مدیریت راهبردی

دوره‌های دانشگاهی
23 جلسه

سرفصل‌ها

در تمامی دروس مهندسی در کنار بحث فنی، بحث مدیریت بسیار اهمیت دارد.
در درس مدیریت راهبردی٬ به بحث های مدیریت و مفاهیم مربوط به آن پرداخته می شود و سازمان ها و شرکت های موفق و ناموفق مختلف در زمینه مدیریت مورد بررسی قرار می گیرند.
مدرس دوره
کریم مظاهری
دكتر كريم مظاهري در رشته مهندس مكانيك به تحصيل پرداخت و موفق شد مدرك كارشناسي را از دانشگاه صنعتي شريف اخذ كند . او براي تكميل معلومات دانشگاهي به امريكا سفر كرد، و در رشته رياضيات كاربردي و علوم هوا- فضا به تحصيل پرداخت و موفق شد دكتراي رشته فوق را از دانشگاه ميشيگان،آمريكا دريافت كند.
ایشان در حال حاضر استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف می باشد.
1

فیلم های آموزشی

23 جلسه    25:18 ساعت   
جلسه اول - مفهوم راهبرد
62:22 دقیقه
جلسه دوم - نقش های متفاوت راهبرد در سازمان
68:53 دقیقه
جلسه سوم - اهداف ارزش ها و عملکرد
72:30 دقیقه
جلسه چهارم - نکاتی در مورد سودآوری
50:45 دقیقه
جلسه پنجم - روش DCF
68:43 دقیقه
جلسه ششم - روش DCF
65:27 دقیقه
جلسه هفتم - تحلیل محیطی
72:08 دقیقه
جلسه هشتم - مثالی در مورد مدیر موفق و ناموفق
33:43 دقیقه
جلسه نهم - توضیحات در مورد تئوری بازی
68:22 دقیقه
جلسه دهم - تحلیل های درون صنعتی
54:49 دقیقه
جلسه یازدهم - تحلیل منابع و توانمندی ها
53:56 دقیقه
جلسه دوازدهم - تحلیل منابع و توانمندی ها
56:59 دقیقه
جلسه سیزدهم - راه های تشخیص توانمندی
73:11 دقیقه
جلسه چهاردهم - مدیریت دانش
74:08 دقیقه
جلسه پانزدهم - مزیت هزینه
72:50 دقیقه
جلسه شانزدهم - مزیت هزینه
69:53 دقیقه
جلسه هفدهم - بررسی شرکت اینتل و ماکروسافت
71:47 دقیقه
جلسه هجدهم - تکامل صنعت
71:19 دقیقه
جلسه نوزدهم - استراتژی در اینترنت
81:23 دقیقه
جلسه بیستم - ویژگی شرکت های فناورانه
64:46 دقیقه
جلسه بیست و یکم - فرآیند نوآوری
70:02 دقیقه
جلسه بیست و دوم - مدیریت ریسک
59:09 دقیقه
جلسه بیست و سوم - ادغام عمودی و منظر بنگاه
81:21 دقیقه