آموزش رفتار سازمانی (Organizational Behavior)

poster
پیش‌نمایش دوره

برای هر مدیری لازم است که با مباحث رفتار سازمانی آشنا باشد و برای مدیریت رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها در محیط سازمانی، اقتصادی و اجتماعی از آن‌ها استفاده کند. به همین جهت هم هست که ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4 (15 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

مدرک کارشناسی (به طور طبیعی، داشتن تجربه‌ی کاری در استفاده‌ی بهتر از مباحث مطرح شده ،کمک شایانی می‌کند.)

سرفصل‌های دوره آموزش رفتار سازمانی (Organizational Behavior)

فصل اول - مقدمه ای بر رفتار سازمانی

Definition of  organizational behaviour

Roots of Organizational behaviour

Integrative model of organizational behaviour

  مقدمه فصل اول
مشاهده
"08:40  
  تکنیک های رفتار سازمانی
مشاهده
"09:50  
  چرا بعضی منابع ارزشمند هستند؟
"12:17  
  پاورپوینت دوره رفتار سازمانی
"00:06  
فصل دوم - عملکرد شغلی

?What does it mean to be a good performer

Task performance

Citizenship behaviour

Counterproductive behaviour

  تعریف عملکرد شغلی و چالش‌ها
مشاهده
"13:36  
  عملکرد شغلی چیست
مشاهده
"11:34  
  رفتار شهروندی در یک سازمان
"11:00  
  رفتار مخرب در سازمان ها
"11:29  
  Job Performance
 100%    
"12:00  
فصل سوم - تعهد سازمانی

What does it mean to be commited?

 Types of commitment

EVLN framework

Withdrawal Behaviour

  تعهد عاطفی
مشاهده
"10:02  
  تعهد مستمر
مشاهده
"11:13  
  تعهد هنجاری
"10:03  
  جمع بندی مبحث تعهد
"09:48  
  بی توجهی ذهنی
"09:56  
  بی توجهی فیزیکی
"06:32  
  Organizational Commitment
 100%    
"08:00  
فصل چهارم - رضایت شغلی

What are some employees more satisfied than others?

 Value percept Theory 

Job Characteristics Models

 Moods and Emotions

  مقدمه
مشاهده
"06:44  
  value percept theory-1
مشاهده
"13:46  
  value percept theory-2
"09:32  
  مشخصات اصلی موثر بر رضایت شغلی
"09:33  
  job characteristics model
"06:08  
  چرا بعضی افراد در سازمان خوشحال ترند؟
"09:38  
  Job Satisfaction
 100%    
"07:00  
فصل پنجم - انگیزش

?Why are some employees more motivated than others

Definition of Motivateion

Need Theories

Process Theories

    Expectancy Thoery

    Goal Setting theory

    Equity Theory

  مقدمه ای بر مبحث انگیزه
مشاهده
"06:49  
  تئوری maslow و mcClland
مشاهده
"10:04  
  تئوری های انتظار - 1
"09:42  
  تئوری های انتظار - 2
"15:34  
  تئوری هدف گذاری
"08:48  
  تئوری برابری
"09:50  
  Motivation
 100%    
"08:00  
فصل ششم - خصوصیات فردی، ارزشهای فرهنگی و توانایی ها

?How Can We Describe What Employees Are Like

The Big five taxonomy

Cultural values

Types of ability

     Cognitive ability

     Emotional ability

     Physical ability

  شخصیت برون گرایی
مشاهده
"09:11  
  ثبات احساسات، سازگاری، وجدان کاری، روحیه ماجرا جویی
مشاهده
"11:00  
  اهمیت توجه به تفاوت های فردی در سازمان
"12:00  
  ارزش های فرهنگی
"11:01  
  توانایی - 1
"10:53  
  توانایی - 2
"11:21  
  Personality
 100%    
"13:00  
فصل هفتم - استرس

?Why are some employees more stressed than others

Types of Stressors
How Do People Cope with Stressors?
The Experience of Strain

  مقدمه ای بر استرس
مشاهده
"10:14  
  تاثیر استرس بر عملکرد شغلی
مشاهده
"09:47  
  شرایط استرس زا
"10:09  
  مدیریت استرس
"09:55  
  جمع بندی
"07:26  
  stress
 100%    
"09:00  
فصل هشتم - قدرت و تاثیرگذاری

Why are some people more powerful than others?

 Types of power

 Influence Tactics

 Response to different influence tactics

  مقدمه ای بر قدرت
مشاهده
"09:56  
  اثر گذاری - 1
مشاهده
"13:40  
  اثر گذاری - 2
"07:01  
  راه حل تضادها
"10:45  
  جمع بندی مبحث قدرت و اثر گذاری
"07:03  
  Power and Influence
 100%    
"12:00  
فصل نهم - سبک و رفتار رهبری

Why are some leaders more effective than others?

