آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2

افزایش هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بسیاری از داوطلبان تحصیل در مقاطع بالاتر و افراد متقاضی مهاجرت را مایوس ساخته است. با وجود این، کشور ترکیه و دانشگاه‌های معتبر آن یکی از ... ادامه

ارائه دهنده:  مکتب‌خونه  مکتب‌خونه
مدرس دوره:
 97% (1621 رای)
سطح: مقدماتی
 پلاس
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  97 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  18 ساعت ویدئو - 79 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  10 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام

پیش‌نیاز‌ها

سرفصل‌های دوره آموزش زبان ترکی استانبولی سطح A1.2

ÜNİTE 1: Ailem (خانواده در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. پسوندهای ملکی (مالکیت‌ها)

2. یادگیری کامل اسامی اعضا خانواده درجه یک

3. قانون حذف

4. نحوه‌ی اضافه کردن انواع پسوندها (جهت، موقعیتی و...) در سوم شخص مفرد و جمع

  İyelik ekleri (پسوندهای ملکی)
"12:11  
  İyelik eklerinin örnekleri (مثال پسوندهای ملکی)
"14:44  
  Araya giren (n) harfi (حرف میانجی "ن")
"12:23  
  İyelik ekleri her 4 şekilde (چهار حالت پسوندهای ملکی)
"12:05  
  Birinci not(harf düşmesi) (قانون حذف)
"20:54  
  Benim ailem (خانواده من)
"16:44  
  Okumanın soruları (درک مطلب)
"11:45  
  Ders alıştırmalarından kaç örnek
"11:41  
  راهنمای نحوه حل کردن تمرینات
"00:41  
  Ders içindeki alıştırmalar 1
"24:13  
  Yazma alıştırmaları 1 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"160:00  
  proje 1 (الزامی)
"160:00  
  Dinleme alıştırmaları 1
"04:56  
  Konuşma alıştırmaları 1 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"160:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 1
"59:16  
ÜNİTE 2: Arkadaşlarım (دوستان در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. یاد گیری اسامی کشورها

2. یادگیری نحوه‌ی ساختن ملیت‌ها از روی اسامی کشورها

3. یادگیری نحوه‌ی ساختن زبان از روی اسامی کشورها

  Ülke Milliyet Dil adları (اسامی کشور ملیت زبان)
"18:44  
  Ülke Milliyet Dil örnekleri (مثال های کشور ملیت زبان)
"14:43  
  Milliyet göre metn okuması (متن خواندنی کشور ملیت زبان)
"19:02  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"12:48  
  Ders içindeki alıştırmalar 2
"13:21  
  Yazma alıştırmaları 2 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"120:00  
  proje 2 (الزامی)
"120:00  
  Dinleme alıştırmaları 2
"19:15  
  Konuşma alıştırmaları 2 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"120:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 2
"52:59  
ÜNİTE 3: Ailemden uzakta (دور از خانواده در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود: 1. نحوه‌ی آشنایی با کلمات (خود و همه) 2. صرف حالت‌های کلمات (خود و همه در ترکی) 3. آشنایی و یادگیری پسوندهای مفعولی (را)

  Kendi ve Hep kelimeleri (صرف کلمات خود و همه)
"15:14  
  Aileyle iletişim kurmağın türleri (انواع راه های برقراری ارتباط با خانواده)
"08:11  
  Kendi ve hepe göre metn okuması (متن خواندنی برای کلمات خود و همه)
"14:59  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"15:08  
  Belirtme ekleri (پسوندهای مفعولی)
"11:52  
  Belirtme ekleri zamirlerle (پسوندهای مفعولی با ضمایر)
"10:31  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"10:50  
  Sınıf dili (زبان در کلاس)
"09:04  
  Ders içindeki alıştırmalar 3
"20:06  
  Yazma alıştırmaları 3 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"120:00  
  proje 3 (الزامی)
"120:00  
  Dinleme alıştırmaları 3
"08:17  
  Konuşma alıştırmaları 3 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"120:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 3
"65:33  
  KELİME LİSTESİ 1
"00:03  
  Sınav 1 (الزامی)
 100%    
"00:00  
ÜNİTE 4: Saatler (ساعت ها در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با نحوه‌ی بیان ساعت در دو حالت به ترکی

