آموزش مدیریت عملیات

poster
پیش‌نمایش دوره

مدیریت عملیات یکی از مباحث و شاخه‌های مهم در آموزش مدیریت است که در این بخش به آن می‌پردازیم. مدیریت عملیات چیست؟ به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برنامه‌ریزی، نظم‌دهی، نظارت بر فرآیندها و بهبود‌ بر ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:

برگزارکننده:

مکتب‌خونه
4.5 (11 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس

پیش‌نیاز‌ها

دارا بودن مدرک کارشناسی

سرفصل‌های دوره آموزش مدیریت عملیات

فصل اول-مدیریت عملیات چیست؟

در این فصل با مفاهیم اصلی مدیریت عملیات و تکنیک‌ها و روش‌های مدیریت عملیات آشنا خواهید شد.

  مقدمه فصل اول
مشاهده
"02:05  
  تعریف عملیات
"07:12  
  تعریف مدیریت عملیات و چالش‌های اصلی در مدیریت عملیات-1
مشاهده
"10:28  
  تعریف مدیریت عملیات و چالش‌های اصلی در مدیریت عملیات-2
"03:12  
  تعریف مدیریت عملیات و چالش‌های اصلی در مدیریت عملیات-3
"01:26  
  سطوح تصمیم‌گیری در مدیریت عملیات
"11:23  
  انواع تکنیک‌ها و روش‌های مدیریت عملیات
"03:52  
  تکنیک‌ها و روش‌های استراتژیک در مدیریت عملیات
"08:23  
  تکنیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی در مدیریت عملیات
"14:07  
  تکنیک‌ها و روش‌های عملیات کوتاه مدت در مدیریت عملیات
"03:17  
  ابزارهای مختلف مورد نیاز برای مدیریت عملیات کسب‌وکار
"04:15  
  مدیریت زنجیره‌ای تامین و مدیریت ریسک عملیات
"02:49  
  تمرین تعریف عملیات
 50%    
"06:00  
  نحوه تکمیل پروژه‌های میانی
"03:33  
  پروژه میانی 1 (الزامی)
 50%    
"840:00  
فصل دوم-تفاوت مدیریت عملیات در تولید و خدمات

در این فصل به بررسی ویژگی‌های متمایزکننده مدیریت عملیات در خدمات و روش‌های مشترک در مدیریت تولید و خدمات می‌پردازیم.

  مقدمه فصل دوم
مشاهده
"02:32  
  پنج ویژگی متمایز کننده مدیریت عملیات در خدمات-1
"02:04  
  پنج ویژگی متمایز کننده مدیریت عملیات در خدمات-2
مشاهده
"11:30  
  پنج ویژگی متمایز کننده مدیریت عملیات در خدمات-3
"07:07  
  تکنیک‌ها و روش‌های مشترک در مدیریت تولید و خدمات
"02:58  
  تفاوت مدیریت عملیات در تولید و خدمات
 50%    
"05:00  
  پروژه میانی 2 (الزامی)
 50%    
"360:00  
فصل سوم-مدیریت خرید

در این فصل به مباحث برون‌سپاری و مدیریت تامین‌کننده‌ها خواهیم پرداخت. 

  مقدمه فصل سوم
مشاهده
"02:01  
  مقدمه برون‌سپاری در عملیات
"00:58  
  در محیط کسب‌وکار چه عناوین کاری "معمولا" برون‌سپاری می‌شود؟
مشاهده
"10:19  
  در محیط کسب‌وکار چه عناوین کاری "باید" برون‌سپاری شود؟
"09:23  
  نقش برون‌سپاری در مدیریت عملیات
"10:21  
  مدیریت تامین‌کننده‌ها
"18:12  
  مدیریت خرید
 50%    
"06:00  
  پروژه میانی 3 (الزامی)
 50%    
"420:00  
فصل چهارم-پیش‌بینی تقاضا

در این فصل علاوه بر بررسی نقش پیش‌بینی تقاضا در مدیریت عملیات، پیش‌بینی تقاضای موثر و انواع روش‌های پیش‌بینی تقاضا به حل یک مثال می‌پردازیم.

