آموزش مدیریت زنجیره تامین

به مجموعه فرآیندها و فعالیت‌هایی که پیش از تولید یک محصول تا تولید محصول و رساندن آن به دست مشتری صورت می‌گیرد، مدیریت زنجیره تامین می‌گویند. هدف مجموعه اعمالی که در قالب مدیریت زنجیره تامین ... ادامه

برگزارکننده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
3.4 (9 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  40 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  9 ساعت ویدئو - 31 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  8 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

دارا بودن مدرک کارشناسی

پیش‌نیاز توصیه شده (الزامی نیست): 1- سابقه کار مدیریتی  2- گذراندن درس مدیریت عملیات

سرفصل‌های دوره آموزش مدیریت زنجیره تامین

فصل اول - زنجیره تامین چیست؟

در این فصل به مقدمات و تعریف زنجیره تامین خواهیم پرداخت.

  مقدمه فصل اول
"01:23  
  تعریف زنجیره تامین
"10:45  
  ارزش واقعی زنجیره تامین
"12:54  
  اهمیت زنجیره تامین
"02:25  
  فعالیت کلاسی
"04:56  
  حیطه اختیار زنجیره تامین
"05:24  
  هدف از مدیریت زنجیره تامین
"08:54  
  فازهای تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین
"14:15  
  نگاه سیکلی به زنجیره تامین
"06:57  
  پاورپوینت فصل اول
"00:04  
  اگر زنجیره تامین پاسخ است، پس سوال چه می باشد؟
"00:04  
  زنجیره تامین چیست؟
 100%    
"07:00  
فصل دوم - مباحث استراتژیک در زنجیره تامین

در این فصل به تعریف استراتژی رقابتی و عدم قطعیت ناشی از استراتژی رقابتی و روش های اینجاد انطباق خواهیم پرداخت.

  مقدمه فصل دوم
"01:05  
   استراتژی رقابتی شرکت
"10:33  
  ایجاد انطباق استراتژیک - 1
"04:20  
  ایجاد انطباق استراتژیک - 2
"09:20  
  شاخص های اصلی در هر خرید یا سفارش
"01:57  
  همبستگی بین عدم قطعیت تقاضای ضمنی با سایر ویژگی ها
"12:54  
  ایجاد قابلیت در زنجیره تامین جهت پوشش عدم قطعیت
"08:04  
  انطباق استراتژی
"10:54  
  جمع بندی
"03:18  
  پاورپوینت فصل دوم
"00:04  
  مباحث استراتژیک
 100%    
"06:00  
فصل سوم- محرکها و شاخصهای زنجیره تامین

مباجث اصلی در این فصل محرک ها لجستیکیريال محرک های بین قسمتی و تعریف شش محرک زنجیره تامین می باشد.

  مقدمه فصل سوم
"01:49  
  شش محرک زنجیره تامین - 1
"06:08  
  شش محرک زنجیره تامین - 2
"10:07  
  محرک های لجستیکی - 1
"10:15  
  محرک های لجستیکی - 2
"05:09  
  محرک های لجستیکی - 3
"14:40  
  محرک های لجستیکی - 4
"11:38  
  محرک های بین قسمتی - 1
"07:44  
  محرک های بین قسمتی - 2
"06:20  
  محرک های بین قسمتی - 3
"04:16  
  پاورپوینت فصل سوم
"00:04  
  محرک ها و شاخص های زنجیره تامین
 100%    
"05:00  
فصل چهارم-طراحی ساختار شبکه توزیع

در این فصل طراحی شش شبکه توزیع استاندار و اثر تسهیلات بر عملکرد شبکه توزیع بررسی خواهد شد.

  مقدمه فصل چهارم
"03:34  
  تعریف شبکه توزیع و معیارهای عملکرد آن
"05:58  
  اثر تعداد تسهیلات بر عملکرد شبکه توزیع - 1
"03:51  
  اثر تعداد تسهیلات بر عملکرد شبکه توزیع - 2
"12:05  
   طراحی شبکه توزیع استاندارد - 1
"09:30  
  طراحی شبکه توزیع استاندارد - 2
"10:49  
  طراحی شبکه توزیع استاندارد - 3
"11:57  
  طراحی شبکه توزیع استاندارد -4
"10:04  
  طراحی شبکه توزیع استاندارد - 5
"11:56  
  طراحی ساختار شبکه توزیع
 100%    
"06:00  
  پاورپوینت فصل چهارم
"00:04  
فصل پنجم - محاسبات مربوط به شبکه توزیع

در این فصل مدل محاسباتی شبکه توزیع بررسی خواهد شد.

