آموزش نرم‌افزار کتیا (مقدماتی)

poster
پیش‌نمایش دوره

نرم افزار کتیا (CATIA)، نرم‌افزاری مهم و آشنا در حوزه طراحی است که در جعبه‌ابزار طراحی صنعتی مهم‌ترین عنصر آن به‌حساب می‌آید. دوره آموزش نرم افزار کتیا به آموزش این نرم افزار محبوب می‌پردازد و ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.7 (57 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

با توجه به آموزش کامل تمامی مهارت های مورد نیاز طراحی سه بعدی، این دوره برای همه‌ی مخاطبان قابل استفاده است و پیش نیاز خاصی ندارد، اما آشنایی ابتدایی با نقشه کشی و توانایی نقشه خوانی می تواند مفید باشد.

بدیهی است که آگاهی قبلی از دیگر نرم افزار های طراحی سه بعدی نیز باعث افزایش سرعت یادگیری این دوره خواهد شد.

سرفصل‌های دوره آموزش نرم‌افزار کتیا (مقدماتی)

فصل اول- محیط Sketcher

اولین گام برای ایجاد یک قطعه  سه بعدی در محیط Part Design ایجاد ترسیم دوبعدی و یا Sketch است از این رو یادگیری محیط Sketcher، ابزار و نکات آن مقدمه و شروع فرآیند طراحی سه بعدی است. در این فصل می آموزیم که چگونه با ابزار های جعبه ابزار Profile ترسیم دو بعدی خود را ایجاد کنیم، چگونه با استفاده از ابزارهای جعبه ابزار Constraint قیدهای هندسی و اندازه گذاری را بر روی ترسیم خود اعمال کنیم، چگونه با ابزارهای جعبه ابزار Operation ترسیم خود را تصحیح کنیم، انتقال دهیم و سرعت طراحی را افزایش دهیم، چگونه از جعبه ابزارهای Sketch tools و  Visualization برای راحتتر شدن طراحی استفاده کنیم و در نهایت چگونه ابزار جعبه ابزار View و میانبر های موس برای تغییر زاویه دید، دوران، انتقال و بزرگنمایی ترسیمات خود استفاده کنیم.

  نصب کتیا
مشاهده
"12:36  
  مقدمه
مشاهده
"08:02  
  مقدمه 2
"03:06  
  آشنایی با محیط کتیا
"12:02  
  ابزار profile
مشاهده
"14:07  
  ابزار rectangle
"07:59  
  ابزار parallelogram
"04:13  
  ابزار های hole
"02:49  
  ابزار circle
مشاهده
"07:09  
  ابزار arc
مشاهده
"02:33  
  ابزار ellipse
"07:04  
  ابزار line
"08:43  
  ابزار point
"11:02  
  جعبه ابزار sketch tools
"13:16  
  ابزار constraint
مشاهده
"09:40  
  تمرین صفحه 6
مشاهده
"09:08  
  ابزار corner
مشاهده
"05:10  
  ابزار trim
"07:51  
  تمرین صفحه 6 روش دوم
"05:41  
  ابزار mirror
"14:39  
  نکته صفحه 5
"03:43  
  تمرین صفحه 7
"16:52  
  جعبه ابزار constraint
"10:12  
  جعبه ابزار view
"24:34  
  ادامه ابزار constraint
"12:29  
  تمرین صفجه 6 سمت راست بالا
"11:13  
  جعبه ابزار visualization
"13:11  
  تمرین صفحه 6 چپ پایین
"14:36  
  Customize and Tools Option
"21:36  
  تمرین sketcher
 16.7%    
"03:00  
  پروژه میانی اول (الزامی)
 83.3%    
"900:00  
فصل دوم- محیط Part Design

در این فصل می آموزیم که چگونه با استفاده از ابزارهای جعبه ابزار Sketch-Base Features ، ترسیم های دوبعدی ایجاد شده در فصل اول را به احجام سه بعدی تبدیل کنیم، چگونه با استفاده از ابزارهای جعبه ابزار Dress-Up Features قطعات سه بعدی ایجاد شده را تصحیح و ترمیم کنیم، چگونه از ابزارهای جعبه ابزار Transformation Features برای انتقال، قرینه سازی و سهل شدن فرآیند ایجاد احجام سه بعدی استفاده کنیم، چگونه با استفاده از ابزارهای جعبه ابزار Boolean Operation دو یا چند body مختلف را بایکدیگر ترکیب کنیم، چگونه با استفاده از ابزارهای جعبه ابزار Reverence Element و با استفاده از المان هایی چون نقطه، خط و صفحه مراحل طراحی را آسان تر و با سرعت بیشتری طی کنیم، چگونه به قطعات جنس خاصی را اعمال کنیم و در نهایت چگونه پارامترهای هندسی و مکانیکی خاصی را از قطعه طراحی شده اندازه گیری کنیم.

  ابزار pad1
"12:53  
  ابزار Pad2
"34:50  
  ابزار pocket
"03:30  
  ابزار drafted filleted pad
"05:55  
  ابزار multi-pad
"04:46  
  تمرین صفحه 19 بالا
"11:08  
  تمرین صفحه 19 پایین
"07:42  
  ادامه جعبه ابزار views and visualization
"13:36  
  جعبه ابزار tools در محیط sketcher
"16:18  
  apply material and material library
"19:28  
  ابزار measure between
"12:26  
  جعبه ابزار measure
"14:33  
  ابزار render
"18:36  
  ابزار capture
"06:30  
  نکته صفحه 21
"04:01  
  تمرین صفحه 22
"15:40  
  shaft and groove
"07:50  
  Dynamic sectioning
"03:13  
  ابزار hole
"15:45  
  پروژه میانی دوم (الزامی)
 90.9%    
"3360:00  
  جعبه ابزار graphic properties
"06:00  
  rib and slot
"12:29  
  ابزار helix
"08:49  
  تمرین مهره
"12:43  
  ادامه ابزار helix
"05:53  
  نکته rib
"04:27  
  reference element-point
"11:21  
  reference element-line
"07:34  
  reference element-plane
"09:04  
  تمرین reference element
"28:45  
  stiffener-solid combine
"05:06  
  تمرین solid combine1
"22:29  
  تمرین solid combine2
"11:59  
  تمرین solid combine3
"07:38  
  multi section solid1
"18:32  
  multi section solid2
"10:30  
  تمرین عاج فیل
"09:19  
  تمرین لامپ کم مصرف
"26:51  
  نکات صفحه 14 و 30
"09:12  
  edge fillet
"09:29  
  fillets
"06:24  
  تمرین تیغه چرخ گوشت
"15:50  
  تمرین pad&pocket
"08:31  
  Chamfer
"04:45  
  تمرین flash
"13:00  
  تمرین elbow
"15:07  
  drafts
"08:51  
  shell-thickness-thread,tap
"08:47  
  تمرین گلدان
"04:37  
  remove face
"03:39  
  replace face
"04:23  
  جعبه ابزار transformation
"05:05  
  symmetry, axis to axis
"13:16  
  axis system
"10:01  
  compass
"09:15  
  نکته mirror
"04:05  
  تمرین کمک فنر
"22:31  
  تمرین part design
"09:05  
  rectangular pattern
"17:04  
  circular and user pattern
"09:44  
  تمرین circular pattern
"21:30  
  تمرین سرپوش
"21:47  
  تمرین پره
"19:46  
  scale and affinity
"03:06  
  فرمت های ذخیره سازی کتیا
"13:55  
  feature recognition
"12:42  
  body
"08:25  
  Boolean operation
"10:30  
  intersect, union trim, remove lump
"06:52  
  جعبه ابزار tools
"12:52  
  تمرین سه شاخه ورودی برق
"13:28  
  تمرین crankshaft-1
"33:38  
  تمرین crankshaft-2
"27:00  
  تمرین ایجاد یک سبد
"18:43  
  تمرین part design
 9.1%    
"02:00  
فصل سوم- محیط Assembly Design

