برنامه ریزی استراتژیک در عمل

دوره‌های دانشگاهی
5 جلسه

سرفصل‌ها

فیلم هایی که مشاهده می کنید، جلسات پایانی درس برنامه ریزی و مدیریت استراتژيک در عمل است که توسط دکتر مجتبی لشکربلوکی، در دانشگاه صنعتی شریف تدریس شده اند.
در این جلسات، ایشان مبانی مدل موعود (مدل واکنش سریع، عمل گرا و دورنگر) را تشریح می کنند. مبنای منطقی مدل موعود آن است که استراتژی از ۴ منبع مختلف به دست می آید: ایده های راهبردی ناشی از ذهن مدیران ارشد و مجرب، پاسخگویی به موضوعات راهبردی پیش روی سازمان، تعمیم تجارت و الگوهای موفق برآمده از عمل و تحلیل های هدفمند در قبال سوالات راهبردی. مدل مدیریت استراتژيک باید به گونه ای باشد که بتواند فرآیند زایش استراتژی از این چهار منبع را تقویت کند و سپس آن را به اجرا از طریق یک سازوکار برنامه ریزی متصل کند. در مدل موعود، برنامه ریزی خالق استراتژی نیست بلکه بعد از استراتژی مطرح می شود. و در ضمن برای آن که این منابع چهارگانه کار کنند 5 اصل جز لاینفک مدل موعود هستند:
اصل گفتگویِ آزادِ فراگیر (مبتنی بر عقلانیت تفاهمی)، اصل مشارکت و مالکیت، اصل گردش آزاد اطلاعات، اصل همزمانی تنوع و تمرکز و اصل پرسش های کلیدی.
مدرس دوره
مجتبی لشکربلوکی
دکتر مجتبی لشکربلوکی، دانش آموخته دانشگاه های صنعتی شریف و شهیدبهشتی در رشته های مهندسی صنایع، MBA و مدیریت استراتژيک است. وی هم اکنون ضمن تدریس در دانشگاه های کشور، به عنوان مشاور وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند و همچنین عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران (ایفیک) است. وی تجربه مشارکت در بیش از ۲۵ پروژه برنامه ریزی استراتژيک، مهندسی مجدد، مدیریت تغییر را دارد.
از طریق وبسایت زیر می توانید با ایشان در ارتباط باشید: Lashkarbolouki.com