 Leaders and personality

 Leader decision-making styles

 Day-to-day leadership behaviours

 Transformational and Transactional leadership behaviour

  پیش نیاز های رهبر موفق
مشاهده
"10:02  
  روش های تصمیم گیری رهبر - 1
مشاهده
"11:22  
  روش های تصمیم گیری رهبر - 2
"11:41  
  رفتارهای روزانه رهبر
"09:51  
  سبک‌های رهبری - 1
"10:57  
  سبک‌های رهبری - 2
"12:38  
  Leadership
 18.5%    
"13:00  
  پروژه میانی (الزامی)
 81.5%    
"660:00  
فصل دهم - اعتماد، عدالت و اخلاق

Why are some authorities more trusted than others?

 Sources of Trust

 Different types of justice in organizations

 Process of engaging in ethical behaviour

  اعتماد
مشاهده
"10:30  
  عدالت
مشاهده
"10:16  
  اخلاق - 1
"09:18  
  اخلاق - 2
"11:52  
  اخلاق - 3
"09:53  
  اخلاق - 4
"05:41  
  آزمایش میل گرام
"11:33  
  چه کسی قابل اعتمادتر است؟
"04:45  
  Trust, Justice, and Ethics
 100%    
"12:00  
فصل یازدهم - یادگیری و تصمیم‌گیری

How do employees learn? And Why some employees make better decision than others?

 Types of knowledge

Methods of learning

 Methods of decision making

Decision-making problems

  یادگیری - 1
مشاهده
"08:21  
  یادگیری - 2
مشاهده
"15:01  
  یاد‌گیری - 3
"07:17  
  مدل های تصمیم گیری - 1
"10:09  
  مدل های تصمیم گیری - 2
"12:17  
  خطاهای تصمیم گیری - 1
"13:27  
  خطاهای تصمیم گیری - 2
"10:52  
  خطاهای تصمیم گیری - 3
"03:41  
  Learning and Decision Making
 100%    
"14:00  
فصل دوازدهم - کار گروهی

Why are some teams more than the sum of the parts?

 Team Characteristics

 Team development

 Team states

 Team effectiveness

  معایب و مزایای کار گروهی
مشاهده
"09:16  
  وابستگی های تیم
مشاهده
"08:16  
  ترکیب تیم - 1
"09:46  
  ترکیب تیم - 2
"02:57  
  شکل گیری تیم - خصوصیات تیم - 1
"09:11  
  خصوصیات تیم - 2
"09:09  
  اعتماد و امنیت روانی در گروه
"11:13  
  خروجی تیم
"06:09  
  Teams
 100%    
"14:00  
پروژه نهایی

این بخش مربوط به پروژه نهایی دوره می باشد.

  تجزیه و تحلیل رفتار در مطالعه موردی (الزامی)
 100%    
"960:00  

گواهینامه

آموزش رفتار سازمانی (Organizational Behavior)

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

برای هر مدیری لازم است که با مباحث رفتار سازمانی آشنا باشد و برای مدیریت رفتار انسان‌ها و سازمان‌ها در محیط سازمانی، اقتصادی و اجتماعی از آن‌ها استفاده کند. به همین جهت هم هست که در اکثر رشته‌های مدیریت درس مدیریت رفتار سازمانی به‌عنوان یکی از دروس اصلی تدریس می‌شود؛ اما اگر شما دانشجوی رشته مدیریت نبوده‌اید و اکنون قصد هدایت یک مجموعه را دارید بهتر است در این دوره شرکت کنید.

تاریخچه رفتار سازمانی:

برای اولین بار درس مدیریت رفتار سازمانی در سال 1940 به‌عنوان یک درس دانشگاهی مطرح شد و بعدازآن کم‌کم رشد کرد. این درس با شکل‌گیری سازمان‌های بزرگ و پیدایش زمینه‌های عملی برای مطالعه رفتار افراد و تاثیر آن‌ها در محل کار رشد بیشتری پیدا کرد و در دهه‌های 1950 و 1960 به تکامل رسید. سال 1977 بود که مجله تخصصی این رشته با هدف آموزش رفتار سازمانی و گسترش استفاده از مباحث این دانش در حوزه‌های مختلف مدیریت شروع به کار کرد. این مجله که به سردبیری آبری انیلز تاسیس شده بود به‌صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می‌کند و حتی امروز هم به‌عنوان بهترین مجله این حوزه شناخته می‌شود.