در این فصل یاد می گیریم که چگونه قطعات و احجام سه بعدی ایجاد شده در فصل دوم را با یکدیگر مونتاژ کنیم و مجموعه مونتاژی نهایی را ایجاد کنیم. در این محیط با استفاده از ابزارهای جعبه ابزارهای Move و Constraints قطعات را جابه جا کرده و با یکدیگر مقید می کنیم. در این محیط می آموزیم که چگونه یک نمای انفجاری از مجموعه مونتاژی تهیه کنیم و چگونه به قطعات شماره خاصی را اختصاص دهیم.

  assembly design
مشاهده
"30:08  
  نحوه ذخیره کردن مجموعه مونتاژی
مشاهده
"07:58  
  تفاوت part, component و product
مشاهده
"09:22  
  پروژه میانی سوم (الزامی)
 83.3%    
"900:00  
  existing component
مشاهده
"07:38  
  Replace component
"05:31  
  multi instantiation
"03:49  
  reuse pattern
"02:55  
  جعبه ابزار move
"14:52  
  نکته زیر شاخه ها در موجوعه مونتاژی
"05:31  
  translation and rotation
"05:16  
  جعبه ابزار constraints
"08:38  
  assembly features
"12:17  
  space analysis
"09:31  
  جعبه ابزار scenes
"07:11  
  نحوه پنهان کردن صفحات در مجموعه مونتاژِی
"05:23  
  تمرین موتور شعاعی-پیستون
"18:14  
  تمرین موتور شعاعی-اجزای پیستون
"09:11  
  تمرین موتور شعاعی- شاتون1
"08:43  
  تمرین موتور شعاعی- شاتون2
مشاهده
"24:10  
  تمرین موتور شعاعی- اسمبلی1
"22:10  
  تمرین موتور شعاعی- اسمبلی2
"17:45  
  تمرین Assembley
 16.7%    
"02:00  
فصل چهارم - محیط Drafting

در این فصل یاد می گیریم که چگونه از قطعات و مجموعه مونتاژی ایجاد شده در دو فصل قبلی، نقشه اندازه گذاری شده برای فرآیند ساخت و مونتاژ تهیه کنیم. می آموزیم که چگونه کادر استاندارد دلخواه خود را ایجاد کنیم، چگونه نماهای مختلف را به نقشه خود اضافه کنیم، چگونه از ابزارهای این محیط برای ایجاد متن برجسته و یا کنده کاری شده بر روی قطعات و احجام استفاده کنیم، می آموزیم چگونه می توان یک طرح یا برند را به راحتی به یک حجم سه بعدی تبدیل کنیم، می آموزیم چگونه با استفاده از آموزه های فصل قبلی در نمای ایزومتریک بر روی قطعات شماره گذاری، اندازه گذاری و نمای دمونتاژ تهیه کنیم.

  مقدمه drafting
مشاهده
"04:44  
  محیط drafting
مشاهده
"37:56  
  ورود به drafting
مشاهده
"03:57  
  نحوه ایجاد کادر استاندارد
مشاهده
"10:33  
  جعبه ابزار views1
مشاهده
"13:36  
  تنظیمات نما properties
مشاهده
"06:33  
  جعبه ابزار views2
مشاهده
"17:04  
  Annotation
مشاهده
"07:24  
  نحوه ایجاد متن برجسته یا کنده کاری شده بر روی قطعات
مشاهده
"28:30  
  attribute link
مشاهده
"10:02  
  ادامه جعبه ابزار annotation
"06:43  
  ابزارهای اندازه‌گذاری
"11:29  
  پروژه میانی چهارم (الزامی)
 46.9%    
"240:00  
  تکنیک ایجاد مدل سه بعدی لوگو و برند
"20:01  
  selected logo
"01:25  
  ترسیم دستی لوگو اپل
"15:27  
  ترسیم لوگو اپل با روش تکنیک
"03:24  
  تمرین Drafting
 6.2%    
"03:00  
  پروژه میانی پنجم (الزامی)
 46.9%    
"240:00  
فصل پنجم - محیط Wireframe and Surface Design

در این فصل می آموزیم که چگونه قطعات با سطوح پیشرفته تر را ایجاد کنیم و از آن در طراحی خود استفاده کنیم. در این محیط با استفاده از جعبه ابزارهای Wireframe سیم پیچ ها، نقاط، خطوط و صفحات موردنیاز برای ایجاد سطوح خود را ایجاد می کنیم، سپس با استفاده از آن ها و جعبه ابزار Surfaces سطوح کاری خود را ایجاد می کنیم و در نهایت با استفاده از جعبه ابزار Operation سطوح ایجاد شده را به سطوح نهایی و مورد دلخواه خود می رسانیم.