  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 1
"01:56  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 2
"01:01  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 3
"04:50  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 4
"05:38  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 5
"03:21  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 6
"09:50  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 7
"10:05  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 8
"08:12  
  نحوه محاسبات مربوط به شبکه توزیع - 9
"05:13  
  پاورپوینت فصل 5
"00:04  
  پروژه میانی 1 (الزامی)
 100%    
"600:00  
فصل ششم - مدیریت موجودی

در این فصل معایب و محاسن نگهداری موجودی، موجودی دوره ای و موجودی یا ذخیره اطمینان مورد بررسی قرار گرفته شده است، همچنین مثالی برای موضوع محاسبه موجودی دوره ای حل خواهد شد.

  مقدمه فصل ششم
"02:32  
  معایب و محاسن نگهداری موجودی
"22:59  
  موجودی دوره ای
"07:32  
  مثال برای محاسبه موجودی دوره ای
"03:41  
  موجودی یا ذخیره اطمینان
"20:38  
  مثال موجودی یا ذخیره اطمینان
"14:41  
  نحوه محاسبه ذخیره اطمینان در اکسل
"08:23  
  پاورپوینت فصل ششم
"00:04  
  مدیریت موجودی
 100%    
"06:00  
فصل هفتم - مدیریت موجودی (مباحث تکمیلی)

در این فصل به بررسی مباحث مدیریت همزمان موجودی سیکلی برای چند محصول و مدیریت میزان موجودی در دسترس و ذخیره اطمینان خواهیم پرداخت.

  مقدمه
"06:40  
  سفارش یک محصول واحد
"12:25  
  سفارش چند محصول مشابه
"07:00  
  سفارش چند محصول متفاوت
"08:22  
  تجمیع کامل سفارشات - 1
"07:07  
  تجمیع کامل سفارشات - 2
"03:47  
  تجمیع بخشی سفارشات - 1
"09:15  
  تجمیع بخشی سفارشات - 2
"15:33  
  تجمیع بخشی سفارشات - 3
"13:19  
  مقدمه بخش دوم از مدیریت موجودی
"06:57  
  مدیریت موجودی در دسترس و ذخیره اطمینان - 1
"13:03  
  مدیریت موجودی در دسترس و ذخیره اطمینان - 2
"08:55  
  مدیریت موجودی در دسترس و ذخیره اطمینان - 3
"07:55  
  مدیریت موجودی در دسترس و ذخیره اطمینان - 4
"08:13  
  مدیریت موجودی در دسترس و ذخیره اطمینان - 5
"07:25  
  اکسل مثال و حل مثال فصل 7
"00:06  
  پاورپوینت فصل هفتم
"00:04  
  پروژه میانی 2 (الزامی)
 100%    
"600:00  
پروژه نهایی

این فصل مربوط به پروژه نهایی دوره می باشد.

  مدیریت تولید و توزیع و کیفیت در قالب یک گزارش (الزامی)
 100%    
"600:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه
گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه

ویژگی‌های دوره

خدمات منتورینگ
خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

ویژگی‌های دوره

پروژه محور
پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

ویژگی‌های دوره

تمرین و آزمون
تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

ویژگی‌های دوره

تالار گفتگو
تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

ویژگی‌های دوره

تسهیل استخدام
تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

به مجموعه فرآیندها و فعالیت‌هایی که پیش از تولید یک محصول تا تولید محصول و رساندن آن به دست مشتری صورت می‌گیرد، مدیریت زنجیره تامین می‌گویند. هدف مجموعه اعمالی که در قالب مدیریت زنجیره تامین صورت می‌گیرد، ارتقاء کارایی و کیفیت یک زنجیره تامین است. یک سیستم زنجیره تامین که به درستی چیده شده است، هم به تولید کننده، هم به فروشنده و هم به مصرف کننده کمک می‌کند تا از اضافات هزینه، هدر رفت زمان و خیلی از مشکلات دیگر پیش‌گیری شود. البته زنجیره تامین بحثی بسیار پیچیده و مفصل است و مسائل زنجیره تامین را در خیلی از حوزه‌های کاری یا علمی می‌توانید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشاهده کنید. مثلا یکی از پر اهمیت‌ترین مسائلی که در حوزه زنجیره تامین مطرح می‌شود، بحث انتقال خون برای بیماران است. اینکه چطور بتوان در اسرع وقت، خون تمیز و مناسب با شخص را بدون فاسد شدن خون به دست کادر درمانی رساند. یا یکی دیگر از حوزه‌هایی که مدیریت زنجیره تامین در آن اهمیت بسیار زیادی دارد، بحث بلایای طبیعی است. اینکه بر فرض مثال پس از وقوع زلزله چگونه در اسرع وقت بتوان برای زلزله‌زدگان مایحتاج زندگی را فراهم نمود، در کدام نقاط سرپناه ایجاد کرد و مسیرهای مواصلاتی را به حالت اولیه برگرداند همه به مدیریت زنجیره تامین مربوط می‌شوند بنابراین می‌توان گفت مدیریت زنجیره تامین یکی از شاخه‌های اصلی در حوزه مدیریت است.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher سید احسان الهی