2. بیان ساعت در حالت (ساعت چنده؟)

3. بیان ساعت در حالت (در ساعت چند ....؟)

4. استفاده از کلمات (از ... تا به کنون )

  Saat (ساعت)
"11:36  
  Saatlerin okunuşunun türleri (انواع نحوه بیان ساعت)
"11:35  
  Saat kaç birinci bölüm(ساعت چنده؟ 1)
"11:51  
  Saatlerde not (نکات مهم در بیان ساعت)
"13:13  
  Saat kaçın birinci bölümünün örnekleri (مثال های ساعت چنده؟)
"18:16  
  Saat kaç ikinci bölüm (ساعت چنده؟ 2)
"13:07  
  Saat kaçta birinci bölüm (در چه ساعتی؟ بخش اول)
"11:31  
  Saat kaçta birinci bölümün örnekleri (مثال های در چه ساعتی؟)
"13:18  
  Saat kaç ikinci bölüm (در چه ساعتی؟ بخش دوم)
"15:59  
  Saatlerin okuması (متن خواندنی ساعت)
"12:01  
  Saatlerin ders alıştırmalarının örnekleri (مثال و تمرین ساعت)
"17:51  
  DAn...a...kadar (از زمانی تا کنون)
"14:07  
  DAn...a...kadar...tek isimlerde (از زمانی تا کنون در تک اسمی ها)
"09:05  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"11:15  
  Ders içindeki alıştırmalar 4
"23:17  
  Yazma alıştırmaları 4 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"140:00  
  proje 4 (الزامی)
"140:00  
  Dinleme alıştırmaları 4
"03:41  
  Konuşma alıştırmaları 4 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"140:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 4
"16:09  
ÜNİTE 5: Bayramlar (اعیاد در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با روزهای مهم تعطیل رسمی در ترکیه

2. آشنایی با اعیاد دینی و ملی ترکیه

3. یادگیری نحوه‌ی استفاده از کلمات (قبل از، بعد از) که به اسم می‌چسبند.

4. یادگیری نحوه‌ی استفاده از کلمات (قبل از، بعد از) که به فعل می‌چسبند.

  DAn önce ve DAn sonra ("قبل از" و "بعد از" که به اسم می چسبند)
"11:59  
  mAdAn önce ve DIktAn sonra 1 ("قبل از" و "بعد از" که به فعل می چسبند)
"14:05  
  mAdAn önce ve DıktAn sonranın 2 (کاربرد "قبل از" و "بعد از" با فعل)
"08:28  
  Örnekleri
"08:50  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"15:52  
  Türkiye’deki önemli tatil günleri (روزهای مهم تعطیل در ترکیه)
"11:03  
  Türkiye’de dini ve milli bayramlar (اعیاد دینی و ملی در ترکیه)
"09:09  
  Ders içindeki alıştırmalar 5
"14:40  
  Yazma alıştırmaları 5 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"84:00  
  proje 5 (الزامی)
"84:00  
  proje 6 (الزامی)
"84:00  
  proje 7 (الزامی)
"84:00  
  Dinleme alıştırmaları 5
"04:43  
  Konuşma alıştırmaları 5 (پروژه مکالمه پنجم) (الزامی)
"84:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 5
"11:04  
ÜNİTE 6: özel günler (روزهای خاص در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با روزهای مهم زندگیمان

2. بیان جملات کاربردی در روزهای مهم زندگیمان

3. یادگیری و چگونگی به کار بردن کلمات (از یک زمانی تا کنون)