  مقدمه محیط wireframe and surface design
مشاهده
"09:19  
  جعبه ابزار wireframe
مشاهده
"09:46  
  ادامه جعبه ابزار wireframe
مشاهده
"13:02  
  جعبه ابزار surfaces
مشاهده
"05:48  
  ابزار sweep-explicit
مشاهده
"15:45  
  sweep- implicit line
"06:27  
  sweep-implicit circle
"06:07  
  ادامه جعبه ابزار surfaces
"10:23  
  تمرین لامپ کم مصرف در wireferame
"36:56  
  مثال curve smooth
"14:16  
  تمرین فنر کششی
"08:10  
  تمرین سیم تلفن1
"18:17  
  تمرین سیم تلفن2
"08:33  
  جعبه ابزار operation
"14:10  
  تمرین فن
"05:33  
  تمرین بطری شامپو
"27:47  
  تمرین بطری شامپو2
"17:43  
  تمرین بطری شامپو3
"13:14  
  تمرین بطری شامپو4
"06:33  
  تمرین درپوش1
"13:59  
  تمرین درپوش2
"10:26  
  تمرین پارچ
"25:58  
  تمرین وان حمام
"11:13  
  تمرین wireframe and surface design
 100%    
"01:00  
فصل ششم - مباحث تکمیلی

در این فصل ابتدا مباحث مقدماتی و مفهوم ابزار Formula را بررسی می کنیم و سپس با استفاده از این ابزار یک نمونه طراحی پارامتریک ایجاد می کنیم. در ادامه به بررسی محیط Photo Studio می پردازیم، برای بررسی این محیط ابتدا یک قطعه سه بعدی را ایجاد می کنیم و با انتقال این قطعه به محیط Photo Studio ابزارهای آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

  ابزار formula
مشاهده
"13:22  
  مثال ابزار formula
مشاهده
"10:30  
  تمرین چرخ دنده پارامتریک
مشاهده
"17:52  
  Iphone1
مشاهده
"28:11  
  iphone2
مشاهده
"15:12  
  iphone3
مشاهده
"10:57  
  iPhone- Photo Studio
"17:31  
  photo studio1
"08:07  
  photo studio 2
"05:18  
پروژه نهایی

گواهینامه

آموزش نرم‌افزار کتیا (مقدماتی)

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

نرم افزار کتیا (CATIA)، نرم‌افزاری مهم و آشنا در حوزه طراحی است که در جعبه‌ابزار طراحی صنعتی مهم‌ترین عنصر آن به‌حساب می‌آید. دوره آموزش نرم افزار کتیا به آموزش این نرم افزار محبوب می‌پردازد و دانشجو با گذراندن این دوره به جنبه‌های مختلف آن آشنا خواهد شد. قبل از اینکه دوره آموزش نرم افزار کتیا معرفی شود، ابتدا کمی در رابطه با این نرم افزار به گفتگو خواهیم پرداخت.

نرم افزار کتیا چیست؟

نرم افزار کتیا (CATIA) نرم‌افزاری تجاری و یکی از پرکاربردترین نرم افزار‌های طراحی صنعتی و طراحی محصول برای رشته طراحی صنعتی، مهندسی صنایع و آموزش مهندسی مکانیک به شمار می‌آید. این نرم افزار با در دست داشتن ابزارهای گوناگون و منوهای متنوع نیازهای تمامی کاربران را برای داشتن نرم افزاری خوب برطرف می‌کند. نرم افزار کتیا نرم افزاری بسیار جامع و کامل برای طراحی هر نوع طراحی سه بعدی و دو بعدی است.

این نرم افزار در عین سادگی، آن‌قدر قدرتمند است که کاربردهای بسیار زیادی را در زمینه‌های خودروسازی و هوافضا و همچنین تست محصولات ساخته شده از خود ارائه می‌دهد. در ایران نیز بسیاری از شرکت‌ها هستند که برای طراحی و تولید انواع محصولات و ابزار‌ها از این نرم افزار استفاده می‌کنند. نرم افزار کتیا در کنار نرم‌افزارهای طراحی مدل سه‌بعدی و دوبعدی دیگری مانند راینو و Solidworks و غیره، گزینه بسیار عالی برای آموزش و کسب تخصص در زمینه طراحی‌های صنعتی است. در دوره آموزش نرم افزار کتیا، نحوه کار این نرم افزار به صورت تمام و کامل پوشش داده خواهد شد.

توانایی‌های نرم‌افزار CATiA

 • مدل‌سازی و طراحی سطوح و قطعات پیچیده، شرکت‌های هواپیماسازی همچون بوئینگ و شرکت‌های خودروسازی همچون فورد و نیسان از نرم‌افزار کتیا استفاده می‌کنند.
 • طراحی پروسه ماشین‌کاری و تولید و استخراج G-code برای دستگاه‌های تراشکاری cnc جهت ساخت قطعه
 • تحلیل و طراحی مکانیزم‌ها، سیستم‌ها و تجهیزات هیدرولیکی، پنوماتیکی، الکتریکی وغیره
 • طراحی قالب و مدل‌های ورق‌کاری
 • شبیه‌سازی
 • مدیریت پروژه‌ها

ویژگی‌ های نرم افزار کتیا

 • دارا بودن رابط گرافیکی قدرتمند و کاربر پسند (User-Friendly) 
 • آسان نمودن کار کاربر با ایجاد نمودار درختی
 • داشتن تاریخچه (History) جهت برگرداندن تغییرات اعمالی به مدل
 • امکان تخصیص ابعاد به قطعه به صورت پارامتریک
 • سفارشی نمودن نرم‌افزار کتیا به وسیله رابط‌های برنامه نویسی (API)

در دوره آموزش نرم افزار کتیا ویژگی‌های این نرم افزار به‌صورت تخصصی و عملی بررسی خواهند شد.

محیط‌ نرم افزار کتیا

محیط نرم افزار کتیا از ماژول‌های متعددی تشکیل شده است که از هر کدام از آن‌ها با توجه به نیازی که کاربر دارد می‌تواند از آن استفاده نماید. 

ماژول طراحی مکانیکی (Mechanical Design)

متداول‌ترین ماژول کتیا که در تمامی دوره‌های آموزشی کتیا مقدماتی تا پیشرفته می‌تواند وجود داشته باشد، محیط طراحی مکانیکی است. در این محیط همانند اکثر نرم‌افزارهای طراحی صنعتی شما قادر خواهید بود کارهایی نظیر طراحی دوبعدی و سه‌بعدی نقشه‌کشی، ابعاد دهی به قطعات، مدل‌سازی، مونتاژ قطعات، تعیین تلرانس، طراحی جوش، طراحی قالب‌های پلاستیکی یا فلزی و بسیاری از کارهای دیگری را انجام دهید. در دوره آموزش نرم افزار کتیا مکتب خونه، محیط طراحی این نرم افزار مورد بررسی واقع شده است.

ماژول شکل دهی Shape

ماژول شکل‌دهی یا Shape محیطی برای طراحی آزاد قطعات مکانیکی در نرم افزار کتیا است. این محیط دارای ابزارهای بسیار ساده و اولیه برای ترسیم سطوح مختلف، طراحی قالب، کشیدن نقشه‌های قطعات پیچیده به‌صورت دوبعدی و سه‌بعدی است. ماژول shape یکی از پرکاربردترین محیط‌های این نرم افزار است. 

