آموزش ریاضی عمومی 2

poster
پیش‌نمایش دوره

درس ریاضی عمومی 2، یکی از اصلی‌ترین دروس رشته‌های مهندسی و علوم پایه بوده که پیش‌نیاز بسیاری از دروس دیگر نیز می‌باشد.گستردگی سرفصل‌های این درس و دشواری نسبیِ مباحث آن باعث می‌شود، دانشجویان در امتحانات ... ادامه

برگزارکننده:  آکادمی نیک‌درس  آکادمی نیک‌درس
مدرس دوره:
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  30 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  30 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)

آنچه در این دوره می‌آموزیم:

 حل بردارها، ماتریس و دستگاه‌های معادلات خطی

 حل سوالات هندسه تحلیلی و دستگاه مختصات قطبی

 توابع برداری و چند متغییره

 حل سوالات امتحانی و تست

پیش‌نیاز‌ها

این دوره مربوط به مباحث درس ریاضی 2 دانشگاه می‌باشد و برای بهره‌مندی بهتر از این دوره پیشنهاد می‌شود به مباحث ریاضی 1 تسلط کافی را داشته‌باشید.

سرفصل‌های دوره آموزش ریاضی عمومی 2

بردار
  معرفی فضای سه‌بعدی
مشاهده
"16:18  
  ضرب داخلی (عددی) دو بردار
"21:21  
  ضرب مختلط سه بردار
"05:30  
ماتریس و حل دستگاه‌های معادلات خطی
  معرفی ماتریس
مشاهده
"15:15  
  دترمینان
مشاهده
"13:55  
  ماتریس معکوس (وارون)
"14:19  
  دستگاه معادلات خطی سازگار و ناسازگار
"19:41  
  روش حذفی برای حل دستگاه معادلات خطی
"17:53  
  حل دستگاه معادلات خطی به روش گوس و روش گوس – جردن
"29:31  
  ترکیب خطی بردارها
"22:05  
  تبدیل خطی و تبدیل ماتریسی
"26:58  
  رتبه ماتریس
"29:39  
هندسه تحلیلی (خط - صفحه - مقاطع مخروطی)
  معادله خط در صفحه
مشاهده
"17:34  
  فاصله یک نقطه از صفحه
"17:57  
  معادله صفحه
"14:16  
  معادله خط فصل مشترک دو صفحه
"16:35  
  معادله دایره، نیم‌دایره، بیضی، هذلولی و سهمی
"33:10  
دستگاه مختصات قطبی
  معرفی دستگاه مختصات قطبی
"16:53  
  رسم نمودار معادلات قطبی
"18:53  
استوانه‌ها و رویه‌های درجه دوم – مختصات استوانه‌ای و کروی
  استوانه‌ها
مشاهده
"13:20  
  معادله بیضی‌گون (بیضی‌وار)
"37:45  
  مختصات استوانه‌ای
"14:13  
  ارتباط بین مختصات کروی، دکارتی و استوانه‌ای
"22:39  
توابع برداری
  تابع پارامتری
مشاهده
"14:37  
  تابع برداری
"18:47  
  حد و پیوستگی توابع برداری
"19:33  
  معادله حرکت – سرعت – شتاب
"23:54  
  بردار یکانی مماس (𝑇)
"20:16  
  انحنا (خمیدگی) در توابع برداری
"28:41  
  مؤلفه‌های مماسی و قائم شتاب
"13:14  
توابع چند متغیره و کاربردهای مشتقات جزئی
  مفهوم توابع چند متغیره – دامنه و برد توابع چند متغیره
"26:01  
  نقاط بحرانی و اکسترمم نسبی توابع دو متغیره
"41:03  
  ماکزیمم و مینیمم مشروط (روش ضریب لاگرانژ)
"31:32  
  تعریف ریاضی حد در توابع چند متغیره
"21:16  
  مشتق‌گیری جزئی (نسبی)
"32:12  
  کاربرد مشتقات جزئی برای نوشتن معادله خط مماس بر منحنی
"18:26  
  مشتق‌گیری ضمنی
"30:42  
  مشتق‌پذیری توابع چند متغیره
"18:32  
  ژاکوبین (دترمینان ژاکوبی)
"12:19  
  بردار گرادیان
"25:02  
  مشتق سویی (جهتی) در توابع دو متغیره
"47:18  
میدان‌های برداری
  میدان برداری
"13:34  
  لاپلاسین
"29:19  
  شرط پایستار نبودن میدان برداری
"36:54  
انتگرال دوگانه و کاربردهای آن
  معرفی انتگرال دوگانه
"16:07  
  انتگرال دوگانه روی ناحیه مستطیلی (صورت اول قضیه فوبینی)
"22:25  
  تعویض ترتیب انتگرال‌گیری
"37:15  
  انتگرال دوگانه در دستگاه مختصات قطبی
"40:14  
  محاسبه حجم به کمک انتگرال دوگانه
"18:38  
  محاسبه مساحت به کمک انتگرال دوگانه
"23:34  
  تغییر متغیر (جانشانی) در انتگرال دوگانه
"50:35  
انتگرال سه‌گانه و کاربردهای آن
  انتگرال سه‌گانه در دستگاه مختصات دکارت
مشاهده
"37:46  
  محاسبه حجم به کمک انتگرال سه‌گانه
"30:12  
  انتگرال سه‌گانه در مختصات استوانه‌ای
"19:29  
  انتگرال سه‌گانه در مختصات کروی
"30:16  
  نکات و مثال‌های بیشتری از انتگرال سه‌گانه
"31:09  
  محاسبه جرم (کاربرد فیزیکی انتگرال سه‌گانه)
"17:04  
  جانشانی (تغییرمتغیر) در انتگرال سه‌گانه
"23:10  
  روش‌های تستی برای حل سریع‌تر انتگرال‌های چندگانه
"12:34  
انتگرال خطی (انتگرال روی خم) و کاربردهای آن
  انتگرال خط تابع حقیقی
مشاهده
"29:39  
  انتگرال خط تابع حقیقی نسبت به محورهای مختصات
"18:58  
  جرم و گشتاور اول سیم‌های نازک (کاربرد فیزیکی انتگرال خط)
"14:59  
  انتگرال خط میدان برداری
"19:35  
  تشخیص مناسب‌ترین روش برای حل انتگرال خط میدان برداری
"16:44  
  قضیه اساسی انتگرال خط
"16:21  
  قضیه گرین
"22:28  
  مثال‌های بیشتری از قضیه گرین
"31:16  
انتگرال رویه‌ای (انتگرال روی سطح) و کاربردهای آن
  انتگرال یک تابع حقیقی (اسکالر) روی سطح
"34:02  
  محاسبه مساحت رویه
"29:05  
  محاسبه جرم (کاربرد فیزیکی انتگرال سطح)
"06:54  
  انتگرال سطح میدان برداری (شار میدان برداری گذرنده از سطح)
"36:37  
  مثال‌های بیشتری از شار میدان برداری گذرنده از سطح
"29:56  
  قضیه دیورژانس (قضیه واگرایی یا قضیه گاوس)
"23:22  
  قضیه استوکس
"37:51  
  نکات و مثال‌های بیشتری از انتگرال رویه‌ای
"19:29  
  سطح‌های پارامتری
"14:51  
  محاسبه انتگرال سطح در سطوح پارامتری
"16:51  