  نقش پیش‌بینی تقاضا در مدیریت عملیات
مشاهده
"07:44  
  انواع روش‌های پیش‌بینی تقاضا
"10:54  
  پیش‌بینی تقاضای موثر
مشاهده
"15:32  
  حل مثال پیش‌بینی تقاضا مبتنی بر سری زمانی-1
"15:29  
  حل مثال پیش‌بینی تقاضا مبتنی بر سری زمانی-2
"04:47  
  حل مثال پیش‌بینی تقاضا مبتنی بر سری زمانی-3
"08:24  
  حل مثال پیش‌بینی تقاضا مبتنی بر سری زمانی-4
"05:07  
  حل مثال پیش‌بینی تقاضا مبتنی بر سری زمانی-5
"09:38  
  پیش‌بینی تقاضا
 50%    
"04:00  
  پروژه میانی 4 (الزامی)
 50%    
"720:00  
  اکسل مثال و حل مثال فصل چهارم
"00:06  
فصل پنجم-تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت

در این فصل علاوه بر شرح مسئله روزنامه فروش، قرادادهای خرید و انحرافات تصمیمات از تصمیم بهینه، جهت فهم بیشتر موضوع، مثال و تمرین عملی توضیح و حل خواهد شد.

  مقدمه فصل پنجم
مشاهده
"01:51  
  مسئله روزنامه فروش
مشاهده
"13:13  
   مثال برای مسئله روزنامه فروش
"11:31  
  قراردادهای خرید
"11:03  
  تمرین عملی در تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت-1
"06:49  
  تمرین عملی در تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت-2
"06:24  
  انحراف تصمیمات از تصمیم بهینه
"05:24  
  تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت
 50%    
"04:00  
  پروژه میانی 5 (الزامی)
 50%    
"720:00  
فصل ششم-مدیریت موجودی

در این فصل معایب و محاسن نگهداری موجودی، موجودی دوره‌ای و موجودی یا ذخیره اطمینان مورد بررسی قرار گرفته شده است، همچنین مثالی برای موضوع محاسبه موجودی دوره‌ای حل خواهد شد.

  مقدمه فصل ششم
مشاهده
"02:32  
  معایب و محاسن نگهداری موجودی
مشاهده
"22:59  
  موجودی دوره‌ای
"07:32  
  مثال برای محاسبه موجودی دوره‌ای
"03:41  
  موجودی یا ذخیره اطمینان
"20:38  
  مثال موجودی یا ذخیره اطمینان
"08:23  
  نحوه محاسبه ذخیره اطمینان در اکسل
"14:41  
  مدیریت موجودی
 50%    
"06:00  
  پروژه میانی 6 (الزامی)
 50%    
"840:00  
فصل هفتم-برنامه‌ریزی تجمعی

در این فصل علاوه بر بررسی مباحث برنامه‌ریزی تجمعی و استراتژی‌های برنامه‌ریزی تجمعی به حل یک مثال خواهیم پرداخت.

  مقدمه فصل هفتم
مشاهده
"02:17  
  برنامه‌ریزی تجمعی چیست و چه نقشی در مدیریت عملیات دارد-1
مشاهده
"04:43  
  برنامه‌ریزی تجمعی چیست و چه نقشی در مدیریت عملیات دارد-2
"05:32  
  استراتژی‌های برنامه‌ریزی تجمعی
"09:56  
  حل مثال فصل 7-بخش 1
"07:58  
  حل مثال فصل 7-بخش 2
"12:37  
  حل مثال فصل 7-بخش 3
"12:43  
  حل مثال فصل 7-بخش 4
"14:24  
  حل مثال فصل 7-بخش 5
"11:34  
  حل مثال فصل 7-بخش 6
"05:43  
  برنامه‌ریزی تجمعی
 50%    
"04:00  
  پروژه میانی 7 (الزامی)
 50%    
"840:00  
فصل هشتم-مقدمه‌ای بر مدیریت ریسک در عملیات

تعریف ریسک و ریسک عملیاتی، مدیریت ریسک و نقش آن در مزیت رقابتی شرکت‌ها، مراحل اجرایی مدیریت ریسک و طبقه‌بندی انواع آن از مباحث اصلی این فصل می‌باشد.

  مقدمه فصل هشتم
مشاهده
"01:48  
  تعریف ریسک و ریسک عملیاتی
"10:37  
  مدیریت ریسک چیست و چرا اهمیت دارد؟
"22:48  
  نقش مدیریت ریسک در مزیت رقابتی شرکت‌ها
"16:23  
  طبقه‌بندی انواع ریسک
"22:43  
  مراحل اجرایی مدیریت ریسک-1
"16:25  
  مراحل اجرایی مدیریت ریسک-2
"12:04  
  مدیریت ریسک در عملیات
 50%    
"06:00  
  پروژه میانی 8 (الزامی)
 50%    
"660:00  

گواهینامه

آموزش مدیریت عملیات

در صورتی‌ که حد نصاب قبولی در دوره را کسب و تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی را ارسال کنید، گواهی‌نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد.