ماژول آنالیز و شبیه سازی (Analysis and Simulation)

قطعاً  با نرم‌افزارهای آنالیز تخصصی رشته مهندسی مکانیک مثل انسیس (ANSYS) کارکرده‌اید و این را به‌خوبی میدانید که تحلیل سازه‌های مهندسی که طراحی می‌کنید دارای اهمیت هستند اما ازآنجایی‌که انتقال قطعه مدل شده از محیط یک نرم افزار به محیط دیگر دشوار بوده و همچنین طراحی دوباره قطعه در محیط یک نرم افزار آنالیزور نیز زمان‌بر است، با کمک نرم افزار کتیا دیگر این مشکل را نخواهید داشت چراکه کتیا دارای ماژولی مخصوص برای آنالیز و شبیه‌سازی قطعات مکانیکی به‌حساب می‌آید.

ماژول ماشین کاری (Machining)

اگر با ماشین‌های صنعتی مانند دستگاه‌های CNS یا NC کار می‌کنید قطعاً با نرم‌افزارهای مدل‌سازی مربوط به آن‌ها نیزآشنایی دارید. نرم افزار کتیا در چند سال اخیر ماژولی را برای افرادی که با چنین دستگاه‌هایی سروکار دارند فراهم کرده است. بدین گونه دیگر نیازی به استفاده از نرم‌افزارهای مشابه وجود ندارد  با داشتن این نرم افزار می‌توانید کلیه فعالیت‌های مربوط به ماشین‌کاری اعم از شبیه‌سازی تولید قطعه، مدل‌سازی و بهینه‌سازی زمان ساخت قطعه را یکجا انجام دهید.

مدلسازی آزمایشی (Digital Mockup)

دیجیتال موک آپ یا مدل سازی آزمایشی، ماژولی محبوب و پرکاربرد است که همیشه مورد تقاضای بسیاری از دانشجویان و مهندسان به‌حساب می‌آید. این مازول از سه بخش بسیار کاربردی تشکیل شده است:

 • آنالیزگر محیط: این ابزار به طراح  این امکان را می‌دهد که به بررسی ابعادی، گپ‌های موجود بین بخش‌های مختلف قطعه و تداخل‌های مورد انتظار در یک مجموعه بپردازد و به‌صورت دقیق به شما گزارش دهد.
 • سینماتیک: ابزار سینماتیک  یک محیط جذاب دیگری در ماژول مدل‌سازی آزمایشی است که به شما امکان آنالیز مکانیزم‌های حرکتی را می‌دهد.
 • محیط دید دوبعدی: سومین محیط ماژول مدل‌سازی دیجیتال است که امکان اسکن نقشه به‌صورت دوبعدی و استخراج نتایج موردنیاز برای استفاده در مهندسی معکوس را در اختیار شما قرار می‌دهد.

سایر ماژول های کتیا

نرم افزار کتیا ماژول‌های جذاب دیگری نیز دارد، به‌عنوان‌مثال محیط مونتاژ که برای مونتاژ قطعات طراحی شده بکار گرفته می‌شود یا ماژول جوشکاری که در آن انواع روش‌های جوشکاری و محیط طراحی قالب‌های ریخته‌گری، محیط درفت Draft که برای طراحی دوبعدی استفاده می‌گردد.

ماژول طراحی سازه‌ای که غالباً برای کاربران مهندسی عمران استفاده می‌گردد. محیط تلرانس گذاری به‌صورت سه‌بعدی، طراحی قالب‌های پلاستیکی و فلزی، ماژول آنالیز ایرادهای قطعات دارای خم یا لبه، محیط ورق‌کاری، ماژول طراحی آزاد که برای طراحی بدنه خودرو‌ها استفاده می‌شود و بسیاری از محیط‌های دیگر که باعث شده افزار کتیا به یکی از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی تبدیل شود.

حداقل سیستم مورد نیاز برای نرم افزار کتیا

به دلیل اینکه نرم افزار کتیا یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارهای طراحی صنعتی بوده و به خاطر داشتن موتورهای شبیه‌سازی قوی، برای اجرای دستورهای مختلف آن شما به یک کامپیوتر با پردازشگر قدرتمند نیازمند هستید تا بتوانید پروژه‌های خود را به‌آسانی انجام دهید؛ بنابراین به یک سیستم 64 بیتی، کارت گرافیک خوب و مناسب، هارد دیسک با فضای زیاد و رم قوی نیاز دارید، زیرا نرم افزار کتیا یک برنامه مبتنی بر گرافیک است که برای شبیه‌سازی و آنالیز از دستور رِندِرگیری بهره می‌گیرد.

همچنین به دلیل بالا بودن حجم خود برنامه شما به فضای کافی برای نصب آن نیاز خواهید داشت؛ و درنهایت هرچقدر کَش رم بالاتری داشته باشید اجرای کتیا با سرعت بیشتری صورت می‌پذیرد.

مهمترین بخش‌های نرم‌افزار کتیا 

 • محیط طراحی مکانیکی: در نرم‌افزار کتیا محیط‌های طراحی گوناگونی وجود دارد که زیرمجموعه ماژول Mechanical Design  قرار دارد که مهم‌ترین محیط‌های طراحی این نرم افزار ا محیط طراحی قطعات توپر (Part)، محیط Sketcher کتیا (طراحی دوبعدی)، محیط پارت دیزاین Part Design (طراحی قطعات سه‌بعدی)، محیط مونتاژی (Assembly Design)، Drafting کتیا (تهیه نقشه‌های دوبعدی)، محیط Free Style کتیا، طراحی قالب (Mold Tooling Design) و طراحی مدل‌های ورق‌کاری (Sheet metal) است.
 • محیط سطح سازی یا طراحی سطوح پیشرفته: در نرم‌افزار کتیا جامع‌ترین محیطی که این امکان را به شما می‌دهد تا سطوح پیشرفته را طراحی کنید. محیط Generative Shape Design  که یکی از کامل‌ترین محیط‌های طراحی سطوح پیشرفته است.
 • محیط ماشین‌کاری: همان‌گونه که ذکر شد نرم‌افزار کتیا جزو معدود نرم‌افزارهای مهندسی است که هر سه بخش طراحی به کمک کامپیوتر (CAD)، تحلیل به کمک کامپیوتر (CAE) و ساخت به کمک کامپیوتر (CAM) را پوشش می‌دهد. محیط ماشین‌کاری نرم افزار کتیا شما را قادر می‌سازد با استفاده از دستگاه‌های متداول صنعتی روش براده برداری را تعریف کنید و خروجی آن را برای استفاده در دستگاه صنعتی بگیرید.
 • طراحی و تحلیل مکانیزم‌ها: یکی از قابلیت‌های عالی نرم‌افزار کتیا محیط طراحی و تحلیل مکانیزم (DMU Kinematics) است که به شما این امکان را می‌دهد که قبل از ساخت یک مکانیزم از عملکرد صحیح آن به‌صورت انیمشین مطلع بشوید.
 • محیط حل المان محدود: بسیار جالب است که بدانید نرم‌افزار کتیا محیط حل المان محدود را دارد و این امکان و قابلیت را به می‌دهد که مایل ساده مهندسی را حل کنید.
 • سایر محیط‌ها: نرم افزار کتیا علاوه بر محیط‌های ذکر شده دارای سایر محیط‌ها مانند محیط طراحی ارگونومیک، محیط طراحی ابر نقاط و غیره  نیز است.