آقای دكتر سید احسان الهی دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی مکانیک بوده و همچین کارشناسی ارشد مدریت اجرایی (MBA) را در سازمان مدیریت صنعتی طی نموده است. در سال 2007 میلادی موفق به کسب مدرک دکترا در رشته مهندسی صنایع و سیستم‌ها از دانشگاه مینسوتای آمریکا گردیده است و در حال حاضر استاد دانشگاه ماساچوست (بوستون) بوده و از سال 2007 میلادی، با رتبه دانشیاری، مشغول تدریس و تحقیق در دانشکده "علوم مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی" این دانشگاه می‌باشد. قبل از فعالیت‌ها و مشاغل آکادمیک، دارای سال‌ها سابقه کاری در سمت‌های مختلف در داخل کشور بوده است، زمینه‌های تحقیق و تدریس او شامل مدیریت عملیات، مدیرت زنجیره تامین، تئوری بازی، مدیریت ریسک عملیاتی و مطالعات رفتاری در تصمیم‌گیری مدیران می‌شود و نتایج تحقیقات در نشریات علمی روز شامل موارد زیر به چاپ رسیده است:

Management Science, International Journal of Production Economics, Knowledge and Process Management, and Foresight

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران

تا کنون نظری برای این دوره ثبت نشده است. برای ثبت نظر باید ابتدا در دوره ثبت نام کرده و دانشجوی دوره باشید.
علی برهانی زاده 1400-12-16
دوره بسیار پربار و مفیدی بود. از دکتر الهی به خاطر تدریس قوی این درس تشکر میکنم. تسلط ایشون به مباحث مدیریت عملیات و زنجیره تأمین بی نظیر هست. این دوره رو به فعالان حوزه مدیریت زنجیره تأمین، دانشجویان رشته مهندسی صنایع و مدیریت و سایر علاقه مندان به مباحث مدیریت کسب و کار توصیه می کنم.
محسن ولدخانی 1399-09-29
سلام استاد بسیار به مباحث مسلط هست، کیس استادی های خوبی گفته میشه که جا داشت بیشتر هم میبود، مطالب انسجام خیلی خوبی داره، ابتدای هر فصل تصویر کلی خوبی از مبحث و جایگاه اون در کل موضوع و همینطور مطالب گفته شده قبلی ترسیم میشه. پیشنهادی که به نظرم میرسه اینه که به نظرم زیادی از حد روی محاسبات و مطالب کنترل موجودی پرداخته میشه که به جای اون اگر روی نحوه طراحی و پیکره بندی زنجیره تامین پرداخته میشد خیلی بهتر بود. در انتها هم نظر دوستان رو به سوابق علمی جناب آقای دکتر الهی جلب میکنم که درحال حاضر هیات علمی دانشگاه MIT هستن...
علیرضا احمدی تمر 1399-09-17
سلام دوره خوبی هستش .. ولی ای کاش به تمام استادها بفرمایین پارپوینت هاشون رو به زبان فارسی ارائه بدند خیلی عاالی میشه ..
مکتب‌خونه
علیرضای عزیز؛ از این که نظر خود را با ما در میان گذاشتید سپاسگزاریم . پیام شما را به واحد مربوطه منتقل خواهیم کرد.
محمد خالقی 1399-09-13
خوشبختانه استاد مسلط و مباحث خوب هستند. البته به نظر میرسه به دلیل محدودیت های زمانی بعضی جاها خیلی خلاصه شده بحث . در کل من راضی بودم و از نظر من میتونه روی دیدگاه شما در خصوص زنجیره تامین اثر گذار باشه بگذریم از فرمولها و محاسبات ریاضی که خب همه کمابیش اشنایی قبلی دارند و اینجا هم به خوبی اشاره و اموزش داده شده و مباحث استفاده از اکسل که واقعا برای من مفید بود.
علی تقی‌پور فرد 1399-11-01
