00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD
00:00 / 00:00
1.8x
1.4x
1.0x
0.7x
HD SD
HD
SD

مدارهای منطقی

دوره‌های دانشگاهی
38 جلسه

سرفصل‌ها

این درس یکی از مهمترین دروس گرایش دیجیتال مهندسی برق و همین طور مهندسی کامپیوتر است. هدف از این درس آشنایی با اصول و تحلیل و طراحی مدار های منطقی دیجیتال ، طراحی سیستمی توسط مدارهای مجتمع قابل برنامه ریزی (PLD) و زبان توصیف سخت افزار است.
مدرس دوره
زین العابدین نوابی

دکتر نوابی استاد تمام دانشگاه تهران و استاد دانشگاه پلی تکنیک ماساچوست است . وی از بنیان گذاران علم دیجیتال در ایران است و تا کنون چندین کتاب به زبان‌های انگلیسی و فارسی به چاپ رسانده‌اند. زمینه فعالیت وی مدارات دیجیتال، محاسبات موازی،CAD tool، و زبان سخت افزار است.

سوالات پرتکرار

آیا امکان دریافت فیلم های یک درس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود دارد؟
در حال حاضر امکان ارسال دروس به صورت سی دی یا دی وی دی وجود ندارد.
اگر لینک دانلود یا پخش ویدئو مشکل داشت چه باید کرد؟
در صورتی که با هر گونه مشکلی رو به رو شدید می توانید از طریق صفحه ارتباط با ما به ما اطلاع دهید تا ما سریعا مشکل را پیگیری و برطرف نماییم.
آیا درسی وجود دارد که ضبط شده اما روی سایت قرار نگرفته باشد؟
تمام دروس بعد از ضبط و آماده شدن بر روی سایت قرار می گیرند.
اگر بخواهیم درسی برای مکتب خونه ارسال کنیم چه روندی باید طی کنیم؟
اگر خودتان درسی تهیه کرده اید به صفحه همکاری با ما بروید تا آن را بررسی کنیم و بهتون اطلاع دهیم.
آیا ممکن است که درسی ناقص ضبط شده باشد؟
ما همواره تلاش کرده­‌ایم که دروس را به طور کامل ضبط نماییم و در اختیار شما دوستان قرار دهیم. اما گاهی برخی ناهماهنگی ها سبب می شود که یک یا تعدادی از جلسات یک درس ضبط نشود. توضیح این گونه نواقص در توضیح درس­ ها آمده است.
فیلم های آموزشی
45:22 ساعت
45:22
Combined Shape Created with Sketch. 38 جلسه
جلسه اول - introduction،Digital Design،From switches to complete systems،Design methods
"62:49
جلسه دوم - Numbers،Integers،Fractional،Hex& Octal،BCD،Gray code،Excess-3
"58:49
جلسه سوم -Coding systems،Acii،Arithmetic،Signed & unsigned،2's complement and examples،Overflow ،Sign extension
"65:17
جلسه چهارم - Transistor structure - Transistor Model - Logic value system - Verilog transistor model - Transistor delay paramet
"74:03
جلسه پنجم - Inverter transistorlevel - Inverter verliog description
"85:31
جلسه ششم - Gate structires - NAND gate cmos - NOR gate cmos - MUX gate structure - XOR gate structures
"54:19
جلسه هفتم - Transistor logic - Pass transistors & threshold drop - Week 1 & weak 0 - Transmission gate - MUX using pass transis
"71:41
جلسه هشتم - Overflow circuit implementation - Gate level implementation - Verilog gate level - Verilog using assign statement -
"68:41
جلسه نهم - Boolean Algebra examples - Truth table karnaugh map - Produnt term - Sum of products - Standard SOP - combining of m
"50:40
جلسه دهم - Implicant - PI -EPI - Unique functions - Using EPI analysis -3&4 variable maps
"73:31
جلسه یازدهم - 4variable maps - All NOR - Product of Sums - POS - Maxterms - Breaking NANDS,NOR - 2input gates - longest path
"77:08
جلسه دوازدهم - Timing - Hazards - Potential Hazards - Logical Hazards - Electrical Hazarads
"71:11
جلسه سیزدهم - Tabular minimization - Cubical representation - PI , EPI using tabular method
"57:23
جلسه چهاردهم - RTL components - Flow from transistors , gate , RTL - Elements of RT level design - Activity levels - 2-4 Decode
"77:53
جلسه پانزدهم - Decoder verilog - Multiplexer - Tri -State - Cascading MUX
"74:01
جلسه شانزدهم - Multiplexer Tri-state - Using MUX for random logic - Full & half adder - 4bit adder - Subtrator - adder Subtrac
"74:20
جلسه هفدهم - Parity circuit - Verilog for parity - Generate stataement coparator - iterative 1bit comparator - Magnitude compar
"85:01
جلسه هجدهم - Fast adders - bit level - block level - Group propogate & generate - 2bit adder -
"59:49
جلسه نوزدهم - Adders - Carry skip adder - Priority encoders - Cascadable priority encoder - ALU - 8function ALU - input sensiti
"125:21
جلسه بیستم - PLD:programmable - Logic devices - ROM -ROM evolotion - PROM - EPROM - EEPROM
"79:43
جلسه بیست و یکم - ROM - PLA folding - Programmable array - Logic , product term expansion - CPLD - Multiple PALs - FPGA structu
"81:51
جلسه بیست و دوم - FeedBack Memory Elements , Cross-Coupled NOR , Memory , Clock , D Latch & ...
"57:56
جلسه بیست و سوم - D-latch - Resolving the transparancies - JK Flip-Flop - Toggol Filp-Flop - Binary counter with TFF - Synchron
"79:13
جلسه بیست و چهارم - آشنایی با نرم افزار
"32:38
جلسه بیست و پنجم - Flip -Flop - D-type Flip Flop - Transition - edge Trigger - Rising & Falling edge
"88:06
جلسه بیست و ششم - Cross -coupled Latch - Serial input right shfter - Verilog description - Parallel load - Ring counters twist
"89:01
جلسه بیست و هفتم - Counters - Hoffman model - Carry in & out and load input - Divider
"58:57
جلسه بیست و هشتم - Random counter - State diagram for controller - Datapath componenets - Controller state diagram
"67:53
جلسه بیست و نهم - RTL , Statemachine , Data Path , Controller Timing , S.M. Verilog , Moore Mealy implementation and Timing
"83:46
جلسه سی ام - Mealy Moore Timing , One Hot Implementation , One Hot Initialization & ...
"77:08
جلسه سی و یکم - Divider Datapath , Devider Controller State Diagram , Divider Controller Verilog , Completing The Divider
"50:43
جلسه سی و دوم - RT level design flow - Datapath - Controller - Intra-RTL communication - Worst case analysis - Clock duration
"80:33
جلسه سی و سوم- Multiplator datapath - Multiliplior controller - Start- ready handshaking - Controller state diagram-Datapath ve
"65:22
جلسه سی و چهارم - Multiplior controller - Verilog description of Multipier - e^x design - Problem description Datapath
"77:48
جلسه سی و پنجم - طراحی مدارهe^x در سطح RTL
"56:10
جلسه سی و ششم - Hand Shaking , Multiplier Wrapper , Device To Device , Arbitration , Memory-Tiimer
"71:03
جلسه سی و هفتم - Wrapper , Shared Devices , Shared Busses , Bidirectional Bus & ...
"84:44
جلسه سی و هشتم - Input Output Wrapper e^x
"72:17