آموزش رایگان مخابرات 1

درس مخابرات 1 از جمله دروس تخصصی است رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است، هدف کلی این درس طراحی و تحلیل سیستم‌های مخابراتی آنالوگ بر اساس تحلیل فوریه است. مخابرات 1 زیر از مجموعه‌ای ... ادامه

3.8 (20 رای)
 رایگان
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  29 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  40 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

سرفصل‌های دوره آموزش رایگان مخابرات 1

مخابرات 1
  جلسه 1: مفهوم و هدف از مخابرات، مفهوم سیگنال، سیگنال‌های انرژی و توان، سیگنال آماری و یقینی
مشاهده
"80:36  
  جلسه 2: مروری بر انواع سیگنال‌ها، محاسبه انرژی و توان سیگنال سینوسی تک‌مؤلفه و چند‌مؤلفه، بررسی اثرات انتقال
مشاهده
"75:13  
  جلسه 3: معرفی دیراک دلتا، تابع پله، بیان رابطه بین توابع و بردارها، ضرب داخلی بردارها و توابع، تقریب یک تابع برحسب تابع دیگر
مشاهده
"79:19  
  جلسه 4: همبستگی توابع (بردارها)، خانواده توابع متعامد، همبستگی خانواده توابع متعامد سینوسی، معرفی سری فوریه
"85:04  
  جلسه 5: پدیده Gibbs، شرایط قوی و ضعیف دریکله، سری فوریه مختلط، قاعده پارسوال
"85:33  
  جلسه 6: تبدیل فوریه، محاسبه تبدیل فوریه تابع مربعی و بررسی اندازه و فاز آن، بررسی و اثبات خواص تبدیل فوریه
"73:47  
  جلسه 7: محاسبه تبدیل فوریه چند تابع مهم، رفتار فرکانسی تابع سینوسی، فیلتر پایین‌گذر ایده‌آل، خاصیت مشتق در تبدیل فوریه
"73:41  
  جلسه 8: گستردگی و فشردگی در حوزه زمان و فرکانس، تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب، مدولاسیون تابع با باند محدود
"77:29  
  جلسه 9: چگالی طیف انرژی، پهنای باند و محاسبه پهنای باند در توابع مختلف، سیگنال پایین‌گذر ایده‌آل، سیگنال بالاگذر ایده‌آل
"79:53  
  جلسه 10: خودهمبستگی و همبستگی متقابل، چگالی طیف انرژی متقابل، تبدیل هیلبرت، تولید سیگنال باند باریک، تولید سیگنال تحلیلی
"73:23  
  جلسه 11: تبدیل هیلبرت، Pre-envelop، سیگنال تحلیلی، پوش مختلط، معرفی مدولاسیون، انواع مدولاسیون دامنه
"77:35  
  جلسه 12: مدولاسیون DSB-WC و DSB-SC، دمدولاسیون سیگنال مدوله شده دامنه، حل مثال Tone، Ring Modulator
"77:00  
  جلسه 13: بررسی ساختار الکترونیکی مدولاتورهای DSB-SC، مدولاتورهای ضرب کننده، مدولاتورهای غیرخطی، مدولاتور های سویچی
"72:41  
  جلسه 14: Double-side band (DSB)-spectrum، Single-side band (SSB)-spectrum، به‌دست آوردن طیف فرکانسی سیگنال‌های USB و LSB
"95:52  
  جلسه 15: تولید سیگنال حامل، معرفی مدولاسیون زاویه، مدولاسیون فاز، مدولاسیون فرکانس
"76:44  
  جلسه 16: مدولاسیون فاز و فرکانس، نحوه تولید سیگنال‌های باند باریک PM و FM
"102:30  
  جلسه 17: پهنای باند سیگنال‌های FM و PM، نحوه تولید سیگنال‌های پهن‌باند PM و FM و مثال سیگنال tone
"74:16  
  جلسه 18: ادامه تولید سیگنال‌های پهن‌باند PM و FM، دیمدولاسیون سیگنال FM و PM
"108:12  
  جلسه 19: آغاز مقدمه‌ای بر فرایندهای اتفاقی، مفهوم احتمال رخدادها، قانون اعداد بزرگ، احتمال شرطی، قانون بیز، قانون احتمال کل
"79:12  
  جلسه 20: تابع چگالی احتمال، تابع توزیع تجمعی، متغیر تصادفی یکنواخت، متغیر تصادفی گسسته، متغیر تصادفی گوسی، مفهوم ممان
"94:33  
  جلسه 21: نامساوی چبیشف، متغیر تصادفی کوشی، تابع مشخصه متغیر یکنواخت، همبستگی متقابل، نامساوی کوشی-شوارتز
"72:38  
  جلسه 22: ادامه مبحث توابعی از یک متغیر احتمالی، و حل چند مثال، آغاز مبحث فرایندهای اتفاقی
"86:53  
  جلسه 23: توابعی از دو فرایند اتفاقی و حل چندین مثال
"68:01  
  جلسه 24: تابع چگالی احتمال مرتبه اول و دوم یک فرایند اتفاقی، تابع کوواریانس یک فرایند اتفاقی، مفهوم Ergodicity
"108:22  
  جلسه 25: تعامل فرایندهای اتفاقی با سیستم‌های LTI، میانگین و تابع خودهمبستگی و همبستگی متقابل ورودی و خروجی
"74:23  
  جلسه 26: معرفی چگالی طیف توان، ماتریس همبستگی، فرایند اتفاقی سفید، فرایند اتفاقی گوسی
"79:52  
  جلسه 27: تابع خودهمبستگی سیگنال دوتایی تصادفی، چگالی طیف توان فیلترهای ایده‌آل پایین‌گذر، بالاگذر، میان‌گذر و میان‌نگذر
"73:23  
  جلسه 28: سیگنال نویز، مؤلفه‌های inphase و quadrature، نحوه ساخت سیگنال تحلیلی، چگالی طیف توان سیگنال تصادفی دوتایی
"92:03  
  جلسه 29: معرفی مفهوم ویز وابسته به سیگنال، نویز باند‌باریک، پهنای باند معادل نویز، پهنای باند 3dB، پهنای باند 90%
"72:38  