برای کسی که ده سال تقریبا کارم این مباحث بوده واقعیتش مطلب کاربردی نداشت ولی فکر کنم برای کسی که تجربه نداره و می خواهد وارد این مباحث بشه و جایی سخنرانی بکنه یا سواد تئوریش ببره بالا خیلی مفید باشه تسلط استاد به تئوری خیلی خوبه ولی مسلما توضیحاتشون تو کار حرفه ای و مسائل پیچیده محیط کار به سختی قابل اجراست در کل داشتن مدرک در این زمینه برای رزومه بسیار مفید می تونه باشه
هدی خراسانی زاده 1399-11-01
من این دوره را چند ماه پیش تهیه کردم . خود دوره بدی نبود. هر چند اسلایدها انسجام لازم را نداشت و کمی گیج کننده بود . پروژه نهایی به طرز خاصی گرفته میشه و مدت زمان خیلی کمی هم داره (حدود 15 دقیقه) و در یک محیط بازی انجام میگیره که راهنمایی خیلی مناسبی هم نداره و اصلا روش ارزیابی مناسبی برای میزان یادگیری نیست. بنظر میاد کپی برداری از یک شیوه خارجی و ناملموس باشه . سوابق علمی استاد خوب هست اما مهم مهارت انتقال به دانشجو هست که ازین نظر بنظر من دوره ضعیف بود.
محمد دیبا 1400-01-14
دوره خیلی تئوری هست پروژه پایانی هم نامناسب و اصلا روش مناسبی برای ارزیابی نیست. حدود 15 دقیقه بیشتر وقت نداره و برای من در مرورگر کروم آپدیت اجرا نشد و نصف زمان رفت تا بفهمم در مرورگرهای دیگر باز میشه در کل برای مرور زنجیره تأمین با مدل کتاب Chopra مناسب هست
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از نظر شما سپاسگزاریم زمانی که برای هر پروژه و کوییز ثبت شده است تخمینی می باشد و شما می توانید تا هر زمان که نیاز هست برای آن تمرین وقت بگذارید.
بابک حیدری 1401-11-06
دوره از نظر محتوی خوب بود،اما استاد دقیقا ترجمه انگلیسی رو توضیح میده،یعنی فعل و فاعل و نهاد گزاره هم به فارسی جابجا میگه و این باعث گیج شدن میشه. مثلا استاد میفرمایند که : ما زنجیره تامین را مدیریت میکنیم تا ارزشی که ایجاد می کنیم حداکثر بشود. بهتر بود میگفت: هدف از مدیریت زنجیره تامین حداکثر رساندن خلق ارزش است. الان بعد از گذشت 5 ماه و درخواست آزمون،یا سایت آزمون خرابه،یا پاسخگو نیستن،اگر مدرک براتون مهمه و آزمون نهایی مهمه بدونید که یه جورایی آزمونی در کار نیست!
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ از اینکه نظر خود را با ما در میان گذاشتید صمیمانه سپاسگزاریم. موارد مطرح شده جهت بررسی بیشتر به بخش مربوطه ارسال شد. در صورت نیاز به پیگیری بیشتر با شما در ارتباط خواهیم بود.

دوره‌های پیشنهادی

سوالات پرتکرار

آیا در صورت خرید دوره، گواهی نامه آن به من تعلق می گیرد؟
خیر؛ شما با خرید دوره می توانید در آن دوره شرکت کنید و به محتوای آن دسترسی خواهید داشت. در صورتی که در زمان تعیین شده دوره را با نمره قبولی بگذرانید، گواهی نامه دوره به نام شما صادر خواهد شد.

سوالات پرتکرار

آیا گواهی‌نامه‌های دانشگاهی به صورت رسمی و توسط دانشگاه مربوطه صادر می‌شود؟
بله؛ گواهی نامه ها توسط دانشگاه مربوطه و با امضای رئیس دانشگاه یا مسئول مربوطه که حق امضای گواهی نامه ها را دارد صادر می شود و گواهی نامه معتبر دانشگاه است که به اسم هر فرد صادر می شود.

