زمینه‌هایی از خود ریاضیات همانند جبر مجرد، آنالیز تابعی، هندسه تحلیلی، و آنالیز عددی، جبر خطّی استفاده‌های وسیعی نیز در فیزیک، مهندسی،علوم طبیعی، و علوم اجتماعی پیداکرده است.
این درس شامل موضوعاتی است که در یک درس جبر خطی دانشگاهی بررسی می شود که شامل فضاهای برداری، تبدیلات خطی، مقدار یکه و بردار یکه،‌ دستگاه معادلات خطی می باشد.
لینک جبر خطی دانشگاه شریف
مدرس دوره
گیلبرت استرنگ
گیلبرت استرنگ، تحصیلاتش را در دانشگاه کالفرنیا در لوس آنجلس و در رشته ریاضیات تمام کرد ، بعده ها به ام ای تی رفت و در همان جا استاد بخش ریاضیات شد . دیری نگذشت که به یکی از محبوب ترین اساتید بخش ریاضی درآمد که اکثر این شهرت در نتیجه تدریس زیبا و عمیق او در دروس ریاضی است
فیلم های آموزشی
27:06 ساعت
27:06
Combined Shape Created with Sketch. 34 جلسه
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱
"39:48
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲
"47:41
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه 3
"46:48
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۴
"50:13
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۵
"47:41
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۶
"46:00
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۷
"43:19
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۸
"47:19
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۹
"50:13
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۰
"49:19
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۱
"45:55
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۲
"47:56
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۳
"47:39
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۴
"49:47
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۵
"48:50
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۶
"48:04
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۷
"49:24
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۸
"49:11
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۱۹
"53:16
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۰
"51:00
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۱
"51:22
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۲
"51:50
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۳
"51:02
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۴
"51:11
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۵
"43:51
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۶
"47:51
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۷
"50:39
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۸
"45:55
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۲۹
"41:34
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۰
"49:26
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۱
"50:13
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۲
"47:05
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۳
"41:52
جبر خطی - دانشگاه MIT - جلسه ۳۴
"43:25