  DAn beri ve dIr kelimeler (کلمات از زمانی تا کنون)
"11:03  
  DAn beri ve DIr örnekleri (مثال های از زمانی تا کنون)
"10:39  
  Hayatımızın önemli günleri (روزهای مهم زندگی ما)
"08:02  
  Anneler günü (روز مادر و سالگرد ازدواج)
"13:06  
  Doğum günü (روز تولد)
"08:26  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"12:34  
  Sınıf dili (زبان در کلاس)
"12:34  
  Ders içindeki alıştırmalar 6
"08:45  
  Yazma alıştırmaları 6 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"36:00  
  proje 8 (الزامی)
"36:00  
  proje 9 (الزامی)
"36:00  
  proje 10 (الزامی)
"36:00  
  Dinleme alıştırmaları 6
"06:41  
  Konuşma alıştırmaları 6 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"36:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 6
"11:31  
  KELİME LİSTESİ 2
"00:03  
  Sınav 2 (الزامی)
 100%    
"00:00  
ÜNİTE 7: Ailem (خانواده در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. یادگیری کامل اسامی اعضا خانواده درجه دو

2. یادگیری کامل و اصولی مضاف و مضاف‌الیه‌ها

3. استثناها در مضاف و مضاف‌الیه

  Tamlayan ve tamlanan (مضاف و مضاف الیه)
"11:58  
  Belirtili isim tamlaması (مضاف و مضاف الیه مشخص)
"12:04  
  Belirtili isim tamlamasının örnekleri 1 (مثال های مضاف و مضاف الیه مشخص 1)
"12:57  
  Belirtili isim tamlamasının örnekleri 2 (مثال های مضاف و مضاف الیه مشخص 2)
"12:35  
  Belirtili isim tamlaması zamirlerle (مضاف و مضاف الیه مشخص با ضمایر)
"11:04  
  Belirtisiz isim tamlamaları (مضاف و مضاف الیه نامشخص)
"15:44  
  Belirtisiz isim tamlamalarının örnekleri (مثال های مضاف و مضاف الیه نامشخص)
"08:44  
  Zincirleme isim tamlaması (مضاف و مضاف الیه زنجیروار)
"10:36  
  Zincirleme isim tamlamasının örnekleri 1 (مثال های مضاف و مضاف الیه زنجیروار 1)
"11:00  
  Zincirleme isim tamlamasının örnekleri 2 (مثال های مضاف و مضاف الیه زنجیروار 2)
"07:46  
  Okuma birinci bölüm (خواندن 1)
"12:25  
  Okuma ikinci bölüm (خواندن 2)
"12:45  
  Okuma üçüncü bölüm (خواندن 3)
"08:45  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"15:14  
  Ki eki 1 (پسوند صفت ساز 1)
"09:22  
  Ders içindeki alıştırmalar 7
"18:53  
  Yazma alıştırmaları 7 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"280:00  
  proje 11 (الزامی)
"280:00  
  Dinleme alıştırmaları 7
"12:03  
  Konuşma alıştırmaları 7 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"280:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 7
"88:02  
?ÜNİTE 8: Nerede ( در کجا؟ در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی با جهت‌های مختلف (چپ، راست، بالا، پایین، داخل، خارج و...)

2. روش نحوه‌ی بیان آدرس

3. یادگیری پسوندهای صفت‌ساز

  Ki ekinin örnekleri 1 (مثال های پسوند صفت ساز 1)
"12:11  
  DAki eki 2 (پسوند صفت ساز 2)
"12:26  
  DAki ekinin örnekleri 2 (مثال های پسوند صفت ساز 2)
"10:31  
  çevremiz ve biz (ما و اطراف ما)
"14:31  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"10:53  
  Okuma 1 (خواندن 1)
"15:37  
  Okuma 2 (خواندن 2)
"11:59  
  Ders alıştırmalarının örnekleri
"13:23  
  Ders içindeki alıştırmalar 8
"18:30  
  Yazma alıştırmaları 8 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"105:00  
  proje 12 (الزامی)
"105:00  
  proje 13 (الزامی)
"105:00  
  Dinleme alıştırmaları 8
"06:15  
  Konuşma alıştırmaları 8 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"105:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 8
"12:16  
ÜNİTE 9: Vücudumuz (اعضای بدن در زبان ترکی استانبولی)

در پایان این فصل شما به موارد زیر کاملا مسلط خواهید بود:

1. آشنایی کامل با صفات تفصیلی (برتر و برترین)

2. یادگیری اعضا مهم بدن

3. یادگیری برخی از بیماری‌های ساده و متداول (مانند سرماخوردگی، شکستگی و....)

