محاسبات عددی

  بیش از 11,588 دانشجو در این دسته از دوره‌ها شرکت کرده‌اند.
نوع دوره
موضوعات
دانشگاهی: فنی و مهندسی
دروس مشترک مهندسی
ویژگی‌ها
همکار/دانشگاه
تعداد دوره : 9
مرتب سازی: جدیدترین‌ها محبوب‌ترین
آمادگی امتحان محاسبات عددی

آمادگی امتحان محاسبات عددی

عرفان صابر

32 دانشجو
5 (3)
گواهینامه
1,549,000 تومانء
آموزش مبحث خطاها در محاسبات عددی

آموزش مبحث خطاها در محاسبات عددی

عرفان صابر

31 دانشجو
5 (2)
گواهینامه
249,000 تومانء
آموزش جامع مشتق عددی

آموزش جامع مشتق عددی

عرفان صابر

30 دانشجو
5 (1)
گواهینامه
349,000 تومانء
آموزش حل عددی معادلات غیر خطی در محاسبات عددی

آموزش حل عددی معادلات غیر خطی در محاسبات عددی

عرفان صابر

29 دانشجو
5 (1)
گواهینامه
299,000 تومانء
آموزش روش حداقل مربعات در محاسبات عددی

آموزش روش حداقل مربعات در محاسبات عددی

عرفان صابر

28 دانشجو
5 (1)
گواهینامه
299,000 تومانء
آموزش درونیابی و برونیابی در محاسبات عددی

آموزش درونیابی و برونیابی در محاسبات عددی

عرفان صابر

27 دانشجو
5 (1)
گواهینامه
349,000 تومانء
آموزش حل عددی معادلات دیفرانسیل

آموزش حل عددی معادلات دیفرانسیل

عرفان صابر

24 دانشجو
5 (2)
گواهینامه
299,000 تومانء
آموزش حل دستگاه معادلات خطی

آموزش حل دستگاه معادلات خطی

عرفان صابر

24 دانشجو
5 (1)
گواهینامه
349,000 تومانء
آموزش انتگرال عددی

آموزش انتگرال عددی

عرفان صابر

23 دانشجو
5 (1)
گواهینامه
349,000 تومانء