فیزیک هالیدی

  بیش از 475 دانشجو متقاضی این دسته از دوره ها هستند
نوع دوره
موضوعات
دانشگاهی: فنی و مهندسی
دروس مشترک مهندسی
همکار/دانشگاه
تعداد دوره : 5
مرتب سازی: جدیدترین‌ها محبوب‌ترین
آموزش فیزیک عمومی هالیدی - مکانیک

آموزش فیزیک عمومی هالیدی - مکانیک

امیرحسن میوه‌چیان

240 دانشجو
409,000 تومانء
آموزش فیزیک عمومی هالیدی - الکتریسیته

آموزش فیزیک عمومی هالیدی - الکتریسیته

امیرحسن میوه‌چیان

137 دانشجو
499,000 تومانء
آموزش فیزیک عمومی هالیدی - مغناطیس

آموزش فیزیک عمومی هالیدی - مغناطیس

امیرحسن میوه‌چیان

117 دانشجو
359,000 تومانء
آموزش فیزیک عمومی هالیدی - شاره، موج و ترمودینامیک

آموزش فیزیک عمومی هالیدی - شاره، موج و ترمودینامیک

امیرحسن میوه‌چیان

45 دانشجو
359,000 تومانء
آموزش فیزیک پایه 1 - حرکت در امتداد خط مستقیم و حل مسئله

آموزش فیزیک پایه 1 - حرکت در امتداد خط مستقیم و حل مسئله

مهدی حدادی

40 دانشجو
359,000 تومانء