قابل به اشتراک گذاشتن در

linkdin

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

مدیریت عملیات یکی از مباحث و شاخه‌های مهم در آموزش مدیریت است که در این بخش به آن می‌پردازیم.

مدیریت عملیات چیست؟ به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که برنامه‌ریزی، نظم‌دهی، نظارت بر فرآیندها و بهبود‌ بر روی محصولات را در بر می‌گیرد، مدیریت عملیات می‌گویند. شخصی که مدیریت عملیات یک سازمان را بر عهده دارد، لازم است تا بر روی انجام شدن و بهبود فعالیت‌های یک سازمان در راستای اهداف استراتژیک سازمانی نظارت داشته باشد و در عین حال با استفاده از سنجه‌هایی مشخص، به ارزیابی شاخص‌های کلیدی عملکرد برای هر فرآیند بپردازد. البته در بعضی سازمان‌ها و کارگاه‌های تولیدی کوچک مدیریت تولید و عملیات را با همدیگر ترکیب کرده و این دو وظیفه را به یک شخص می‌سپارند. 

در گذشته مفهومی به نام مدیریت عملیات تعریف نشده بود و وظایف یک مدیر عملیات را مدیر تولید سازما‌ن‌ها انجام می‌دادند و در واقع مدیریت تولید و عملیات یکپارچه بودند و فقط با نام مدیریت تولید شناخته می‌شدند. می‌توان به راحتی از این مقوله برداشت کرد که مفهوم مدیریت عملیات از دل سازمان‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی شکل گرفته‌ است. در گذشته‌های دور که کارگاه‌های تولید سلاح‌های نظامی، مانند: تیر و کمان و شمشیر وجود داشتند، مفاهیم مدیریت تولید نیز هرچند ابتدایی بودند، اما وجود داشتند و به آن‌ها توجه می‌شد. اما با گذر زمان که قابلیت تعویض قطعات یک محصول از پیش تولید شده برای بعضی از کالا‌ها تعریف شد، فرآیندشان را دیگر نمی‌شد در قالب مدیریت تولید در نظر گرفت و در قرن هجدهم میلادی پس از انقلاب صنعتی مدیریت تولید به مدیریت تولید و عملیات تغییر پیدا کرد. 

پس از انقلاب صنعتی، هنوز هم مدیریت عملیات به صورت جداگانه معنا و مفهومی نداشت و همراه با مدیریت تولید، با نام مدیریت تولید و عملیات شناخته می‌شد  تا اینکه در اواسط قرن نوزدهم میلادی، هنری فورد در خط تولید تحول ایجاد کرد که بعدها این تحولات به شکل‌گیری مفهومی با نام مدیریت عملیات منتج شد. در آن زمان ارتقاء بهره‌وری در خطوط تولید سازمان‌ها به بحثی داغ بدل شده بود. مفاهیم پراهمیت دیگری نیز همانند: کنترل موجودی و برنامه‌ریزی تولید در همان زمان شکل گرفتند.

در عصر حاضر، مدیریت عملیات در سازمان‌ها به عنوان واحدی جداگانه که فعالیت‌های مختلفی را انجام می‌دهد شناخته می‌شود که در بعضی از سازمان‌ها این فعالت‌ها حتی به حوزه‌ی مالی و بازاریابی نیز کشیده می‌شود. در این واحد اطمینان حاصل می‌شود تا مواد اولیه در کنار منابع انسانی همراه با بالاترین کیفیت و اثربخشی به کار گرفته شوند و خروجی محصول آن سازمان از لحاظ کیفیت و کمیت به بیش‌ترین حد ممکن برسد.

شما برای مدیریت یک عملیات، نیاز دارید تا با مفاهیم مختلف و واحدهای متعددی از یک سازمان آشنا باشید. یک مدیر عملیات خوب، لازم است تا به طور قابل قبولی از فرآیندهایی که در واحدهای مختلف یک سازمان در حال انجام هستند آشنایی داشته باشد. واحد بازاریابی، واحد تولید، انبارداری و واحد کنترل کیفیت از مهم‌ترین واحدهایی هستند که فعالیت‌هایشان بر روی مدیریت عملیات در یک سازمان تاثیر گذار است.