در دوره آموزش نرم افزار کتیا تمام محیط‌های گفته شده معرفی و به آن‌ها خواهیم پرداخت تا کاربر به بهترین شکل محیط و نحوه کار آن را درک کند.

بازار کار کتیا

نرم افزار Catia امروزه توانسته جایگاه خوب و مناسبی را در کنار سایر نرم‌افزارهای گرافیکی دیگر، بگیرد. درواقع نرم‌افزارهای گوناگونی برای مدل‌سازی، تحلیل و بهینه‌سازی فرآیند ساخت در ایران و جهان وجود دارد که کتیا یکی از آن‌ها است.

بازار کار کتیا در ایران

شرکت‌های بزرگی مثل بوئینگ، ایرباس، آئودی، فورد، زیمنس، نیسان و… در طراحی‌های خود از نرم‌افزار کتیا بهره می‌گیرند. در ایران نیز 2 شرکت معروف خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو نرم‌افزار کتیا را به‌عنوان نرم‌افزار اصلی طراحی خود انتخاب کرده‌اند. قطعاً مسلط بودن به نرم افزار CATiA، تمام نیازهای یک مهندس مکانیک در جهت طراحی صنعتی را برطرف می‌سازد.

اگر می‌خواهید به نرم افزار کتیا مسلط شوید و توانایی این را داشته باشید که وارد بازار کار آن شوید، هم‌اکنون از طریق ثبت‌نام در دوره آموزش نرم افزار کتیا مکتب خونه، اولین قدم را بردارید.

دوره‌های مرتبط دیگر:

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher علیرضا محمدزاده

آقای علیرضا محمدزاده فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف می‌باشند، ایشان سابقه تدریس دوره‌های حضوری نرم افزار کتیا، در انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME) و انجمن‌های علمی مهندسی مکانیک دانشگاه‌های صنعتی شریف و امیرکبیر را در رزومه کاری خود دارند. از افتخارت تحصیلی ایشان می‌توان به کسب رتبه تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد در دو رشته مهندسی مکانیک و مهندسی هوافضا، کسب رتبه در المپیادهای دانشجویی و تقدیر شده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه امیرکبیر و ... نام برد.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
سید محمد طاها غضنفری 1402-10-17
بنظر من عالیه مخصوصا که تمرین های زیادی داره و ویدیو ها تایمشون کوتاهه و میشه هرجا به مشکل خورد از روی اسم ،اون جلسه ی مورد نیاز رو پیدا کرد
حسین بابازاده سلوط 1401-11-08
با عرض سلام و ادب خدمت استاد عزیز و تشکر بابت نحوه تدریس و تسلط بر مطالب . دوره خیلی خوب و کاربردی هست ، درخواست دارم در صورت امکان دوره پیشرفته که محیط generative shape design رو هم شامل بشه منتشر کنید
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ ضمن تشکر از همراهی و پیشنهاد شما، این مورد جهت بررسی به بخش مربوطه ارجاع داده شد.
سعید اسداله پور 1401-10-21
واقعا دوره خوب و کاریردی بود لطفا دوره پیشرفته کتیارو هم بزارید
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ ضمن تشکر از پیشنهاد شما، این موضوع بررسی خواهد شد تا در صورت امکان در اولویت های آینده تیم مکتب خونه قرار بگیرد.
علیرضا اسفندیار 1401-10-14
با عرض سلام و خدا قوت خدمت استاد گرامی و هم کلاسی‌ها به نظرم یک دوره شسته رُفته و دارای نمره بالایی بود و توصیه می‌کنم در صورت مهیا بودن شرایطتون حتما در این دوره شرکت کنید. استاد این دوره سعی داشتن که کم نذارن و واقعا ازین بابت راضی‌ام بالاخره هر دوره.ای یکسری نقص هم داره که به نظرم در این دوره قابل چشم پوشی است و مشکلی نیست.
پریناز بهرامی 1401-06-29
با عرض سلام و وقت بخیر بسیار دوره ی خوبی بود اموزش ها کامل و دقیق بود ممنونم از استاد بزرگوار🙌🌹 فقط یه سوال اینکه جزوه ای که توی جلسات گفتن رو من پیدا نکردم چندین بار صحبت از جزوه بود ممنون میشم pdfقرار بدید
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ در صورت وجود و ارائه فایل مورد نیاز توسط استاد، در دوره بارگذاری شده است در غیر این صورت فایلی ارائه نشده.
امیرحسین مومنی نسب 1401-06-26
با سلام و عرض ادب . واقعا دوره ی خوب و کاربردیه ، و تمام اجزای 4 محیط ابتدایی به صورت کامل توضیح داده شده . به عنوان کسی که این دوره رو گذرونده پیشنهاد میکنم که حتما از این مجموعه مفید استفاده کنید .
صدرا امیرآبادی 1401-05-26
دوره خیلی مفید بود، تقریبا تمامی ابزار های پرکاربرد 4 محیط کتیا رو بخوبی توضیح دادند و در مثال ها ازشون استفاده کردند.
سید محمد حسین اجاقی 1401-04-15
استاد بینظیری هستن ایشون واقعا دستشون درد نکنه🙏
پدرام شیرانی 1401-04-10
با سلام و خسته نباشید میخاستم بدونم این دوره برای طراحی قالب هم کاربرد داره؟
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ بله، در پایان دوره شما قادر خواهید بود طراحی و پیاده‌سازی انواع اجسام (از جمله قالب) در نرم افزار کتیا انجام دهید.
یونس خلیلی 1401-03-26
من در حال خواندن این دوره هستم واقعا دوره بسیار خوبیه تدریس عالی استاد و تمرین های هر دوره واقعا بر روی مهارات در طراحی تاثیر دارد.من واقعا منتظر دوره کتیا پیشرفته با همین استاد هستم .خدا کنه مکتب خونه دوره پیشرفته با همین استاد عزیز را ارائه بدن
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ ضمن تشکر از پیشنهاد شما، این موضوع بررسی خواهد شد تا در صورت امکان در اولویت های آینده تیم مکتب خونه قرار بگیرد. info@maktabkhooneh.org
فرهود رضایی رجایی 1401-03-02
بسیار عالی از تدریس بسیار روان وکاربردی استاد محترم و مجموعه مکتب خونه
آریا بختیاری 1400-11-08
بهترین استاد کتیا من نتونستم پروژه دوره رو تحویل بدم وقت نداشتم اما با همین دوره وارد بازار کار شدم اوایل فکر میکردم طراحی لوگو و برند به دردم نمیخوره برای همین اون جلسات رو ندیدم الان بعد از 2 سال طراحی لوگو مورد نیازم شد دوباره اون جلسات رو نگاه کردم واقعا هر چقدر تعریف کنم کم گفتم
نیلوفر رفیعزاده رشید 1400-11-08
سلام خیلی دوره عالی بود تمام نکات به خوبی تدریس شده ممنون
راضیه اسعدی تادوان 1400-09-23
سلام دوره بسیار خوبیست . این دوره را به همه ی کسانی که قصد آشنایی با کتیا را دارند توصیه می کنم . بابت زحمات استاد عزیز و دیگر همکاران این مجموعه سپاسگزارم.
احمد امیری وجدان 1400-09-07
محتوا و نحوه تدریس بسیار مناسب و با کیفیت هست. واقعا راضی بودم از تهیه این دوره.
1
2
3