درباره دوره

درس ریاضی عمومی 2، یکی از اصلی‌ترین دروس رشته‌های مهندسی و علوم پایه بوده که پیش‌نیاز بسیاری از دروس دیگر نیز می‌باشد.
گستردگی سرفصل‌های این درس و دشواری نسبیِ مباحث آن باعث می‌شود، دانشجویان در امتحانات و آزمون‌های این درس با مشکل مواجه شوند؛ از این‌رو وجود مرجعی که به طور کامل بتواند نیاز دانشجویان این درس را برآورده کند، مورد نیاز است.
این دوره آموزشی، علاوه بر داشتن کامل‌ترین سرفصل، درسنامه قوی و حل مثال‌های فراوان و متنوع، ترفندها و نکات کلیدی، حل مسائل را نیز با بیانی ساده به شما آموزش می‌دهد.
در این آموزش، به همراه روش‌های تشریحی، در بسیاری از مسائل، روش‌های تستی نیز بیان شده و می‌تواند مهارت و توانایی‌های شما را برای شرکت در آزمون‌های تستی مثل امتحانات دانشگاه پیام نور، آزمون‌های استخدامی و کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری افزایش دهد.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher مریم داورپناه

مریم داورپناه دانش‌آموخته کارشناسی ارشد ریاضی گرایش محض از دانشگاه فردوسی مشهد بوده و تدریس در دانشگاه‌های دولتی و آزاد، مؤسسات و همچنین همکاری با شرکت‌های مختلف پژوهشی و عملیاتی را در سابقه فعالیت خود دارند. ایشان از سال 1384 در دانشگاه‌های صنعتی شاهرود، آزاد اسلامی، پیام نور و مؤسسات آموزشی شاهرود، در دروس مختلفی همچون ریاضی، پژوهش عملیاتی، آمار سابقه تدریس داشته و همچنین همکاری با شرکت‌ها و مؤسسات گوناگون به عنوان مدرس، مؤلف، ویراستار علمی، طراح انواع تست‌ها نیز دارند و هم اکنون نیز در حال همکاری هستند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.
poster
پیش‌نمایش دوره
  
برگزار کننده:  آکادمی نیک‌درس
  
زمان مورد نیاز برای گذراندن دوره:  30 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  30 ساعت ویدئو
 (قابل دانلود می‌باشد)