با شکل‌گیری این مجله واتسون و اسکینر به‌عنوان افراد فعال در حوزه‌های رفتارشناسی و مدیریت تلاش کردند که مقاله‌هایی تخصصی دراین‌باره منتشر کنند تا مدیران سازمان‌ها آگاهانه‌تر رفتار کنند. با شکل‌گیری مفهوم رفتار سازمانی و گسترش استفاده از آن، در فضای کسب‌وکار دیگر به انسان به‌عنوان یک ربات نگاه نمی‌شد و هر فرد بسته به توانایی‌های خود پاداش می‌گرفت. موضوعی که باعث ایجاد فضایی رقابتی، تلاش برای بهتر شدن و کسب مزایای بیشتر و درنهایت رشد سازمان‌ها شد.

رفتار سازمانی رابینز

یکی از بهترین کتاب‌هایی که در آموزش مدیریت استفاده می‌شود، کتاب رفتار سازمانی نوشته استیفن رابینز است. کتابی ارزشمند که در اکثر دانشگاه‌های ایران و جهان تدریس می‌شود. این کتاب شیوه رفتار در یک سازمان را به سه بخش فرد، گروه و سازمان تقسیم می‌کند تا مدیران برای برخورد با هریک از این وجوه آماده شوند. از نظر رابینز افراد مصالح اصلی در ساختمان سازمان هستند و به همین دلیل قبل از هر چیز لازم است که مدیران به شناخت افراد و ویژگی‌های فردی آن‌ها بپردازند.

بعد از این مرحله به این موضوع پرداخته می‌شود که افراد در قالب گروه‌های مختلف کار سازمان را پیش می‌برند؛ پس لازم است که یک مدیر مهارت‌های ارتباطی، مذاکره و کار تیمی را یاد بگیرد و آن‌ها را در اعضای سازمان خود گسترش دهد.

از نظر رابینز مهم‌ترین وظیفه مدیر در قبال گروه‌ها مدیریت تعارض و قدرت در سازمان، پیاده‌سازی سبک‌های متفاوت رهبری در سازمان و به‌کارگیری سیاست‌های مدیریتی است. درنهایت در آموزش رفتار سازمانی رابینز سازمان به‌عنوان یک سطح کلان در نظر گرفته می‌شود که به کمک فرد و گروه‌ها باید به رشد و بالندگی برسد.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher گلناز تاج‌الدین