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا

اولین قدم آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا این است که بدانیم این نرم‌افزار چیست. کتیا (CATIA) مخفف «Computer Aided Three-dimensional Interactive Application» به معنی «کاربرد تعاملی سه بعدی به کمک رایانه» است. این نرم‌افزار یک ابزار قدرتمند برای طراحی، مهندسی و ساخت به کمک رایانه (CAD/CAE/CAM) است که شرکت داسو سیستمز (Dassault Systems) آن را توسعه داده است.

ویژگی‌های اصلی نرم افزار کتیا

نرم‌افزار کتیا ویژگی‌های متعددی دارد که از بین آن‌ها می‌شود به موارد زیر اشاره کرد:

 • طراحی سه بعدی: کتیا دیزاین امکان مدل سازی دقیق و پیچیده قطعات و مجموعه‌های صنعتی را در محیط سه بعدی فراهم می‌کند.
 • مهندسی به کمک کامپیوتر (CAE): کتیا ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل و شبیه‌سازی رفتار محصولات در شرایط مختلف ارائه می‌دهد.
 • ساخت به کمک کامپیوتر (CAM): کتیا با تولید کدهای ماشینی، فرایند تولید را خودکار می‌کند که آن را تبدیل به ابزاری بهینه می‌کند.

مزیت کتیا نسبت به دیگر نرم‌افزارهای مهندسی چیست؟

نرم‌افزارهای مهندسی زیادی هستند که می‌توانند با کتیا رقابت کنند اما مجموعه‌ای از قابلیت‌ها، کتیا را برندهٔ این مسابقه می‌کنند:

1.      قابلیت‌های گسترده‌تر: کتیا طیف وسیعی از ابزارها را برای طراحی، مهندسی و ساخت ارائه می‌دهد که آن را به یک راه‌حل جامع برای صنایع مختلف تبدیل می‌کند.

2.      رابط کاربری بصری: رابط کاربری کتیا بسیار کاربرپسند است که این امر یادگیری و استفاده از آن را آسان می‌کند.

3.      قابلیت همکاری: کتیا از قابلیت همکاری بالایی برخوردار است. این نرم‌افزار امکان کار گروهی بر روی پروژه‌ها را به صورت آنلاین و آفلاین فراهم کرده است.

4.      قابلیت ارتقا و به‌روزرسانی: کتیا به طور مداوم با جدیدترین فناوری‌ها و نیازهای صنعت به‌روز می‌شود.

5.      کاربرد کتیا در صنایع مختلف:

 • هوافضا: کتیا در طراحی و ساخت هواپیما، بالگرد، ماهواره و سایر تجهیزات هوافضا به طور گسترده استفاده می‌شود.
 • خودروسازی: کتیا در طراحی و ساخت خودرو، موتور، قطعات و تجهیزات جانبی خودرو کاربرد دارد.
 • کشتی‌سازی: کتیا در طراحی و ساخت کشتی، قایق، زیردریایی و دیگر تجهیزات دریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • ماشین‌سازی: کتیا در طراحی و ساخت ماشین آلات، ابزارآلات و تجهیزات صنعتی کاربرد دارد.
 • صنعت برق و الکترونیک: کتیا در طراحی و ساخت تجهیزات برقی و الکترونیکی مانند مدار چاپی، ربات و غیره استفاده می‌شود.

نرم افزار کتیا برای اندروید

در حال حاضر هیچ نسخهٔ رسمی‌ای از نرم افزار کتیا برای اندروید وجود ندارد. با این حال چند برنامهٔ اندرویدی وجود دارند که می‌توانند برای مشاهده و ویرایش فایل‌های کتیا استفاده شوند:

 • CATIA Viewer: این برنامه رایگان به شما امکان می‌دهد که فایل‌های CATIA را به خوبی مشاهده و بررسی کنید.
 • 3D Viewer for CATIA: این برنامهٔ پولی امکانات بیشتری مانند ‌اندازه‌گیری، برش و علامت‌گذاری فایل‌های CATIA
 • را ارائه می‌دهد.
 • FreeCAD: این برنامه یک نرم‌افزار CAD منبع باز است که می‌تواند برای مشاهده، ویرایش و ایجاد فایل‌های CATIA به کار برود.

علاوه بر این، چند برنامهٔ دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند برای کار با فایل‌های کتیا در اندروید استفاده شوند، مانند:

 • Autodesk Fusion 360: این برنامه یک نرم‌افزار CAD قدرتمند است که می‌تواند برای مشاهده، ویرایش و ایجاد فایل‌های کتیا استفاده شود.
 •  Onshape: این برنامه یکی دیگر از نرم‌افزارهای CAD مبتنی بر فضای ابری است که می‌تواند برای مشاهده، ویرایش و ایجاد فایل‌های CATIA استفاده شود.

توجه داشته باشید که این برنامه‌ها به طور کامل با نرم‌افزار کتیا سازگار نیستند و ممکن است برخی از ویژگی‌های کتیا در آن‌ها کار نکند.

