آئرودینامیک ۱

دوره‌های دانشگاهی
26 جلسه

سرفصل‌ها

ایرودینامیک متشکل از "ایرو" و "دینامیک" شاخه ای از مهندسی هوافضا می باشد که به بررسی حرکت جسم صلب مانند پره هواپیما در هوا می پردازد.
این درس زیرشاخه ای از دروس مکانیک سیالات و دینامیک گازها می باشد.
در این درس بررسی نیروهای وارد بر جسم جامد-نیروی برا, نیروی پسا- نحوه محاسبه آن ها , مطالعه رژیم های مختلف جریان و نحوه محاسبه انها مورد بررسی قرار می گیرد.
مدرس دوره
کریم مظاهری
دكتر كريم مظاهري در رشته مهندس مكانيك به تحصيل پرداخت و موفق شد مدرك كارشناسي را از دانشگاه صنعتي شريف اخذ كند . او براي تكميل معلومات دانشگاهي به امريكا سفر كرد، و در رشته رياضيات كاربردي و علوم هوا- فضا به تحصيل پرداخت و موفق شد دكتراي رشته فوق را از دانشگاه ميشيگان،آمريكا دريافت كند.
ایشان در حال حاضر استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف می باشد.
1

فیلم های آموزشی

26 جلسه    29:55 ساعت   
جلسه اول - مقدمه و معرفی
19:50 دقیقه
جلسه دوم - نیروهای ایرودینامیکی وارد بر ایرفویل
78:49 دقیقه
جلسه سوم - مرکز فشار و تحلیل ابعادی
67:28 دقیقه
جلسه چهارم - استاتیک شاره ها
74:46 دقیقه
جلسه پنجم - معادلات بقا و یادآوری از ریاضی 2
64:38 دقیقه
جلسه ششم - معادله بقای جرم و اندازه حرکت
71:06 دقیقه
جلسه هفتم - سینماتیک جریان
71:56 دقیقه
جلسه هشتم - مبانی جریان تراکم ناپذیر غیر لزج
77:53 دقیقه
جلسه نهم - تابع پتانسیل
68:10 دقیقه
جلسه دهم - مبانی جریان غیر قابل تراکم غیر لزج
61:02 دقیقه
جلسه یازدهم - انواع جریان ها
50:35 دقیقه
جلسه دوازدهم - جریان های پتانسیل
78:54 دقیقه
جلسه سیزدهم - جریان های پتانسیل
76:24 دقیقه
جلسه چهاردهم - روش صفحه چشمه
59:50 دقیقه
جلسه پانزدهم - جریان غیرقابل تراکم روی ایرفویل
78:11 دقیقه
جلسه شانزدهم - روش پایه برای تحلیل جریان کند سرعت روی هوابر
70:34 دقیقه
جلسه هفدهم - روش صفحه گرداب
68:10 دقیقه
جلسه هجدهم - نظریه ایرفویل نازک
77:10 دقیقه
جلسه نوزدهم - تحلیل ایرفویل با صفحه گرداب
75:18 دقیقه
جلسه بیستم - جریان غیرقابل تراکم روی بال محدود (3 بعدی)
69:16 دقیقه
جلسه بیست و یکم - نظریه خط گرداب
69:27 دقیقه
جلسه بیست و دوم - ادامه نظریه خط
57:09 دقیقه
جلسه بیست و سوم - توزیع برآی بیضوی
70:29 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - توزیع برآی بیضوی
87:05 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - نظریه صفحه برآ
76:21 دقیقه
جلسه بیست و ششم - جریان های لایه مرزی
74:24 دقیقه