خانم دکتر تاج الدین، فارغ‌ التحصیل کارشناسی در رشته مهندسی صنایع دانشگاه شریف و کارشناسی ارشد در رشته علوم مدیریت از دانشگاه واترلو کانادا هستند و مدرک دکتری مدیریت (رفتار سازمانی) را از دانشگاه یورک، تورنتو دریافت نموده‌اند. از تجربه‌های تدریس ایشان می‌توان به تدریس در دانشگاه‌های دانشگاه مک‌مستر، دانشگاه واترلو، دانشگاه یورک کانادا و دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف اشاره نمود.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
رضا خلیلی 1403-02-24
مطالب بسیار جامع و نو بودند. و نحوه تدریس بسیار عالی و جذاب بود. اصلا خوابم نگرفت :))))))
احمد براتی 1402-12-08
بسیار دقیق، روان، با حوصله و کاربردی
1402-08-11
بعد از تهیه دوره میتونیم کلیپ های اموزشی رو دانلود کرد یا خیر یا فقط خصوصی هست
مکتب‌خونه
سلام دوست عزیز ویدئوهای این دوره قابل دانلوده
محمدرضا علی حسینی برزی 1400-10-15
دوره جامع و خوب بود. اگر موقعیّت شغلی شما به شکلی است که با مدیریت انسان‌ها به نحوی سر و کار دارید، پیشنهاد می‌کنم که حتماً این دوره را بگذرانید. تدریس و سرفصل‌ها بسیار خوب اند. هرچند سؤالات انتهای فصول به خاطر ترجمه‌ی نامناسب و گهگاه عدم تطابق با محتوای تدریس شده کمی نامناسب بودند.
راهله همایونی عبدلی 1400-01-29
دوره فوق العاده جامع و خوبی بود . منسجم و منظم . کاش تمام افرادی که مدیر تیمی هستند و یا مدیر منابع انسانی هستند این دوره را ببینند.
فرشاد باغدار 1399-09-06
با سلام و تشكر از سركار خانم دكتر تاج الدين و سايت وزين مكتب خونه. بر خلاف بسياري دوره هاي مجازي مرسوم در سايت هاي آموزشي كه مدرس درس صرفا زحمت جمع آوري يكسري اطلاعات و ارايه طوطي وار و كليشه اي مطالب را مي كشد, اين دوره شاهد ارايه بسيار عالي خانم دكتر تاج الدين همراه با مثال هاي ساده و قابل لمس بوديم كه بيانگر نهادينه شدن مطالب نزد استاد محترم و بالطبع ارايه و انتقال با روح آن به مخاطب بود. با توجه به حساسيت و احساس مسئوليت خان دكتر تاج الدين در ارايه دوره با محتوي غني, از ايشان و سايت مكتب خونه درخواست دارم نسبت به ارايه دوره تكميلي رفتار سازماني با رويكرد مطالعه موردي و يا هر دوره ديگري در زمينه تخصصي ايشان اقدام فرمايند. با تشكر
مکتب‌خونه
فرشاد عزیز؛ از پیشنهاد شما بسیار سپاسگزاریم. لطفا پیشنهادات خود را به ایمیل پشتیبانی ارسال کنید تا به واحد مربوطه ارجاع گردد. info@maktabkhooneh.org
محمدحسین نوری 1399-07-09
سوالات به صورت فارسی مطرح میشدن بهتر بود. درک مطلب به زبان فارسی و سوالات به زبان انگلیسی، باهم تناقض دارن. در نتیجه عملکرد تاثیر گذار هست. نتیجه پایانی واقعی نیست.
1402-06-31
سلام، در اين تدريس به نظر من بهتر بود مثال هايي كه درباره مفاهيم سازمان و مديريتي زده مي شود از داخل سازمان هاي ما باشد نه كنكور، بچه ها و ....، علاوه بر اين يك سري از بخش ها و مفاهيم سازمان نياز به توضيح بهتري داشت تا كاملا درك شود.
فاروق کریمیان 1400-11-05
تدریسی که به زبان فارسیه یعنی به زبان فارسی باشه، درسته ما علممون رو کلا داریم از منابع خارجی میگیریم ولی وقتی قراره فارسی تدریس کنیم قاعدتا باید بیایم عبارات و اصطلاحات را تا جای ممکن ترجمه درست و دقیق کنیم، متاسفانه مدرس محترم حتی کلماتی را که علمی نیستن هم انگلیسی میگن که اصلا نشانه تسلط بر اون زبان نیست از افرادی که توی دانشگاه ها تدریس میکنن انتظار میره برخی اصول اولیه رو رعایت کنن طراحی سوالات هم که بیشتر به نظر میرسه از یک منبع خارجی استخراج و ترجمه شده باشه که اصلا با سرفصل ها هماهنگ نیستن!
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد.
سیده زهرا حسینی سیسی 1398-11-27
سوالات بسیار بد طراحی شده است.
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم موارد مطرح شده جهت بررسی به بخش مربوطه ارسال شد. لطفا جهت توضیحات بیشتر به ایمیل پشتیبانی پیام دهید. info@maktabkhoneh.org

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

مدیریت رفتار سازمانی چیست؟

منظور از مدیریت رفتار سازمانی استفاده از اصول رفتاری افراد و گروه‌ها در کسب‌وکار، صنایع، سازمان‌های دولتی و خدمات اجتماعی است. این دانش را می‌توان به‌کارگیری اصول رفتاری در سازمان‌ها دانست که بر روی عملکرد کارکنان تمرکز می‌کند و روش‌هایی برای بهبود عملکرد سازمان را به مدیران می‌آموزد. در این درس تئوری‌های مختلفی همچون value percept theory برای شناخت رفتار افراد و گروه‌ها در سازمان و استفاده از آن برای رشد سازمان مطرح می‌شود. به‌طورکلی در این درس به دو عنوان مهم پرداخته می‌شود که هردو از عناوین موثر در مدیریت سازمان‌ها و موفقیت آن‌ها هستند.

1- مطالعه رفتار انسان‌ها و عوامل فردی و سازمانی موثر بر آن در محیط کار

2- بررسی تاثیر افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها و تعامل بین آن‌ها بر روی میزان تغییر و بهینه‌سازی سازمان‌ها و پویاتر کردن محیط کار بر اساس ارزش‌های اخلاقی

کاربرد رفتار سازمانی

با توجه به مباحث این درس می‌توان گفت که کارکردهای رفتارشناسی سازمانی در سه بعد فردی، گروهی و سازمانی خلاصه می‌شود که در بخش قبل خلاصه‌ای درباره آن‌ها گفتیم. نکته مهمی که وجود دارد این است که هر مدیر باید در جلسات آموزش رفتار سازمانی شرکت کند تا با کارکنان خود تعاملی مثبت داشته باشد و بتواند از آن‌ها در راستای رشد سازمان استفاده کند. البته در این مسیر رضایت شغلی افراد و تمایلات و انگیزه‌های آن‌ها برای ادامه کار و کمک به پیشرفت سازمان نیز نباید نادیده گرفته شود.