آموزش گام به گام کتیا

انتخاب روش مناسب برای آموزش کتیا به عوامل مختلفی مانند سطح دانش قبلی شما، هدف شما از یادگیری، زمان و بودجه‌تان بستگی دارد. در این‌جا به چند روش متداول برای آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا اشاره می‌کنیم که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند:

1.      دوره‌های آنلاین آموزش رایگان کتیا صفر تا صد مانند «پکیج کامل آموزش کتیا رایگان»

2.      کلاس‌های حضوری در آموزشگاه‌ها

3.      کتاب‌ها و مقالات آموزشی (برای مثال کتاب جامع آموزش کتیا حل تمرینات و مثال‌های پیشرفته، کتاب مثلث نارنجی (جلد اول و دوم)، کتاب ترفندهای طراحی با CATIA)

4.      کانال‌های یوتیوب آموزش کتیا رایگان

شما به راحتی می‌توانید با جستجوی «دانلود کتاب آموزش کتیا» در یکی از موتورهای جستجو، به محتوای آموزشی مناسب دسترسی داشته باشید. البته خودآموزی معایبی نیز دارد که اگر انگیزه و انضباط شخصی نداشته باشید، از ادامه کار باز خواهید ماند؛ و از طرفی دشواری در یادگیری مباحث پیچیده بدون راهنمایی، احتمال بروز خطا و اشتباه را بیشتر خواهد کرد. پس پیشنهاد ما این است که دوره‌های آنلاین آموزش کتیا را دنبال کنید.

چند نکته برای شروع آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا

شما برای شروع آموزش catia introductory باید این نکات را در ذهن داشته باشید:

 • هدف خود را از یادگیری کتیا مشخص کنید.
 • سطح دانش قبلی خود را در نظر بگیرید.
 • سبک یادگیری‌تان را بشناسید.
 • بودجهٔ خود را برای خرید پکیج کتیا تعیین کنید.
 • منابع مختلف را بررسی کنید.
 • نظرات و تجربیات دیگران را در مورد منابع مختلف آموزش مطالعه کنید.
 • در نهایت، بهترین منبع برای آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا، منبعی است که با نیازها و شرایط شما مطابقت داشته باشد.

دوره کتیا شامل چه آموزش‌هایی است؟

دوره‌های مختلف کتیا برای افراد با سطوح مختلف و اهداف یادگیری متفاوت در دسترس است. برخی از انواع رایج دوره‌های کتیا عبارتند از:

 • دوره مقدماتی کتیا: این دوره‌ها اصول اولیه نرم‌افزار کتیا را به شما آموزش می‌دهند. آن‌ها برای افرادی که هیچ تجربهٔ قبلی با کتیا ندارند مناسبند.
 • دوره متوسط کتیا: این دوره‌ها بر روی موضوعات پیشرفته‌تری مانند مدل‌سازی سطحی، مونتاژ و نقشه‌کشی محیط تمرکز دارند. آن‌ها برای افرادی که درک اولیه‌ای از کتیا دارند مناسبند.
 • دوره آموزش پیشرفته کتیا: این دوره موضوعات تخصصی مانند تحلیل تنش، دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و ماشین‌کاری را پوشش می‌دهد و برای افرادی که تجربهٔ قابل توجهی با کتیا دارند مناسبند.
 • دوره‌های تخصصی کتیا: این دوره‌ها روی یک موضوع خاص مانند طراحی هوافضا یا طراحی خودرو تمرکز دارند. آن‌ها برای افرادی که می‌خواهند مهارت‌های خود را در یک زمینهٔ خاص توسعه دهند مناسبند.

دوره آموزش مقدماتی کتیا

کتیا (CATIA) یکی از قدرتمندترین و پرکاربردترین نرم‌افزارهای مهندسی است که به شما امکان طراحی، تحلیل، شبیه‌سازی و تولید قطعات و محصولات مختلف را می‌دهد. کتیا به دلیل قابلیت‌های بی‌نظیر خود در زمینه‌های مختلفی مانند خودروسازی، هوافضا، صنعت نفت و گاز، ماشین آلات و ساختمان از محبوبیت بالایی برخوردار است.  اگر به یادگیری و کار با نرم افزار کتیا علاقه‌مند هستید و می‌خواهید با این نرم افزار ِ قدرتمند آشنا شوید، دوره آموزش مقدماتی کتیا را پیشنهاد می‌کنیم.

مزایای آموزش مقدماتی کتیا؟

آموزش مقدماتی کتیا می‌تواند برای کسانی که علاقه‌مند به یادگیری این نرم‌افزار قدرتمند و گسترده هستند، مزایای زیادی داشته باشد. برخی از این مزایا عبارتند از:

 • افزایش دانش و مهارت در زمینه طراحی و مهندسی به کمک رایانه
 • آشنایی با محیط‌ها و قابلیت‌های مختلف کتیا و نحوه استفاده از آن‌ها
 • توانایی ایجاد و تحلیل مدل‌های سه‌بعدی با دقت و انعطاف‌پذیری بالا
 • توانایی شبیه‌سازی و مدیریت فرآیندهای تولید و توسعه محصولات
 • افزایش خلاقیت و نوآوری در طراحی محصولات جدید و بهبود محصولات موجود
 • افزایش رقابت‌پذیری و ارزش‌افزوده در بازار کار و صنعت

چرا باید کتیا را یاد بگیریم؟

کتیا یک نرم افزار کاملاً حرفه‌ای و جامع است و آموزش مقدماتی کتیا و در ادامه آموزش پیشرفته کتیا، به شما امکان می‌دهد تمام مراحل طراحی، تحلیل، شبیه‌سازی و تولید یک محصول را با استفاده از یک محیط یکپارچه و هماهنگ انجام دهید. کتیا با استفاده از مفهوم پارامتریک، امکان ایجاد تغییرات و به‌روزرسانی‌های سریع و آسان را در طرح‌های خود فراهم می‌کند. 

این نرم‌افزار همچنین با ارائه ابزارهای متنوع و قدرتمند، به شما اجازه می‌دهد که طرح‌های خلاقانه و خارق‌العاده‌ای را ایجاد کنید. CATIA یک نرم‌افزار بین‌المللی است که توسط شرکت‌ها و سازمان‌های معتبر و بزرگی مانند ناسا، بوئینگ، ایرباس، بنز، بی‌ام‌و، پژو، رنو و غیره استفاده می‌شود. بنابراین، یادگیری و کار با کتیا می‌تواند برای شما فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای زیادی یجاد کند.

آموزش مقدماتی کتیا برای چه‌ کسانی مفید است؟

نرم افزار کتیا CATIA برای همه کسانی است که به طراحی، تحلیل، شبیه‌سازی و تولید قطعات و محصولات مهندسی علاقه‌مند هستند ارزشمند خواهد بود. این نرم‌افزار برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی مکانیک، هوافضا، صنایع، عمران، معماری و غیره بسیار مفید و کاربردی است. همچنین برای مهندسان، طراحان، مدیران پروژه، مشاوران، مدرسان و غیره که در زمینه‌های مختلفی مانند خودروسازی، هوافضا، صنعت نفت و گاز، ماشین‌آلات و ساختمان فعالیت می‌کنند، یک ابزار قدرتمند و ضروری است.

