00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مکانیک سیالات

دوره‌های دانشگاهی
27 جلسه

سرفصل‌ها

مکانیک سیالات به بررسی رفتار مکانیکی شاره ها می پردازد. این مبحث تعمیم مکانیک نیوتنی اجسام به محیط های پیوسته است. موضوع دینامیک و مکانیک شاره ها در مهندسی و بخصوص مهندسی مکانیک یکی از مباحث مهم و پر کاربرد است و کلاسهای متفاوتی در سطوح مختلف در دانشکده های مهندسی مکانیک برای دانشجویان این رشته تدریس می شود. ولی کلاس حاضر برای دانشجویان فیزیک طراحی شده است و سعی دارد دانشجویان را با پایه های فیزیکی و پدیده های جالب مرتبط به شاره ها آشنا کند.
مدرس دوره
محمد رضا اجتهادی
دکتر محمد رضا اجتهادی تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس خود را در دانشگاه تهران به اتمام رساند. وي سپس تحصیلات دکتری خود را در دانشگاه صنعتي شریف و بر روی ماده چگال نرم به انجام رساند. در طی دوره دکتری در دانشگاه صنعتی شریف درس کاربرد کامپیوتر در فیزیک را چند بار تدریس کرد و برای اولین بار در سال 1374 روشهای شبیه سازی در فیزیک را در قالب این درس تدریس نمود.
فعالیت علمی وي در گرایش ماده‌چگال نرم است. ماده‌چگال نرم یکی از شاخه‌های فیزیک است که بامسائل زیستی مرتبط است.
گروه علمی دکتر اجتهادی در زمینهٔ پیچش پروتئین، مدل‌های کشسان DNA، هیدرودینامیک مزو مقیاس و مایع بلوری فعالیت انجام می‌دهد.
فیلم های آموزشی
33:11 ساعت
33:11
Combined Shape Created with Sketch. 27 جلسه
جلسه اول - آشنایی با سیالات - مقدمات ریاضی
"61:48
جلسه دوم - تنش برشی
"61:30
جلسه سوم - Streak Line, Stream Line, Path Line
"70:44
جلسه چهارم - قانون برنولی
"75:03
جلسه پنجم - بررسی مساله حرکت شاره با شرایط مرزی
"85:08
جلسه ششم - حل مساله سرنگ
"77:57
جلسه هفتم - شاره اویلری
"88:09
جلسه هشتم - قضیه برنولی برای جریان پایا و شاره اویلری
"78:35
جلسه نهم - حباب
"83:35
جلسه دهم - امواج در آب های عمیق
"79:41
جلسه یازدهم - جهش هیدرولیکی
"86:05
جلسه دوازدهم - معادله موج در شاره ها - قانون برنولی برای شاره های تراکم پذیر
"61:19
جلسه سیزدهم - شاره ها و مایعات
"78:20
جلسه چهاردهم - شاره پتانسیلی (گلوله در جریان آب)
"79:48
جلسه پانزدهم - شاره پتانسیلی
"65:03
جلسه شانزدهم - جریان های دو بعدی
"81:35
جلسه هفدهم - تبدیلات برای شاره ها
"71:18
جلسه هجدهم - چشمه و گردابه
"79:46
جلسه نوزدهم - نگاشت های همدیس
"49:12
جلسه بیستم - معادله Navier-Stokes
"77:45
جلسه بیست و یکم
"80:33
جلسه بیست و دوم - مثال هایی از شاره های تراکم ناپذیر
"77:08
جلسه بیست و سوم - حل مساله با استفاده از معادله Navier-Stokes
"72:42
جلسه بیست و چهارم - جریان استوکس
"78:35
جلسه بیست و پنجم - ناپایداری
"77:05
جلسه بیست و ششم - ناپایداری
"63:41
جلسه بیست و هفتم - نمایش فیلم
"48:44