کاربرد اصلی مباحث این درس در افزایش رضایت شغلی افراد و تعهدی است که به سازمان دارند؛ درواقع پیاده‌سازی تکنیک‌های رفتارشناسی در محیط کسب‌وکار باعث می‌شود که افراد خود را جزئی از سازمان بدانند و احساس نکنند که تنها باید به میزانی که دستمزد می‌گیرند کار کنند. این موضوع انگیزه افراد برای حضور در شرکت و موسسه و تلاش برای رشد را بیشتر و بیشتر می‌کند.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای به‌کارگیری مباحث رفتارشناسی در مدیریت سازمانی بهبود ارتباط بین همکاران و مدیران است. اگرچه کارمندان باید از دستورات مدیران پیروی کنند اما وجود رابطه رئیس و مرئوس در یک سازمان و عدم امکان بیان نظرات چیزی است که به سازمان آسیب می‌رساند. علاوه بر این رفتار سازمانی کمک می‌کند که کارمندان خود را با محیط کار سازگار کنند و از اینکه ساعات زیادی از روز خود را در این محیط می‌گذرانند راضی باشند. کاهش استرس کاری و افزایش شادی و خوشحالی کارمندان در محیط کار از دیگر کاربردهای پیاده‌سازی مفاهیم علمی رفتاری در کسب‌وکارها است.

نظریه‌های رفتار سازمانی

نظریه‌های رفتار سازمانی به سوالات اساسی پاسخ می‌دهند و تلاش می‌کنند که تئوری‌های سازمانی را متناسب با فضای کسب‌وکار تعریف کنند. این نظریه‌ها دارای انواع مختلفی هستند که هریک از دیدگاهی خاص به رفتارشناسی در یک سازمان نگاه می‌کنند. در ادامه تعدادی از آن‌ها را معرفی می‌کنیم.

نظریه سازمانی کلاسیک

آنچه در این نظریه بر روی آن تاکید می‌شود توجه به مسئولیت سازمان است نه کارمندان؛ درواقع از دیدگاه نظریه‌پردازان کلاسیک افراد به‌منزله قطعات یک خودرو هستند که می‌توانند با همکاری با یکدیگر سازمان را راه بیندازند و به ادامه مسیر آن کمک کنند. با استفاده از این نظریه بهره‌وری و کارایی افراد بیشتر می‌شود و شرایط کار نیز بهبود پیدا می‌کند. این موضوع به دلیل برقراری پیوند بین مدیر و کارمندان و مهم دانستن حقوق کارکنان است.

 نظریه سازمانی اداری

این نظریه مربوط به بررسی روابط انسانی و عوامل رفتاری در مدیریت می‌شود و بر روی ساختار مدیریت و سازمان‌دهی کارمندان تمرکز می‌کند. تمرکز اصلی در نظریه سازمانی اداری بر روی انجام وظایف به نحوی موثر و همچنین بالا رفتن کارایی مدیریت است. این نظریه به ترکیب قدرت و مسئولیت کمک می‌کند و راز موفقیت سازمان را در رفتار دوستانه و درعین‌حال مطیعانه کارمندان و تعامل هر کارمند با تنها یک ناظر می‌داند.

 نظریه سازمانی بوروکراتیک

در رفتار سازمانی بوروکراتیک هدف ارائه قوانین و مقرراتی است که با کمترین میزان پیچیدگی سازمان را به اهدافش می‌رسانند. این نظریه بر روی استفاده از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده تاکید زیادی دارد و معتقد است که وظایف باید با توجه به تخصص‌ها و صلاحیت‌های افراد تقسیم‌بندی شوند. با استفاده از این نظریه سازمان ساختاری سلسله مراتبی پیدا می‌کند که در ارتباط با یکدیگر کار می‌کنند؛ این ساختار مدیریت کلی را ساده‌تر می‌کند و کنترل اوضاع نیز بیشتر در دست مدیران هر بخش قرار دارد.

اگر نگاهی به فهرست درس مدیریت رفتار سازمانی بیندازید متوجه می‌شوید که تعداد نظریه‌های آن بسیار زیاد است؛ بنابراین می‌توان گفت که این وظیفه هر مدیر است که با مطالعه دقیق سازمان و اطلاع از ویژگی‌های فردی و رفتاری کارمندان خود بهترین ساختار مدیریتی را انتخاب کند تا به نتیجه مناسبی برسد.