سوالات پرتکرار

حداقل و حداکثر زمانی که می توانم یک دوره را بگذرانم چقدر است؟
برای گذراندن دوره حداقل زمانی وجود ندارد و شما می توانید در هر زمانی که مایل هستید فعالیت های مربوطه را انجام دهید. برای هر دوره یک حداکثر زمان تعیین شده است که در صفحه معرفی دوره می توانید مشاهده کنید که از زمان خرید دوره توسط شما تنها در آن مدت شما از ویژگی های تصحیح پروژه ها توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه بهره مند خواهید بود.

سوالات پرتکرار

در صورت قبولی در دوره، آیا امکان دریافت نسخه فیزیکی گواهی نامه دوره را دارم؟
خیر، به دلیل مسائل زیست محیطی و کاهش قطع درختان، فقط نسخه الکترونیکی گواهی‌نامه در اختیار شما قرار می‌گیرد

سوالات پرتکرار

پس از سپری شدن زمان دوره، به محتوای دوره دسترسی خواهم داشت؟
بله؛ پس از سپری شدن مدت زمان دوره شما به محتوای دوره دسترسی خواهید داشت و می توانید از ویدئوها، تمارین، پروژه و دیگر محتوای دوره در صورت وجود استفاده کنید ولی امکان تصحیح تمارین توسط پشتیبان و دریافت گواهی نامه برای شما وجود نخواهد داشت.

به طور کلی مدیریت زنجیره تامین را می‌توان به 6 بخش اصلی تقسیم کرد:

1)     برنامه‌ریزی: لازم است تا سازمان‌ها برای محصولی که تولید می‌کنند و همچنین نیاز مصرف کنندگانشان برنامه‌ریزی کنند. همچنین ضروری است تا در کنار طراحی یک زنجیره تامین، معیارهایی را برای میزان اثربخشی و کارایی زنجیره تامین مشخص سازند.

2)     تامین منابع: سازمان‌ها ممکن است انتخاب‌های مختلفی برای تامین کننده مواد مورد نیازشان داشته باشند اما انتخاب تامین کننده مناسب، همیشه از دغدغه‌های بخش زنجیره تامین بوده است.

3)     تولید: مجموعه فعالیت‌هایی که پس از دریافت مواد اولیه برای تولید محصول تا پیش از ارسال محصول صورت می‌گیرد را می‌توان در بخش تولید جای داد. فعالیت‌هایی از قبیل انبارش مواد خام، تولید محصول، تست کیفی محصولات، بسته‌بندی برای ارسال و زمان‌بندی ارسال را می‌توان در این بخش از زنجیره تامین قرار داد.

4)     ارسال: اغلب اوقات به این بخش از زنجیره تامین لجستیک گفته می‌شود و از آن‌جایی که اهمیت و پیچیدگی بسیار بالایی دارد؛ بعضی وقت‌ها مباحث لجستیکی به صورت جداگانه بررسی می‌شوند. فعالیت‌هایی مانند: زمان‌بندی ارسال، ارسال محصولات، تحویل کالا، دادن صورت‌حساب به مشتریان و دریافت هزینه در این مرحله صورت می‌گیرد. خیلی از سازمان‌ها به دلیل هزینه‌ی بالای ارسال، این بخش از مدیریت زنجیره تامین را به سازمان‌های دیگر برون‌سپاری می‌کنند.

5)     بازگشت: ممکن است به دلایلی پس از ارسال، مشتری تمایل داشته باشد که کالای خود را مرجوع کند. روزنامه‌ای را فرض کنید که در بعضی از دکه‌ها در یک روز کم‌تر از موجودی‌ دکه‌ها فروش داشته است. این روزنامه لازم است تا مکانیزمی برای جمع‌آوری روزنامه‌های فروش نرفته داشته باشد. تمام فعالیت‌هایی که برای مرجوع کردن و بازپس‌گیری محصولات اضافی یا نامطلوب صورت می‌گیرد در این بخش از مدیریت زنجیره تامین قرار می‌گیرند.

6)     پشتیبانی: برای آن‌که فرآیند زنجیره تامین با کیفیت بالا صورت پذیرد، نیاز است تا شماری از واحدها عملیات پشتیبانی را انجام دهند. واحدهایی مثل مدیریت منابع انسانی، فروش، مدیریت پروژه، فناوری اطلاعات، تضمین کیفیت کالا و ... همه می‌توانند به عنوان پشتیبان برای تیم زنجیره تامین قلمداد شوند.

صفحات پربازدید
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  40 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  9 ساعت ویدئو - 31 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود می‌باشد)
مهلت دوره:  8 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  70 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام