دوره اول نشست‌های سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری

همایش‌ها و رویدادها
12 سخنرانی

سرفصل‌ها

امروزه از دانش گسترده علوم رفتاری می‌دانیم که انسان در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های خود دارای خطاهای سیستماتیکی است. به‌بیان‌دیگر، می‌دانیم که رفتار انسان در بسیاری از تصمیم‌های مهم زندگی‌اش عقلانی نیست. نرخ فزاینده شیوع چاقی،‌ اعتیاد، جرم و فساد، پس‌انداز ناکافی برای دوران بازنشستگی، اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد میان سیاست‌گذاران، عدم آینده‌نگری کافی،‌ تمایل رأی‌دهندگان به انتخاب سیاست‌گذاران پوپولیست و ملی‌گرا و … از نمونه‌های تأثیر این خطاها در انتخاب افراد است که به یک ناظر بیرونی (یک محقق یا یک سیاست‌گذار) امکان می‌دهد تا رفتار انسان را پیش‌بینی کند.
هدف سلسله جلسات تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری (Behavioural Public Policy) در ابتدا واکاوی برخی از جنبه‌های این موضوع است که ذهن انسان چگونه اغلب اوقات در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌هایش دچار خطا می‌شود. هدف دوم بررسی دلالت‌های سیاست‌گذاری این خطاها در حوزه‌هایی همچون مبارزه با فقر، آموزش، توسعه اقتصادی، مبارزه با جرم و فساد، سلامت و بهداشت عمومی، مصرف انرژی و محیط‌زیست، قانون‌گذاری و تنظیم‌گری و … است.
این جلسات توسط اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف با همکاری برخی از دانش‌پژوهان این حوزه و همچنین دانش‌آموختگان دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود و مخاطب آن اساتید و پژوهشگران و علاقه‌مندان به این حوزه است.

سخنرانان همایش
امیر محمد تهمتن

فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر اقتصاد رفتاری

علیرضا نفیسی

دانشجو دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه تهران

هادی عاشقی

دانشجوکارشناسی ارشد اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران

مینا دهقانی

دکترای داروسازی ، دانشجوی دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی

کوروش بهرنگ

کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف

مهدی بیگی

متخصص آموزش زبان انگلیسی در سازمان ها

محمود حداد

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی (ICSS) 

زهرا موسوی

دانشجو دکتری روان شناسی دانشگاه تبریز

1

سخنرانی‌ها

12 جلسه    15:35 ساعت   
مقدمه ای کوتاه بر اقتصاد رفتاری
39:23 دقیقه
اختتامیه نخستین دوره سلسله نشست های تخصصی سیاست گذاری بارویکرد رفتاری
55:03 دقیقه
کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-فعالیت بدنی و ورزشی
51:13 دقیقه
کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-تغذیه
48:19 دقیقه
کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه سلامت
55:15 دقیقه
کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه محیط زیست
43:07 دقیقه
کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری آموزش
28:28 دقیقه
کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست‌گذاری حوزه جرم و جنایت
44:44 دقیقه
آشنایی با برخی ابزارهای رفتاری در سیاست گذاری عمومی
17:56 دقیقه
مقدمه ای بر دلالت های تصمیم گیری های غیر عقلانی در حوزه های مختلف سیاست گذاری عمومی
10:45 دقیقه
مقدمه ای بر نظریات تصمیم گیری با رویکرد رفتاری و شیوه مدل سازی سوگیری های شناختی رفتاری
41:04 دقیقه
مقدمه ای بر نظریات تصمیم گیری با رویکرد عقلانی و شیوه مدل سازی آن
20:22 دقیقه