درباره دوره

درس مخابرات 1 از جمله دروس تخصصی است رشته مهندسی برق در مقطع کارشناسی است، هدف کلی این درس طراحی و تحلیل سیستم‌های مخابراتی آنالوگ بر اساس تحلیل فوریه است. مخابرات 1 زیر از مجموعه‌ای است واحدهای مخابراتی رشته مهندسی برق با عنوان‌های سیستم‌های مخابراتی، مخابرات دیجیتال و مدارهای مخابراتی است.

سرفصل عناوین اصلی آن شامل سیستم‌های خطی و فیلترینگ، تحلیل فوریه، تکنیک‌های پایه‌ای مدولاسیون، مدولاسیون‌های FM ،PM ،AM و مروری بر فرایندهای اتفاقی می‌باشد.

بعد از فراگیری دوره آموزش رایگان مخابرات 1 چه مهارت هایی کسب خواهید کرد؟

در پایان این دوره دانشجویان قادر خواهند بود انواع اصلی سیگنال را شناخته و مشخصات اصلی آن‌ها مانند انرژی، توان، خودهمبستگی، همبستگی متقابل و ... را تعیین نمایند، سری فوریه را برای سیگنال‌های متناوب به دست آورند، اندازه و فاز طیف سیگنال‌های متناوب را ترسیم نموده و اجزای فرکانسی گسسته را تعیین نمایند، تبدیل فوریه سیگنال‌های غیر متناوب را یافته و با استفاده از آن اندازه و فاز طیف را ترسیم نمایند، پهنای باند و نسبت سیگنال به نویز یک سیگنال را در خروجی یک سیستم LTI به دست آورند، با استفاده از تبدیل هیلبرت سیگنال تحلیلی تولید نمایند.

دانشجویان پس از گذراندن سرفصل‌های این دوره عملکرد انواع سیستم‌های مدولاسیون دامنه و زاویه را در زمان و فرکانس تبیین می‌نمایند، اندازه طیف و پهنای باند این سیگنال‌ها و نیازمندی توانی این سیگنال‌ها را مشخص کرده و با مقدماتی از تئوری احتمالات آشنا شده و فرایندهای اتفاقی و مدل کانال مخابراتی با نویز جمع شونده را دریافته و می‌توانند پهنای باند سیگنال تصادفی را به دست آورند.

سرفصل‌هایی دوره آموزش رایگان مخابرات 1 

مباحث این دوره طی 29 جلسه به شرکت‌کنندگان آموزش داده می‌شود؛ در جلسه اول به مفهوم و هدف از مخابرات، مفهوم سیگنال، سیگنال‌های انرژی و توان، سیگنال آماری و یقینی پرداخته شده و در جلسه دوم مروری بر انواع سیگنال‌ها، محاسبه انرژی و توان سیگنال سینوسی تک مؤلفه و چند مؤلفه، بررسی اثرات انتقال در برنامه‌ی آموزشی این دوره است.


در جلسه بعدی معرفی دیراک دلتا، تابع پله، بیان رابطه بین توابع و بردارها، ضرب داخلی بردارها و توابع، تقریب یک تابع برحسب تابع دیگر توضیح داده می‌شوند. همبستگی توابع (بردارها)، خانواده توابع متعامد، همبستگی خانواده توابع متعامد سینوسی، معرفی سری فوریه، پدیده Gibbs شرایط قوی و ضعیف دریکله، سری فوریه مختلط و قاعده پارسوال از موضوعات دیگری است که در این دوره به آن‌ها پرداخته می‌شوند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher حمیدرضا امین داور