4. آموزش بیان مشکلات در هنگام بیماری‌های رایج و متداول

5. یادگیری اسامی داروهای مورد استفاده در بیماری‌های رایج و عمومی

  Karşılaştırma ve örnekleri 1 (مثال های صفت برتر 1)
"14:59  
  Karşılaştırmanın ikinci örneği (مثال های صفت برتر 2)
"04:40  
  Üstünlük 1 (صفت برترین)
"14:10  
  Üstünlüğün birinci örneği (مثال های صفت برترین)
"10:33  
  Üstünlüğün ikinci örneği (مثال های صفت برترین)
"12:25  
  Üstünlük 2 (صفت برترین)
"13:15  
  Vücudumuz (اعضای بدن)
"10:20  
  Hastalıklar (بیماری ها)
"15:14  
  Okuma1 (خواندن 1)
"11:15  
  Okuma2 (خواندن 2)
"15:15  
  Kültürden kültüre (از فرهنگ به فرهنگ)
"13:41  
  Sınıf dili (زبان در کلاس)
"19:22  
  Günler, mevsimler, aylar Türkçede (روزها، فصل ها و ماه ها)
"10:48  
  Ailenin hepsini tanımak (شناختن اعضای خانواده)
"17:18  
  Ders içindeki alıştırmalar 9
"18:13  
  proje 14 (الزامی)
"120:00  
  proje 15 (الزامی)
"120:00  
  Yazma alıştırmaları 9 (پروژه نوشتاری) (الزامی)
"120:00  
  proje 16 (الزامی)
"120:00  
  Dinleme alıştırmaları 9
"07:41  
  Konuşma alıştırmaları 9 (پروژه مکالمه) (الزامی)
"120:00  
  Alıştırma ve daha iyi öğrenmek 9
"35:50  
  KELİME LİSTESİ 3
"00:03  
  Sınav 3 (الزامی)
 100%    
"00:00  
Proje

در پایان این فصل با انجام پروژه خواسته شده، دانش شما در نوشتار و گفتار به زبان ترکی استانبولی، نسبت به آموخته‌هایتان در این دوره ارزیابی خواهد شد.

  Yazma (الزامی)
 50%    
"30:00  
  Konuşma (الزامی)
 50%    
"30:00  

ویژگی‌های دوره

گواهی‌نامه مکتب‌خونه گواهی‌نامه مکتب‌خونه

در صورت قبولی در دوره، گواهی نامه رسمی پایان دوره توسط مکتب‌خونه به اسم شما صادر شده و در اختیار شما قرار می گیرد.

مشاهده نمونه گواهینامه
خدمات منتورینگ خدمات منتورینگ

خدمات منتورینگ به معنای برخورداری دانشجو از راهنما یا پشتیبان علمی در طول گذراندن دوره می‌باشد. این خدمات شامل پاسخگویی به سوالات آموزشی(در قالب تیکتینگ)، تصحیح آزمون یا پروژه های دوره و ارائه باز خورد موثر به دانشجو می‌باشد.

پروژه محور پروژه محور

این دوره طوری طراحی شده است که محتوای آموزشی دوره حول چند پروژه واقعی و کاربردی هستند تا یادگیری دانشجو در طول دوره به کاربردهای عملی تبدیل شود و به این ترتیب بالاترین سطح یادگیری را فراهم نمایند.

تمرین و آزمون تمرین و آزمون

با قرار گرفتن تمرین ها و آزمون های مختلف در طول دوره، محیطی تعاملی فراهم شده است تا بهره گیری از محتوا و یادگیری بهتر و عمیق تر شود.

تالار گفتگو تالار گفتگو

شما می توانید از طریق تالار گفتگو با دیگر دانشجویان دوره در ارتباط باشید، شبکه روابط حرفه ای خود را تقویت کنید یا سوالات مرتبط با دوره خود را از دیگر دانشجویان بپرسید.