پیش نیازهای آموزش مقدماتی کتیا چه هستند؟

برای شرکت در دوره آموزش مقدماتی کتیا به دانش و تجربه خاصی نیاز ندارید. شما فقط باید با مفاهیم اولیه مهندسی مکانیک، مانند هندسه، مکانیک سازه‌ها، مکانیک سیالات و غیره آشنا باشید. همچنین باید با کار با کامپیوتر و ویندوز راحت باشید. اگر این موارد را دارید، می‌توانید به‌راحتی کتیا را یاد بگیرید و از آن بهره ببرید.

روش‌های آموزش کتیا

راه‌های مختلفی برای یادگیری کتیا وجود دارد. می‌توانید از کتاب‌ها، مقالات، ویدئوها، وب‌سایت‌ها و غیره که در اینترنت موجود هستند، استفاده کنید. این روش‌ها معمولاً زمان‌بر، پراکنده، ناقص و گاهی اشتباه هستند. هر کدام از این روش‌ها ممکن است مزایا و معایب خود را داشته باشند. برای انتخاب بهترین روش آموزشی باید به عواملی مانند هدف، زمان، هزینه، سطح دانش و علاقه توجه کرد. برای مثال، برخی از مزایای آموزش مقدماتی کتیا به صورت فیلم عبارتند از:

 • دسترسی آسان و سریع به محتوای آموزشی
 • امکان مرور و تکرار مطالب به صورت نامحدود
 • امکان تنظیم سرعت و حجم صدای فیلم
 • امکان مشاهده مثال‌ها و تمرین‌ها به صورت عملی
 • امکان پرسش و پاسخ از طریق نظرات یا پشتیبانی

در هر صورت اغلب ترجیح می‌دهند با دانلود کتاب آموزش کتیا مقدماتی و در کنار آن تهیه پکیج‌های آموزشی، یادگیری را پیش ببرند. فقط باید توجه داشته باشید که از یک پکیج آموزشی کامل، معتبر، به‌روز و کاربردی استفاده کنید. 

 یک دوره مقدماتی کتیا خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

یک پکیج آموزشی مقدماتیِ خوب باید صفر تا صد کتیا را در حد مقدماتی آموزش دهد. به‌عنوان مثال شامل موارد زیر باشد:

 • مقدمه‌ای کوتاه و جامع در مورد کتیا و قابلیت های آن
 • آموزش محیط کاربری کتیا و نحوه تنظیمات آن
 • آموزش مفاهیم پایه ای کتیا مانند اسکچ، پارت، آسمبلی، دراوینگ و غیره
 • آموزش ماژول‌های مختلف کتیا مانند پارت دیزاین، جنریتیو شیپ دیزاین، شیت متال، سرفیس، آنالیز، شبیه‌سازی، مکانیک، الکتریک و غیره
 • آموزش تکنیک‌های پیشرفته و نکات کاربردی کتیا مانند مدیریت فایل‌ها، استفاده از ماکروها، ایجاد قالب‌ها، انجام محاسبات، ایجاد انیمیشن‌ها و غیره
 • آموزش تمرین‌های عملی و پروژه‌های واقعی کتیا مانند طراحی قطعات صنعتی، خودرو، هواپیما، ماشین‌آلات و غیره
 • آموزش نحوه ارتباط کتیا با نرم‌افزارهای دیگر مانند اکسل، ورد، پاورپوینت، سالیدورک، انسیس و غیره

بعد از دوره کتیا می‌توان‌وارد بازار کار شد؟

بله، با آموزش مقدماتی کتیا، می‌توانید در زمینه‌هایی که به آن اشاره شد فعالیت کنید و از فرصت‌های شغلی موجود در سایت‌های کاریابی بهره ببرید. اما برای این کار نیاز به تلاش، تمرین و ارائه نمونه‌کارهای خود دارید. برای ورود به بازار کار برنامه‌نویسی، باید مهارت‌های زیر را داشته باشید:

 • تسلط بر زبان یا فریم‌ورکی که با آن کار می‌کنید.
 • آشنایی با اصول برنامه‌نویسی تمیز، خوانا و قابل توسعه
 • آشنایی با ابزارها و روش‌های توسعه نرم‌افزار مانند نرم‌افزارهای کنترل نسخه، تست، اشکال‌زدایی و مستندسازی
 • آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مانند داده‌ساختارها، الگوریتم‌ها، شی‌گرایی و الگوهای طراحی
 • توانایی حل مسائل و چالش‌های برنامه‌نویسی با استفاده از منطق و خلاقیت
 • توانایی همکاری با سایر برنامه‌نویسان و ارتباط با مشتریان و کارفرمایان

اما مهم‌ترین نکته این است که همیشه در حال یادگیری و به‌روزرسانی دانش و مهارت‌های خود در مورد نرم افزار کتیا باشید.

تهیه پکیج‌های آموزش مقدماتی کتیا در مکتب خونه

کتیا یکی از قدرتمندترین نرم افزارهای مهندسی طراحی و نقشه کشي است که در صنایع مختلف از جمله هوافضا، خودروسازی، ماشین آلات و معماری کاربرد دارد. این نرم‌افزار به شما امکان می‌دهد که اشکال سه‌بعدی پیچیده را با دقت بالا طراحی کنید و از آ‌ن‌ها نقشه‌های دو بعدی با استانداردهای صنعتی بسازید. همچنین، کتیا ابزارهایی را برای تحلیل و شبیه‌سازی رفتار مکانیکی، حرارتی، سیالاتی و الکترومغناطیسی اشکال طراحی شده فراهم می‌کند.

برای پیدا کردن فرصت‌های شغلی مناسب با توانایی‌ها و علاقه‌های خود با داشتن گواهینامه معتبر از مکتب خونه، می‌توانید مهارت خود را به کارفرمایان اثبات کنید و از بقیه متمایز شوید. چون مکتب خونه بهترین مرجع آموزش کتیا در ایران است. 

آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا در مکتب خونه

دوره آموزش کتیا در مکتب خونه در سطوح مختلف مقدماتی، متوسط و پیشرفته ارائه می‌شود. آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا در مکتب خونه توسط اساتید مجرب و با استفاده از جدیدترین متدهای آموزشی تدریس می‌شوند. در طول دوره آموزش مقدماتی نرم افزار کتیا شما از پشتیبانی آنلاین اساتید و تیم پشتیبانی آنلاین مکتب خونه بهره‌مند خواهید بود. پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره، شما گواهینامهٔ معتبر از مکتب خونه دریافت خواهید کرد که برای رزومهٔ شما یک امتیاز مثبت بزرگ محسوب می‌شوند. برای ثبت‌نام در دوره‌های کتیا در مکتب خونه می‌توانید به وب سایت مکتب خونه مراجعه کنید و با یک کلیک آموزش خود را شروع کنید.

صفحات پربازدید