دکتر حمیدرضا امین داور، استاد مهندسی برق مخابرات سیستم دانشگاه امیرکبیر هستند. ایشان از سال 1372 تا 1375 عضو هیئت‌علمی دانشگاه صنعتی شریف بودند و از سال 1372 عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر هستند. ایشان دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق، کارشناسی ریاضیات کاربردی، کارشناسی ارشد مهندسی برق و دکتری مهندسی برق از دانشگاه واشنگتن هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
نیما رضائی آذری 1402-03-22
Great
محمد یونس انصاری موحد 1401-12-19
سلام! ممنون از استاد و مکتب خونه بابت ارائه این درس ... دوستان عزیزی که مشکل کیفیت صدا دارند اگر از potplayer استفاده کنند تا حدودی ضعف صدا رو میتونن برطرف کنند.
1401-11-20
سلام، خداقوت، ممنون که به فکر فرزندان این سرزمین هستید تا بتونن هر جایی که هستن از این نعمت استفاده کنن، تشکر
1401-04-13
سلام و ممنون از استاد محترم درس و گروه مکتب خونه. اگه کیفیت صدا بهتر باشه کارتون عالی میشه. و کاش میشد جزوات درس و همچنین فیلم مخابرات ۲ و مخابرات پیشرفته استاد هم در دسترس قرار دهید.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از این که همراه ما هستید از شما سپاسگزاریم. این دوره در حال ضبط می باشد و هر زمان که ویدئوهای جدید در اختیار ما قرار گیرد آن ها را بارگذاری خواهیم کرد.
1401-02-11
بسیار بسیار عالی فقط صدا بسیار ضعیف وگرنه تدریس فوق العاده قدرت بیان استاد و انتقال مطالب به جرات توی top 3 اساتید برق هست.
علیرضا شریفی پور 1401-01-06
تدریس بسیار عالی لطفا مخابرات۲ (دیجیتال) را نیز تهییه فرمایید با تشکر از سایت خوبتون
1400-09-27
سلام و عرض ادب تدریس استاد امین داور بسیار عالی و حرفه ای کاش با وایت برد الکترونیکی ارایه می شد لطفا هر درسی که ایشان خوب تدریس می کند قرار دهید مثلا مخابرات 2 (مخابرات دیجیتال)
1400-08-19
کلاس عالی بود ! فوق العاده ای کاش کلاس مخابرات دیجیتال استادهم قرار بدید
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات خود را به ایمیل پشتیبانی ارسال کنید تا جهت پیگیری به واحد مربوطه ارجاع گردد. info@maktabkhooneh.org
1400-04-22
یکی از 5 آموزش برتر مکتب خونه استاد بی نظیره بی نظیر
مسلم عسگری 1400-04-04
بی نظیررررررررررررر
جمال قربانی 1402-10-02
صدا و تصویر برداری خیلی بد بود
ابراهیم غریب پور 1403-01-03
درود دانش استاد بسیار عالی است. کیفیت صدا ضعیف است. تصویر برداری خوب نیست و نوشته ها ریز و قابل دیدن نیست حاهایی باید ZOOM شود که متاسقانه نمی شود. ای کاش مطالب روی نرم افزار رویDesktophتدریس شده بود. از همه سپاسگزارم.
فرشید محمدزاده 1402-01-12
تدریس استاد بسیار عالی است ولی کیفیت صدا خیلی بد است
سیدنورالدین کشاورز 1401-12-07
با سلام و احترام. متأسفانه کیفیت صدا، خوب نیست..
حمیدرضا کردی 1400-09-15
سلام.استاد خوب تدریس میکنند ولی متاسفانه اصلا صدای ایشان به خوبی شنیده نمیشود.انگار که فیلم کلاس کنار یک رودخانه ضبط شده. مدام صدای فرفر وشرشر درون فیلم هستش.
1
2

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.

سوالات پرتکرار

اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.

جزییات بیشتر آموزش رایگان مخابرات 1

تبدیل فوریه، محاسبه تبدیل فوریه تابع مربعی و بررسی اندازه و فاز آن، بررسی و اثبات خواص تبدیل فوریه نیز بحث پرکاربردی است که در جلسات این دوره رایگان آموزش داده می‌شود.

در جلسات 7 به بعد مدرس محاسبه تبدیل فوریه چند تابع مهم، رفتار فرکانسی تابع سینوسی، فیلتر پایین گذر ایده‌آل، خاصیت مشتق در تبدیل فوریه ارائه داده و گستردگی و فشردگی در حوزه زمان و فرکانس، تبدیل فوریه سیگنال‌های متناوب، مدولاسیون تابع با باند محدود تشریح می‌کند.

چگالی طیف انرژی، پهنای باند و محاسبه پهنای باند در توابع مختلف، سیگنال پایین‌گذر ایده‌آل، سیگنال بالاگذر ایده‌آل موضوع بعدی است که به آن پرداخته می‌شود. در انتها خودهمبستگی و همبستگی متقابل، چگالی طیف انرژی متقابل، تبدیل هیلبرت، تولید سیگنال باند باریک، تولید سیگنال تحلیلی موضوعات پایانی است که در این دوره به دانشجویان ارائه می‌شود.

poster
پیش‌نمایش دوره
  
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  29 جلسه
مجموع محتوای آموزشی:  40 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)