تسهیل استخدام تسهیل استخدام

در صورت قبولی در دوره، شما می‌توانید با وارد کردن اطلاعات آن در بخش دوره‌های آموزشی رزومه‌ساز «جاب ویژن»، تایید مهارت خود را در قالب اضافه شدن «مدال مهارت» به روزمه آنلاین خود دریافت نمایید. این مدال علاوه بر ایجاد تمایز در نمایش رزومه شما، باعث بالاتر قرار گرفتن آن در لیست انبوه رزومه‌های ارسالی به کارفرما شده و بدین ترتیب شانس شما را برای استخدام در سازمانهای موفق و پر متقاضی افزایش می‌دهد.

بررسی فرصت‌های شغلی

درباره دوره

افزایش هزینه ادامه تحصیل در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا، بسیاری از داوطلبان تحصیل در مقاطع بالاتر و افراد متقاضی مهاجرت را  مایوس ساخته است. با وجود این، کشور ترکیه و دانشگاه‌های معتبر آن یکی از مقاصد جدید مشتاقان است.

به منظور تحصیل در دانشگاه‌های این کشور، باید از سد آزمون‌های یوس (Yös) و تومر (Tömer) عبور کنید تا مجوز ورود به دانشگاه‌های با کیفیت این کشور را داشته باشید.

کتاب İstanbul اصلی‌ترین منبع توصیه شده توسط بهترین اساتید دانشگاه‌های این کشور و مورد استفاده اکثر داوطلبان است که در سه سطح مختلف داوطلبان را برای این آزمون‌ها‌ آماده می‌سازد.

در دوره آنلاین آموزش زبان ترکی استانبولی مقدماتی (Turkish: Level a1.2) در مکتب‌پلاس تمامی شرایط مهیا شده تا یادگيری تركی استانبولی تا سر حد امکان تسهیل و لذت‌بخش شود. بهره‌گيری از كتاب İstanbul از جديدترين منابع آموزشی كه هم اكنون در دانشگاه‌های تركيه برای آموزش به زبان‌آموزان خارجی تدريس می‌شود، تجربه بالای استاد دوره در تدريس اين كتاب و اضافه كردن مطالب مفيدی كه حاصل تجربه ايشان و تعامل پيوسته با اساتيد دانشگاه‌های تركيه است و در هيچ يك از منابع فعلی موجود، آن هم با اين دقت و نكته‌بينی نيامده، با خرید دوره آموزش زبان ترکی استانبولی مکتب خونه دسترسی همیشگی به ویدیوها، وجود فایل‌های درسنامه و تمرین، کوئیز، پروژه و امکاناتی مانند تالار گفتگو برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و پرسیدن سوالات و مشکلات از استاد راهنما، دوره زبان ترکی استانبولی را تبدیل به یک محتوای آموزشی ایده‌آل برای متقاضیان آن می‌کند. این دوره با رویکردی همه جانبه تمامی مشکلات حاصل از کلاس‌های حضوری را برطرف کرده و شما را در امر یادگیری همراهی می‌کند.

درباره استاد

maktabkhooneh-teacher فاطمه عصری پور

فاطمه عصری پور فارغ‌التحصیل ممتاز پیراپزشکی از دانشگاه تبریز و دارای مدرک تخصصی آموزش زبان ترکی استانبولی هستند. بیش از 24 سال در حوزه زبان ترکی استانبولی فعالیت مستمر داشته‌اند و بیش از 10 سال به صورت حرفه‌ای این زبان را تدریس کرده‌اند. از معدود اساتیدی هستند که در ایران به تدریس کتاب نوین İstanbul پرداخته‌اند و به دلیل تحقیقات و نیز تعامل پیوسته با اساتید مجرب زبان ترکی استانبولی در دانشگاه‌های ترکیه همواره جدیدترین و موثرترین سبک‌های آموزش را در تدریس خود پیاده کرده‌اند.

مشاهده پروفایل و دوره‌‌های استاد

نظرات کاربران  ( نظر)

صفحه 1 از
اسما عباسی 1402-03-23
دانشجوی دوره
سلام از خانم عصری پور و مکتب خونه به خاطر فراهم کردن این دوره خیلی ممنونم، من هر روز دارم ویدیو ها رو میبینم و تمرین حل میکنم و توی زمان خیلی کم تونستم خیلی توی ترکی پیشرفت کنم، همه نکته های کتاب رو با دقت و حوصله توضیح میدن و برای کسایی که مثل من دوست دارن زمان کلاس دست خودشون باشه و هروقت که سرحال بودن و یا وقتشون خالی شد ترکی بخونن این بهترین دوره هست. فقط کاش دوره های (B1,B2, C) هم تدریس میکردن تا بتونیم اون کتاب ها هم با همراهی و کمک ایشون بگذرونیم.
جواد مرسلی 1401-01-17
دانشجوی دوره
سلام . ممنون از دوره بسیار خوب. اگر اسلایدهای دوره A1.2 رو هم مشابه A1.1 بزارید, خیلی عالی میشه
مکتب‌خونه
همراه عزیز؛ در صورت وجود و ارائه فایل مورد نیاز توسط استاد، در دوره بارگذاری شده است در غیر این صورت فایلی ارائه نشده است.
معصومه خضری 1400-11-10
دانشجوی دوره
من از الان دارم غصه میخورم که وقتی سطح آ رو تموم کردم برای سطح ب و س چیکار کنم؟ واقعا فکر میکنم به جز خانم عصری پور کسی نیست که بتونه اینقدر دلسوزانه و همراه با دانش عمیق این زبان رو درس بده. کاش شرایطی رو فراهم کنید تا ایشون دو سطح بعدی رو هم تدریس کنند.
صفورا کریمی نژاد 1400-08-08
دانشجوی دوره
تدریس خانم عصری پور واقعا عالیه. واقعا لذت میبرم از گذروندن این دوره باکیفیت و واقعا به هرکسی که میخواد این زبان یاد بگیره پیشنهاد میکنم. فقط کاش با توجه به شرایط بد اینترنت امکان دانلود فیلمها بود چون همیشه نمیشه آنلاین درسهارو دید.
مکتب‌خونه
دوست عزیز سلام با توجه به قوانین مکتب خونه و عدم رضایت اساتید امکان دانلود ویدئوهای تعدادی از دوره های پلاس وجود ندارد و باید ویدئو ها را به صورت آنلاین تماشا کنید. با خاموش بودن فیلتر شکن تعرفه شما نیم بها خواهد بود. تنها دوره های رایگان امکان دانلود دارند. همچنین دسترسی شما به محتوای دوره به صورت آنلاین نامحدود است. این موضوع در شرایط استفاده توضیح داده شده است. https://maktabkhooneh.org/ToS/
لیلا حیدریان 1400-04-12
دانشجوی دوره
آموزشی بسیار روان و کاربردی را ارائه میدید. جا داره از استاد گرامی خانم عصری پور که با حوصله و مهربانانه آموزش را ارائه می دهند سپاسگزاری کنم .
مهسا مظفری 1400-02-01
دانشجوی دوره
استاد خانم عصری پور فوق العاده هستن،بی نظیر،دلسوز مهربان،خیلی وقت میذارن برای پروژه هایی که میفرستیم، عاجزانه تقاضا دارم سطح Bرو هم با ایشون برامون برگزار کنید
مکتب‌خونه
همراه عزیز سلام ممنون از پیشنهاد شما
مژگان مطیعی فرد 1400-01-23
دانشجوی دوره
Benim öretmanim çok iyi.

دوره‌های پیشنهادی

صفحات پربازدید
poster
  
برگزار کننده:  مکتب‌خونه
  
زمان مورد نیاز برای گذارندن دوره:  97 ساعت
مجموع محتوای آموزشی:  18 ساعت ویدئو - 79 ساعت تمرین و پروژه
 (قابل دانلود نمی‌باشد)
مهلت دوره:  10 هفته
  
حد نصاب قبولی در دوره:  75 نمره
فارغ‌التحصیل شدن در این دوره نیاز به ارسال تمرین‌ها و پروژه‌های الزامی دارد. 
organization-pic  گواهینامه این دوره توسط مکتب‌خونه ارائه می‌شود.
course-feature   گواهی‌نامه مکتب‌خونه course-feature   خدمات منتورینگ course-feature   پروژه محور course-feature   تمرین و آزمون course-feature   تالار گفتگو course-feature   تسهیل استخدام