مکانیک سیالات

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

مکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط های پیوسته است. موضوع دینامیک و مکانیک شاره ها در مهندسی و بخصوص مهندسی مکانیک یکی از مباحث مهم و پر کاربرد است و کلاسهای متفاوتی در سطوح مختلف در دانشکده های مهندسی مکانیک برای دانشجویان این رشته تدریس می شود. ولی کلاس حاضر برای دانشجویان فیزیک طراحی شده است و سعی دارد دانشجویان را با پایه های فیزیکی و پدیده های جالب مرتبط به شاره ها آشنا کند.
مدرس دوره
محمد رضا اجتهادی
دکتر محمد رضا اجتهادی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وي سپس تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شریف و بر روی ماده چگال نرم به انجام رساند. در طی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک را چند بار تدریس کرد و برای اولین بار در سال 1374 روشهای شبیه سازی در فیزیک را در قالب این درس تدریس نمود.
فعالیت علمی وي در گرایش ماده‌چگال نرم است. ماده‌چگال نرم یکی از شاخه‌های فیزیک است که بامسائل زیستی مرتبط است.
گروه علمی دکتر اجتهادی در زمینهٔ پیچش پروتئین، مدل‌های کشسان DNA، هیدرودینامیک مزو مقیاس و مایع بلوری فعالیت انجام می‌دهد.
1

فیلم های آموزشی

27 جلسه    33:11 ساعت   
جلسه اول - آشنایی با سیالات - مقدمات ریاضی
61:48 دقیقه
جلسه دوم - تنش برشی
61:30 دقیقه
جلسه سوم - Streak Line, Stream Line, Path Line
70:44 دقیقه
جلسه چهارم - قانون برنولی
75:03 دقیقه
جلسه پنجم - بررسی مساله حرکت شاره با شرایط مرزی
85:08 دقیقه
جلسه ششم - حل مساله سرنگ
77:57 دقیقه
جلسه هفتم - شاره اویلری
88:09 دقیقه
جلسه هشتم - قضیه برنولی برای جریان پایا و شاره اویلری
78:35 دقیقه
جلسه نهم - حباب
83:35 دقیقه
جلسه دهم - امواج در آب های عمیق
79:41 دقیقه
جلسه یازدهم - جهش هیدرولیکی
86:05 دقیقه
جلسه دوازدهم - معادله موج در شاره ها - قانون برنولی برای شاره های تراکم پذیر
61:19 دقیقه
جلسه سیزدهم - شاره ها و مایعات
78:20 دقیقه
جلسه چهاردهم - شاره پتانسیلی (گلوله در جریان آب)
79:48 دقیقه
جلسه پانزدهم - شاره پتانسیلی
65:03 دقیقه
جلسه شانزدهم - جریان های دو بعدی
81:35 دقیقه
جلسه هفدهم - تبدیلات برای شاره ها
71:18 دقیقه
جلسه هجدهم - چشمه و گردابه
79:46 دقیقه
جلسه نوزدهم - نگاشت های همدیس
49:12 دقیقه
جلسه بیستم - معادله Navier-Stokes
77:45 دقیقه
جلسه بیست و یکم
80:33 دقیقه
جلسه بیست و دوم - مثال هایی از شاره های تراکم ناپذیر
77:08 دقیقه
جلسه بیست و سوم - حل مساله با استفاده از معادله Navier-Stokes
72:42 دقیقه
جلسه بیست و چهارم - جریان استوکس
78:35 دقیقه
جلسه بیست و پنجم - ناپایداری
77:05 دقیقه
جلسه بیست و ششم - ناپایداری
63:41 دقیقه
جلسه بیست و هفتم - نمایش فیلم
48:44 دقیقه