 

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سید احسان الهی

آقای دكتر سید احسان الهی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک بوده و همچین کارشناسی ارشد مدریت اجرایی (MBA) را در سازمان مدیریت صنعتی طی نموده است. در سال 2007 میلادی موفق به کسب مدرک دکترا در رشته مهندسی صنایع و سیستم‌ها از دانشگاه مینسوتای آمریکا گردیده است و در حال حاضر استاد دانشگاه ماساچوست (بوستون) بوده و از سال 2007 میلادی، با رتبه دانشیاری، مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده "علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی" این دانشگاه می‌باشد. قبل از فعالیت‌ها و مشاغل آکادمیک، دارای سال‌ها سابقه کاری در سمت‌های مختلف در داخل کشور بوده است، زمینه‌های تحقیق و تدریس او شامل مدیریت عملیات، مدیرت زنجیره تامین، تئوری بازی، مدیریت ریسک عملیاتی و مطالعات رفتاری در تصمیم‌گیری مدیران می‌شود و نتایج تحقیقات در نشریات علمی روز شامل موارد زیر به چاپ رسیده است:

Management Science, International Journal of Production Economics, Knowledge and Process Management, and Foresight

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
حسن جاویدی حمودی 1403-04-26
خوب بود عالی بود اما ندادن گواهی نامه فیزیکی کمی از کیفیت دوره را می کاهد امیدوارم که فکری به حال این مشکل صورت گیرد موفق باشید
مهدی ملائی 1403-03-19
عاااااااااااالی بود و با یک خلاقیت در پیشنهاد یک کتاب برای هربخش این دوره خیلی زیبا طراحی شده بود. دستبوس استاد زحمتکش هستیم.
ابراهيم جليلوند 1402-12-23
بسیار عالی
مهدی صراف قزوینی 1400-09-14
با سلام اول از استاد دوره و مکتب خونه عزیز به خاطر برگزاری این دوره تشکر کنم رشته من حقوق تجارت بین الملل هست و این دوره واقعا بهم کمک کرد هم از نظر ایجاد دیدگاه مدیریتی و هم نکات تجاری فوق العاده ای که استاد دوره بهش پرداختن و کتابی که کتاب ترم پروژه بود کتاب پر مفهوم و عالیی بود ، سپاس فراوان. شاید برای دوستانی در سطح ارشد مدیریت رو خوندن موضوع جدیدی نداشت اما برای من واقعا مفید بود. با تقدیم احترامات فراوان مهدی صراف
علی برهانی زاده 1400-07-30
دوره بسیار مفیدی بود. دکتر الهی سطح دانش بالا و فن بیان عالی دارند. به علاقهمندان به حوزه مدیریت عملیات، گذراندن این دوره را توصیه می کنم. از دکتر الهی و تیم مکتب خونه متشکرم.
حسین عربی 1400-06-12
سلام برای من که اقتصاد خونده بودم و می خواستم در سایر حوزه های کاری هم مطالعه ای داشته باشم، خوب بود. کتابی هم که معرفی کرده، با اینکه در جاهایی از کتاب، مخصوصا اواخر کتاب خسته کننده و حتی گیج کننده است، اما کتاب خوب و تجربه جالبی بود. از لحاظ تدریس استاد دوره، خب به هر حال نحوه تدریس ایشون خوب بود و خیلی خسته کننده نبود. حل تمرین های اکسل هم خب ساده بود و کاربردی ولی بهتر بود به جای واگذاری انجام همان تمرین های انجام شده، تمرین های دیگری داده می شد که ببینیم آیا توانسته ایم مطلب را به خوبی درک کنیم یا نه. با سپاس از شما
علی تقی‌پور فرد 1399-08-10
سلام برای بنده که کارشناسی صنایع همچنین مدیریت صنعتی دارم و چندین دوره رو دیدم بدون تعارف اصلا جذاب نبود وچیزی برای اضافه کردن به بنده نداشت تنها دو قسمت فورکستها و مدیریت خرید بدک نبود بیشتر این دوره برای رشته های فنی غیر از رشته مهندسی صنایع و مدیرانی که بصورت تخصصی برنامه ریزی نمی کنند مفید هستش و برای آشنایی اونها شاید بسیار جذاب باشه و کارشون رو در کارخانجات راه بندازه ولی فکر نکنم برای مهندسین صنایع خیلی کاربردی باشه چون اونها باید کاملا برنامه ریزی عملیاتی انجام بدهند و با تئوری کارشون پیش نخواهد رفت هر چند برای گرفتن مدرکش دوره رو سرسری به اتمام خواهم رسوند و وقتی براش نخواهم گذاشت چون بی فایده است برام ولی امیدوارم یک دوره کامل در خصوص تولید ناب و مبحث کانبان و MRP گذاشته بشه حتی اگر هزینه بسیار بالاتری داشته باشه ارزش خرید رو خواهد داشت
مکتب‌خونه
علی عزیز؛ از این که نظر و پیشنهاد خود را با ما در میان گذاشته اید سپاسگزاریم. پیام شما را به واحد مربوطه منتقل خواهیم کرد.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

یک مدیر عملیات خوب باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

1) سازمان‌دهی کردن:

یکی از مهم‌ترین توانایی‌ها برای تیم مدیریت عملیات هر سازمانی، توانایی سازمان‌دهی کردن فعالیت‌ها و فرآیندها است که باید از طریق برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی دقیق صورت پذیرد. همچنین افراد فعال در واحد مدیریت عملیات سازمان باید هوش هیجانی بالایی داشته باشند تا اگر هنگامی که بر روی کارها نظارت می‌کنند اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد بتوانند در لحظه تصمیمی رضایت بخش و قابل قبول بگیرند. تمامی این توانایی‌ها کمک می‌کنند تا مدیران عملیات سازمان‌ها تصمیماتی موثرتر و کارآمدتر بگیرند.

2) توانایی درک و تحلیل فرآیندها:

مدیر عملیات یک سازمان لازم است تا فرآیندهایی که در حوزه کاری خودش و دیگر حوزه‌های مربوطه انجام می‌گیرند را به خوبی بشناسد و همچنین به جزئیات هر کدام  از این فرآیندها دقت کند تا بتواند فرآیندهای موجود را تحلیل کرده و بهبود دهد.

3) هماهنگی در بین فرآیندها:

هنگامی‌که فرآیندهای مختلف به طور کامل درک شده و بتوان بر روی آن‌ها تحلیل کاملی انجام داد، آن‌ها را می‌توان به حالت بهینه در آورد و در بین فرآیندهای مختلف هماهنگی ایجاد کرد. قدرت تصمیم‌گیری بالا و سریع، همراه با قدرت حل مشکلات در این بخش می‌تواند مزیت زیادی داشته باشد.

4) ارتباط متقابل:

اگر در بین منابع انسانی یک سازمان مشکلاتی وجود داشته باشد و یا این افراد نتوانند با مدیران سازمان، ارتباط متقابل خوبی برقرار کنند، به احتمال بسار زیاد در روند فرآیندها خدشه‌ وارد می‌شود. در این‌جا تیم مدیریت تولید و عملیات باید بتواند تا این مشکلات را کاهش دهد و یا درصورت امکان برطرف کند تا فرآیند انجام کارها به نحو احسن انجام شود. معمولا ایجاد یک هدف مشترک و قابل دسترس برای همه هماهنگی را در بین کارکنان سازمان تا حد مناسبی بالا می‌برد و از وقوع نزاع در بین این افراد جلوگیری می‌کند.

5) خلاقیت:

هنگامی‌ که روند پیش‌برد فرآیندها با وقفه مواجه شود و یا به کندی پیش رود، داشتن خلاقیت از طرف تیم مدیریت عملیات در سازمان‌ها می‌تواند این مشکلات را حل کند و بهره‌وری را بالا ببرد.

6) آشنایی با تکنولوژی:

استفاده از تکنولوژی و ایجاد اوتومیشن در کارها، ضرورتی است که بهره‌وری را تا حد قابل قبولی بالا برده و اهمیت غیر قابل انکاری دارد. تیم مدیریت عملیات در سازمان‌ها لازم است تا با تکنولوژی روز آشنایی داشته باشد و فرآیندها را تا حد امکان به طریقی بچینند تا با وجود تکنولوژی کیفیت و بهره‌وری در کارها بالا رفته و از خطای انسانی جلوگیری شود.

شما در این دوره با مفاهیم مدیریت عملیات و تکنیک‌هایی که یک مدیر عملیات نیاز دارد بداند، به طور کامل آشنا خواهید شد و همچنین به طور خلاصه مفاهیمی از مدیریت ریسک در عملیات‌ها را خواهید آموخت.